9-13.12

TEMAT KOMPLEKSOWY: CZEKAMY na ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Dzień 1
Temat dnia: RODZINA i ŚWIĘTA
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Po co są święta? – burza mózgów – aktywizowanie myślenia i nabywanie
umiejętności formułowania poprawnych, zrozumiałych wypowiedzi.
Ozdoby choinkowe – zabawa ruchowa
II Rodzina i święta – wypowiedzi w oparciu o ilustrację.
Bombka – zabawa inhibicyjno-incytacyjna (pobudzająco – hamująca) Choinka – nauka wiersza – zapoznanie z treścią wiersza; wdrażanie do wyrazistego wymawiania słów; rozwijanie pamięci odtwórczej
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacją świątecznych dekoracji.
III Lampki choinkowe – zabawa orientacyjno – porządkowa
Mega bombka – ozdabianie bombki techniką collage
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 2
Temat dnia: KARTKI ŚWIĄTECZNE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Kartki świąteczne – oglądanie zbioru i swobodne wypowiedzi Świąteczna
pocztówka – rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki podczas komponowania pocztówki
Ozdoby choinkowe – zabawa ruchowa
II Życzenia – słowna zabawa twórcza
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – doskonalenie posługiwania się woreczkiem gimnastycznym
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym, z wykorzystaniem sprzętu
ogrodowego.
III Lampki choinkowe – zabawa orientacyjno – porządkowa Choinka
– utrwalanie wiersza
Mega bombka – ozdabianie, techniką collage jak największej bombki.
Umiem grać, układać – zabawy przy stolikach wdrażające do poznawania
i przestrzegania reguł oraz kształtujące odporność emocjonalną (gry, układanki, puzzle)
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 3
Temat dnia: CHOINKA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Pyszne ciasto – zabawa z językiem, usprawniająca aparat mowy
Choinka – utrwalanie wiersza
Ozdoby choinkowe – zabawa ruchowa
II Ozdoby choinkowe – nauka piosenki; wspólne śpiewanie refrenu
– zapoznanie z treścią i melodią piosenki; rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności wokalnych
Bombka – zabawa inhibicyjno-incytacyjna (pobudzająco – hamująca) Choinka – wykonanie pracy plastycznej techniką monotypii (odbijanie)
Zabawy na placu przedszkolnym.
III Lampki choinkowe – zabawa orientacyjno – porządkowa Choinka
– ozdabianie sylwet choinek
Choinka – utrwalanie wiersza
Mega bombka – ozdabianie, techniką collage bombki
Posłuchamy bajeczki – słuchanie wybranej przez dzieci bajki
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 4
Temat dnia: OZDOBY CHOINKOWE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Ułóż bombkę – składanie papierowej bombki
Pokoloruj bombkę – ćwiczenia grafomotoryczne
Ozdoby choinkowe – zabawa ruchowa
II Ile bombek – zabawa matematyczna – rozwijanie matematycznego
myślenia i przygotowanie do rozumienia stałości liczby
Kolorowe bombki – ćwiczenie spostrzegawczości i kształtowanie pojęcia
„tyle samo”
Ozdoby choinkowe – zabawa ruchowa z przeliczaniem
Robimy ozdoby choinkowe – wykonanie ozdób
Zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego.
III Lampki choinkowe – zabawa orientacyjno – porządkowa
Ile bombek i prezentów – doskonalenie umiejętności liczenia
Choinka – utrwalanie wiersza
Mega bombka – ozdabianie bombki techniką collage.
Chcę porysować – swobodna ekspresja plastyczna
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 5
Temat dnia: UBIERAMY CHOINKĘ

:I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Mikołaj ubiera choinkę – ćwiczenia grafomotoryczne
Ozdoby choinkowe – zabawa ruchowa
II Choinka – utrwalanie wiersza
Bombka – zabawa inhibicyjno-incytacyjna
Ubieramy choinkę – wspólne ubieranie choinki
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym.
III Lampki choinkowe – zabawa orientacyjno – porządkowa
Mega bombka – ozdabianie, techniką collage
Lubię – nie lubię – rozmowa o odczuciach dzieci na temat zabaw, zajęć w tygodniu.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci