3-7 czerwca

PRZYJACIELE Z RÓŻNYCH STRON

Dzień 1. Dzień Dziecka w Przedszkolu

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Rozpoczęcie zabawy z okazji Dnia Dziecka.
5. „Lusterka” – zabawa naśladowcza w parach; „Kółko graniaste” – zabawa integracyjna.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności do grupy
przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
9. „Karuzela” – zabawa ruchowa ze śpiewem.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Mój ulubiony kolega – koleżanka

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Zwierzęta z zoo” – rozwiazywanie zagadek; Stary niedźwiedź – tradycyjna zabawa ruchowa.
5. „Duże – małe” – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie, przeliczanie, dokonywanie analizy sylabowej
wyrazów.
6. „Chcę mieć przyjaciela – słuchanie opowiadania D. Niewoli; „Mój przyjaciel” – zabawa słownikowa.
7. „Zabawy w ogrodzie przedszkolnym” z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. ,,Lew” – wykonanie zadania w WP2, 28 – kolorowanie lwa wg wzoru.
9. Ulijanka – tradycyjna zabawa ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Wędrówki z Tupem

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Jedzie pociąg” – zabawa ruchowa; „Różne strony świata” – praca z obrazkami – poznanie wyglądu,
zwyczajów i tradycji wybranych dzieci z różnych stron świata.
5. „Wyprawa Tupa” – praca z KP 33 – rozwijanie spostrzegawczości, uzupełnianie zbiorów tak, by
były w nich takie same elementy i było ich tyle samo, operowanie pojęciem – tyle samo.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. Kółko graniaste – tradycyjna zabawa muzyczno-ruchowa.
9. Ona i ja – słuchanie wiersza H. Ochockiej – rysowanie postaci z jednoczesną recytacją wiersza.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Zabawy z różnych stron świata

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zając Tup – osłuchanie z piosenką; zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
5. „Najmniejsza – największa” – zabawa dydaktyczna.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Balonik” – popularna i tradycyjna zabawa integracyjna; wytwarzanie miłej i radosnej atmosfery;
budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
9. „Bańki mydlane” – gimnastyka buzi i języka.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Dzień radości

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 – kształtowanie głównych grup mięśniowych, zabawa
z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N.
5. „Ile zwierzaków…?” – zabawa dydaktyczna; „Bańki mydlane” – zabawy rozwijające ekspresję.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Wesoły świat dzieci” – praca plastyczna – malowanie kredkami pastelowymi.
9. „Zając Tup” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.