3-9.02 —–zwierzęta zimą

 

Temat dnia: POMAGAMY PTAKOM

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Kot i ptaki – zabawa integracyjna kształcąca uwagę i słuch
Do karmnika – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Ptaki w karmniku – słuchanie wiersza
Jak dokarmiamy ptaki? – rozmowa kierowana w oparciu o wiersz, ilustrację i ekspozycję karmy – poznanie nazw i wyglądu wybranych ptaków,
które nie odlatują na zimę; uwrażliwienie na trudne warunki ptaków zimą
i rozumienie konieczności systematycznego ich dokarmiania
Pokarm dla ptaków – przygotowanie pokarmu dla ptaków
Zmarznięte wróble – zabawa ruchowa z elementem podskoku
O czym rozmawiają wróble? – ćwiczenia grafomotoryczne
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacją cech zimy w przyrodzie. Dokarmiamy ptaki – uzupełnianie pokarmu w karmniku i obserwacja ptasich
gości
III Ptasi bal – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce Dokończ
zdanie – zabawa dydaktyczna kształcąca umiejętność poprawnego
budowania zdań
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 2
Temat dnia: ZWIERZĘTA LEŚNE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Zwierzęta przy paśniku – kolorowanie i dzielenie wyrazów na sylaby
– kształcenie słuchu fonematycznego
Do karmnika – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Małgosia chce pomagać – słuchanie opowiadania
Karmnik i paśnik – dokończenie opowiadania nauczyciela w oparciu
o obrazek
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie szybkości i zwinności
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu
ogrodowego.
Dokarmiamy ptaki – uzupełnianie pokarmu w karmniku i obserwacja ptaków
III Ptasi bal – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce Umiem
grać, układać – zabawy przy stolikach wdrażające do poznawania
i przestrzegania reguł oraz kształtujące odporność emocjonalną
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 3
Temat dnia: KARMNIK

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Karmnik – konstruowanie z klocków – rozwijanie umiejętności technicznych
i szanowanie prac rówieśników
Do karmnika – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Pięć dzwoneczków – instrumentacja piosenki z wykorzystaniem
dzwonków
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu
ogrodowego.
Dokarmiamy ptaki – uzupełnianie pokarmu w karmniku i obserwacja ptaków
III Ptasi bal – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce
Jaki ptak leci do karmnika? – układanie obrazka z części
Posłuchamy bajeczki – słuchanie (oglądanie) wybranej przez dzieci bajki
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 4
Temat dnia: PTAKI

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Gdzie ptaszki biegały? – ścieżka sensoryczna
Do karmnika – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Ala i ptaki – słuchanie wiersza
Głodne ptaki – określanie stosunków przestrzennych i prawidłowe stosowanie pojęć: w, na, obok
Zmarznięte wróble – zabawa ruchowa z elementem podskoku
Spacer w pobliżu przedszkola i obserwacja drzew, nazywanie drzew liściastych i iglastych.
Dokarmiamy ptaki – uzupełnianie pokarmu w karmniku i obserwacja ptasich gości
III Ptasi bal – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce Który ptak
odleciał? – zabawa ćwicząca uwagę i spostrzegawczość
Chcę porysować – swobodna ekspresja plastyczna
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 5
Temat dnia: SIKORKA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Ślady ptaków – zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo – ruchową
i sprawność manualną
Do karmnika – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Jaki to ptak? – odgadywanie zagadek słownych i obrazkowych
– utrwalanie znajomości nazw ptaków zimujących w Polsce
Zmarznięte wróble – zabawa ruchowa z elementem podskoku
Sikorka – wykonanie pracy plastycznej według wzoru – wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy
Zabawy tropiące na placu przedszkolnym
Dokarmiamy ptaki – uzupełnianie pokarmu w karmniku i obserwacja ptasich gości
III Ptasi bal – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce
Lubię – nie lubię – rozmowa o odczuciach dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci