17-21.06 KOLORY LATA

Dzień 1. Żółty
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie narządów mowy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. „Żółty” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
5. „ Zabawy z Tupem” – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie percepcji słuchowej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego. Szukanie w najbliższym otoczeniu różowego koloru.
8. „Kolory” – zabawa w kole.
9. „Kogel-mogel” – przygotowanie deseru.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Zielony
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kolory” – zabawa z piłką w kole. Rozwijanie szybkiej reakcji na hasło N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Kim zostanę?” – zabawa taneczna przy piosence. „Muzykalne kolory” – zabawy muzyczne.
5. „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. „Zielony” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego, szukanie w najbliższym otoczeniu zielonego koloru.
8. „Zielone zagadki” – rozwiązywanie zagadek. Kształtowanie umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie definicji.
9. „Raz, dwa, trzy, żaba patrzy…” – zabawa ruchowa. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Niebieski
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. „Niebieski” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
5. „ Rybki i wieloryb” – zabawa ilustracyjna z chustą animacyjną. „Niebieski świat” – lepienie z niebieskiej plasteliny.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości zgodnej zabawy – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego, szukanie w najbliższym otoczeniu niebieskiego koloru. /
8. „Kolorowa orkiestra” – gra na dzwonkach. Rozwijanie koncentracji uwagi.
9. „Kolory” – zabawa w kole. Rozwijanie szybkości reakcji na hasło N.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Tęczowy świat
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa. Kim zostanę? – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – kształtowanie umiejętności podskoku, czworakowania, poprawnego wykonywania polecenia N.
5. „Piekarz” – rozmowa na podstawie wiersza. „Piekarz” – zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Czapka cukiernika” – origami. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej.
9. „Tup – cukiernik” – pieczenie ciasta biszkoptowego.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.