8-12.04

TEMAT 31. CHRONIMY ŚRODOWISKO
Dzień 1. Co to jest ekologia?
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Czy gazety służą tylko do czytania?” – wymyślanie różnych możliwości wykorzystania gazet;
zabawy przy muzyce, realizowanie rytmu za pomocą gazet.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Mali strażnicy przyrody” – słuchanie wiersza, wyjaśnienie pojęcia ekologia. Poznanie znaczenia
działań proekologicznych. „Moja planeta jest jak…” – zabawa słownikowa; ćwiczenia w czytaniu,
poszerzanie słownika czynnego dzieci.
5. „Kwiaty rosną, kwiaty więdną” – zabawa ruchowa; ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał. „Świat
przyrody” – zabawa dydaktyczna; uwrażliwienie na dobre i złe zachowania ekologiczne.
6. „Dlaczego człowiek powinien żyć w zgodzie z przyrodą?” – dyskusja. „Plakaty ekologiczne” –
praca plastyczna.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5 – rozwijanie koordynacji ruchowej, umiejętności współpracy w parach lub grupie, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw.
9. Praca z W 35–37 – gra w „Piotrusia” kartami z ilustracjami drzew i ich owoców; zwrócenie uwagi
na przestrzeganie zasad gry. „Co oznacza niebieski kolor na mapie?” i „Skąd się bierze woda w kranie?” – zabawy dydaktyczne; kształtowanie postaw ekologicznych, poszanowania wody. „Podaj
krople” – zabawa ruchowa.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 2. Jak długo będzie bić zielone serce?
I 1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Czy gazety służą tylko do czytania?” – wymyślanie różnych możliwości wykorzystania gazet;
zabawy przy muzyce, realizowanie rytmu za pomocą gazet.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Ziemię mamy tylko jedną” – praca z wierszem Gabrieli Skrzypczak; rozmowa dotycząca treści
wiersza, zwrócenie uwagi na pojęcie ochrona środowiska. Poznanie właściwości drzew – jako
niezbędnego elementu w życiu człowieka.
5. „Sadzimy las”, „Kwietniowe rabatki” – zabawy matematyczne doskonalące umiejętność dokładania i przeliczania w zakresie 8.
6. Prezentacja znaku +. Praca z KP 3.27 – wprowadzenie znaku +, dodawanie w zakresie 8; podpisywanie działań. „Zrób tyle, ile” – zabawa ruchowa; kształtowanie umiejętności szybkiego liczenia.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. „Duszki, duszki” – osłuchanie z piosenką Doroty Gellner, zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence, rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwienie na zmiany w linii melodycznej (wolniej, szybciej).
„Duszki – dobroduszki” – zabawa naśladowcza do piosenki.
9. „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa; wdrażanie do szybkiej reakcji na sygnał.
„Zwierzęta dookoła” – zabawa matematyczna; rozwiazywanie zadań tekstowych, manipulowanie
liczmanami, dokładanie i odkładanie w zakresie 8, zapisywanie działań.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 3. Wielkie sprzątanie
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych
przez N.
2. „Czy gazety służą tylko do czytania?” – wymyślanie różnych możliwości wykorzystania gazet;
zabawy przy muzyce, realizowanie rytmu za pomocą gazet.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Robimy porządki – słuchanie wiersza; rozmowa dotycząca jego treści, poznanie możliwości podejmowania różnych działań na rzecz ochrony środowiska. „Segregujemy śmieci” – zabawa dydaktyczna kształtująca poczucie konieczności segregacji śmieci. „Ekologiczne duszki” – zabawa
ruchowa kształtująca szybkość reakcji na sygnał.
5. „Wyszukiwanie głoski w” i „ Czy jest tu głoska w? ” – zabawy doskonalące analizę i syntezę
słuchową.
6. Monografia litery w na podstawie wyrazów: worek, Wanda. Praca w KP 3.28 – prezentacja
liter w, W na podstawie wyrazów podstawowych: worek, Wanda. Wyszukiwanie litery w w tekście, analiza i synteza słuchowa wyrazów; próby odczytywania sylab z poznanych wcześniej liter
i całych prostych wyrazów; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa; doskonalenie umiejętności rozpoznawania
kolorów podstawowych. „Ekoludek” – wykonanie pracy przestrzennej z materiałów wtórnych,
np. gazet, pojemników, plastikowych butelek, wykonanie wystawy prac.
9. „Mój Ekoludek ma na imię… i lubi…” – zabawa słownikowa; poszerzenie słownika czynnego dzieci.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 4. Skąd się bierze prąd?
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Czy gazety służą tylko do czytania?” – wymyślanie różnych możliwości wykorzystania gazet;
zabawy przy muzyce, realizowanie rytmu za pomocą gazet.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Pstryk” – słuchanie wiersza Juliana Tuwima; rozmowa dotycząca znaczenia prądu w życiu codziennym, zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z prądem elektrycznym.
5. „Oszczędzamy energię elektryczną” – zabawa dydaktyczna; ukazanie różnych źródeł energii elektrycznej. Szczególne zwrócenie uwagi na źródła odnawialne, w tym elektrownie wodne i wiatrowe. „Jak my możemy oszczędzać energie elektryczną?” – dyskusja.
6. Praca z Cz 60–61 – ćwiczenia w czytaniu. „Szanuj prąd – wykorzystuj odnawialne źródła energii”
– wykonanie transparentu z hasłem ekologicznym. Przemarsz ulicami miejscowości z transparentami. Zachęcanie społeczności lokalnej do włączenia się do akcji sprzątania świata.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. Duszki, duszki – nauka słów pierwszej i 2. zwrotki piosenki. „Litera w” – zabawy usprawniające koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, kreślenie wzoru litery w pisanej przy piosence Duszki,
duszki.
9. Praca z PiL 60 – ćwiczenia w pisaniu litery w po śladzie.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 5. Ekologiczne teatrzyki
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Czy gazety służą tylko do czytania?” – wymyślanie różnych możliwości wykorzystania gazet;
zabawy przy muzyce, realizowanie rytmu za pomocą gazet.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Chętnie razem gramy” – rysowanie gier-ściganek nawiązujących do ekologii; kształtowanie umiejętności szybkiego przeliczania oraz przestrzegania reguł gry. „Do czego mogą służyć korki?” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie logicznego i zarazem twórczego myślenia.
5. „Fajne zabawki z nakrętek” – zabawa plastyczna; rozwijanie inwencji twórczej.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5 – rozwijanie koordynacji ruchowej, umiejętności współpracy w parach lub grupie, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw.
7. Wiosenny spacer – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
Praca w ogródku przedszkolnym.
8. Duszki, duszki – nauka słów 3. zwrotki piosenki.
9. „Krasnal” – zabawa teatralna, odgrywanie scenek o tematyce ekologicznej
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.