10-14.06

TYDZIEŃ 38. WAKACJE TUŻ-TUŻ…
Dzień 1. W górach
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Kącik turysty” – działanie dzieci. „Wędrówka” – masażyk.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Górskie krajobrazy” – rozmowa z dziećmi na temat wiersza Co to jest krajobraz Bożeny Formy
– tworzenie pojęcia krajobraz; wyróżnianie elementów krajobrazu górskiego.
5. „Skoki kozicy” – zabawa z elementem skoku. „Sokole oko” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.24. „Przekładanie kamieni” – zabawa ruchowa z piłką. „Wszystko słyszę” – zabawa
dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 76 – ćwiczenia syntezy słuchowej.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „W górach” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 55. „Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa
ze śpiewem w kole. „Liczenie baranów” – zabawa dydaktyczna; kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. Nad jeziorem
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Mieszkańcy jezior” – oglądanie ilustracji w książkach i albumach, dotyczących jezior i zgromadzonych w Kąciku turysty. Nazywanie zwierząt, roślin, czytanie ciekawostek. „Wesołe raki” –
zabawa ruchowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Nad jeziorem” – rozmowa z dziećmi na temat ilustracji; wyróżnianie cech charakterystycznych
dla krajobrazu jezior.
5. „Żabki w jeziorze” – zabawa oddechowa. „Tropiciele nad jeziorem” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.25 – kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych.
6. „Przejście przez rzekę” – zabawa z elementem skoku. „Co robimy na wakacjach?” – zabawa
dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 77 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
8. „Na plaży” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 54. „Połów” – zabawa zręcznościowa.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Nad morzem
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Nad morzem” – oglądanie ilustracji dotyczących krajobrazu nadmorskiego w książkach i wydawnictwach albumowych, zgromadzonych w Kąciku turysty. Nazywanie zwierząt, roślin, czytanie
ciekawostek. „Taniec krabów” – zabawa ruchowa przy melodii piosenki Czereśnie i dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Nad morzem” – rozmowa z dziećmi – wyróżnianie charakterystycznych cech krajobrazu nadmorskiego.
5. „Ryby w morzu” – zabawa z chustą animacyjną. „Idzie rak-nieborak” – zabawa grafomotoryczna
z wykorzystaniem PiL 74 – ćwiczenia koordynacji ruchowo-słuchowej.
6. Czereśnie i dzieci – osłuchanie z piosenką – aktywne słuchanie piosenki; zabawa z rytmem; zabawa ruchowo-rytmiczna; nauka słów pierwszej i drugiej zwrotki piosenki.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu wg pomysłu N.
8. „Plażowe liczenie” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.26 – ćwiczenia w przeliczaniu.
„Taniec krabów” – zabawa ruchowa przy melodii piosenki Czereśnie i dzieci. „Słońce wschodzi
i zachodzi” – zabawa muzyczno-plastyczna.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.

Dzień 4. Nad rzeką
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Czereśnie i dzieci – nauka 3. i 4. zwrotki piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Rzeka – rozmowa z dziećmi na temat wiersza Krzysztofa Roguskiego – tworzenie pojęcia rzeka.
5. „Tama na rzece” – zabawa ruchowa. „Nad rzeką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.27
– ćwiczenia w liczeniu.
6. „Transporter” – zabawa z piłką z elementem rywalizacji. „Ryby w rzece” – zabawa plastyczna.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu wg pomysłu N.
8. „Po kamieniach” – zabawa ruchowa. „Supełek i ryby” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem
PiL 75 – kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych. „Raki” – zabawa na czworaka.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Przy ognisku
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Budowanie na biwaku” – zabawa dydaktyczna. „Wędrówka” – masażyk.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
5. „Przy ognisku” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.28 – ćwiczenia pamięci wzrokowej.
6. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: „Kolanko” – zabawa z elementem rzutu. „Przekładanie
kamieni” – zabawa ruchowa z piłką.
7. „Ryby w morzu” – zabawa z chustą animacyjną.
8. „W drodze na biwak” – rysowanie gry ścianki – rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.
„Na szlaku” – zabawa ruchowa.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.