3-7.06 ŚWIĘTO DZIECI

Dzień 1. Mój ulubiony kolega / koleżanka
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Zawody języczków” – gimnastyka buzi i języka. Rozwijanie sprawności narządów mowy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „O kim mówię?” – zabawa słownikowa. Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami, poszerzanie czynnego słownika dziecka.
5. „Znajdź sobie parę” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Praca z K2., 25 – doskonalenie percepcji wzrokowej i określania kierunków w przestrzeni.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Wieloryb i rybki” – zabawa ruchowa z dialogiem. „Berek kucany” – zabawa bieżna.
8. „Mój kolega” – zabawa plastyczna – rozwijanie umiejętności rysowania szczegółów postaci.
9. „Do koła zapraszam…” – zabawa ruchowa w kole. „Kogo woła Tup?” – zabawa dydaktyczna słuchowa. Doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy słuchowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Prawa dziecka
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nie chcę cię” – zabawa taneczna.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. O prawach dziecka – rozmowa na podstawie wiersza M. Brykczyńskiego.
5. „Dziecięce radości” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci; „Muzyką malowane” – zabawa muzyczno-plastyczna. Rozwijanie umiejętności ilustrowania muzyki innymi środkami wyrazu.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Szukam przyjaciela” – zabawa naśladowcza.
8. „Po kamyczkach” – zabawa ruchowa. Ilustrowanie ruchem treści wiersza.
9. „Co się zmieniło?” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie pamięci wzrokowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Dzieci na świecie
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Do koła zapraszam…” – zabawa ruchowa w kole. Rozwijanie syntezy słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Najpierw – potem” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Uświadamianie zmian zachodzących w wyglądzie człowieka w miarę upływu czasu.
5. „Rób tak – nie rób tak” – zabawa ruchowa naśladowcza. „Zabawa przyjaciół” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem WP 51. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Tup mi powiedział…” – zabawa w kole. Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym. „Stoi Różyczka” – zabawa ruchowa w kole.
9. Jestem duży! – nauka wiersza na pamięć. Rozwijanie pamięci słuchowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 4. Zabawy z różnych stron świata
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Jestem duży! – utrwalenie wiersza. „Nie chcę cię” – zabawa taneczna.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Mój kolega na innym kontynencie” – zabawa plastyczna. Rozwijanie umiejętności rysowania wg wzoru. „Kolory, łączcie się!” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
5. „W co lubimy się bawić?” – rozmowa z dziećmi. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem logicznym i gramatycznym. 6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Klasy” – zabawa z elementem skoku; „Koszykówka” – zabawa z elementem rzutu; „Przeciąganie liny” – zabawa słowa.
8. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz umiejętności cięcia po linii.
9. „Do koła zapraszam…” – zabawa ruchowa w kole. Doskonalenie syntezy słuchowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Dzień radości
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Mam chusteczkę haftowaną” – tradycyjna zabawa w kole ze śpiewem.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie głównych grup mięśniowych, rozwijanie własnej wyobraźni. Zabawy z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N., prawidłowe poruszanie po sali.
5. P raca z K2., 26 – porządkowanie zdarzeń w historyjce obrazkowej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Coś dla ducha” – teatrzyk dla dzieci w wykonaniu rodziców i pracowników przedszkola.
9. „Festyn radości” – zabawy zespołowe dla dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym. Wytwarzanie atmosfery współpracy i współdziałania; zacieśnianie więzi pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności przedszkolnej.
10. „Coś dla ciała” – poczęstunek, pieczenie kiełbasek.