17-21 grudzień

TYDZIEŃ XVI. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

Dzień 1.Już pachną święta

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe lub ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie. „Jaki to instrument?” – zagadki słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Komu potrzebne jest Boże Narodzenie? – słuchanie wiersza A. Galicy. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Rozumienie znaczenia świąt Bożego Narodzenia. „Wieszamy gwiazdę” – zabawa ruchowa, reagowanie ruchem na gamę opadającą.
5. „Dzwoneczek Tupa” – zabawa słuchowa. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. „Kopiec kreta” – dzieci zaopatrzone w łopatki usypują kopce ze śniegu. „Po śladach” – zabawa bieżna.
8. „Mikołaj” – wypowiadanie się na temat obrazka. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. Dzielenie własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami.
9. „Jedzie Mikołaj” – zabawa bieżna.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 2. Nakrywamy do stołu

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe lub ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej
atmosfery w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Stół wigilijny” – poznanie zwyczaju pozostawiania wolnego nakrycia dla niespodziewanego gościa.
„Kolęda” – słuchanie kolędy. Budowanie świątecznego nastroju.
5. „Nakrywamy do stołu” – zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu stawiania zastawy na stole,
przeliczanie elementów. Stosowanie określeń: z jednej strony, z drugiej strony, pomiędzy. Praca
z K1., 25 – przyklej po jednym pierniczku na każdym talerzu.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Sprawdzenie zawartości karmników, w razie konieczności
– uzupełnianie pokarmu w karmnikach.
8. Łyżka i widelec – słuchanie wiersza T. Śliwiaka oraz ozdabianie łyżek i widelców wg własnych pomysłów.
Rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
9. „Kelnerzy” – zabawa równoważna.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.
„Łyżka i widelec” – teatrzyk w wykonaniu dzieci.

Dzień 3. Jak to było w Betlejem?

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej
atmosfery w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Jak to było w Betlejem?” – słuchanie opowiadania N. z wykorzystaniem ilustracji. Wdrażanie
do uważnego słuchania tekstu, kultywowanie tradycji świątecznych.
5. „Szopka” – praca w grupach. Wspólne wykonanie szopki. Rozwijanie umiejętności współpracy
w grupie. Doskonalenie umiejętności posługiwania się materiałem plastycznym. Rozumienie,
że dzięki wspólnej pracy osiągamy cel.
6. Swobodne zabawy dzieci na sali.
7. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
„Pierniczki” – zabawy śniegiem z wykorzystaniem foremek.
8. „Jakie zwierzęta były w stajence?” – zabawy matematyczne. Przeliczanie, ustawianie wg wielkości.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
9. „Gwiazda” – zabawa ruchowa.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe. „W stajence” – zabawa słowna
– prowadzenie dialogów między postaciami z wykorzystaniem szopki.

Dzień 4. Mikołajowe prezenty

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej
atmosfery w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Okropny tłok – słuchanie opowiadania M. Strzałkowskiej. Kształtowanie umiejętności budowania
wypowiedzi na określony temat.
„Prezenty” – analiza i synteza sylabowa. Rozwijanie słuchu fonematycznego.
5. „Spotkanie z Mikołajem” – oglądanie wspólnych prezentów otrzymanych od Mikołaja. Nazywanie
zabawek, ustalenie sposobu i zasad zabawy. Wybór stałego dla nich miejsca, wspólna, zgodna zabawa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. „Mali Tropiciele” – zabawa badawcza. Rozpoznawanie
śladów pozostawionych na śniegu (ptaków, zwierząt, osoby dorosłej, dziecka, opon).
8. „Tańczące figury” – zabawy ruchowe z figurami geometrycznymi.
9. Prezent dla Mikołaja – słuchanie wiersza D. Gellner. „Szalik dla Mikołaja” – układanie rytmów
pionowych. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, uwagi i logicznego myślenia.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.
„Mikołaj” – rysowanie postaci na kartonie z zachowaniem poszczególnych części ciała.

Dzień 5. Przedszkolne kolędowanie

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, dotykowe, paluszkowe lub ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie. „Lampiony” – zabawy w kąciku plastycznym. Oklejanie słoików skrawkami cienkiej bibuły.
Rozwijanie sprawności manualnej. Ćwiczenie samodzielnego komponowania barw.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8.
5. „Świąteczne kartki” – zabawy plastyczne. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez kolorowanie
i ozdabianie kartek bożonarodzeniowych. Słuchanie kolęd i pastorałek. Budowanie świątecznego
nastroju.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Spacer wokół terenu przedszkola. Oglądanie ozdobionych domów motywami świątecznymi.
8. „Świąteczne zapachy” – zabawy plastyczno-techniczne. Ozdabianie pomarańczy (lub mandarynek)
goździkami. Układanie dowolnych wzorów. Poznanie nowej techniki. Doskonalenie chwytu
pęsetkowego.
9. „Przedszkolne kolędowanie” – zaproszenie rodziców na wspólne kolędowanie.

10. Porządkowanie sali.

 

10-14 grudzień

                       TYDZIEŃ XV. CHOINKOWE OZDOBY

Dzień 1.Pawie oczko do nas mruga

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Choinka” – burza mózgów, rozwiązywanie zagadki. Oglądanie choinki, opisywanie jej wyglądu – rozwijanie słownika czynnego dzieci.
„Pr
ośba choinki” – odczytanie listu od choinki. Rozumienie wyrażenia pawie oczko.
5. „Jadą choinki” – zabawa ruchowa.
6. „Pawie oczka” – praca plastyczno-techniczna. Rozwijanie sprawności manualnych dzieci. Doskonalenie umiejętności porównywania wielkości oczek, stosowanie pojęć: duże, mniejsze i najmniejsze. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola – wyszukiwanie choinek: oglądanie, porównywanie wysokości, wyglądu igieł. Swobodne wypowiedzi dzieci.
8. Wesoła choinka – słuchanie piosenki. Zapoznanie z melodią i słowami piosenki. Poznanie układu ruchowego do piosenki. Rozwijanie poczucia rytmu. Kształtowanie pamięci ruchowej.
9. „Choinki” – zabawy graficzne rysowanie oburącz. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji w przestrzeni.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.
„Pawie oczka” – ćwiczenia grafomotoryczne – łączenie kropek, kolorowanie.

Dzień 2. Kolorowe łańcuchy

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe lub ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej
atmosfery. Choinka – ilustrowanie wiersza ruchem.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Prośba choinki” – odczytanie kolejnego punktu z listu choinki do dzieci. „Łańcuchy” – praca
plastyczna w grupach. Zapoznanie ze sposobem łączenia pasków papieru. Rozwijanie sprawności
manualnej. Porównywanie długość łańcuchów, stosowanie pojęć: dłuższy, krótszy.
5. „Budujemy łańcuch” – zabawa ruchowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Dłuższy – krótszy” – porównywanie długości łańcuchów, stosowanie wyrażeń: dłuższy od…,
krótszy od… N. prezentuje dzieciom trzykolorowe łańcuchy. Dzieci dotykają, badają poprzez
porównywanie łańcuchów. „Łańcuchy” – praca z K1., 23. Kolorowanie łańcuchów wg długości.
Określanie, który jest najdłuższy, a który najkrótszy.
9. „Kaczuszki i pajace” – zabawa ruchowa przy piosence.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 3. Aniołki

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Magiczne pudło Tupa” – odczytanie kolejnego punktu z listu choinki do dzieci. Świąteczne
aniołki – słuchanie wiersza A. Galicy. Udzielanie odpowiedzi na pytania N.
5. „Aniołki” – zabawy matematyczne. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami
głównymi i porządkowymi, ustalanie wyniku dodawania i odejmowania. Wdrażanie do umiejętnego
przeliczania w sytuacja zadaniowych. „Aniołki” – zabawa ruchowa przy muzyce.
6. Swobodne zabawy dzieci na sali. „Anielskie włosy” – oglądanie tzw. anielskich włosów.
7. „Sopelki” – zabawa ruchowa w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Piórka” – ćwiczenie oddechowe wydłużające fazę wydechu. „Ułóż aniołka” – zabawa ruchowa.
9. „Aniołki” – praca przestrzenna wg wzoru. Doskonalenie sprawności manualnej. Odczuwanie radości
i satysfakcji z własnoręcznie wykonanej pracy.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.
„Aniołek” – rysowanie wg wiersza A. Maćkowiaka. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
ćwiczenie motoryki ręki dominującej.

Dzień 4. Gwiazdki

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe lub ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej
atmosfery w grupie. „Aniołki” – zabawa plastyczna. Dorysowywanie brakujących elementów,
kolorowanie w granicach wyznaczonego pola.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Prośba choinki” – spełnienie kolejnej prośby z listu choinki do dzieci.
„Gwiazdka” – wykonanie zadania z WP 19. Wypychanie, zginanie, sklejanie.

5. „Gwiazdki” – zabawa ruchowa.

6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. „Mali Tropiciele” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lupy – oglądanie gwiazdek
śniegowych.
8. „Ozdoby” – zabawa matematyczno-ruchowa. Doskonalenie umiejętności odczytywania rytmów
ruchowych. Ćwiczenie koncentracji, pamięci wzrokowo-słuchowej.
9. Wesoła choinka – przypomnienie tańca przy piosence.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 5. Ubieramy choinkę
I
II
III
Propozycja zapisu w dzienniku zajęć:
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie życzliwej atmosfery
w grupie. Bączek – zabawa ruchowa wg M. Barańskiej.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8.
5. „Złota gwiazda” – wspólne wykonanie gwiazdy. Zawieszenie jej na czubku choinki. Wspólne ubieranie
choinki przygotowanymi ozdobami. Doskonalenie umiejętności prawidłowego stosowania
pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, obok, między, wysoko, nisko).
Budzenie radości ze wspólnej pracy. Podtrzymywanie radosnego, świątecznego nastroju.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Wyjście do ogrodu przedszkolnego – uzupełnienie pokarmu w karmnikach.
„Smutne i wesołe choinki” – zabawa ruchowa.
8. „Na złotym dywanie” – słuchanie wiersza D. Gellner. „Choinka” – praca z K1., 24. Naklejanie choinki.
Wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji, kształtowanie poczucia piękna i estetyki.
9. Słuchanie kolęd. Budowanie świątecznego nastroju.
10. „Nasza choinka” – zabawa słownikowa. Rozwijanie rozpoczętego zdania poprzez dopowiadanie
kolejnych wyrazów.

3-7 grudzień

                              TYDZIEŃ XIV. POMAGAMY ZWIERZĘTOM

 Dzień 1. Goście za oknem

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. „Co się dzieje za oknem?” – swobodne wypowiedzi dzieci o ich odczuciach.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Zagadki Tupa” – rozwiązywanie zagadek. Globalne czytanie wyrazów: gil, wrona, sikorka, ptaki. Ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: kra, kra; ćwir, ćwir; gruu, gruu itp. Układanie zdania o wybranym ptaku. „Wróbelki skaczą” – zabawa ruchowa.
5. „Ptaki z karmnika” – zabawa plastyczna – lepienie z plasteliny, ozdabianie koralikami i piórkami. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Spacer wokół przedszkola – wykonanie zdjęć ptaków w karmniku lub ich śladów na śniegu.
8. „Ptaki” – teatrzyk cieni w wykonaniu dzieci. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci, nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy oraz słuchania innych.
9. „Jak powstaje cień?” – zabawy badawcze. Kształtowanie umiejętności obserwowania i wyciągania wniosków. Rozwijanie logicznego myślenia.
10. „Ja i mój cień” – zabawa ruchowa. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 2. Dokarmiamy ptaki

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Myszka i serek – masażyk wg M. Bogdanowicz. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Pocopotek ma robotę – słuchanie opowiadania B. Lewandowskiej. Kształtowanie umiejętności
uważnego słuchania tekstu literackiego. Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w okresie zimy.
5. „Karmniki” – zabawa ruchowa połączona z układaniem karmnika z figur geometrycznych (praca
w grupach).
6. „Wróbel” – wykonanie zadania z WP 18. Wypychanie i składanie wróbla.
7. „Piórka” – ćwiczenie oddechowe wydłużające fazę wydechu. Swobodne zabawy dzieci w sali.
8. „Przysmak dla ptaków” – wykonanie masy ze smalcu i różnych nasion. Napełnianie pojemników.
Rozwijanie uczuć opiekuńczych w stosunku do ptaków.
9. „Tup dba o ptaki” – wycieczka do ogrodu przedszkolnego, w celu uzupełnienia pokarmu dla ptaków
w karmnikach. Zawieszenie na sznurkach kawałków słoniny i przysmaków dla ptaków.
Obserwacja zachowania ptaków w karmniku.
10. „Łabędzie i kaczki, czy to też ptaki?” – burza mózgów. Odszukanie wspólnych cech ptaków.
Rozmowa na temat dokarmiania kaczek i łabędzi – co mogą jeść, a czego nie powinny. Zabawy
dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 3. Kogo spotkasz zimą w lesie?

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej
atmosfery w grupie. „Miś” – zabawa ruchowa wg M. Barańskiej.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Zima w lesie” – ćwiczenia słownikowe z wykorzystaniem ilustracji. Poznanie nazw zwierząt oraz
ich wyglądu. Globalne czytanie wyrazu sarna. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi
na określony temat.
5. „Idziemy na wycieczkę do lasu” – zabawa ruchowa oparta na metodzie opowieści ruchowej.
6. „Zima w lesie” – zabawa plastyczna w grupach. Wykonanie makiety lasu. Wdrażanie do uważnego
słuchania i wykonywania poleceń N. Rozwijanie sprawności manualnej.
7. Swobodne zabawy dzieci w sali. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Przysmaki zwierząt” – zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie nazw zwierząt, kojarzenie zwierząt
z ich przysmakiem.
9. „Pilu, pilu, gąski do domu” – tradycyjna zabawa ruchowa.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 4. Przy paśniku

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Myszka i serek – masażyk wg M. Bogdanowicz. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zimowa przygoda w lesie –słuchanie opowiadania O. Masiuk. Kształtowanie umiejętności słuchania
dłuższego utworu literackiego oraz udzielania odpowiedzi na pytania N. Rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych dzieci.
5. „Sarenki i wrony” – zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi.
6. „Zwierzęta przy paśniku” – malowanie farbami na kartonie. Rozwijanie umiejętności swobodnego
operowania farbą i pędzlem, rozmieszczania postaci na kartonie. Zwrócenie uwagi na stosowanie
realistycznych kolorów. Rozwijanie sprawności manualnej.
7. Swobodne zabawy dzieci w sali. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
8. „Tropy” – zabawa spostrzegawcza. Odszukiwanie jednakowych śladów, odgadywanie, które zwierzę
zostawiło taki ślad.
„Zwierzęce smakołyki” – praca z K1., 22. Doprowadzenie zwierząt do ich smakołyków.
9. „Po śladach” – zabawa ruchowa.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.
„Przy paśniku” – praca zbiorowa z wykorzystaniem namalowanych zwierząt. Doskonalenie umiejętności
posługiwania się nożyczkami. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Dzień 5. W schronisku

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe lub ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej
atmosfery w grupie. Idzie piesek – zabawa do wiersza M. Barańskiej; rozwijanie koordynacji
wzrokowo-ruchowej.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7.
5. „Jakie zwierzęta spotkamy w schronisku?” – rozmowa z dziećmi na podstawie obrazków. Dowiadywanie
się o sposobach pomocy zwierzętom. Wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt. „Szczeka piesek”
– zabawa w kole do wierszyka terapeutycznego E. i W. Szwajkowskich.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. „Po śladach” – zabawa tropiąca.
8. Idzie kot – słuchanie wiersza D. Gellner. Rozmowa na temat wyglądu kota (budowa, charakterystyczne
cechy itp.). „Koty” – zabawa naśladowcza.
9. „Zbieramy karmę dla zwierząt!” – wykonanie plakatu informującego o zbiórce pożywienia dla
zwierząt ze schroniska. Wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt, uwrażliwienie na potrzeby
innych.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

26-30 listopad

                                                              TYDZIEŃ XIII. NA POCZCIE

Dzień 1. Listonosz

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe lub ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Listonosz” – zapoznanie z pracą listonosza. „Droga listu” – historyjka obrazkowa na podstawie wiersza List I. Salach oraz ilustracji.
5. „Jedzie listonosz” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem szarf. „List do…” – zabawa dydaktyczna. Globalne czytanie imion.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Spacer wokół terenu przedszkola w celu zlokalizowania najbliższej skrzynki pocztowej.
8. Listonosz – osłuchanie z piosenką J. Bernat. Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.
9. „Co, gdzie pasuje?” – praca z K1., 20. Klasyfikowanie przedmiotów. Przeliczanie elementów w zbiorach.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 2. List i pocztówka

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej
atmosfery w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. List – słuchanie wiersza H. Szayerowej, zwrócenie uwagi na informacje potrzebne przy adresowaniu
koperty. Wzbogacanie słownika dzieci o pojęcia: adres, adresat. Poznanie wyglądu skrzynki
pocztowej oraz jej przeznaczenia. „List a pocztówka” – poznanie różnic między listem a pocztówką.
Globalne czytanie wyrazów: koperta, karta.
5. „Wysyłamy listy” – zabawa ruchowa. „Koperta” – wykonanie zadania z WP 16 – wypychanie i sklejanie
koperty
6. Zabawy dowolne w sali.
7. „Jedzie listonosz” – zabawa bieżna z wykorzystaniem szarf w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Wrzucamy widokówki” – zabawa ruchowa. Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.
9. „Pocztówki” – zabawa spostrzegawcza: składanie pociętych pocztówek i naklejanie ich na karton.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 2. List i pocztówka

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej
atmosfery w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. List – słuchanie wiersza H. Szayerowej, zwrócenie uwagi na informacje potrzebne przy adresowaniu
koperty. Wzbogacanie słownika dzieci o pojęcia: adres, adresat. Poznanie wyglądu skrzynki
pocztowej oraz jej przeznaczenia. „List a pocztówka” – poznanie różnic między listem a pocztówką.
Globalne czytanie wyrazów: koperta, karta.
5. „Wysyłamy listy” – zabawa ruchowa. „Koperta” – wykonanie zadania z WP 16 – wypychanie i sklejanie
koperty
6. Zabawy dowolne w sali.
7. „Jedzie listonosz” – zabawa bieżna z wykorzystaniem szarf w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Wrzucamy widokówki” – zabawa ruchowa. Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.
9. „Pocztówki” – zabawa spostrzegawcza: składanie pociętych pocztówek i naklejanie ich na karton.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 3. Koperta i znaczek

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. „Koperta” – rysowanie wg wiersza, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Listonosz – nauka II zwrotki piosenki.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Skarby Tupa” – oglądanie znaczków w klaserach z wykorzystaniem lupy, wyodrębnianie cech
wspólnych dla wszystkich znaczków. Poznanie trudnego słowa: filatelista.
5. „Koperty i znaczki” – zabawy matematyczne. Przeliczanie, posługiwanie się wyrażeniami: o 1 więcej,
o 1 mniej. „Znaczek pocztowy” – praca z K1., 21. Składanie znaczka z części.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Telefon do Tupa” – zabawa słuchowa. Doskonalenie pamięci słuchowej.
9. „Telefon do…” – doskonalenie umiejętności wyodrębniania słów w zdaniu.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.
„Telefon dawniej i dziś” – oglądanie obrazków. Kolorowanie wybranego telefonu w obrębie wyznaczonej
linii. „Mój znaczek” – projektowanie znaczka pocztowego.

Dzień 4. Wysyłamy listy i paczki

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole lub inne zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie
miłej i życzliwej atmosfery. Listonosz – nauka III zwrotki piosenki.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „List do Św. Mikołaja” – zabawa plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci. Wyrażanie
w formie plastycznej swoich pragnień, kształtowanie umiejętności twórczych.
5. Wycieczka do urzędu pocztowego – poznanie wyposażenia poczty. Podawanie nazw urządzeń i akcesoriów
na poczcie (m.in. waga, znaczki, koperty, druki). Uważne obserwowanie czynności pracowników
poczty. Zwrócenie uwagi na symbole poczty. Wrzucenie listów do skrzynki pocztowej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. „Karta świąteczna” – wykonanie zadania z WP 17. Wypychanie elementów i składanie na pół.
8. „Paczki” – zabawa ruchowa z elementem toczenia.
9. „Co jest w tej paczce?” – zabawa słuchowa. Segregowanie obrazków wg takiej samej pierwszej sylaby.
Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej oraz umiejętności wyodrębniania pierwszej sylaby.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 5. Bawimy się w pocztę

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.
2. Zabawy w kole, integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej
atmosfery w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 7 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7.
5. „Paczki” – ćwiczenie spostrzegawczości, odwzorowywanie układu prostokątów. Kształtowanie
orientacji przestrzennej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence Listonosz.
7. Spacer wokół przedszkola – oglądanie jesiennego krajobrazu. Dostrzeganie zmian w przyrodzie.
Swobodne wypowiedzi dzieci.
8. „Czy znasz swój adres?” – zabawa w kole. Doskonalenie pamięci dzieci poprzez zapamiętywanie
swojego adresu. Rozumienie konieczności znajomości adresu zamieszkania.
9. „Poczta” – tworzenie kącika tematycznego, zabawy z podziałem na role.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

19-23 listopad

                         TYDZIEŃ XII. JUŻ BLISKO ZIMA – UBIERAMY SIĘ CIEPŁO

Dzień 1. Ubrania na zimne dni

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Do widzenia, letnie ubrania – słuchanie wiersza M. Lewickiej. Podawanie nazw ubrań, segregowanie ich na letnie i zimowe. „Ubrania” – praca z K1., 18. Klasyfikowanie ubrań wg dwóch cech.
5. „Przez szaliki” – zabawa ruchowa. „Szaliki z frędzlami” – zabawa plastyczna. Cięcie nożyczkami po wyznaczonej linii prostej, ozdabianie techniką stemplowania. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „O której czapce mówi Tup?” – ćwiczenia logicznego myślenia. Rozumienie przeczenia nie.
9. „Czapki” – zabawa dydaktyczna. Składanie obrazka z części. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 2. Guzik z pętelką

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Guziki” – zabawy matematyczne. Segregowanie, przeliczanie, grupowanie guzików wg koloru,
rodzaju, wielkości. Wprowadzenie liczebnika trzy. „Jeden, dwa, trzy” – zabawa ruchowa.
5. „Pokaż guzik” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności segregowania guzików wg wielkości
i koloru.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. Guzik – rysowanie do wierszyka A. Maćkowiaka. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
oraz sprawności manualnej.
9. „Który guzik zniknął?” – zabawa dydaktyczna. Ćwiczenie spostrzegawczości oraz pamięci wzrokowej.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 3. Ciepło w nóżki

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „U szewca” – zapoznanie dzieci z pracą szewca. Oglądanie ilustracji w Księdze zawodów. Poznanie
narzędzi, jakimi posługuje się szewc, wzbogacanie słownictwa dzieci. „Szewc pracuje” – zabawa
naśladowcza.
5. „Ustaw buty” – zabawa ruchowa. Utrwalenie poprawnego ustawiania prawego i lewego buta.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Buty odpowiednie do pogody” – zabawa dydaktyczna. Poznanie różnych rodzajów butów, dopasowywanie
butów do pogody oraz pory roku.
9. „Wędrowali szewcy” – nauka pląsu harcerskiego.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 4. Milutko, cieplutko…

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Kto szedł do Babulki Zimy po nowe odzienie – słuchanie opowiadania E. Szelburg-Zarembiny.
Poznanie sposobu przygotowania zwierząt do zimy poprzez zmianę upierzenia. Wdrażanie
do uważnego słuchania tekstu czytanego. „Zwierzęta w lesie” – zabawa ruchowa.
5. Kolorowy deszcz – zabawy muzyczne przy piosence. Wprowadzenie wyrażeń: coraz ciszej, coraz
głośniej. Zabawy uwrażliwiające na zmiany charakteru dźwięków (staccato i legato). Doskonalenie
umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń N.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Jak dobrze być barankiem” – zabawa naśladowcza.
9. „Baranki” – zabawa plastyczna. Ozdabianie za pomocą waty. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 5. Krawcowa

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6.
5. „W pracowni krawieckiej” – zabawa dydaktyczna. Zapoznanie z pracą krawcowej, nazywanie narzędzi,
poznanie etapów powstania ubrania. Wzbogacanie słownika dzieci. Praca z Księgą zawodów.
„Wyszywanie” – zabawa ruchowa z elementem skoku.

6. Zabawy dowolne w sali.
7. Spacer wokół przedszkola. Obserwowanie ubrań przechodniów, podawanie nazw ubrań.
8. „Porządkujemy przybory pani krawcowej” – zabawa słuchowa. Porządkowanie obrazków wg liczby
sylab. Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej.
9. „Co przyciąga magnes?” – zabawy badawcze. Rozbudzanie aktywności dzieci. Rozumienie, że magnes
przyciąga tylko przedmioty wykonane z metalu.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.