13-17.05 WIOSENNA ŁĄKA

Dzień 1. Rośliny na łące
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Wędrujące palce – zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tup odwiedza łąkę” – wycieczka na łąkę lub rozmowa na podstawie ilustracji.
5. „ Bocian i żaby” – zabawa ruchowa bieżna.
6. „Wyścig świerszczy” – zabawa ruchowa na czworakach.
7. S wobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
8. „ Idą mrówki” – zabawa paluszkowa.
9. P raca z K2., 20 – różnicowanie kierunków w przestrzeni i pojęć dotyczących wielkości.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. To, co lata nad łąką
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Idą mrówki” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności rąk i palców oraz świadomości ruchów.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Łąka – osłuchanie z piosenką.
5. „Co lata nad łąką?” – rozwiązywanie zagadek.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Motyle nad łąką” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem elementów z WP 48.
9. „Ile kropek ma biedronka?” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. „Boćki i żaby” – zabawa ortofoniczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. To, co pełza po łące
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Żuki, mrówki i dżdżownice” – rozmowa na podstawie ilustracji – swobodne wypowiedzi dzieci. „Idą mrówki” – zabawa paluszkowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Nogi stonogi” – matematyczna zabawa dydaktyczna.
5. „Wyścig żuków z kulkami” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania. Praca z K2., 21 – dorysowywanie kropek biedronkom. Dopełnianie do wskazanej liczby elementów, porównywanie liczebności.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Biedronka” – zabawa rysunkowa. Rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
9. Łąka – zabawa taneczna przy piosence.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. To, co hasa po łące
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kto za kim?” – zabawa ruchowa. Doskonalenie umiejętności sprawnego ustawiania się w szeregu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Bocian i żaba – rozmowa na podstawie tekstu.
5. „ Bocian i żabki” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Na łące” – zabawa plastyczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. Łąka – zabawa taneczna przy piosence.
9. „Zwierzęta na łące” – zabawa dydaktyczna. „Biedronka” – masażyk.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Wiosenny koncert
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Co Tup usłyszał na łące?” – zabawa słuchowa. Różnicowanie dźwięków; wyróżnianie znanych dźwięków z szeregu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 – kształtowanie umiejętności podskoku, czworakowania, rozwijanie umiejętności poruszania się po sali bez potrącania innych dzieci oraz poprawnego wykonywania poleceń N.
5. „Wiosenny koncert” – zabawa twórcza. Improwizacja dźwiękowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Idą mrówki” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności dłoni i palców.
9. „Na łące” – wykonanie albumu, praca w zespołach.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.