Aktualizacja wytycznych GIS

Informujemy, iż 4-go czerwca nastąpiła aktualizacja wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli.
Wprowadzono zmianę minimalnej powierzchni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali – aktualnie wynosi ona 3 m2 na jedno dziecko.
Na stronie internetowej w dalszym ciągu znajduje się dokument zgłoszenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola, który w razie potrzeby należy wypełnić i przesłać na adres elektroniczny placówki.