27-31.05

TYDZIEŃ 36. MOJE ZWIERZĄTKO
Dzień 1. Mój przyjaciel – pies i kot
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Nasi ulubieńcy” – działanie dzieci. „Pięć kociątek” – zabawa paluszkowa – rozwijanie sprawności
manualnej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi.
4. Pół marzenia – rozmowa na temat treści opowiadania Joanny Raweckiej – rozwijanie koncentracji
uwagi.
5. „Wszedł kot na płot” – zabawa ruchowa na czworakach. „Zabawy z moim ulubieńcem” – zabawa
dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.14 – ćwiczenia analizy wyrazowej zdania i percepcji wzrokowej.
6. „Kotki piją mleczko” – zabawa na czworakach. „Pies” – praca plastyczna z wykorzystaniem materiałów odpadowych – rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. „Podaj dalej” – zabawa słuchowa
– rozwijanie percepcji słuchowej. „Kulawy piesek” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. To, co pływa, gryzie, piszczy
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Ile łap w koszyku” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w liczeniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi.
4. W sklepie zoologicznym – rozmowa na temat wiersza Bożeny Formy. Zabawa dydaktyczna
z wykorzystaniem KP4.15 – wprowadzenie liczby 10; rozwijanie myślenia logicznego.
5. „Węże” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji – rozwijanie szybkości i koordynacji ruchowej.
6. „Akwarium” – zabawa muzyczno-plastyczna – rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Wędrówka węża” – zabawa ruchowa. „W sklepie zoologicznym” – wycieczka – poznanie najbliższego środowiska społecznego. „Dywanik dla kotka” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie pojęcia
liczby 10 w aspekcie miarowym.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. U weterynarza
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Papugi” – zabawa naśladowcza – ćwiczenia pamięci wzrokowej. „Głuchy telefon” – zabawa słuchowa – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi.
4. „U weterynarza” – wycieczka do lecznicy zwierząt – poznanie najbliższego środowiska społecznego.
5. „Przygoda Reksa” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.16 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
6. „Wąż idzie do lekarza” – zabawa ruchowa.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: „Pies goni kota” – zabawa bieżna; „Kangury” – zabawa
z elementem siłowym.
8. „W lecznicy” – praca plastyczna. „U weterynarza” – zabawa tematyczna – rozwijanie umiejętności
współpracy w grupie. „Walczyk dla mamy” – zabawy muzyczne przy piosence – rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. W zoo
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Zwierzęta z dalekich krajów” – działanie dzieci. „W zoo” – zabawa słuchowa – rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci. „Jestem rak – czytam wspak” – zabawa wzrokowa; ćwiczenia w czytaniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi.
4. Wycieczka do zoo – rozmowa na temat wiersza Bożeny Formy.
5. „Z jak zebra” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie litery z, Z z wykorzystaniem KP4.17; przygotowanie do czytania.
6. „Słoń toczy kłodę” – zabawa ruchowa. „Paski zebry” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 70 – ćwiczenia koordynacji ruchowo-słuchowej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Spacer po zoo” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 72–73 – ćwiczenia w czytaniu.
„Złap tygrysa” – zabawa bieżna. „Zwierzęta w zoo” – malowanie farbami; rozwijanie aktywności
twórczej dzieci.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Uwaga! Nieznajome zwierzę
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Kto więcej” – zabawa dydaktyczna; ćwiczenia analizy słuchowo-wzrokowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
5. „Uwaga! Nieznajome zwierzę” – rozmowa z dziećmi na temat ilustracji w KP4.18 – rozwijanie
umiejętności dokonywania oceny zachowania i unikania niebezpieczeństw.
6. „Polowanie lwa” – zabawa bieżna. „Żółwie w terrarium” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem
PiL 71; ćwiczenia w dodawaniu.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – „Pies goni kota” – zabawa bieżna; „Kangury” – zabawa
z elementem siłowym.
8. „Kodeks” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie umiejętności budowania zdań. „Mama da mi bułkę”
– zabawa relaksacyjna; ćwiczenia rozluźniające.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.