Temat tygodnia: „CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ”

PONIEDZIAŁEK 21.10.2019 

TEMAT DNIA: Podziwiamy piękno jesieni

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się zgodnie w zespole

-liczy liczebnikami porządkowymi

-rozpoznaje emocje

-zna znak graficzny litery t,T

-czyta sylaby , wyrazy

-dzieli na głoski wyrazy  o prostej budowie fonetycznej

-posługuje się farbami akwarelowymi

-maluje na określony temat

-nazywa drzewa

-rozpoznaje i nazywa emocje

-rozpoznaje literę t,T

WTOREK 22.10.2019 

TEMAT DNIA: Zwierzęta przygotowują się do zimy

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-szanuje prawa innych

-chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawie

-wyróżnia głoskę w nagłosie

-nazywa zwierzęta

-zna sposoby  przygotowania zwierząt do zimy

-interesuje się przyrodą

-śpiewa piosenkę

-ma poczucie rytmu

-rozumie potrzebę częstego  spacerowania

-zna miejsce zimowania niektórych zwierząt

-pisze precyzyjnie litere t, T

ŚRODA 23.10.2019 

TEMAT DNIA: Wiewióreczka mała orzechy zbierała

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-wykazuje inicjatywę w zabawie

-precyzyjnie wycina

-prawidłowo przelicza liczebnikami porządkowymi i głównymi

-jest sprawne ruchowo

-samodzielnie przebiera się w strój gimnastyczny

-potrafi wykonać ćwiczenia ruchowe

-chętnie uczestniczy w zabawie

-przelicza sylaby w wyrazach

CZWARTEK 24.10.2019 

TEMAT DNIA: Szumi  las

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-dzieli się zabawkami

-wykorzystuje zdobytą wiedzę

– ma poczucie rytmu

-szybko reaguje na sygnał

– rysuje pastelami na określony temat

-zauważa zmiany jesienne w przyrodzie

-kreśli obiema rękami

-dzieli nazwy zwierząt na sylaby

PIĄTEK 25.10.2019 

TEMAT DNIA: Co słychać u jeża?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-mówi umiarkowanym głosem w zabawie

-zna dni tygodnia

-skacze i czworakuje

-wypowiada się pełnym zdaniem

-opisze słowami cechy charakterystyczne jeża

-poprawnie wykonuje zadania ruchowe

-jest sprawne ruchowo

-określa  zjawiska pogodowe

-poprawnie powtarza zgłoski

-rysuje wg kodu

-dba o czystość i porządek                        w miejscu zabawy

Temat tygodnia: „DZIEŃ DOBRY PANIE LISTONOSZU”

PONIEDZIAŁEK 14.10.2019 

TEMAT DNIA: Kto pisze listy?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-dzieli wyrazy na sylaby

-jest spostrzegawczy

-zna znak graficzny litery e E

-pisze literę po śladzie

-rysuje kredkami pastelowymi na określony temat

-często przebywa na dworze

-wykonuje ćwiczenia równoważne

-jest spostrzegawcze

-wymieni samogłoski lub spółgłoski

WTOREK 15.10.2019 

TEMAT DNIA: Praca listonosza

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się wg własnego wyboru

-wnioskuje i odgaduje

-opowiada treść obrazków

-wyciąga wnioski

-zna definicję: adresat, nadawca

-słucha uważnie innych

-śpiewa indywidualne znana piosnkę

-stosuje zasady bezpieczeństwa

-buduje logiczne zdania

-wymieni słowa na głoskę „e”

ŚRODA 16.10.2019 

TEMAT DNIA: Kolorowe koperty

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-dba o prządek w Sali

-powtarza zgłoski

-precyzyjnie po śladzie

-zna znak graficzny cyfry 4

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo posługuje się nietypowym przyborem

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-rysuje wg instrukcji

-bawi się zgodnie z rówieśnikami

CZWARTEK 17.10.2019 

TEMAT DNIA: Znaczki pocztowe

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-zna swój adres domowy

-zna litery i łączy z obrazkiem

-odgadywanie zagadek słuchowych

-posługuje się farami plakatowymi

-dba o estetykę pracy plastycznej

-zauważa zmiany w przyrodzie

-umie wypowiedzieć się nt pracy listonosza

PIĄTEK 18.10.2019 

TEMAT DNIA: Na poczcie

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się w ciszy

-wyróżnia odpowiednia sylabę

-prawidłowo wypowiada dźwięki

-zna różnorodne sposoby przekazywania informacji

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-jest sprawne ruchowo

-poprawnie wykonuje zadania ruchowe

-chętnie uczestniczy w zabawie

-samodzielnie projektuje

Temat tygodnia: „JESIENNY LAS”

PONIEDZIAŁEK 07.10.2019 

TEMAT DNIA: Czy las się zmienił?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się nie przeszkadzając innym

-wykonuje właściwe ćwiczenia oddechowe

-zna znak graficzny litery i, I

-dzieli wyrazy na głoski

-rozpoznaje poznaną literę

-samodzielnie dokonuje wyboru

-dba o estetykę pracy

-ubiera właściwy strój na spacer

-układa wg podanego rytmu

-potrafi się zrelaksować

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami z innymi

WTOREK 08.10.2019 

TEMAT DNIA: Owoce lasu

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-stosuje ustalone zasady w zabawie

-rysuje przedmioty wg polecenia

-mówi wiersz z pamięci

-wymieni cechy jesieni

-jest aktywne na zajęciach

-przestrzega zawartych umów

-nie przeszkadza innym w zabawie

-jest sprawne ruchowo

-pisze precyzyjnie po śladzie

-korzysta we właściwy sposób z zabawek i szanuje prawa innych

ŚRODA 09.10.2019 

TEMAT DNIA: Jesienne spacery po lesie

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-pamięta o właściwym zachowaniu w zabawie

-stosuje określania położenia w przestrzeni

-poprawnie przelicza przedmioty

-jest sprawne, zwinne, szybkie

-prawidłowo wykuje ćwiczenia ruchowe

-jest samodzielne podczas przebierania się w strój wyjściowy

-odgaduje zagadki dotykowe

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia

CZWARTEK 10.10.2019 

TEMAT DNIA: Muzyka jesieni

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-jest przyjazne i koleżeńskie wobec innych

-jest twórcze słownie

-chętnie bierze udział w zabawach muzycznych

-słucha muzyki

-jest pomysłowe i twórcze

-zna nazwy wykorzystywanych w czasie pracy gatunków liści

-rozwiązuje zagadkę obrazkową

-wybiera sam rodzaj zabawy

PIĄTEK 11.10.2019 

TEMAT DNIA: Grzybobranie

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-pomaga innym w sprzątaniu

-wyróżnia w wyrazach głoski w nagłosie

-wypowiada się w sposób logiczny na określony temat

-zna gatunki drzew iglastych i liściastych

-jest sprawne ruchowo, szybki i zwinne

-zauważa zmiany w przyrodzie

-wygrywa podane rytmy

-dzieli nazwy na sylaby

PIOSENKA „Jarzynowy wóz”

ref. Jechał, jechał wóz,
smaczne rzeczy wiózł,
tur, tur, tur, turkotał,
smaczne rzeczy wiózł.

I. Tu marchew czerwona,
kapusta zielona,
rzodkiewek czerwone kuleczki,
w słonecznym kolorze słonecznik.

ref. Jechał, jechał wóz …

II. 
Tu strączki fasoli
i bobu do woli,
szpinaku zielona tam góra,
i burak pąsowy jak burak.

ref. Jechał, jechał wóz …