Zbieramy kasztany

Korzystając z dobrej pogody wybraliśmy się na plac zabaw, aby pozbierać kasztany, które wykorzystamy jako liczmany.

« 1 z 7 »

„Bajka dobra na wszystko”

Bajki towarzyszą nam przez całe życie. W dzieciństwie słuchamy utworów czytanych przez rodziców lub dziadków; gdy opanujemy umiejętność czytania robimy to samodzielnie; gdy dorośniemy, opowiadamy bajki swoim dzieciom. Zawierają one odpowiedzi na odwieczne pytania jakie towarzyszą człowiekowi, a mianowicie: jaki naprawdę jest świat i jak należy w nim żyć. Przedstawiają w prosty, przystępny dla dzieci sposób różne problemy egzystencjalne, które dziecko wychwytuje i zapamiętuje. Wiek przedszkolny, a zwłaszcza wiek około 5-6 lat, to okres bezpośrednio poprzedzający kształtowanie się systemu wartości małego człowieka. Bajki wnoszą w świat dziecka elementy dobra, piękna, prawdy, miłości, sprawiedliwości, pracowitości, solidarności i wiele innych, skłaniają je do przemyśleń i wzbudzają w nich pozytywne uczucia. Uczą wzorów zachowań i zapoznają z normami moralnymi, które są oczekiwane i nagradzane. Dziecko nie znajduje w bajkach gotowych odpowiedzi czy rad na trapiące je pytania. Zmusza ona do samodzielnego ocenienia sytuacji, postaw bohaterów, odnalezienia przyczyn i skutków oraz do wyciągnięcia wniosków.
Bajki rozbudzają intelekt i ambicje twórcze dzieci przez co rozwijają ich procesy poznawcze, a głównie wyobraźnię, mowę i myślenie. To bajki wprowadzają je w świat roślin, zwierząt i ludzi, z typowymi dla nich cechami i przywarami. Przedstawiają one osobowe, prototypowe wzorce dobra i zła. Dla dziecka, które chłonie wszystko z otaczającego go świata jak gąbka, bajka jest swego rodzaju przewodnikiem. Dzięki niej poznaje ono wyjście z trudnych sytuacji, nie przekraczając przy tym własnych granic. Poprzez jednoznaczne pokazanie kogo i za co spotyka nagroda lub kara, uczy co jest dobre, a co złe i jak należy postępować. Utwory te przybliżają pojęcia abstrakcyjne takie jak: dobro, zło, sprawiedliwość, miłość, przyjaźń i wiele innych. Przekazują dziedzictwo kulturowe, zapoznając dziecko z symbolami i metaforami, które od lata utrzymują się w społecznej świadomości. One powodują, że lis kojarzy się ze sprytem i przebiegłością, pchła z szachrajstwem, osioł z głupotą a sowa z mądrością. Ponadto wyraźne wyeksponowanie postaci męskich i żeńskich utrwala w myśleniu dziecka podział ról społecznych ze względu na płeć, a przy tym pozwala mu odkryć swoje miejsce w systemie społecznym. Czytanie dzieciom bajek wpływa na rozwój komunikacji językowej, wzbogacenie słownictwa, poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi. Jest to okazja do uwrażliwienia dziecka na piękno ojczystego języka, wielość zwrotów i wyrażeń czy rytm wypowiedzi. Aby dziecko wysłuchało bajki ze zrozumieniem, konieczne musi umiejętnie śledzić opowiadanie narratora, wiązać poszczególne zdarzenia w sensowne całości i przewidywać ich następstwa. Dzięki temu następuje rozwój jego uwagi, która jest podstawą każdej psychicznej koncentracji, niezmiernie ważnej szczególnie w procesie uczenia się dziecka.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu rodzice, którzy czytają dzieciom bajki będą to robić jeszcze częściej, a ci którzy tego nie robią sięgną dzisiejszego wieczoru do domowej biblioteczki i przeniosą się wraz z dzieckiem w świat fantazji.

mgr Anna Kaczmarek

Bawimy się :)

Figle – migle w Boogie – Woogie

« 1 z 67 »