6-10.05 LUBIMY KSIĄŻKI

Dzień 1. Moja ulubiona książka
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Moja ulubiona książka” – rozmowa z dziećmi.
5. „Liczymy książki” – zabawa muzyczno-ruchowa. „Ulubiona książka Tupa” – praca z K2., 19. Kolorowanie wg kodu.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy oraz zgodną zabawę – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Twarde-miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
8. „ Tajemnica Magicznego pudełka” – zabawa sensoryczna. Różnicowanie kształtów prostokąta i kwadratu. „Książki na półce” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa z elementem liczenia.
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. W książce znajdziesz wszystko
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka. „Książki i książeczki” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Bajki i bajeczki” – zabawy muzyczno-ruchowe.
5. „ Książka i książka” – rozmowa z dziećmi. Poznanie różnorodnych rodzajów książek.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Zabawy ruchowe na boisku przedszkolnym: „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „ Co będzie dalej?”– zabawa dydaktyczna. „Z książki do książki” – zabawa ruchowa z elementem skoku.
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Bajkopisarz
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka. „Zakładka do książki” – wykonanie zadania z WP 47.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznych w grupie. Bajkopisarz – rozmowa z dziećmi na podstawie rymowanki i ilustracji w Księdze zawodów.
5. „Z książki do książki” – zabawa ruchowa z elementem skoku. „Układamy książki na półkach” – zabawa dydaktyczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe na boisku przedszkolnym: „Twarde – miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „Bajkopisarz” – zabawa paluszkowa. Trojak – zabawa taneczna przy melodii ludowej – utrwalenie. /
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. Robimy książkę
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Jak wygląda książka?” – rozmowa z dziećmi. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznych w grupie. „Moja książka” – praca plastyczna z wykorzystaniem.
5. „Książki na półce” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa z elementem liczenia. „Kto pierwszy do mety” – gra-ściganka.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy. /
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Twarde – miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „W bibliotece” – wycieczka do pobliskiej biblioteki.
9. Poczytam wam bajkę – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 5. Kącik książki
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Zmartwienie Tupa” – rozmowa z dziećmi na temat szanowania książek. Nikt się nie spodziewa – gimnastyka buzi i języka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 – kształtowanie umiejętność podskoku, czworakowania, rozwijanie swoich umiejętności.
5. Wycieczka do biblioteki – słuchanie opowiadania O. Masiuk czytanego przez N. Rozmowa na podstawie jego treści.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. „Twarde – miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa; „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „ Kto pracuje w bibliotece?” – rozmowa na podstawie ilustracji w Księdze zawodów. „Biblioteka u Tropicieli” – zabawa tematyczna w kąciku książki.
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu