TYDZIEŃ 26-30.10.2015

MOJA RODZINA

PONIEDZIAŁEK: Moja mama

Zabawy w kole, integracyjne, paluszkowe, do wyboru nauczyciela.

Uśmiech dla mamy – słuchanie wiersza Z. Jerzyny; rozmowa na temat wiersza kierowana pytaniami N.

„Moja mama” – zabawa słownikowa. Wypowiedzi dzieci na temat swoich mam i czasu z nią spędzanego; analiza i synteza sylabowa słowa mama; czytanie globalne wyrazu mama.

„Zabawy z mamą” – masażyk w parach.

„Mama” – rysowanie portretu mamy.

„Korale dla mojej mamy” – zabawy matematyczne – nazywanie kolorów, porównywanie długości, przeliczanie, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

WTOREK: Mój tata

„Tata wkręca śrubki” – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej.

Moja wesoła rodzinka – słuchanie piosenki; rozmowa na podstawie treści.

Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence Moja wesoła rodzinka: „Spacer z rodzinką”, „Szybki i wolny spacer”, „Malujemy piosenkę”.

„Lubię, gdy tata mi czyta” – słuchanie czytanego tekstu.

„Zabawy z tatą” – zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłek.

ŚRODA: Z rodziną fajnie jest

„Rodzinka” – zabawa w kole z wykorzystaniem wierszyka M. Barańskiej.

„Moja rodzina” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich rodzin.

„Dla mamy i dla taty” – zabawa słuchowa. Ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej, wyodrębnianie pierwszej sylaby wyrazu.

„Zatańcz z nami” – zabawa ruchowa przy piosence Moja wesoła rodzinka.

„Dla taty i mamy” – zabawa plastyczna. Wycinanie obrazków z kolorowych gazet.

CZWARTEK: Z rodziną u fotografa

„U fotografa” – poznanie pracy i akcesoriów fotografa.

„Do zdjęcia” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.

„Pozy i miny” – zabawa bieżna.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

PIĄTEK: Kim będę jak dorosnę?

Odlotowe zawody – słuchanie opowiadania O. Masiuk. Rozmowa na temat treści opowiadania.

„Kim będę, kiedy dorosnę?” – doskonalenie umiejętności budowania kilkuzdaniowej wypowiedzi na określony temat.

„Zawody” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów według przeznaczenia.

Stary Abraham – zapoznanie z pląsem tanecznym.

„Niedorzeczności” – zabawa logiczna.

TYDZIEŃ 19-23.10.2015

PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

PONIEDZIAŁEK: Pamiętamy o naszych ulubieńcach

Pajączek – masażyk wg Marty Bogdanowicz.

Jaki pan… – słuchanie wiersza Hanny Ożogowskiej; rozmowa inspirowana treścią wiersza.

„Dbamy o psa” – wypowiedzi dzieci w oparciu o ilustracje oraz własne doświadczenia.

„Budy, miski i kości” – klasyfikowanie, stosowanie pojęć: duży, średni, mały.

„Buda Burka” – zabawa dydaktyczna- układanie według wzoru.

„Pieski”– zabawa ruchowo-naśladowcza.

„Buda dla Burka” – naklejanie na karton gotowych figur geometrycznych.

„Gdzie jest Burek?” – stosowanie pojęć dotyczących położenia psa względem budy: przed, za, obok.

WTOREK: Odloty ptaków

„Odloty ptaków” – instrumentacja wiersza Odloty I. Salach.

„Ptaki i zima” – zabawa słownikowa. Rozmowa z dziećmi na temat ptaków odlatujących na zimę.

„Jaki to ptak?” – analiza i synteza słuchowa.

„Nasze ptaki” – zabawa ruchowa.

„Ptaki” – segregowanie ptaków na odlatujące na zimę i pozostające.

ŚRODA: Zwierzęta też myślą o zimie

Zajączki – zabawa paluszkowa według M. Barańskiej.

„Zapasy wiewiórki” – zabawy matematyczne – przeliczanie, stosowanie pojęć więcej, mniej, tyle samo; odzwierciedlanie ilości na zbiorach zastępczych.

Zapasy na zimę – słuchanie wiersza W. Grodzieńskiej. Rozmowa o tym, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy.

„Droga do domu” – zabawa ruchowa z elementem równoważnym.

„Zajączki” – zabawa z elementem podskoku.

„Słuchaj uważnie” – zabawa w kole. Rozpoznawanie kolegów na podstawie głosu.        

CZWARTEK: Domowa spiżarnia

W spiżarni – uważne słuchanie wiersza M. Kownackiej; rozmowa kierowana pytaniami N.

„Cebula i czosnek” – wypowiedzi na temat cech warzyw; czytanie globalne wyrazu cebula.

„Wędrująca cebula” – zabawa w kole.

„Wesoła cebula” – praca plastyczna z wykorzystaniem plasteliny.

„Przetwory” – zabawa plastyczna.

PIĄTEK: Z mamą w kuchni

„Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie narządów mowy z wykorzystaniem wiersza Pyszna zupka G. Waśkiewicz.

„Magiczne pudełko Tupa” – rozpoznawanie akcesoriów kuchennych za pomocą dotyku.

„Co nam w kuchni gra?” – improwizacje dźwiękowe z wykorzystaniem narzędzi kuchennych.

„Dom” – zabawy tematyczne w kąciku.

TYDZIEŃ 12-16.10.2015

JESIENIĄ W LESIE

PONIEDZIAŁEK: Leśne drzewa

„Odgłosy lasu” – zabawa słuchowa z wykorzystaniem nagranych odgłosów; czytanie globalne napisu las.

„Wiatr i liście” – zabawa orientacyjno-porządkowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi.

„Liście z drzew” – zabawa dydaktyczna. Segregowanie liści według rodzaju.

„Skarby Tupa” – porównywanie wielkości szyszek; stosowanie pojęć: większa, mniejsza, najmniejsza, przeliczanie.

„Szyszki, kasztany i żołędzie” – zabawy badawcze w kąciku przyrody: „Czy szyszki lubią wodę?”; „Nasiona szyszki”; „Co pływa, co tonie?”.

„Szyszkowe ptaki” – zabawy plastyczne z wykorzystaniem szyszek i materiałów plastycznych.

WTOREK: Dary lasu

„Dary lasu” – zabawy muzyczno-rytmiczne: uwrażliwianie na wysokość dźwięków; rozpoznawanie brzmienia instrumentów, wystukiwanie rytmu według wzoru ułożonego z kasztanów.

„Z Tupem na grzyby” – poznanie borowika, maślaka, kurki i muchomora.

Pod grzybem – słuchanie opowiadania W. Sutiejewa.; rozumienie powiedzenia: Rosnąć, jak grzyby po deszczu.

A to kapelusz – słuchanie wiersza H. Ożogowskiej, próba zapamiętania tekstu.

„Muchomor zbiera kropeczki” – zabawa ruchowa.

ŚRODA: Kto mieszka w lesie?

Oglądanie albumu z grzybami, porównywanie grzybów, ich kolorystyki, budowy.

Idzie Jan do lasu – zabawa paluszkowa według M. Barańskiej.

„Kto mieszka w lesie?” – rozmowa na temat zwierząt leśnych na podstawie ilustracji.

„Niedźwiedzie” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.

„Niedźwiedzie na drzewa” – zabawa ćwicząca orientację w przestrzeni.

O robaczku i niemodnym kubraczku – słuchanie wiersza A. Onichimowskiej; wyjaśnienie słowa kubraczek.

„Wiewiórka i orzechy” – zabawa ruchowa.

CZWARTEK: Leśne śpiochy

Idą mrówki – zabawa w kole z wykorzystaniem wierszyka M. Barańskiej.

„Ukryty obrazek” – zabawa rozwijająca percepcję wzrokową; czytanie globalne wyrazów: nora, gawra.

„Zwierzęta szukają pożywienia” – zabawa ruchowa na czworakach połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi.

Borsuk i niedźwiedź – słuchanie wiersza F. Kobryńczuka; wyjaśnienie niezrozumiałego pojęcia: sadło.

„Leśne śpiochy” – składanie obrazka z części.

Stary niedźwiedź” – zabawa tradycyjna w kole.

„Niedźwiedź” – malowanie brązową farbą w ograniczonym polu.

PIĄTEK: Leśniczy

Muchomor – rysowanie według wiersza A. Maćkowiaka.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Leśniczy – słuchanie opowiadania O. Masiuk. rozmowa na temat opowiadania kierowana pytaniami N. Zaznajomienie dzieci z pracą leśniczego.

„Rzucamy szyszkami do celu” – zabawa z elementem rzutu.