3-7.06

TYDZIEŃ 37. DZIEŃ DZIECKA
Dzień 1. Święto dzieci
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań; doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Zabawa na z” – działanie dzieci – utrwalenie litery. „W hamaku” – zabawa z chustą animacyjną;
kształcenie umiejętności współpracy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Na hamaku” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie koordynacji ruchowej.
5. „H jak hamak” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie litery h, H z wykorzystaniem KP4.19 – rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej.
6. „Huśtanie na hamaku” – zabawa ruchowa. „Ręce na huśtawce” – zabawa ruchowa rozwijająca dużą
motorykę.
7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
8. „Dzień Dziecka” – festyn z okazji święta dzieci. Zawody i zabawy w przedszkolnym ogrodzie –
integracja rodziców i całej społeczności przedszkolnej; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. Prawa dzieci
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Domino sylabowe” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w czytaniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Mam prawo do…” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza Jarosława Poloczka z wykorzystaniem KP4.20 – rozwijanie świadomości społecznej dzieci.
5. „Paluszkowe zabawy” – zabawy grafomotoryczne z wykorzystaniem PiL 72 – ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
6. „Karuzela” – zabawa ruchowa w kole ze śpiewem.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Szczęśliwy świat dzieci” – zabawa plastyczna; malowanie farbami; rozwijanie wyobraźni twórczej
dzieci. „Piłki Supełka” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. „Ile widzisz
dzieci?” – gimnastyka oka – poszerzanie pola widzenia.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Dzieci na świecie
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Wizytówki” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia percepcji wzrokowej. „Karuzela” – zabawa ruchowa w kole ze śpiewem.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Nowa dziewczynka – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania; wykonanie ćwiczeń w KP4.21 –
ćwiczenia w czytaniu.
5. Dobrze z tatą iść – osłuchanie z piosenką – aktywne słuchanie piosenki; rozmowa na temat jej
treści; zabawy ruchowo-rytmiczne; śpiewanie piosenki z gestodźwiękami.
6. „Koledzy z dalekich krajów” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 74 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Mój kolega z innego kraju…” – zabawa plastyczna. Zabawa taneczna w kole –„Karuzela”. Mam
prawo do… – nauka wiersza na pamięć.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. Gdy jest nam nudno
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Mam prawo do… – utrwalenie wiersza; recytacja w małych zespołach lub indywidualnie. „Micziganka” – zabawa ze śpiewem.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci; Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Mój sposób na nudę” – rozmowa z dziećmi, dywanik pomysłów.
5. „Zabawy z Supełkiem” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.22 – wprowadzenie znaku
minus.
6. „Kucany berek” – zabawa bieżna. „Kręgle – słupki” – zabawa z celowaniem. „Dobrze z tatą iść” –
zabawa taneczna przy piosence.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Co kto lubi” – zabawa w kole. „Czytam i liczę” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 73
– ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. „Lubię” – zabawa plastyczna. Mam prawo do… – utrwalenie wiersza.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Mój przyjaciel
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Dobrze z tatą iść – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci; Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
5. Zostań moim przyjacielem – rozmowa z dziećmi na temat wiersza Elizy Rozdoby – rozwijanie
myślenia dzieci.
6. „Szukam przyjaciela” – zabawa w kole – rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej. „Supełek
na Hawajach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 75 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Przyjaciele Pak i Supełek” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.23 – rozwijanie myślenia
logicznego i sprawności grafomotorycznej. „Taniec Hula” – zabawa ruchowa – ćwiczenia sprawności ruchowej. „Podróż dookoła świata” – gra ściganka – rozwijanie umiejętności współpracy
w zespole.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.