Temat tygodnia: „BABCIA I DZIADEK”

PONIEDZIAŁEK 27.01.2020

TEMAT DNIA: Rodzice moich rodziców.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

– układa historyjkę obrazkowa i opowiada jej treść

-wypowiada się nt swoich dziadków

-szanuje starszych

-rysuje pastelami na określony temat

-wie jak narysować portret

-bawi się bezpiecznie na palcu zabaw

-kreśli leniwe ósemki

-zapamiętuje miejsce przedmioty

WTOREK 28.01.2020 

TEMAT DNIA: Z babcią szybko mija czas.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-przestrzega ustalonego kodeksu zasad

-podaje nowe słowa na dana sylabę

-jest twórcze i pomysłowe

-słucha ze zrozumieniem opowiadania

-buduje dłuższe zdania tworząc wypowiedź

-śpiewa poznaną piosenkę indywidulanie i zespołowo

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie

-wykonuje ruchy taneczne zgodnie z pokazem

ŚRODA 29.01.2020

TEMAT DNIA: Kwiaty dla babci.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-pomaga innym w sprzątaniu zabawek

-odgaduje zapachy

-rozpoznaje litery i je nazywa

-zna znak graficzny cyfry 8

-przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie 8

-poprawnie wykonuje zadania

-jest sprawne ruchowo

-wykonuje wszystkie zadania ruchowe i  ćwiczenia dokładnie

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa

– wyróżnia głoski w wygłosie

-liczy kwiatki i wpisuje odpowiednia cyfrę

CZWARTEK 30.01.2020

TEMAT DNIA: Śpiewamy dla babci i dziadka.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-wybiera grę, układankę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-śpiewa poznana piosenkę

-powtarza wygrany rytm

-śpiewa melodię piosenki na sylabach

-samodzielnie wykonuje laurkę

-dba o estetykę swojej pracy

-dba o czystość swojego obuwia przed wejściem do przedszkola

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-układa rytmy wg wzoru

-dzieli się zabawkami z innymi

PIĄTEK 31.01.2020

TEMAT DNIA: Spotkanie z dziadkiem.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się zgodnie w małych zespołach

-czyta wyrazy i proste teksty

-jest sprawne ruchowo

-zna reguły zabawy w „Berka”

-poprawnie wykonuje ćwiczenie w karcie pracy

– projektuje swój kubek

Temat tygodnia: „WITAMY NOWY ROK”

WTOREK 7.01.2020 

TEMAT DNIA: Rok ma dwanaście miesięcy.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-sprząta po skończonej zabawie

-liczy sylaby w wyrazach

-dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów

-zna nazwy wszystkich miesięcy

-wymieni ich nazwy po kolei ze zrozumieniem

-prawidłowo posługuje się przyborami  do pisania

-wie, że należy często przebywać na świeżym powietrzu

-przelicza liczebnikami

-wczuwa się w emocje innych

-wypowiada się nt zwyczajów powitania Nowego Roku

ŚRODA 8.01.2020 

TEMAT DNIA: Cztery pory roku.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się godnie z zainteresowaniami

-potrafi rymować

-zna pory roku

-wymieni je i poda ich cechy charakterystyczne

-odtwarza różne rytmy

-szybko reaguje na zmianę sygnału

– chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych

-jest odważne w prezentacji przed innymi

-precyzyjnie rysuje po śladzie

CZWARTEK 9.01.2020

TEMAT DNIA: Czy pory roku powtarzają się?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-odgaduje nazwy figur po kształcie

-rozwiązuje zagadki

-zna pory roku i je wymieni wg kolejności

-wie co to jest kalendarz

-jest zwinne, szybkie i sprawne ruchowo

-wie, ze należy dostosować strój do pogody

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-kończy wyrazy po jednej sylabie

PIĄTEK 10.01.2020 

TEMAT DNIA: Nasze urodziny.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

–używa zwrotów grzecznościowych

-jest pomysłowe w wykonaniu pracy

-gra na instrumentach zgodnie z opowieścią słowną

-odczuwa przyjemne emocje

-wymieni pory roku

-interesuje się pogodą

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-zna kolory

Temat tygodnia: „ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA”

PONIEDZIAŁEK 16.12.2019 

TEMAT DNIA: Świąteczne tradycje.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-stara się dobrze wykorzystać czas do zabawy

-buduje długie zdania

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia graficzne

-zna tradycje świąt Bożego Narodzenia

-śpiewa kolędy , ubiera choinkę

-w wypowiedziach odwołuje się do własnych przeżyć

-łączy paski papieru tworząc łańcuch

-posługuje się określeniami długości

-bierze aktywny udział w zabawie

-klasyfikuje przedmioty

-precyzyjnie rysuje po śladzie

WTOREK 17.12.2019 

TEMAT DNIA: Bóg się rodzi.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się we właściwy sposób nie wywołujący hałasu

-przelicza głoski w słowach

-zna tradycje świat Bożego Narodzenia

-wypowiada się nt tradycji kultywowanych w domu

-określa swoją role w inscenizacji

-śpiewa kolędy

-rozróżnia dźwięki wysokie i niskie

-rysuje bałwanka

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-przestrzega ustalonego kodeksu przedszkolaka

ŚRODA 18.12.2019 

TEMAT DNIA: Ozdoby choinkowe.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

–dba o porządek wokół siebie w czasie zabawy

-układa rytmy literowe

-słucha i śpiewa kolędy

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne płaskie

-wymieni cechy poszczególnych figur

-jest sprawne ruchowo

-zachowuje prawidłową postawę

-dobiera właściwy strój

-potrafi sprawiać niespodzianki

-rysuje po śladzie

CZWARTEK 19.12.2019 

TEMAT DNIA: Rozśpiewane święta.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się w zespołach przestrzegając zasad

-rozpoznaje przedmioty po dotyku

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-wycina poszczególne elementy swojej pracy

-bezpiecznie bawi się na śniegu

-jest spostrzegawcze

-powtarza z pamięci rymowankę

PIĄTEK 20.12.2019 

TEMAT DNIA: Świąteczne życzenia.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-szanuje wytwory prac innych

-powtarza rytmicznie wierszyk

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-układa i wypowiada życzenia dla najbliższych

-jest twórcze w tworzeniu tekstu

-jest sprawne ruchowo

-potrafi zachować równowagę

-zauważa zmiany w zimowym krajobrazie

-układa zdania z nazwą jednego lub kilku przedmiotów

-zna literę m, M

Temat tygodnia: „DOKARMIAMY PTAKI”

PONIEDZIAŁEK 09.12.2019 

TEMAT DNIA: Kto ćwierka za oknem?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-nie przeszkadza kolego w zabawie

-potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać pracę

-zna znak graficzny litery S s

-dokonuje analizy słuchowej wyrazów

-czyta proste teksty

-precyzyjnie składa koła z papieru

-wspólnie tworzy pracę

-układa druga część wyliczanki

-rozpoznaje literę s

WTOREK 10.12.2019 

TEMAT DNIA: Ptasia muzyka.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-korzysta z zabawek zgodnie z zasadami

-interesuje się książkami , atlasami

-z uwaga słucha opowiadania

–stara się dokarmiać ptaki zimą

-powtarza dźwięki w zabawie

-gra na instrumentach perkusyjnych

-wygrywa podany rytm

-wie jak ważne jest przebywanie na świeżym powietrzu

– powtarza wygrany rytm

-rysuje przedmioty wg polecenia

ŚRODA 11.12.2019 

TEMAT DNIA: Ptasie smakołyki.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-star się mówić umiarkowanym głosem do kolegów

-posługuje się określeniami: na, pod, za , obok, z prawej strony, z lewej strony

-dodaje i odejmuje n konkretach

-umie skupić się na zadaniu i je rozwiązać

-jest sprawne ruchowo

-poprawnie wykonuje ćwiczenia korekcyjne stóp

-pomaga ptakom w czasie zimy

-układa z patyczków karmnik

-przelicza patyczki

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-sprząta po skończonej zabawie

CZWARTEK 12.12.2019 

WYCIECZKA DO WIELKIEJ FABRYKI ELFÓW W KATOWICACH

PIĄTEK 13.12.2019 

TEMAT DNIA: Ptasi obiad.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-poprawnie powtarza dźwięki

-wypowiada się na forum grupy

-ma duża wiedze o ptakach

-pomaga ptakom w czasie zimy

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia korekcyjne stóp

-jest sprawne ruchowo

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-kończy wyraz na rozpoczętą sylabę

Pastorałka „Świeć gwiazdeczko mała świeć”

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Narodził się, Bóg stąpił na Ziemie
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie
I nie zostawił mnie

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Czekaja tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloriia
To gloriia, święta historiia
Święta historiia

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się
Nie mogę spóźnić się

Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie
Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie

Kolęda „Przybieżeli do Betlejem”

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości…

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości…

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości …

Piosenka „Nie miały Aniołki choinki na Święta”

1.Nie miały aniołki choinki na święta,
o choince dla nich nikt tam nie pamiętał.
Popatrzyły się na siebie,
wywierciły dziurę w niebie
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!

2.Złapały za czubek największą choinkę,
przywiązały do niej bardzo dużą linę
i wciągnęły ją na górę,
przez tę dziurę, w niebie dziurę –
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!

3.Stanęła choinka w samym środku nieba,
teraz tę choinkę pięknie ubrać trzeba,
więc skoczyły przez tę dziurę
po orzech do wiewiórek –
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!

4.Chciały pozapalać świeczki choinkowe,
święty Florian – strażak złapał się za głowę
i zawołał: – Matko Boża,
chcą mi w niebie zrobić pożar –
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho!

5.Spojrzał na choinkę święty Florian – strażak
zamiast świeczek gwiazdy pozapalać kazał
i zaśpiewał święty Florian z aniołkami –
Gloria, gloria, gloria!

Piosenka „Dzwonki sań”

1.Poprzez białe drogi,z mrozem za pan brat,
Pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr.
Biegnij,koniu gniady,przez uśpiony las,
My wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak:

Refren:
Pada śnieg,pada śnieg,dzwonią dzwonki sań.
Co za radość, gdy saniami można jechać w dal,
Pada śnieg,pada śnieg,dzwonią dzwonki sań,
A za nami i przed nami wiruje tyle gwiazd.

2.Biegniesz biała drogo,nie wiadomo jak
Nie ma tu nikogo,kto by znaczył ślad.
Tylko nasze sanie,tylko szybki koń,
Tylko dzwonki roześmiane i piosenki ton.

Refren:
Pada śnieg…….

Powitanie Świętego Mikołaja

Witaj Mikołaju, gościć Cię jest miło.

Rok długi czekania, trochę się dłużyło.

Cieszymy się bardzo żeś do nas przyjechał.

Chociaż droga do nas tak bardzo daleka.

Drogi Mikołaju Usiądź w tym fotelu.

I odpocznij sobie Miły Przyjacielu.

Posłuchaj piosenki, popatrz jak tańczymy.

Gdy odsapniesz trochę też Cię zaprosimy.

Specjalnie dla Ciebie dzisiaj niespodzianka.

Deser, wspólne zdjęcia i ta rymowanka.

To wszystko z serca Ci ofiarujemy.

Za prezenty od Ciebie bardzo dziękujemy.