24-28.06 JUŻ WAKACJE

Dzień 1. Jedziemy na wakacje
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Do widzenia, przedszkole! – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania. „Samochody” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca.
5. „Czym jedziemy na wakacje?” – rozwiązywanie zagadek.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Co jeździ, lata, pływa?” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów wg przeznaczenia. „Rower” – zabawa ruchowa na plecach.
9. „Samochód” – sklejanie pojazdu z pudełek po zapałkach.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Nad morzem
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Wakacje Tupa” – zabawa słuchowa. Doskonalenie percepcji słuchowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Na morzu”. Rozmowa na podstawie obrazka z Księgi zawodów. „Wciąganie żagla” – zabawa ze skakanką.
5. „Zbieramy muszelki” – zabawa dydaktyczna z liczeniem – rozwijanie umiejętności przeliczania.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy. /
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Co tonie, co pływa” – zabawa badawcza. Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
9. „ Wieloryb i rybki” – zabawa ruchowa z dialogiem. Praca z K2., 30 – tworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. W górach
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Trojak” – zabawa taneczna do melodii. Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tup odwiedza góry” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji w albumach. „Skoki kozicy” – zabawa ruchowa z elementem przeskoku.
5. „Górskie kamyki” – zabawa matematyczna. Kontynuowanie rozpoczętych rytmów.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami –oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Góry” – zabawa plastyczna. Doskonalenie sprawności palców.
9. „ Z góry i pod górę” – zabawa ruchowa ilustracyjna. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. Nad jeziorem
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności palców.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tańczące fale” – zabawa muzyczno-plastyczna.
5. „Przejście przez mostek” – zabawa z elementem równowagi. „Tup nad jeziorem” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie percepcji wzrokowej.
9. „Wyścig łódek” – zabawa ruchowa. „Rybki i wieloryb” – zabawa ilustracyjna z chustą animacyjną.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Bezpieczne wakacje
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności palców.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – kształtowanie umiejętność podskoku, czworakowania oraz poprawnego wykonywania poleceń N.
5. „Bezpieczne wakacje” – rozmowa z dziećmi. Budowanie poprawnej wypowiedzi.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Dobre rady na bezpieczne wakacje” – rozmowa, ustalenie kodeksu bezpiecznego zachowania.
9. „Koło ratunkowe” – zabawa ruchowa z elementem celowania. „Moje miejsce na wakacje” – zabawa plastyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu