10-14 czerwca

KOLORY LATA

Dzień 1. Wycieczka przedszkolna do Sali Zabaw

Dzień 2. Żółty

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Każdy przedszkolak wie – osłuchanie z piosenką; „Zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence
„ O różnych kolorach…” – „Taniec kolorów” – improwizacja ruchowa przy piosence; „Rytmiczne
echo” – akcentowanie metrum.
5. „Co jest żółte?” – zabawa słownikowa; „Duże – małe” – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie
wg dwóch cech – kolor i wielkość.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Żółty obrazek” – malowanie żółtą farbą plakatową wg pomysłu dzieci.
9. „Kolory” – zabawa zręcznościowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Zielony

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Letnia piosenka – praca z wierszem Z. Beszczyńskiej; „Co jest zielone?” – zabawa słownikowa.
5. „Raz, dwa, trzy, smok patrzy!” – zabawa ruchowa; „Zielone smoki” – zabawy plastyczne.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
9. „Kolory” – zabawa zręcznościowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Niebieski

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Co jest niebieskie?” – zabawa słownikowa; „Dzień i noc” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną.
5. „Taniec z chustą do muzyki” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną; „Niebieskie niebo” – obserwacja
nieba ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne odcienie koloru niebieskiego i kształty
chmur.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Niebieskie wariacje” – rysowanie niebieskimi kredami po płytkach chodnikowych na terenie
boiska przedszkolnego.
9. „Kolory” – zabawa zręcznościowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Tęczowy świat

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – kształtowanie umiejętność podskoku, czworakowania,
rozwijanie swoich umiejętności, poprawne wykonywanie poleceń N.
5. „Tęczowe bączki” – zabawa badawcza;
6. Tęczowe eksperymenty.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. Kolorowe klocki – praca z wierszem W. Scisłowskiego.
9. „Kolorowy dom” – konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków; rozwijanie
umiejętności manipulowania, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów, zachowanie
równowagi w trakcie wznoszenia budowli.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.