24-28.06

Dzień 1. Odwiedzamy szkołę
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów
literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Tato, czy już lato? – słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej – rozmowa na temat cech charakterystycznych dla lata. Praca w Cz 80–81 – rozwiązywanie krzyżówek.
5. „Lato jest…” – zabawa słownikowa połączona z ćwiczeniem w czytaniu. „Letnia łąka” – zabawa
dydaktyczna – manipulowanie figurami geometrycznymi – ćwiczenia orientacji na kartce.
6. Praca w PiL 77 – odczytywanie zdań, przeliczanie figur – rozwijanie percepcji wzrokowej. „Czas
do szkoły” – zabawa słownikowa – poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Do ławek” – zabawa
ruchowa bieżna.
7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej. Zabawy dowolne dzieci na
świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Wycieczka do szkoły” – poznanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych; wspólne zabawy z uczniami klasy 1. „Co podobało się nam podczas wycieczki do szkoły?” – zabawa słownikowa
– poszerzenie słownika czynnego dzieci.
9. „W pierwszej klasie – wspomnienia z wycieczki” – malowanie farbami. „Goście w szkole” –
zabawa orientacyjno-porządkowa. „Sprawne ręce, sprawne nogi” – zabawa usprawniająca mięśnie
stóp.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 2. Co zabierzemy na wakacje
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego
dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Na wakacje ruszać czas – słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej – rozmowa na temat wakacyjnych planów dzieci.
5. „Co kojarzy się z wakacjami?” – rozwiązywanie zagadek. PiL 78 – „Co zabieramy na wakacje?” –
podpisywanie przedmiotów po śladzie.
6. „Co włożę do plecaka?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia logicznego oraz kształcenie
umiejętności odejmowania w pamięci.
7. „Kto więcej zbierze?” – zabawa ruchowa z piłkami. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu
z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Rzuć i złap” – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – rozwijanie umiejętności podrzucania i łapania oburącz. „Już czytam” – gra typu memory – rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci
na materiale literowym i wyrazowym.
9. „Pociągi” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca – doskonalenie reakcji na sygnał dźwiękowy.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 3. Bezpieczeństwo
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich
czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego dzieci.
„Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Praca z wierszami Bezpieczne opalanie Barbary Szelagowskiej i Wakacyjne rady Wiery Bodalskiej
– rozmowa dotycząca prawidłowego zachowania się podczas zabaw w trakcie wakacji.
5. „Bezpieczne wakacje” – burza mózgów; rozmowa z dziećmi; rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia oraz argumentowania. „Kodeks bezpiecznych wakacji” – zabawa plastyczna nawiązująca do wcześniejszej zabawy.
6. „Przez dziurę w płocie” – zabawa z elementem przekraczania. „Zapamiętaj ten wzór” – zabawa
dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej. „Szlaczek ze sznurka” – zabawa manipulacyjna.
7. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. Praca w PiL 79 – rozwiązywanie działań matematycznych; kolorowanie według kodu. „Pociągi”
– zabawa orientacyjno-porządkowa; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej dzieci. „Podróż” –
zabawa plastyczna – rozwijanie wyobraźni dzieci; doskonalenie sprawności manualnej.

Dzień 4. Do widzenia, przedszkole!

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego
dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Żegnaj przedszkole! Witaj szkoło! – słuchanie opowiadania Olgi Masiuk – rozmowa na temat
emocji, jakie mają dzieci w związku z przejściem do szkoły.
5. „Laurka na pożegnanie” – zbiorowa praca plastyczna – doskonalenie umiejętności współpracy
w małym zespole.
6. „Zgadnij kogo brakuje?” – zabawa orientacyjno-porządkowa; rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci.
„Życzenia” – zabawa językowa – doskonalenie umiejętności budowania zdań poprawnych pod
względem logicznym i gramatycznym.
7. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. Praca w Cz 82–83 – „Wszystko o Polsce – gdzie jedziemy na wakacje?”. „Jaka to melodia” – rozwijanie pamięci słuchowej i muzycznej dzieci.
9. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie percepcji wzrokowej na materiale literowym, ćwiczenia w czytaniu. „Przejście przez tunel” – zabawa ruchowa na czworakach – rozwijanie
sprawności fizycznej dzieci.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 5. Do widzenia, przedszkole!
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego
dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Praca w PiL 80 – kolorowanie obrazka – „Dokąd pójdzie Supełek po wakacjach?”.
5. „Najbardziej” – praca plastyczna – rozwijanie umiejętności wyrażania własnych odczuć i przeżyć
w pracy plastycznej. „Kalambury” – zabawa pantomimiczna – rozwijanie koordynacji ruchowej
i umiejętności kodowania informacji przez ruch.
6. „Nasze zabawy” – zabawy muzyczno-ruchowe – utrwalenie zabaw poznanych w ciągu całego
roku. Zabawy w kącikach tematycznych według wyboru dzieci; czas do dyspozycji N.
7. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Do widzenia, przedszkole!” – uroczyste zakończenie roku szkolnego – prezentacja piosenek,
wierszy i zabaw przed zgromadzonymi gośćmi; wręczenie pamiątkowej laurki