1-5.04

TYDZIEŃ 30. PRACA ROLNIKA
Dzień 1. Pracowity tydzień rolnika
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Stary Donald farmę miał” – zabawa ruchowa ortofoniczna przy piosence; rozwijanie percepcji
słuchowej i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „O czym będziemy rozmawiać w tym tygodniu?” – zabawa słuchowa; rozwiązywanie rebusów
słuchowych, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej. Praca z KP 3.25 – cięcie i składanie obrazka
gospodarstwa wiejskiego jako wprowadzenie do tematu zajęć.
5. Na podwórku – słuchanie wiersza; rozmowa dotycząca treści wiersza ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia pracy rolnika dla wszystkich ludzi. „Praca rolnika” – zabawa naśladowcza twórcza; utrwalenie nazw czynności wykonywanych przez rolników w ciągu całego dnia.
6. „Dzień rolnika” – historyjka obrazkowa; rozwijanie logicznego myślenia, dostrzeganie sekwencji
czasowych. „Co robi rolnik?” – ćwiczenia w czytaniu. „Jak wygląda praca rolnika wiosną, latem,
jesienią i zimą?” – zabawa dydaktyczna.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym – przekopywanie grządek.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4 – rozwijanie koordynacji ruchowej, umiejętności współpracy
w parach lub grupie, poznawanie zasady fair play; zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas
zabaw.
9. „W zagrodzie” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 8, dokładanie, podpisywanie działań za pomocą cyfr i znaku =. „Czy każdy rolnik robi to samo?” – zabawa
dydaktyczna, odczytywanie nazw zawodów, czytanie globalne; wzbogacenie słownika czynnego
dzieci.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 2. Maszyny w gospodarstwie
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Stary Donald farmę miał” – zabawa ruchowa ortofoniczna przy piosence, rozwijanie percepcji
słuchowej i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Praca w zagrodzie” – zabawa dydaktyczna, zwrócenie uwagi na maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy rolnika. Ćwiczenia w czytaniu wyrażeń: To praca rolnika. Co jemu pomaga? –
wzbogacanie słownika czynnego dzieci.
5. „Jakie to maszyny?” – zagadki słuchowe. Praca w Cz 58–59 – ćwiczenia w czytaniu. „Jak wyglądała
praca na wsi dawniej, a jak wygląda dziś?” – zabawa dydaktyczna, nazywanie urządzeń i maszyn
służących do pracy w rolnictwie dawniej i dziś.
6. „Taczki” – zabawa ruchowa, zwrócenie uwagi na dokładne wykonywanie ćwiczeń w parach.
„Traktor z przyczepą” – praca plastyczno-techniczna, wykonanie działań zgodnie z instrukcją.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym, grabienie grządek.
8. „Policz i zrób tyle”, „Garaże dla maszyn rolniczych” – zabawy matematyczno-ruchowe, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8, stosowanie liczebników porządkowych, opisywania
cech charakterystycznych dla zgromadzonych przedmiotów.
9. „Dyktando matematyczne” – utrwalenie kierunków, przeliczanie liczebnikami porządkowymi
w zakresie 8. „Nosimy worki” – zabawa ruchowa twórcza, naśladowanie czynności związanych
z przenoszeniem ciężarów. „Traktory” – gimnastyka buzi i języka.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 3. Od buraka do lizaka
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Stary Donald farmę miał” – zabawa ruchowa ortofoniczna przy piosence, rozwijanie percepcji
słuchowej i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Od buraka do lizaka” – praca z wierszem. Układanie historyjki obrazkowej składającej się z 4 obrazków.
5. Praca w PiL 58 – analiza i synteza słuchowa; rozwiązywanie rebusów słuchowych, pisanie wyrazów
po śladzie. „Taczki” – zabawa ruchowa; wdrażanie do współpracy w parach.
6. Słodka opowieść – słuchanie opowiadania Alicji Cholewy z serii Przygody Marty i Marcina; rozmowa dotycząca roślin, z których pozyskujemy cukier. „Czy jedzenie słodyczy, które zawierają
dużo cukru jest zdrowe?” – rozmowa dotycząca szkodliwości jedzenia dużej ilości słodyczy.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym – sianie nasion kwiatów i sadzenie bulw
kwiatowych.
8. „Rzucam ci piłkę i mówię część słowa, a ty mi powiedz, jaka jest druga połowa” – zabawa słuchowa. „Prawda – fałsz” – ćwiczenia słownikowe, kształtowanie logicznego myślenia.
9. „Cebulka i buraczek” – zabawa ruchowa ze śpiewem. „Kto pierwszy do domu?” – gra-ściganka; gra
w zespole, zwrócenie uwagi na to, że nie zawsze się wygrywa. Uwrażliwienie na przestrzeganie
reguł i zasad gry. Sprawne przeliczanie w zakresie 10.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 4. Jak powstaje chleb?
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Stary Donald farmę miał” – zabawa ruchowa ortofoniczna przy piosence; rozwijanie percepcji
słuchowej i logicznego myślenia
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Żyto i chleb – słuchanie opowiadania Czesława Janczarskiego; dokonywanie analizy i syntezy
tekstu, wskazywanie zawodów, które przyczyniają się do powstania chleba: rolnik, młynarz, piekarz, sprzedawca. „Smakujemy chleb” – gimnastyka buzi i języka; rozwijanie sprawności narządów
mowy.
5. „Jaki to chleb?” – zabawa dydaktyczna rozwijająca zmysł smaku; rozpoznawanie rodzaju pieczywa
po smaku. „Nosimy worki” – zabawa ruchowa; określanie ciężkości. „Co jeszcze robimy ze zboża?” – zabawa dydaktyczna; pokaz różnych produktów pochodzących ze zboża, np. mąki, kaszy
jęczmiennej, kaszy manny, płatków kukurydzianych i owsianych, kaszy jaglanej.
6. „Rysujemy litery” – zabawa rozwijająca małą motorykę; ćwiczenia w rysowaniu na różnym materiale, określanie, na którym materiale pisało się najlepiej, który był przyjemny, a który nie. „We
młynie” – praca plastyczna metodą wysypywanki.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym – sadzenie kwiatów do doniczek i skrzyneczek.
8. Praca z PiL 59 – przeliczanie w zakresie 8. „Kwoka i kurczątka” – zabawa ruchowa przy muzyce.
9. „W kurniku” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence; ilustrowanie słów piosenki ruchem,
właściwe reagowanie na zmianę rytmu i sprawne wykonywanie czynności na umówiony sygnał.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 5. Robimy ciastka
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Stary Donald farmę miał” – zabawa ruchowa ortofoniczna przy piosence; rozwijanie percepcji
słuchowej i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Abecadło o chlebie – praca z wierszem Władysława Bełzy; zwrócenie uwagi na zawody, które
przyczyniają się do powstania chleba. „Abecadło o chlebie” – nauka na pamięć wiersza.
5. „Wiatraczki” – zabawa ruchowa. Praca w KP 3.26 – historyjka obrazkowa „Od ziarenka do ciastka”.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4 – rozwijanie koordynacji ruchowej, umiejętności współpracy w parach lub grupie, kształtowanie zasady fair play; zwracanie uwagi na bezpieczeństwo
podczas zabaw.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym – opisywanie za pomocą obrazków grządek kwiatowych.
8. „Jakie to zboże?” – zabawa dydaktyczna; rozpoznawanie zbóż po ziarenkach, nazywanie ich
i przyporządkowywanie do obrazka przedstawiającego kłos. „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa; doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów podstawowych.
Tydzień 30. PRACA ROLNIKA Tropiciele. Sześciolatek
AUTORKI: Beata Gawrońska, Emilia Raczek 160
9. „Zdrowe ciastka” – zajęcia kulinarne; wspólne pieczenie ciastek, wykonywanie pracy zgodnie z instrukcją obrazkową. Degustacja ciastek.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.