29.04-03.05 POLSKA

Dzień 1. Na mojej ulicy
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję wzrokową.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. „Na mojej ulicy” – wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń.
5. „Dzieci do domów, dzieci na spacer” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. S pacer po ulicach znajdujących się najbliżej przedszkola – oglądanie stojących tam budynków; dzieci wskazują swoje domy.
8. „Mój dom” – zabawa plastyczna. „Raz, dwa, trzy, tyle zrobisz ty!” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
9. „ Zabawy z Tupem” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję słuchową.
10. „Zabawa dowolna dzieci w kącikach” – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 2. Mieszkam w…
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję wzrokową.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy.
5. Polska, biało-czerwoni – zabawy ruchowo-słuchowo-wzrokowe przy piosence.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. „Moja miejscowość” – wycieczka po miejscowości. Zaobserwowanie najbardziej charakterystycznych miejsc i obiektów. Omówienie ich nazwy i przeznaczenia.
8. „Mieszkam w…” – nauka nazwy miejscowości i adresu.
9. „Ludzie do ludzi” – zabawa ruchowa. „Co to za miejsce?” – zagadki wzrokowe.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 4. Polska – moja ojczyzna
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Mazurek Dąbrowskiego – nauka pierwszej zwrotki hymnu państwowego.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Co to jest Polska? – rozmowa na podstawie treści wiersza C. Janczarskiego. „Raz, dwa, trzy, tyle zrobisz ty!” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
5. „Moja ojczyzna” – zabawa plastyczna. Malowanie pastelami.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Spacer po ulicach znajdujących się najbliżej przedszkola – oglądanie budynków; dzieci wskazują swoje domy.
8. Mazurek Dąbrowskiego – śpiewanie pierwszej zwrotki i słuchanie hymnu w postawie zasadniczej.
9. „Co się zmieniło?” – zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć wzrokową. „Z miasta do miasta” – zabawa ruchowa z elementem skoku i przeskoku.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.