16-20.12

TEMAT KOMPLEKSOWY: CZEKAMY na ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
RANEK

Dzień 1
Temat dnia: PRZYGOTOWANIA do ŚWIĄT

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Jak pachną święta –ćwiczenie aparatu oddechowego
II Świąteczne przygotowania – opowieść ruchowa
Jak pomagamy rodzicom – swobodne wypowiedzi
Przygotowania do świąt – opowiadanie historyjki obrazkowej – rozwijanie
myślenia przyczynowo – skutkowego; rozumienie potrzeby sprzątania po
sobie, podziału obowiązków domowych i pomagania rodzicom
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym.
III Szybki Mikołaj – zabawa z elementem rywalizacji
Choinka –wykonanie pracy plastycznej techniką origami z kółek
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 2
Temat dnia: ŚWIĄTECZNE CIASTECZKA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Pachnąca gwiazdka – praca plastyczna doskonaląca zmysł dotyku i sprawność drobnych ruchów rąk
Świąteczne przygotowania – opowieść ruchowa
II Świąteczne ciasteczka – utrwalanie pojęcia „para”
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie prawidłowej postawy
ciała
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacją cech zimy w przyrodzie i świątecznych dekoracji.
III Szybki Mikołaj – zabawa z elementem rywalizacji.
Pieczemy ciasteczka – pobudzanie zmysłów: dotyku i węchu podczas lepienia z masy solnej
Umiem grać, układać – zabawy przy stolikach
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 3
Temat dnia: ŚWIĄTECZNY STROIK

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Świąteczny dzwonek – ćwiczenia grafomotoryczne Karta pracy ,,Razem się
bawimy” str. 18 cz.2
Świąteczne przygotowania – opowieść ruchowa
II Ozdoby choinkowe – swobodne wypowiedzi na temat wysłuchanej
Ozdoby choinkowe – zabawa przy piosence – kształcenie umiejętności ruchowego reagowania na słowa piosenki i dźwięki muzyczne; zachęcanie
do aktywnego udziału w zabawie
Zabawy na placu przedszkolnym: zabawa z elementem rywalizacji: kto
szybciej udepcze ścieżkę, oraz zabawy swobodne.
III Szybki Mikołaj – zabawa z elementem rywalizacji.
Pachnący stroik – stymulowanie zmysłu węchu i dotyku poprzez wykonanie
ozdoby z mandarynki
Posłuchamy bajeczki – słuchanie bajki
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 4
Temat dnia: ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Tradycje świąteczne – swobodne wypowiedzi w oparciu o własne doświadczenia dzieci
Ozdoby choinkowe – zabawa przy piosence
Świąteczne przygotowania – opowieść ruchowa .
II Potrawy wigilijne – rozmowa kierowana o rodzajach, nazwach potraw
znanych dzieciom, potraw tradycyjnych, regionalnych
Wigilia dla lal – zabawa tematyczna – kształtowanie orientacji w otoczeniu
z uwzględnieniem różnych przedmiotów i wdrażanie do posługiwania się
określeniami: z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy; poznanie wybranych potraw świątecznych
Zabawy na placu przedszkolnym: zabawa z elementem rywalizacji: kto ulepi większą kulę ze śniegu oraz zabawy swobodne.
III Szybki Mikołaj – zabawa z elementem rywalizacji.
Aniołki – ćwiczenie spostrzegawczości
Ozdoby choinkowe – zabawa przy piosence
Chcę porysować – swobodna ekspresja plastyczna
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 5
Temat dnia: KOLĘDY i PASTORAŁKI

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
W stajence – układanie obrazka z części
Świąteczne przygotowania – opowieść ruchowa
II Świąteczne zagadki – odgadywanie zagadek słownych, obrazkowych,
muzycznych
Gwiazda – wycinanie po oznaczonej linii – rozwijanie umiejętności sprawnego, starannego wycinania po linii prostej i łamanej; wdrażanie do przestrzegania zasady bezpiecznego posługiwania się nożyczkami; rozwijanie
wrażliwości estetycznej, dekoracyjnej
Kolędy i pastorałki wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym.
III Szybki Mikołaj – zabawa z elementem rywalizacji.
Bombki i choinki – rysowanie w powietrzu oraz układanie na dywanie ze
sznurka – doskonalenie sprawności palców i nadgarstków
Lubię – nie lubię – rozmowa o odczuciach, emocjach dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.