26-30 listopada

TYDZIEŃ XIII. SPOTKANIE Z LISTONOSZEM

Dzień 1. List

1. Jak się masz? – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. List – rozmowa w oparciu o historyjkę obrazkową i tekst I. Salach. Poznawanie pracy listonosza
oraz etapów wędrówki listów.
5. „Pociągi z listami” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie pojęć określających wielkość przedmiotów:
mały, duży.
6. „ Listonosze” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
7. „Idę z listem” – zabawa integracyjna w ogrodzie przedszkolnym. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.
8. „Dla kogo list?” – zabawa słuchowa. Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie dzielenia
wyrazów na sylaby i klaskania.
9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 2. Listonosz

1. Jak się masz? – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Chodzi listonosz – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence. Kształtowanie spostrzegawczości
słuchowej w trakcie słuchania muzyki.
5. „Paczka” – zabawa sensoryczna. Poznawanie znanych przedmiotów poprzez dotyk. Poznawanie
znaczeń słowa paczka, podawanie znaczenia adresu.
6. „Jedzie listonosz” – zabawa orientacyjno-porządkowa z wymachem rąk.
7. „Listonosz” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie wskazywania
1 elementu różniącego dwa obrazki.
8. „Listonosz listy niesie” – zabawa integrująca i usprawniająca motorykę na świeżym powietrzu.
9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 3. Piszemy listy

1. Jak się masz? – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Listy – wątek osobisty – zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst B. Piergi. Kształtowanie umiejętności
klasyfikowania wg jednej cechy.
5. „Znaczek pocztowy” – stemplowanie kopert. Rozwijanie motoryki poprzez regulowanie siły nacisku
i napięcia.
6. „Wrzuć do skrzynki” – zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem rzutu.
7. „Wędrówka (droga) listu” – zabawa patykami w trakcie pobytu na świeżym powietrzu. Rozwijanie
motoryki.
8. „Nie pasuje” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności wskazywania przedmiotu, który
nie pasuje do pozostałych.
9. „Wysyłam list” – zabawa sensoryczna i manipulacyjna z kartkami papieru. Rozwijanie motoryki
w trakcie zginania i składania papieru. Poznawanie różnych faktur.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 4. Skrzynka pocztowa

1. Jak się masz? – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Przesyłka” – odciskanie kształtu foremek w masie solnej i malowanie palcami. Rozwijanie sprawności
motorycznych.
5. ,,Trąbi trębacz…” – zabawa językowa i ćwiczenia oddechowe wg E. i W. Szwajkowskich. Rozwijanie
sprawności językowych w trakcie powtarzania onomatopei trata-tata.
6. „Do skrzynki!” – zabawa orientacyjno-porządkowa ze wspięciem na palce.
7. „ Skrzynki pocztowe” – prowadzenie obserwacji najbliższego otoczenia w trakcie spaceru w pobliżu
przedszkola.
8. „Wysyłamy telegramy” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej
w trakcie podawania nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach.
9. „Przekaż przesyłkę” – zabawa naśladowcza w ogrodzie przedszkolnym. Budowanie pozytywnych
więzi.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 5. List do Mikołaja

1. Jak się masz? – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7.
5. „Jestem Mikołajem!” – zabawa słuchowa. Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie
rozpoznawania głosu kolegów.
6. „Listy do Mikołaja” – zabawa orientacyjno-porządkowa ze skłonem w przód.
7. Wędrujący balonik – zabawa sprawnościowa wg M. Malkiewicz na placu zabaw. Kształtowanie
umiejętności współpracy w grupie.
8. Marzenia – słuchanie tekstu H. Niewiadomskiej. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich
pragnień.
9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.