Nauczanie zdalne – informacje dla rodziców

Szanowni rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Treści dotyczące przedszkoli: § 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (…) zaleca się w szczególności: – koordynowanie współpracy nauczycieli z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne (…) – określenie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach (…), uwzględniając w szczególności: a) równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia, b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, c) możliwości psychofizyczne dzieci do podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu dnia, (…); – określenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym informowania o postępach w nauce; (…) – zapewnienie rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie informację o formie i terminach tych konsultacji; Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: (…) – materiałów wskazanych przez nauczyciela; (…) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. (…)

Drodzy Rodzice!

W trosce o właściwy przebieg procesu edukacyjnego dzieci oraz w odpowiedzi na Państwa potrzeby i oczekiwania, rozpoczęliśmy zdalne nauczanie. Naszym głównym komunikatorem jest przedszkolna strona Facebook oraz strona internetowa naszego przedszkola. Naszym zadaniem jest ukierunkować działania tak, by w pełni realizowane były treści wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, a co za tym idzie, by przyrost wiadomości i umiejętności dzieci był nieprzerwany i stabilny. Kontynuując rozpoczęte działania na naszej przedszkolnej stronie internetowej wychowawcy poszczególnych grup wiekowych zamieszczają propozycje zadań, ćwiczeń i zabaw oraz stwarzają sytuacje edukacyjne, których realizację dostosowują do możliwości i warunków, w jakich się znajdujemy. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco proponowanych zajęć, które są szczegółowo zaplanowane wg harmonogramów zdalnego planowania pracy tygodniowej w obszarach aktywności poznawczej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej zgodnie z PP wychowania przedszkolnego. Dziękujemy za dotychczasową współpracę w tym zakresie i fotorelacje z Waszych wspólnych działań i tych podejmowanych przez dzieci w Waszych domach. W razie pytań i wątpliwości zawsze służymy wsparciem i pomocą.

Dyrektor i wychowawcy Przedszkola u Cioci Mariolki

Zabawy z językiem angielskim – część 3

Kochani Rodzice, w związku z akcją #zostańwdomu mam dla Was świetną propozycję na spędzenie czasu z Waszymi pociechami i zabawę z językiem angielskim 😉

 

Dziś polecam kilka świetnych piosenek do zaśpiewania i zatańczenia ze swoją pociechą, oczywiście w języku angielskim 😉

https://www.youtube.com/watch?v=dxN2pkWvBHI

https://www.youtube.com/watch?v=qwW9wL74zE0

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

 

Polecam również filmiki ze wspaniałym Stevem i jego papugą Maggie na które warto zerknąć:

https://www.youtube.com/watch?v=lY8eIqCEu04

https://www.youtube.com/watch?v=a9fCoDWbMRw

 

Miłej zabawy,

Ciocia Kasia

 

Zabawy z językiem angielskim – część 3

Dzisiaj polecam kilka świetnych piosenek do zaśpiewania i zatańczenia ze swoją pociechą, oczywiście w języku angielskim 😉

https://www.youtube.com/watch?v=dxN2pkWvBHI

https://www.youtube.com/watch?v=qwW9wL74zE0

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

 

Oraz filmiki ze wspaniałym Stevem i jego papugą Maggie na które warto zerknąć  :

https://www.youtube.com/watch?v=lY8eIqCEu04

https://www.youtube.com/watch?v=a9fCoDWbMRw

 

 

Miłej zabawy,

Ciocia Kasia

Zabawy z językiem angielskim – część 2

Kochani Rodzice, w związku z akcją #zostańwdomu mam dla Was świetną propozycję na spędzenie czasu z Waszymi pociechami i zabawę z językiem angielskim 😉

Pominęliście ostatni post? Zapraszamy 👉 http://uciocimariolki.pl/zabawy-z-jezykiem-angielskim/

Dzisiaj czas na piosenkę:

Do powtórzenia słownictwa związanego z kolorami w języku angielskim polecam dwie piosenki z kanału Super Simple Songs.

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA

https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI

Śpiewając piosenkę z dziećmi możemy podnosić do góry kartę obrazkową z kolorem odpowiadającym temu przedstawionemu w piosence lub możemy poprosić dziecko, aby znalazło w pokoju jakąś rzecz w kolorze, który słyszy w piosence. Możemy również wyciąć wiele kolorowych małych karteczek, które rozrzucimy na dywanie bądź podłodze i na hasło z piosenki „ Find something….” (np. find something yellow – znajdź coś żółtego) przedszkolak będzie mieć za zadanie znaleźć i zebrać wszystkie karteczki w tym kolorze.

 

Gdy karty obrazkowe mamy już przygotowane (najlepiej stworzyć 2 zestawy kolorów) możemy zagrać w „memory game” (pamietajmy, aby za każdym razem, gdy odkryjemy dany kolor powiedzieć go na głos w języku angielskim)

Możemy też zagrać w gotową grę na odsłanianie obrazków:

https://learningapps.org/view2541884

https://learningapps.org/view7752893

https://www.eslgamesplus.com/colors-vocabulary-esl-memory-game/

Następnie wraz z przedszkolakiem możemy pokolorować pięknego motyla :

https://supersimple.com/free-printables/after-a-while-crocodile-worksheet-color-by-number/

https://supersimple.com/downloads/after-a-while-crocodile-worksheet-color-by-number.pdf

 

Miłej zabawy,

Ciocia Kasia

Zabawy z językiem angielskim

Kochani Rodzice, w związku z akcją #zostańwdomu mam dla Was świetną propozycję na spędzenie czasu z Waszymi pociechami i zabawę z językiem angielskim 😉

Przedstawię zabawy oraz pomoce multimedialne, które możemy wykorzystać, aby poćwiczyć i powtórzyć z dziećmi słownictwo związane z kolorami i w języku angielskim.

Zaczynamy 🙂

Na początek, aby wprowadzić słownictwo związane z kolorami możemy posłużyć się znaną dzieciom na całym świecie Świnką Peppą, która w ciekawy sposób przypomni dzieciom wszystkie kolory.

https://www.youtube.com/watch?v=NwbJu63zU6k

 

Następnie, jeśli mamy możliwość wydrukowania materiałów dla naszych pociech polecam skorzystać z kolorowych kart obrazkowych (flashcards).

Karty do pobrania tutaj:

https://supersimple.com/downloads/i-see-something-blue-flashcards.pdf

https://supersimple.com/downloads/i-see-something-pink-flashcards.pdf

Jeśli nie mamy możliwości, aby takie karty wydrukować, możemy zrobić je sami z naszymi dziećmi, używając kolorowych kartek lub kolorując narysowane przez nas baloniki.

 

Miłej zabawy,

Ciocia Kasia