15-18.04

TYDZIEŃ 28. ŚWIĘTA WIELKANOCNE
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw oraz
do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych
przez N.
2. „Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa, rozwijanie percepcji słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Szukanie zająca – słuchanie opowiadania Olgi Masiuk, rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów i doświadczeń dzieci na podstawie tekstu opowiadania i obrazka, wyjaśnienie pojęcia
tradycja.
5. „Szukamy pisanek” – zabawa słuchowo-ruchowa; rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-
-ruchowej. „Lubię święta, bo…” – zabawa słownikowa; poszerzenie słownika czynnego dzieci.
„Kwoka i kurczątka” – zabawa ruchowa przy muzyce.
6. Praca z KP 3.21 – wyszukiwanie na obrazku ukrytych elementów o tematyce wielkanocnej. „Jajko
na łyżce” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. „Świąteczne kartki” – praca plastyczno-
-techniczna, właściwe zagospodarowanie kartki papieru.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3 – rozwijanie sprawności ruchowej.
9. Praca z W 32–33 – praca techniczna według instrukcji. „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-
-porządkowa; doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów podstawowych.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 2. Pisanki, kraszanki…
1.. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa; rozwijanie percepcji słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Bajkowe pisanki – osłuchanie z piosenką Urszuli Piotrowskiej; rozwijanie koordynacji wzrokowo-
-słuchowo-ruchowej.„
5. „Wyścig z pisankami” – zabawa ruchowa rozwijająca zręczność i równowagę. Prezentacja różnych
pisanek i kraszanek.
6. Praca z Cz 54–55 – historyjka obrazkowa. „Pisanki” – praca plastyczna; malowanie, wyklejanie,
ozdabianie jajek.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. „Liczymy pisanki” i „Tyle – ile?” – zabawy dydaktyczne; rozwiazywanie zadań z tekstem, sprawne
przeliczanie w zakresie 7, próby układania zadań do prezentowanych działań.
9. Praca z PiL 53 – dorysowywanie odpowiedniej liczby jajek, pisanie cyfr po śladzie.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 3. Wielkanocne baby
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa; rozwijanie percepcji słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Ze świętami kojarzy mi się…” – zabawa słownikowa; poszerzenie słownika czynnego dzieci.
„Wielkanocne smakołyki” – zabawa dydaktyczna, nawiązanie do tradycji wielkanocnych.
5. „Czytamy zdania” – ćwiczenia w czytaniu. „Taniec kurcząt w skorupkach”– zabawa ruchowa.
Praca z KP 3.22 – ćwiczenia w czytaniu, rozwijanie percepcji wzrokowej.
6. „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa naśladowcza; sprawne pokazywanie wymienianych
w piosence czynności. „Szukamy pisanek” – ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach pi, pi; przestrzeganie reguł gry.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. „ Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa; doskonalenie umiejętności rozpoznawania
kolorów podstawowych. „Wielkanocna baba” – zajęcia kulinarne; wykonywanie czynności według instrukcji, zachowanie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków, wspólna degustacja wielkanocnych przysmaków
9. „Bajkowe pisanki” – nauka słów pierwszej i 2. zwrotki piosenki.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 4. Wielkanocny koszyczek
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa, rozwijanie percepcji słuchowej
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Bajeczka wielkanocna – słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy, poszerzenie słownika czynnego
dzieci. „Wielkanocny Koszyk” – zabawa dydaktyczna, poznawanie znaczenia symboli związanych
ze świętami wielkanocnymi.
5. „Układanie zdań z wyrazem…” – zabawa dydaktyczna, przeliczanie wyrazów w zdaniu, budowanie
zdań złożonych, odzwierciedlanie liczby wyrazów w zdaniu za pomocą zbiorów zastępczych.
6. „Kwoka i kurczątka” – zabawa ruchowa przy muzyce, doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał.
„Koszyk wielkanocny z masy solnej” – zabawa plastyczna.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. Praca z PiL 54 – ćwiczenia grafomotoryczne. „Jajko na łyżce” – zabawa ruchowa z elementem
równowagi. „Szukamy pisanek” – zabawa słuchowo-ruchowa.
9. „Wielki gwar w kurniku” – zabawa dydaktyczna, przeliczanie w zakresie 7. „Bajkowe pisanki” – nauka słów 3. zwrotki piosenki.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.