18-22.03

TYDZIEŃ 27. PRACOWITA WIOSNA
Dzień 1. Wiosenne porządki w domu
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Ciepło – zimno?” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Wiosenne porządki – praca z wierszem Jana Brzechwy. „Do czego to służy?” – zabawa dydaktyczna; rozmowa na temat wiosennych porządków domowych, poszerzanie słownika czynnego
dzieci.
5. „Rób to, co ja!” – zabawa naśladowcza. „Odczytywanie szeregów” – zabawa dydaktyczna; ćwiczenie pamięci wzrokowo-słuchowej.
6. „Umiem liczyć”, „Robimy porządek w szufladzie” – zabawy utrwalające umiejętność przeliczania, pojęcie zbioru 7-elementowego, umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi
w zakresie siedmiu, podpisywanie zbiorów za pomocą cyfr, stosowanie znaku =.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3 – rozwijanie koordynacji ruchowej; umiejętności współpracy w parach lub grupie; zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw.
9. „Robimy porządki” – usystematyzowanie wiadomości dzieci dotyczących wpływu czystości
i higieny w najbliższym otoczeniu na nasze zdrowie.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 2. Porządki w ogródku
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw oraz
do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych
przez N.
2. „Ciepło – zimno?” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne prace w ogrodzie. Rozpoznawanie i nazywanie
narzędzi ogrodniczych podczas zabawy słownikowej; dokonywanie syntezy słuchowej wyrazów.
5. „Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie logicznego myślenia. Praca z KP 3.19 – prace
porządkowe w ogródku; wklejanie brakujących elementów, rozmowa na temat ilustracji.
6. „Co robią dzieci w ogródku? – ćwiczenia w czytaniu. Polka fasolka – nauka gry melodii refrenu
piosenki.
7. Spacer po okolicy przedszkola. Dzieci obserwują, czy w przydomowych ogródkach widać ludzi,
którzy kopią, sieją itp.
8. „Kto pierwszy do domu?” – gra-ściganka; ćwiczenia w liczeniu.
9. „Wiosenny obrazek” – rozpoznawanie kierunków na kartce, rysowanie według instrukcji. „Gdzie
co jest?” – zabawa dydaktyczna; orientacja w przestrzeni.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 3. Co się dzieje w szklarni
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Ciepło – zimno?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Gdzie zimą jest zielono?” – wycieczka do szklarni, ogrodu botanicznego. Zwrócenie uwagi na rodzaje roślin uprawianych w tych miejscach, sposób ich ogrzewania i uprawy.
5. „Miniszklarnia” – zabawa badawcza, poszerzanie słownika czynnego dzieci; zapoznanie z wyglądem cieplarni i znaczeniem upraw szklarniowych.
6. „Słońce, woda, ziemia” – zabawa na koncentrację uwagi, wykonywanie poleceń zgodnie z instrukcją N. Przygotowanie do wysiewu i sadzenia roślin w kąciku przyrody – organizowanie swojego
stanowiska pracy; gromadzenie niezbędnego materiału i samodzielne sadzenie roślin.
7. „Jasno, ciepło, mokro” – eksperyment, określanie warunków niezbędnych do życia roślinie (światło,
woda, temperatura). „Fasolowy obrazek” – praca plastyczna. Polka fasolka – nauka gry fragmentu
melodii refrenu piosenki.
8. „Cebula” – usprawnianie małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Praca z PiL 52 –
ćwiczenia grafomotoryczne.
9. „Czego brakuje?” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Sadzimy cebule” – zabawa z elementami
równowagi.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 4. Co się dzieje w ptasich gniazdach – pracowite ptaki
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Ciepło – zimno?” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu Gniazdo nad głową z Przygód kilka wróbla Ćwirka.
5. „Muzyczne opowieści” – rozwiazywanie zagadek na temat wiosennych ptaków, rozpoznawanie
ptaków po wyglądzie.
6. Praca z KP 3.20 – historyjka obrazkowa. „Ptaki do gniazd” – zabawa orientacyjno-porządkowa,
poruszanie się zgodnie z rymowanką.
7. Spacer po najbliżej okolicy w poszukiwaniu oznak wiosny. Obserwacja ptaków w najbliższym
otoczeniu, zwrócenie uwagi na gwar, pospiech, zachowanie ptaków. Wypatrywanie gniazd w gałęziach drzew.
8. „Ptaki do gniazd” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
9. „Ptak w gnieździe” – lepienie z plasteliny lub masy solnej.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 5. Wiosna lubi zielone – malowanie na zielono
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Ciepło – zimno?” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Gra w zielone” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej; „Wiosenny
ogródek” – praca z Cz 52–53.
5. „Zaczarowane pudełko” – zabawa twórcza; wzbogacenie słownika czynnego dzieci. „Zielony
obrazek” – malowanie farbami na dużym kartonie.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3 – rozwijanie koordynacji ruchowej; umiejętności współpracy w parach lub grupie, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu.
8. „Zdanie z wyrazem zielony” – zabawa słownikowa; przeliczanie wyrazów w zdaniu, budowanie
zdań złożonych; odzwierciedlanie liczby wyrazów w zdaniu na zbiorach zastępczych.
9. „Domino” – gra z wykorzystaniem W 31. „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie