10-14.06 KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ

Dzień 1. W przedszkolu
. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności palców dłoni.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Kim zostanę w przyszłości?” – rozmowa na podstawie opowiadania Odlotowe zawody O. Masiuk. „Wielkie porządki” – zabawa ruchowa w kole.
5. „ Kto pracuje w przedszkolu?” – rysowanie kredkami.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy. Dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „ Kto pracuje w przedszkolu?” – zabawa słownikowa. Rozwijanie czynnego słownika dziecka o nazwy zawodów. „Nauczyciel i uczeń” – zabawa naśladowcza.
9. „Magiczne pudełko Tupa” – zabawa sensoryczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Na pomoc
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Wielkie porządki” – zabawa ruchowa w kole. Rozwijanie koncentracji uwagi i reakcji na sygnał słowny.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Kim zostanę – osłuchanie z piosenką. Zabawy rytmiczno-ruchowe.
5. P raca z K2., 27 – labirynt.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Na pomoc!” – zabawa tematyczna. Nauka numeru alarmowego 112.
9. „Strażak” – masażyk B. Gawrońskiej. Kim zostanę? – nauka słów piosenki.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. W sklepie
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa – rozwijanie sprawności palców dłoni.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Kto pracuje w sklepie?” – rozmowa na podstawie ilustracji. „Zabawki na półkach” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
5. „W sklepie” – zabawa tematyczna z elementem liczenia.
6. „ Tup w sklepie” – wycieczka do najbliższego sklepu.
7. S wobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
8. P raca z K2., 28 – wskazywanie różnic na obrazkach. „Wielkie porządki” – zabawa ruchowa w kole.
9. „W sklepie” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów; określanie kryteriów klasyfikacji.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. U lekarza
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Kim zostanę – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. „Gdy się źle czujemy…” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji. „Kulawy lisek” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
5. „Gipsowe wazoniki” – zabawa plastyczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Gipsowe wazoniki” – zabawa plastyczna. „Lisek” – zabawa w kole.
9. „ W gabinecie u pielęgniarki” – zabawa tematyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. W piekarni
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa. Kim będę? – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie głównych grup mięśniowych, rozwijanie własnej wyobraźni. Zabawy z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N., prawidłowe poruszanie się po sali.
5. Piekarz – rozmowa na podstawie wiersza. „Piekarz” – zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Czapka cukiernika” – origami. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej.
9. „Tup-cukiernik” – pieczenie ciasta biszkoptowego.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu