27-31.01

TEMAT KOMPLEKSOWY: BEZPIECZNE ZABAWY na ŚNIEGU
Dzień 1
Temat dnia: BEZPIECZNE ZABAWY na ŚNIEGU

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
My się zimy nie boimy – słuchanie wiersza, wypowiedzi, ilustrowanie wiersza ruchem – zachęcanie do aktywności oraz kształtowanie wyczucia własnego ciała i przestrzeni.
Mam parę – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Zabawy na śniegu – układanie opowiadania w oparciu o obrazki
Bezpiecznie czy niebezpiecznie – żywa gra rozwijanie mowy wiązanej;
zapoznanie z miejscami bezpiecznymi do zabaw; wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
Spacer w pobliżu przedszkola i obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
III Skacze kostka, skaczę ja – zabawa ruchowa z kostką
Zimowe zabawy – kolorowanie obrazka – rozwijanie sprawności manualnych
Zabawy dowolne według zainteresowań dziecka

 

Dzień 2
Temat dnia: CO NAM DAJE ZIMA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Ułóż obrazek – układanie obrazka z kilku części – ćwiczenie uwagi, spostrzegawczości i cierpliwości
Narysuj po śladzie – rysowanie flamastrem po śladzie – usprawnianie motoryki małej i koordynacji wzrokowo – ruchowej
Mam parę – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Co nam daje zima? – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w oparciu
o obserwacje i własne doświadczenia dzieci
Zimowe odgłosy – zabawa logorytmiczna
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie umiejętności współpracy
w parach i w grupie
Zabawy na placu przedszkolnym: Rysowanie patykiem na śniegu oraz zabawy swobodne.
III Skacze kostka, skaczę ja – zabawa ruchowa z kostką
Co się zmieniło? – zabawa ćwicząca spostrzegawczość i pamięć
Moje zimowe zabawy – swobodne wypowiedzi dzieci w inspiracji wierszem
i własnymi doświadczeniami
Umiem grać, układać – zabawy przy stolikach wdrażające do poznawania
i przestrzegania reguł oraz kształtujące odporność emocjonalną (gry, układanki, puzzle)
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

Dzień 3
Temat dnia: SPRZĘT SPORTOWY

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Wesołe i znudzone – zabawa z elementem śmiechoterapii – wzmacnianie
mięśni biorących udział w oddychaniu
Kiedy jestem wesoły, to …- kończenie zdania – rozwijanie myślenia, wyobraźni oraz zachęcanie do poprawnego, pojedynczego wypowiadania się
i słuchania innych.
Mam parę – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Płatek – zabawa logorytmiczna
Zima jest super – zapoznanie z piosenką do nauki – kształcenie pamięci,
słuchu, poczucia rytmu; rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce
Sprzęt sportowy – ćwiczenia słownikowe i grafomotoryczne
Zabawy na placu przedszkolnym: Berek kucany oraz zabawy swobodne.
III Skacze kostka, skaczę ja – zabawa ruchowa z kostką
My się zimy nie boimy – zabawa słowna z wierszem
Posłuchamy bajeczki – słuchanie wybranej przez dzieci bajki
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 4
Temat dnia: LEPIMY BAŁWANA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Śnieżne kule – zabawa z elementem dramy kształcąca wyobraźnię
Toczymy śnieżną kulę – gimnastyka buzi i języka
Zima jest super – utrwalanie piosenki
Mam parę – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Gdzie jest piłka? – zabawa z elementem rywalizacji – zapoznanie
z pojęciem „kula”
Jaki kształt ma piłka? – rozmowa ze wskazywaniem innych przedmiotów
o takim samym kształcie – kuli.
Jak powstał bałwanek? – opowiadanie historyjki obrazkowej – rozwijanie
spostrzegawczości i myślenia przyczynowo – skutkowego
Zabawy na placu przedszkolnym: Lepienie bałwana oraz zabawy swobodne.
III Skacze kostka, skaczę ja – zabawa ruchowa z kostką
My się zimy nie boimy – utrwalanie wiersza
Na stoku – doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania ilości elementów
Chcę porysować – swobodna ekspresja plastyczna
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 5
Temat dnia: LUBIMY SANKI, ŁYŻWY
i BAŁWANKI

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Języczek i łyżwy – gimnastyka buzi i języka – usprawnianie narządów mowy
My się zimy nie boimy- zabawy z wierszem – rozwijanie słuchu fonematycznego.
Mam parę – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Lubimy sanki, łyżwy i bałwanki – odgadywanie zagadek słownych,
obrazkowych i ruchowych – rozwijanie myślenia
Tańczący śnieg – swobodna ekspresja ruchowa
Kiedy pada śnieg, sanki niosą mnie – wykonanie pracy plastycznej – kształcenie umiejętności starannego wykonania pracy według wzoru; rozwijanie
sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej
Zima jest super – utrwalanie piosenki
Zabawy na placu przedszkolnym: Berek kucany oraz zabawy swobodne.
III Skacze kostka, skaczę ja – zabawa ruchowa z kostką
Do pary – dobieranie obrazków do pary
My się zimy nie boimy- utrwalanie wiersza
Lubię – nie lubię – rozmowa o odczuciach dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci