PIOSENKA „Dzień babci, dzień dziadka”

I. Dzień Babci, Dzień Dziadka to dopiero gratka,
Wnuki pięknie są ubrane, mają buzie roześmiane.

Ref: Niech nam żyje Dziadek, Babcia
Niech im zdrowie służy,
Niechaj uśmiech mają, aż po same uszy.

II. U Babci, u Dziadka troski dziś znikają
Dziś przyjmują małych gości, którzy życzą im radości.

Ref: Niech nam żyje Dziadek, Babcia
Niech im zdrowie służy,
Niechaj uśmiech mają, aż po same uszy.

PIOSENKA „Najdroższy dziadku”

Ref. Najdroższy dziadku to jest piosenka,
którą śpiewają tobie wnuczęta.
Nie o zabawce ani o kwiatku
to jest piosenka o naszym dziadku.
O tym jak z dziadkiem idę do ZOO
O tym jak z dziadkiem jest mi wesoło
O brodzie dziadka co mocno kłuje
Kiedy się dziadka mocno całuje.
Ref. Najdroższy dziadku to jest piosenka…
O tym jak z dziadkiem na pyszne ciastka
Jedziemy sobie razem do miasta
O tym jak z dziadkiem idę na lody

PIOSENKA „Kiedy babcia była mała”

Kiedy babcia była mała to sukienkę i fartuszek krótki miała.
Małe nóżki chude rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

Refren
I co , i co , że babcia nam urosła ,
że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra.
I co , i co , to ważne że mam babcię ,
że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią.

A gdy dziadek był malutki , to nie nosił adidasów tylko butki.
Nie miał wąsów ani brody , no i nie chciał jeść marchewki tylko lody!

Refren
I co , i co , że dziadek urósł trochę ,
że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem.
I co , i co , to ważne że mam dziadka ,
że bardzo kocham go i lat mu życzę sto!

Dawno temu babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę.
Dziś na spacer idą sobie , a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię.

Refren
I co , i co , że trochę nam urośli ,
że nie są dzieciakami , że ważni z nich dorośli.
I co , i co , to ważne że są z nami ,
niech żyją długi czas i zawsze lubią nas.

Temat tygodnia: „ŻYCIE W KRAINIE ŚNIEGU I LODU”

PONIEDZIAŁEK 10.02.2020

TEMAT DNIA: Gdzie mieszkają Eskimosi?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-szybkie reagowanie na polecenia słowne i  wzrokowe

-układa zdania do słowa na określoną głoskę

-interesuje się mapą, innymi krajami

-odnajduje określone kontynenty na mapie

-maluje pastą do zębów na określony temat

-wie jak powstaje śnie

-ogląda płatki śniegu pod lupą

-tańczy do muzyki

-zna utwór Cztery pory roku – Zima” A. Vivaldiego

WTOREK 11.02.2020 

TEMAT DNIA: Czy znasz te zwierzęta?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-potrafi aktywnie – na zabawie spędzić czas wolny

-zna kierunki i potrafi je pokazać

-odgaduje zagadki o zwierzętach

-potrafi o nich opowiedzieć

-wie gdzie mieszkają

-śpiewa rymowanki

-ma poczucie rytmu

-wspólnie z innymi lepi bałwana

-tworzy wyrazy od jednej sylaby

-odnajduje różnice na obrazkach

ŚRODA 12.02.2020

TEMAT DNIA: Pingwiny na start.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-szanuje innych podczas zabawy

-pamięta kolejność obrazków

-wyróżnia głoski w nagłosie

-przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie8

-dodaje i odejmuje w zakresie 8

-posługuje się cyframi

-jest sprawne ruchowo

–słucha poleceń nauczyciela

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-układa w całość obrazek

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-bawi się zgodnie z przyjętymi zasadami

CZWARTEK 13.02.2020

TEMAT DNIA: Rozśpiewane święta.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się zgodnie z ustalonymi zasadami

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-prawidłowo wymawia zgłoski

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-słucha poleceń nauczyciela

-wycina elementy pingwina i łączy je  w całość

-wie, że częste przebywanie na świeżym powietrzu wzmacnia odporność organizmu na choroby

-wypowiada nazwy zwierząt  w liczbie pojedynczej i mnogiej

-koloruje wg wzoru

PIĄTEK 14.02.2020

TEMAT DNIA: Polarnicy.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

–bawi się zgodnie z innymi

-słucha poleceń i stosuje się do ich treści

-aktywnie uczestniczy w zabawach

-odnajduje na mapie kontynenty Arktykę i Antarktydę

-potrafi o tych kontynentach opowiedzieć

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania na torze przeszkód

-zauważa zmiany w przyrodzie

-potrafi rytmizować teksty

-bawiąc się przestrzega zasad

 

Temat tygodnia: „KARNAWAŁ”

PONIEDZIAŁEK 3.02.2020

TEMAT DNIA: Bal u lalek.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-używa zwrotów grzecznościowych

-rysuje określone wzory

-zna znak graficzny litery u,U

-dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów

-wie, że głoska U jest samogłoską

-wycina i przykleja elementy do ozdobienia balona

-dba o estetykę prac

-rysuje na określony temat

-odnajduje w tekście litery u,U

WTOREK 4.02.2020 

TEMAT DNIA: Wirujące serpentyny.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-koloruje określone obrazki

-potrafi budować dłuższe wypowiedzi

– aktywnie uczestniczy w zajęciu

-gra rytmicznie na instrumentach

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-odgaduje odczucia innych

-rysuje wg polecenia

ŚRODA 5.02.2020

TEMAT DNIA: Długie i krótkie.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się w sposób nie wywołujący hałasu

-odgaduje, którego balona brakuje

– posługuje się pojęciami  dłuższy, krótszy, tej samej długości

-jest sprawne ruchowo

-poprawnie wykonuje zadania ruchowe

-tworzy samodzielnie pracę plastyczną

– określa głoskę na końcu wyrazu

CZWARTEK 6.02.2020

TEMAT DNIA: Karnawałowe tańce.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-samodzielnie organizuje sobie miejsce zabawy

-liczy w zakresie do 20

-rozwiązuje krzyżówkę i odczytuje hasło

-odgaduje dźwięki

-lokalizuje dźwięk

-samodzielnie projektuje maskę karnawałową

-określa czy wieje wiatr

-lepi poznane litery z plasteliny

-czyta proste teksty

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

PIĄTEK 7.02.2020

TEMAT DNIA: Bal u misiów.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się zgodnie z innymi

-poprawnie wypowiada dźwięki

-poprawnie łączy obrazek z cyfrą

-uważnie słucha opowiadani

-śmiało wypowiada się na forum grupy

-jest sprawne ruchowo

-zna pozycje do ćwiczeń i wykonuje zadania ruchowe

-tańczy do muzyki

-składa obrazek z części

-pomaga kolegom w pracach porządkowych