6-10.05

Dzień 1. Moje książki
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Kącik książki – aranżowanie kącika czytelniczego.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowanie do posiłku – działanie dzieci.
4. Strażnik książek – rozmowa na temat treści opowiadania Magdaleny Zawadzkiej. „Książki, książeczki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.1 – klasyfikowanie wg wskazanych cech.
5. „Książki na półkę” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Bohaterowie naszych książek” –
zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 64 – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
dzieci.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – doskonalenie motoryki i sprawności; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
7. Zabawy na świeżym powietrzu zwykorzystaniem sprzętu jordanowskiego – huśtawki, piaskownica.
8. Księgarnia/Biblioteka – wycieczka – poznawanie instytucji społecznych w najbliższym środowisku dziecka.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. rodzica, rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich  potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. W bibliotece
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Supełkowa biblioteka” – działanie dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami
porządkowymi. Przygotowanie do posiłku – działanie dzieci.
4. Kłótnia książek – rozmowa na temat treści opowiadania Łukasza Bernady i ilustracji w Cz 64–65
– tworzenie logicznych wypowiedzi.
5. „Noc w bibliotece” – zabawa ruchowa przy muzyce, rozwijanie wrażliwości muzyczno-ruchowej
dzieci.
6. „Książki na półkach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.2. Wprowadzenie liczby 9
w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
7. „Nasza warszawska syrenka” – zabawy muzyczne przy piosence – rozwijanie wrażliwości muzyczno-ruchowej. Zabawy ruchowe na placu zabaw z elementem rywalizacji.
III 8. „W bibliotece” – zabawa plastyczna, malowanie wrażeń z wycieczki. „Plastelinowe czytanki” –
zabawa manualna, rozwijanie sprawności manualnej. „Dywaniki” – zabawa dydaktyczna, odczytywanie składników liczby 9.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Jak powstaje książka
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Kto to jest?” – działanie dzieci, rozwijanie umiejętności zdobywania informacji.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Skąd się biorą książki?” – rozmowa z dziećmi na temat historyjki obrazkowej z wykorzystaniem
KP4.3 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; ćwiczenia w czytaniu.
5. „Litery” – zabawa ruchowa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
6. „Supełek w księgarni” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami.
7. „Mali graficy” – zabawa grafomotoryczna, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zabawy
ruchowe na placu zabaw.
8. „Księgarnia” – zabawa tematyczna – rozwijanie umiejętności współpracy. „Nasza Nasza warszawska syrenka” – zabawa taneczna przy piosence – rozwijanie umiejętności planowego poruszania
się w przestrzeni.
9. „Jestem ilustratorem” – zabawa plastyczna. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone osoby.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. Szanujmy książki
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Prawda czy fałsz” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia logicznego. „Dbamy o książki” –
działanie dzieci, rozwijanie sprawności manualnej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Książka czeka – rozmowa na temat treści wiersza Hanny Łochockiej i Cz 66–67 – rozumienie
potrzeby dbania o książki i ustalenie zasad korzystania z książek. „Jesteśmy bohaterami z bajek” –
zabawa ruchowa, rozwijanie wyobraźni przestrzennej dzieci.
5. „Zakładka do książki” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna – rozwijanie sprawności manualnej.
6. „Maszyna drukarska” – zabawa ruchowa – rozwijanie koncentracji uwagi. „Nasza warszawska syrenka” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence – rozwijanie wrażliwości rytmicznej i improwizacyjnej.
7. Zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego – huśtawki, piaskownica.
8. Książka czeka – nauka wiersza na pamięć – rozwijanie pamięci krótkotrwałej. „Nasza warszawska
syrenka” – zabawa taneczna przy piosence. „Domino” – zabawa dydaktyczna – poznawanie składników liczby 9.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszoną osobę lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych

Dzień 5. Przygody Supełka
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Książki w pudełku” – zabawa dydaktyczna; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania
do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – doskonalenie motoryki i sprawności; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
5. „Nieuważny ilustrator” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.4 – rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
6. „Przygoda przecinka” – zabawa twórcza – rozwijanie myślenia twórczego dzieci. „Ilustratorzy” –
zabawa plastyczna, rozwijanie wrażliwości plastycznej.
7. Zabawy ruchowe na boisku przedszkolnym. „Przejście pod zwalonym pniem” – zabawa ruchowa
z elementami skłonu.
8. „Robimy książkę” – działanie dzieci, rozwijanie umiejętności planowania i myślenia przyczynowo-
-skutkowego. „Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonych gości lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.
apaszka dla
każdego dziecka,
CD
Cz 66
CD
kostki domina
z W 31
książki lub
audiobooki
Tydzień 33. JAK POWSTAJE KSIĄ