19-23 listopad

                         TYDZIEŃ XII. JUŻ BLISKO ZIMA – UBIERAMY SIĘ CIEPŁO

Dzień 1. Ubrania na zimne dni

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Do widzenia, letnie ubrania – słuchanie wiersza M. Lewickiej. Podawanie nazw ubrań, segregowanie ich na letnie i zimowe. „Ubrania” – praca z K1., 18. Klasyfikowanie ubrań wg dwóch cech.
5. „Przez szaliki” – zabawa ruchowa. „Szaliki z frędzlami” – zabawa plastyczna. Cięcie nożyczkami po wyznaczonej linii prostej, ozdabianie techniką stemplowania. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „O której czapce mówi Tup?” – ćwiczenia logicznego myślenia. Rozumienie przeczenia nie.
9. „Czapki” – zabawa dydaktyczna. Składanie obrazka z części. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 2. Guzik z pętelką

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Guziki” – zabawy matematyczne. Segregowanie, przeliczanie, grupowanie guzików wg koloru,
rodzaju, wielkości. Wprowadzenie liczebnika trzy. „Jeden, dwa, trzy” – zabawa ruchowa.
5. „Pokaż guzik” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności segregowania guzików wg wielkości
i koloru.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. Guzik – rysowanie do wierszyka A. Maćkowiaka. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
oraz sprawności manualnej.
9. „Który guzik zniknął?” – zabawa dydaktyczna. Ćwiczenie spostrzegawczości oraz pamięci wzrokowej.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 3. Ciepło w nóżki

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „U szewca” – zapoznanie dzieci z pracą szewca. Oglądanie ilustracji w Księdze zawodów. Poznanie
narzędzi, jakimi posługuje się szewc, wzbogacanie słownictwa dzieci. „Szewc pracuje” – zabawa
naśladowcza.
5. „Ustaw buty” – zabawa ruchowa. Utrwalenie poprawnego ustawiania prawego i lewego buta.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Buty odpowiednie do pogody” – zabawa dydaktyczna. Poznanie różnych rodzajów butów, dopasowywanie
butów do pogody oraz pory roku.
9. „Wędrowali szewcy” – nauka pląsu harcerskiego.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 4. Milutko, cieplutko…

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Kto szedł do Babulki Zimy po nowe odzienie – słuchanie opowiadania E. Szelburg-Zarembiny.
Poznanie sposobu przygotowania zwierząt do zimy poprzez zmianę upierzenia. Wdrażanie
do uważnego słuchania tekstu czytanego. „Zwierzęta w lesie” – zabawa ruchowa.
5. Kolorowy deszcz – zabawy muzyczne przy piosence. Wprowadzenie wyrażeń: coraz ciszej, coraz
głośniej. Zabawy uwrażliwiające na zmiany charakteru dźwięków (staccato i legato). Doskonalenie
umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń N.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Jak dobrze być barankiem” – zabawa naśladowcza.
9. „Baranki” – zabawa plastyczna. Ozdabianie za pomocą waty. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 5. Krawcowa

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6.
5. „W pracowni krawieckiej” – zabawa dydaktyczna. Zapoznanie z pracą krawcowej, nazywanie narzędzi,
poznanie etapów powstania ubrania. Wzbogacanie słownika dzieci. Praca z Księgą zawodów.
„Wyszywanie” – zabawa ruchowa z elementem skoku.

6. Zabawy dowolne w sali.
7. Spacer wokół przedszkola. Obserwowanie ubrań przechodniów, podawanie nazw ubrań.
8. „Porządkujemy przybory pani krawcowej” – zabawa słuchowa. Porządkowanie obrazków wg liczby
sylab. Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej.
9. „Co przyciąga magnes?” – zabawy badawcze. Rozbudzanie aktywności dzieci. Rozumienie, że magnes
przyciąga tylko przedmioty wykonane z metalu.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

 

12-16 listopad

                                          TYDZIEŃ XI. MALI ARTYŚCI

Dzień 2. Glinianki-ulepianki

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Nuda – słuchanie opowiadania O. Masiuk. Rozmowa na temat nudy. Doskonalenie umiejętności
słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie wyobraźni i pamięci.
„Rzeźba” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet.
5. „Rzeźbiarz” – omówienie pracy rzeźbiarza na podstawie ilustracji w Księdze zawodów.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Spacer wokół przedszkola.
8. Dzbanuszek Dorotki – słuchanie wiersza H. Ożogowskiej. Oglądanie dzbanków różnej wielkości,
przeliczanie ich, stosowanie liczebników głównych i porządkowych.
9. „Mój dzbanuszek” – zabawa plastyczna. Lepienie dzbanuszka z gliny. Rozwijanie sprawności manualnej,
kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 3. Papierowe zabawy

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Magiczne pudełko Tupa” – zabawa badawcza. Rozpoznawanie za pomocą dotyku przedmiotów,
badanie ich faktury, segregowanie wg materiału, z jakiego są zrobione.
„Papierowe zabawy” – zabawy ruchowe z wykorzystaniem gazet.
5. „Kolaż” – zabawa plastyczna. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami w trakcie
cięcia materiałów o różnej grubości i fakturze. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz inwencji
twórczej dzieci.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Co jest z papieru?” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów
wg podanych kryteriów. Wzbogacanie słownictwa dzieci.
9. „Papierowy, kolorowy świat” – zabawa plastyczna. Tworzenie kompozycji z wykorzystaniem papierowych
kół. Dbanie o estetykę pracy. Doskonalenie umiejętności współdziałania i współdecydowania
w grupie.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 4. Kolorowy świat

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier planszowych
i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Przygotowanie domina
do zabawy w kolejnej części dnia.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Kolorowy deszcz – słuchanie piosenki połączone z wykonywaniem zadania w K1., 17. Rozwijanie
sprawności grafomotorycznej dzieci.
5. „Kolorowe krople” – zabawa ruchowa.
6. „Kolorowa droga” – gra domino z kolorami.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Krople deszczu” – zabawy matematyczne. Wprowadzenie liczebnika trzy. Doskonalenie umiejętności
porównywania liczebności zbiorów w zakresie 3. Rozwijanie logicznego myślenia w trakcie
tworzenia zbiorów. Utrwalenie znajomości nazw kolorów.
9. „Raz, dwa, trzy!” – zabawa ruchowa w kole.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 5. Malarze i malarze

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej
i życzliwej atmosfery w grupie.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6.
5. „Malarze i malarze” – poznanie zawodu artysty malarza i malarza pokojowego. Rozróżnianie i nazywanie
narzędzi malarskich. „Paleta” – wykonanie zadania z WP 15.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Malarz i model” – zabawa ruchowa.
9. „Malowanie przy sztaludze” – zabawa plastyczna. Rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej.
„Kolorowy deszcz” – zabawa ruchowa przy piosence.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

5-9 listopad

                                     TYDZIEŃ X. JESIENNA SZARUGA

Dzień 1. Pada i pada

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 5 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Dola parasola – słuchanie wiersza H. Łochockiej połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi na zgłoskach: chlip, chlip; kap, kap. Analiza i synteza sylabowa – ćwiczenia słuchu fonematycznego.
5. „Deszcz” – wykonanie zadania z WP 14. Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie wytrwałości w dążeniu do dokończenia pracy.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Jaka jest dzisiaj pogoda?” – ćwiczenia słownikowe. „Symbole pogody” – zabawa plastyczna. Kolorowanie mazakami symboli pogody.
9. „Kalendarz pogody” – wprowadzenie Kalendarza pogody. Przypomnienie nazw dni tygodnia. Wprowadzenie symboli graficznych (znaków synoptycznych), próby odczytywania prognozy pogody.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe

Dzień 2. Jesienna szaruga

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 5 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Pada i pada” – słuchanie i rozpoznawanie odgłosów padającego deszczu. Sześć parasoli – słuchanie
wiersza A. Łady-Grodzickiej. Ćwiczenie pamięci słuchowej oraz spostrzegawczości wzrokowej.
5. „Co nas chroni przed deszczem?” – zabawa dydaktyczna. „Parasole i płaszczyki” – praca z K1., 16.
Nalepianie parasoli z odpowiednim wzorkiem. Ćwiczenie na spostrzegawczość.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Parasol” – rozwiązywanie zagadki połączone z zabawą plastyczną.
„Kolorowe parasole” – poznanie nowej techniki plastycznej, wydłużanie fazy oddechu, rozwijanie
doświadczeń plastycznych dzieci (obserwacja łączenia się barw).
9. „Zabawa z parasolem” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem lasek gimnastycznych.

10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 3. Ubranie na jesienne chłody

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 5 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Magiczne pudełko Tupa” – zabawa dotykowa z wykorzystaniem Magicznego pudełka.
Rozpoznawanie za pomocą dotyku elementów ubrań: pomponów, guzików, suwaków, pasków,
sznurówek, kapturów. „Jak ubieramy się na jesienne chłody” – wypowiedzi dzieci, stosowanie
nazw części garderoby, omawianie ich przeznaczenia.
5. „Do pary” – zabawa matematyczna. Wprowadzenie pojęcia para. „Rękawiczki” – zabawa matematyczna.
Kształtowanie umiejętności wiązania opisu słownego z przedmiotem.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Para” – zabawy ruchowe w parach. Utrwalenie pojęcia para.
9. „Buty” – zabawa dydaktyczna. Sznurowanie buta. Doskonalenie umiejętności przeliczania za pomocą
liczebników głównych i porządkowych.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Dzień 4. Deszczowa muzyka

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 5 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

4. Pan Listopad – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Rozwijanie poczucia rytmu. Poznanie
wyglądu kontrabasu.
5. „Krople deszczu” – zabawa ruchowa. Kształcenie szybkiej reakcji na wysokie i niskie dźwięki.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Poszukiwanie kropel wody.
8. „Przez kałuże” – zabawa z elementem skoku.
9. „Porządkujemy obrazki” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności wyodrębniania i rozpoznawania
pierwszej sylaby w wyrazach.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

Dzień 5. Jesienna orkiestra

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw, korzystania z gier
planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Zabawy integracyjne, dotykowe, paluszkowe, ze śpiewem – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery
w grupie.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 5 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5.
5. Jestem muzykantem – zabawa ruchowa w kole połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi.
6. Zabawy dowolne w sali.
7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. Pan Listopad – zabawy ruchowe przy piosence. Poznanie układu ruchowego do refrenu.
Doskonalenie umiejętności poruszania się krokiem dostawnym.
9. „Rytmy Tupa” – zabawa muzyczna. Wystukiwanie podanego rytmu na dzwonkach.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.