17-21.06

TYDZIEŃ 39. KOLORY LATA
Dzień 1. Żółty
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. O Białej Krainie i czarnoksiężniku Koloruchu – słuchanie bajki A. Czylok. „Podstawowe kolory
i ich pochodne” – zabawa dydaktyczna; rozmowa dotycząca kolorów podstawowych i możliwości tworzenia z nich nowych kolorów.
5. „O jakim kolorze będziemy dzisiaj mówić?” – rozwiązywanie zagadek wprowadzających w temat
dnia. „Co jeszcze kojarzy się wam z kolorem żółtym?” – zabawa słownikowa – poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Żółte jak słońce” – zabawa badawcza – rozwijanie myślenia logicznego
dzieci.
6. „Żółty parzy” – zabawa ruchowa z elementem rzutu. „Żółte stworki” – zabawa matematyczna
– doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10 oraz klasyfikacji według 3 cech. Praca
w KP4.29 – klasyfikacja według 3 cech; rozwijanie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej.
„Żółte kwiaty” – praca plastyczna – stemplowanie wacikami płatków kwiatów.
7. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu – zwrócenie uwagi na bezpieczną i spokojną zabawę.
Zabawy w kącikach tematycznych według wyboru dzieci; czas do dyspozycji N.
8. Praca w Cz 78 – „Na wakacje w góry” – ćwiczenia w czytaniu. „Mierzymy promienie słońca” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie umiejętności dokonywania pomiaru długości oraz określanie
tej długości. „Gra w żółte” – zabawa orientacyjno-porządkowa – rozwijanie szybkiej reakcji na
sygnał słowny N.
9. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – rozwijanie twórczego myślenia; wykonywanie zadań
ruchowych wyznaczonych przez N.; przestrzeganie zasad zabawy.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników; stosowanie zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 2. Zielony
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Jak powstaje zielony kolor?” – zabawa badawcza – samodzielne wykonanie barwy zielonej
w różnych odcieniach przez zmieszanie barw podstawowych: żółtego i niebieskiego.
5. Zielone – słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej. „Co jest zielone?” – zabawa słownikowa
– poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Jak pachnie kolor zielony?” – zabawa badawcza – wykorzystanie zmysłu węchu do określenia zapachu koloru zielonego.
6. „Na zielonej łące” – zabaw ruchowa. „Żaba” – praca plastyczna – płaskie origami.
7. „Wirujące listki” – zabawa ruchowa. Prace porządkowe w przedszkolnym ogródku – podlewanie
roślin, podwiązywanie roślin pnących na tyczkach.
8. Już dużo wiem – nauka słów pierwszej i 2. zwrotki piosenki. Praca w PiL 76 – rozwijanie sprawności
manualnej, ćwiczenia w pisaniu wyrazów po śladzie. „Ptaki i świerszcze” – zabawa ruchowa – naśladowanie ruchem i głosem mieszkańców łąki.
9. „Zrób tyle, ile pokażę” – zabawa ruchowa; utrwalanie umiejętności odczytywania symboli liczb;
doskonalenie umiejętności przeliczania. „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 3. Niebieski
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw;
zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Praca w Cz 79 – „Nad Bałtykiem”. „Jaki kolor ma morze?” i „Szukamy koloru niebieskiego” –
zabawy słownikowe – poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy odcieni koloru niebieskiego
– błękitny, granatowy.
5. „Deszczowa pogoda” – zabawa plastyczna – korelacja muzyki z plastyką. „Niebieski parzy” – zabawa ruchowa z elementem rzutu. „W porcie wodnym” – zabawa matematyczna – doskonalenie
umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 10.
6. „Łódka” – wykonanie pracy według wzoru i instrukcji. „Wyścigi łódek” – zabawa oddechowa.
„Co pływa, a co tonie?” – zabawa badawcza – rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci podczas zabaw
ruchowych.
8. Już dużo wiem – osłuchanie z piosenką; zabawy rytmiczno-muzyczne uwrażliwiające na zmiany
rytmu i tempa.
9. „Gra w niebieskie” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Jakie to kolory?” – zabawa słownikowa
oraz ćwiczenia w czytaniu.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 4. Różowy bądź czerwony
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Czereśnie i dzieci” – zabawa taneczna do piosenki. „Co jeszcze ma czerwony kolor?” – zabawa
słownikowa – poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Gra w czerwone” – zabawa orientacyjno-
-porządkowa.
5. „Ile czereśni mamy w koszyku?” – zabawa matematyczna – doskonalenie umiejętności dodawania
i odejmowania oraz posługiwanie się cyframi do podpisywania liczebności zbiorów.
6. „Biedronki na łące” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa – doskonalenie umiejętności
tworzenia zbiorów o wskazanej liczbie elementów. Praca w KP4.30 – ćwiczenia w czytaniu; dopasowywanie wyrazu do obrazka.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Prace porządkowe w przedszkolnym ogródku – pielenie chwastów, podlewanie roślin.
8. „Owocowo-warzywne zagadki” – rozwiązywanie zagadek. „Jaki to owoc?” – zabawa dydaktyczna
– puzzle do złożenia – rozwijanie percepcji wzrokowej.
9. „Gra w różowe” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Sałatka owocowa” – zajęcia kulinarne; doskonalenie umiejętności przewidywania i planowania; wdrażanie do przestrzegania zasad higieny
i bezpieczeństwa podczas pracy.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 5. Tęczowy świat
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Kraina tęczy – praca z wierszem Agnieszki Karcz; rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza; rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności komunikatywnego wyrażania swoich myśli. „Układanie
tęczy” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie pamięci wzrokowej.
5. Praca w KP4.31 – dopasowywanie obrazka do koloru tęczy; rozwijanie logicznego myślenia.
„Kolorowe miasto” – zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem pudełek, farb lub papierów kolorowych w siedmiu kolorach tęczy.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – rozwijanie twórczego myślenia; wykonywanie zadań ruchowych wyznaczonych przez N.; przestrzeganie zasad zabawy.
7. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
8. „Kolorowa łąka” – zabawa dydaktyczna – manipulowanie figurami geometrycznymi; rozwijanie
umiejętności wyznaczania kierunków na kartce; dobieranie figur zgodnie ze wskazaniami N.; klasyfikowanie według 3 cech.
9. „Gra w kolory” – zabawa orientacyjno-porządkowa – doskonalenie koncentracji uwagi i szybkiego
reagowania na sygnał.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.