20-24.05

TYDZIEŃ 35. MAMA I TATA
Dzień 1. Moja rodzina
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Etykietki” – zabawa dydaktyczna; przygotowanie do czytania. „Idzie rak” – zabawa ruchowa;
ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Rodzina” – rozmowa z dziećmi na temat ich obserwacji i ilustracji w KP4.10 – swobodne wypowiedzi dzieci.
5. „Odbicie w lustrze” – zabawa ruchowo-naśladowcza; ćwiczenia koncentracji uwagi. „Moja wesoła
rodzina” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 68; przygotowanie do pisania.
6. „Kto prędzej wróci?” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Moi rodzice” – zabawa dydaktyczna;
ćwiczenia myślenia.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach, zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. „Geometryczne obrazki” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej. „Zagadkowa osoba” – zabawa słownikowa
– poszerzanie słownika czynnego dzieci.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. Moja mama umie wszystko
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Piegowate liczby” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w szybkim liczeniu. „Kominiarz” – zabawa
paluszkowa – rozwijanie sprawności dłoni i palców.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Walczyk dla mamy – osłuchanie z piosenką – aktywne słuchanie piosenki, zabawa rytmiczna,
zabawa taneczna. „Tajemnicza mama, tajemniczy tata” – rozmowa z dziećmi na temat zawodów
wykonywanych przez rodziców.
5. „Zwijanie dywanu” – zabawa ruchowa.
6. „Korale dla mamy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.11 – rozwijanie myślenia matematycznego.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach, zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. „Rodzice przy pracy” – zabawa plastyczna – przekazywanie wiedzy o świecie za pomocą plastycznych środków wyrazu. „Zgaduj – zgadula” – zabawa dydaktyczna: kodowanie czynności matematycznych za pomocą znaków i liczb. Walczyk dla mamy – utrwalenie pierwszej zwrotki
i refrenu oraz nauka drugiej zwrotki i refrenu; zabawa taneczna przy piosence.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Pomagam w domu
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Idzie rak” – zabawa ruchowa – rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Kosmici z odkurzacza – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania Liliany Fabisińskiej – uważne
słuchanie czytanego tekstu.
5. „Domowi pomocnicy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.12 – tworzenie pojęcia
na podstawie definicji; czytanie globalne wyrazów; rozumienie konieczności zakazu korzystania
przez dzieci z urządzeń elektrycznych.
6. „Praca mrówek” – zabawa na czworakach. „Domowe porządki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 69 – ćwiczenia w dodawaniu. Zabawa dydaktyczna z Cz 70–71; ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach, zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. „Kruche ciastka” – działanie dzieci – wdrażanie do planowania działań i realizacji planu oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. „Figurki zmieniajcie się” – zabawa ruchowa pobudzająco-
-hamująca.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie
audiobooków; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. Przygotowujemy upominki dla mamy i taty
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. Walczyk dla mamy – nauka trzeciej zwrotki i refrenu; ćwiczenie pamięci. Zabawa „Układanka” –
rozwijanie intuicji geometrycznych.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Walczyk dla mamy – zabawy rytmiczne podczas piosenki – rozwijanie wrażliwości rytmicznej
i improwizacyjnej.
5. „Laurka dla rodziców” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.13 – ćwiczenia w czytaniu.
„Jagody do kosza” – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania.
6. „Kwiatki dla mamy i taty” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 40–41 – działanie wg instrukcji słowo-obrazkowej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach,
zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. Przygotowanie ciasteczek – działanie dzieci – wdrażanie do planowania działań i realizacji planu
oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Dzień rodziny
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Idzie rak” – zabawa ruchowa; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Święto Rodziny – uroczystość z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka; działanie dzieci – przygotowanie
sali na przyjęcie gości, zaprezentowanie przygotowanego programu artystycznego, rodzinne zawody i konkursy.
5. Degustacja ciastek przygotowanych przez dzieci – rozwijanie potrzeby dzielenia wolnego czasu
z bliskimi; integrowanie rodziców.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
7. „Skrzynia domowych skarbów” – zabawa sensoryczna.
8. „Zwijanie dywanu” – zabawa ruchowa.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.