10-15.02 – Bal karnawałowy

Dzień 1
Temat dnia: KARNAWAŁ

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Pajacyk – kolorowanie według podanego kodu
Kim będę na balu – swobodne wypowiedzi na temat przebrań, strojów
II Jestem smokiem – zabawa naśladowcza
Karnawał – słuchanie opowiadania nauczyciela – wdrażanie do skupiania
uwagi podczas słuchania opowiadania; wzbogacanie słownictwa
Fajerwerki – rysowanie przy muzyce
Balonik – popularna zabawa ze śpiewem
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacją cech zimy w przyrodzie.
III Smok i królewna – zabawa ze śpiewem
Bajka o Kopciuszku – oglądanie bajki
Szukamy Kopciuszka – zabawa kształcąca uwagę i poczucie humoru
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

Dzień 2
Temat dnia: ZABAWA KARNAWAŁOWA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Zegar i czas –oglądanie różnych czasomierzy i rozmowa kierowana Nakręcamy zegarek – gimnastyka języka
Jestem smokiem – zabawa naśladowcza
II Czy można zobaczyć powietrze? – burza mózgów
Gdzie jest powietrze? – zabawa badawcza
Wachlarze i samoloty – wykonanie papierowych wachlarzy, samolotów.
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – doskonalenie ćwiczeń z użyciem dwóch
przyborów naraz (dwa woreczki gimnastyczne)
Zabawy na placu przedszkolnym.
III Smok i królewna – zabawa ze śpiewem
Kolorowe serpentyny – wspólne dekorowanie Sali
Umiem grać, układać – zabawy przy stolikach wdrażające do poznawania
i przestrzegania reguł oraz kształtujące odporność emocjonalną
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

Dzień 3
Temat dnia: ZABAWA KARNAWAŁOWA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Serpentyny – malowanie nitką
Jestem smokiem – zabawa naśladowcza
II Zabawa karnawałowa – rozmowa kierowana w oparciu o ilustrację
– przezwyciężanie nieśmiałości i nabywanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na forum.
Dwóm tańczyć się zachciało – tradycyjna zabawa taneczna w parach
– kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na muzykę; nabywanie
umiejętności tańczenia w parze
Zabawy na placu przedszkolnym: Wykonujemy rozkazy – chodzenie pod
dyktando
III Smok i królewna – zabawa ze śpiewem
Jestem rybką – zabawa z wizualizacją
Komu pomożemy na balu? – kolorowanie według kodu
Posłuchamy bajeczki –oglądanie wybranej przez dzieci bajki
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

Dzień 4
Temat dnia: MASKI KARNAWAŁOWE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Sprawne paluszki – naśladowanie dwoma palcami ruchu cięcia nożyczek
Małe i duże balony – wycinanie po linii owalnej
Dwóm tańczyć się zachciało – tradycyjna zabawa taneczna w parachutrwalanie
Jestem smokiem – zabawa naśladowcza
II Małe i duże – zabawa dydaktyczna – kształtowanie pojęć: mały, mało,
duży, dużo, większy, więcej, mniejszy, mniej i wdrażanie do posługiwania się nimi; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie
1-6; nabywanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
Balonik – popularna zabawa ze śpiewem
Ile masek? – doskonalenie umiejętności przeliczania
Zabawy na placu przedszkolnym
III Smok i królewna – zabawa ze śpiewem
Dwóm tańczyć się zachciało – tradycyjna zabawa taneczna w parach
Wesoły balon – rysowanie części twarzy na nadmuchanych balonach
Podróż balonika –układanie opowiadania
Chcę porysować – swobodna ekspresja plastyczna
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 5
Temat dnia: MASKI KARNAWAŁOWE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Dwóm tańczyć się zachciało – tradycyjna zabawa taneczna w parach
– utrwalanie
Bal – zabawa słowna rozwijająca słuch fonematyczny
Jestem smokiem – zabawa naśladowcza
II Maska karnawałowa – oglądanie prezentacji
Moja maska – wykonanie pracy plastycznej
Zorganizowanie wystawki masek i swobodne wypowiedzi – zwrócenie
uwagi na docenienie i szanowanie prac kolegów i koleżanek
Zabawy na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego.
III Smok i królewna – zabawa ze śpiewem
Zegar wybija północ – zabawa ruchowa w pozycji niskiej i wysokiej
Lubię – nie lubię – rozmowa o odczuciach dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci