14-18 stycznia

TYDZIEŃ XVIII. BIAŁO DOOKOŁA

Dzień 1. Śnieg

Propozycja zapisu w dzienniku:
1. Trzy guziczki – zabawa naśladowcza wg M. Barańskiej. Poznanie zabawy.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Gwiazdki – słuchanie opowiadania O. Masiuk. Kształtowanie uważnego słuchania tekstu. Rozwijanie
wypowiedzi poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania N.
5. „Czerwone–niebieskie” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie znajomości kolorów. Określanie
cech wybranych przedmiotów na podstawie własnych doświadczeń.
6. „Taniec śnieżynek” – zabawa z elementem przysiadu.
7. „Jaki jest śnieg?” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru. Poznawanie właściwości
śniegu.
8. „Śnieg” – ćwiczenie oddechowe i motoryczne. Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych
poprzez wydłużanie wydechu i dostosowanie siły natężenia powietrza w trakcie dmuchania na
watę (papierowe kulki, podarte kawałki papieru itp.).
9.  Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 2. Lód

Propozycja zapisu w dzienniku:
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – respektowanie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Jaka to piosenka?” – muzyczne zagadki. Rozpoznawanie znanych piosenek nuconych mormorando
przez N. lub poprzez prezentowanie rytmu piosenki instrumentem perkusyjnym lub innym
(wybór N.).
5. „Lód, lody i kolory” – zabawa badawcza. Poznawanie właściwości i zachowania się wody pod
wpływem niskiej temperatury. Dzielenie się spostrzeżeniami.
6. „Zlodowaciałe stwory” – zabawa bieżna.
7. „Szukamy lodu” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru lub zabaw
w ogrodzie przedszkolnym. Praca z Księgą zwierząt – wyszukiwanie pingwinów, które ślizgają się
na brzuchu. Nalepianie im czapek.

8. Lód – zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst A. Maćkowiaka. Kształtowanie sprawności percepcyjno-
motorycznych w trakcie rysowania palcami po śladzie N., na plecach kolegi, na dywanie, na
tackach, układania z figur geometrycznych i rysowania samodzielnie kredkami (dla chętnych).
9. „Lodowe sople” – spacer w otoczeniu przedszkola i obserwacja lodowych sopli na dachach
domów. Dzielenie się spostrzeżeniami.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 3. Mrozem malowane

Propozycja zapisu w dzienniku:
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Historia jednej śnieżynki” – praca z historyjką obrazkową. Kształtowanie logicznego myślenia
w trakcie przewidywania skutków i następstw działania.
5. „Ile gwiazdek?” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności liczenia.
6. „Zabawa śnieżynek” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
7. „Mróz szczypie w nosy i uszy” – prowadzenie obserwacji w czasie spaceru. Określanie cech zimowej
pogody.
8. „Mrozem malowane” – zabawy badawcze z mąką. Poznawanie właściwości mąki. Rozwijanie percepcji
i motoryki małej w trakcie posypywania mąką na przedmioty.
9. „Zaglądamy do okien domów” – prowadzenie obserwacji otoczenia w trakcie spaceru. Poszukiwanie
szyb malowanych mrozem. Dzielenie się spostrzeżeniami.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 4. Kraina Królowej Śniegu

Propozycja zapisu w dzienniku:
1. Trzy guziczki – zabawa naśladowcza wg M. Barańskiej. Dostosowanie ruchów do tempa narzuconego
przez N.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Biały obrazek” – malowanie palcami białą farbą lub białą pastą do zębów. Rozwijanie sprawności
motorycznych i percepcji wzrokowej w trakcie malowania.
5. Mrozek mrozi, śnieżek prószy… – zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst M. Strzałkowskiej.
Nazywanie postaci z obrazka. Podanie informacji na temat postaci dotyczącej zachowania się
w czasie zimy.
6. „Berło królowej” – zabawa z elementem skłonu w przód.
7. „W krainie śniegu” – zabawy ze śniegiem w ogrodzie przedszkolnym wg pomysłów N. i dzieci.
Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie zabaw.
8. „Królowa Śniegu” – składanie obrazka z 3 części w pionie. Kształtowanie percepcji wzrokowej
w trakcie układania całego obrazka. Wypowiedzi na temat popularnej baśni.
9. „Zabawy Kaja i Gerdy” – swobodne zabawy na śniegu w trakcie pobytu na świeżym powietrzu.
Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie zabaw.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 5. Kraina Królowej Śniegu

1. Trzy guziczki – zabawa naśladowcza wg M. Barańskiej. Samodzielne wypowiadanie tekstu przez
dzieci.
2. Poranne zabawy ruchowe – zestaw nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3.Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9.
5. „Zamek Królowej Śniegu” – układanie budowli z pudeł różnej wielkości. Kształtowanie percepcji
wzrokowej i motoryki dużej w trakcie tworzenia budowli przestrzennej.
6. „Kubusiowy bal” – zabawy ruchowe przy muzyce.
7. „Spacer Królowej” – spacer w pobliżu przedszkola. Zwrócenie uwagi na bezpieczny sposób poruszania
się po ulicach i ustawienie się para za parą.
8. Królowa Śniegu – zabawa integracyjna z tekstem I. Jabłońskiej-Gabrysiak. Kształtowanie reakcji
na sygnał słowny.
9. „Lubimy śnieg” – zabawy w przedszkolnym ogrodzie. Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa
w trakcie zabaw i korzystania ze sprzętu zimowego.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią indywidualnej własności dziecka.

7-11 stycznia

TYDZIEŃ XVII. PRZEZ OKRĄGŁY ROK

Dzień 1. Jak to zimą bywa

1. Karuzela – popularna i tradycyjna zabawa integracyjna ze śpiewem. Poznanie zabawy.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Biały – słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego. Nazywanie koloru białego i czarnego. Podawanie
charakterystycznych dla białego koloru przedmiotów. Poszerzanie słownika o wyraz biel.
5. „Biały i tęcza” – zabawy badawcze. Poznawanie zjawiska rozszczepienia światła: powstawania
tęczy i białego światła. Poszerzanie słownika – pryzmat.
6. „W zaspę, hop!” – zabawa z elementem skoku.
7. „Topi się śnieg…” – zabawa badawcza w trakcie pobytu w ogrodzie przedszkolnym. Poznawanie
zjawiska topnienia śniegu i przyspieszania tego procesu poprzez użycie soli.
8. „Zimowe echo” – zabawa słuchowa. Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej.
9. „Zimowe zabawy” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym wg pomysłów dzieci i N. Zwrócenie
uwagi na bezpieczeństwo.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 2. Jak to wiosną bywa

1. Karuzela – popularna i tradycyjna zabawa integracyjna ze śpiewem. Nierozłączanie rąk w trakcie
zabawy i ustawienia w kole.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Bal pór roku” – zabawy muzyczno-ruchowe przy muzyce dowolnie wybranej przez N. Kształtowanie
szybkiej reakcji na sygnał.
5. „Skąd się bierze zielony?” – zabawy badawcze. Poznawanie zjawiska mieszania się barw.
6. „Huśtawka” – zabawa z przysiadem.
7. „Opady” – prowadzenie obserwacji. Podawanie cech charakterystycznych pogody.
8. „Zimowe zabawy” – zabawy w przedszkolnym ogrodzie wg pomysłów dzieci i N. Zwrócenie uwagi
na bezpieczeństwo.
9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 3. Jak to latem bywa

1. Karuzela – popularna i tradycyjna zabawa integracyjna ze śpiewem.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Wiosna, lato, jesień, zima” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego
myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności. Nazywanie pór roku.
5. „Dotknij ręką” – zabawa wzrokowo-motoryczna. Rozwijanie motoryki w trakcie dotykania rękoma
w określone pola na ceracie.
6. „W piaskownicy” – zabawa z elementem przysiadu.
7. „Słońce” – prowadzenie obserwacji. Podawanie cech charakterystycznych pogody.
8. „Niebezpieczny ogień” – zabawa badawcza. Poznawanie bogactwa substancji chemicznych.
Poznawanie procesu powstawania piany jako środka wypełniającego gaśnicę.
9. „Zimowe zabawy” – zabawy w przedszkolnym ogrodzie wg pomysłów dzieci i N. Zwrócenie uwagi
na bezpieczeństwo.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 4. Jak to jesienią bywa

1. Karuzela – popularna i tradycyjna zabawa integracyjna ze śpiewem.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Wiatr – praca plastyczna w oparciu o tekst D. Gellner. Kształtowanie umiejętności motoryczno-
-oddechowych w trakcie dmuchania przez rurkę do napojów.
5. „Jesienna przesyłka” – zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie dotykiem skarbów jesieni.
6. „Jeże” – zabawa z elementem chodzenia na czworakach.
7. „Wieje, tak czy nie?” – prowadzenie obserwacji. Podawanie cech charakterystycznych pogody.
8. „Jesienne muzykowanie” – zabawy badawcze. Określanie cech dźwięków oraz wielkości zapełnienia
pojemników wybranym materiałem.
9. „Zimowe zabawy” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym wg pomysłów dzieci i N. Zwrócenie uwagi
na bezpieczeństwo.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią indywidualnej własności dziecka.

Dzień 5. Karuzela pór roku

1. Karuzela – popularna i tradycyjna zabawa integracyjna ze śpiewem. Dostosowanie się do coraz
szybszego tempa zabawy.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9.
5. „Karuzela kolorów” – zabawa badawcza. Poznawanie procesu powstawania białego światła – obserwacja
szybko kręcącego się kolorowego koła i dzielenie się spostrzeżeniami.
6. „Kręcimy” – zabawa z elementem toczenia.
7. „Jaka pogoda? – prowadzenie obserwacji. Podawanie cech charakterystycznych pogody
(zachmurzenie, temperatura, opady, wiatr itp.).
Nalepianie we właściwe miejsca obrazków związanych z daną porą roku.
8. Na karuzeli – zabawa słuchowo-motoryczna. Kształtowanie percepcji wzrokowej, słuchowej
i motoryki w trakcie naśladowania czynności N.
9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

17-21 grudnia

TYDZIEŃ XVI. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

Dzień 1. Pomagamy mamie

Propozycja zapisu w dzienniku:
1. Adam siedmiu synów miał – tradycyjna zabawa integracyjna.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. ,,Pewien pieróg” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza A. Frączek. Kształtowanie uwagi
w trakcie słuchania tekstu. Rozpoznawanie i podawanie nazw narzędzi kuchennych oraz czynności
z nimi związanych.
5. „Pomagamy mamie” – zabawa tematyczna w kąciku kuchennym. Kształtowanie spostrzegawczości
w trakcie ustalania rodzaju i liczby nakryć do stołu.
6. „Z mamą” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
7. „Przygotowania świąteczne” – obserwacja ludzi, ruchu na ulicy w trakcie spaceru. Zachęcanie
do wyrażania swoich spostrzeżeń.
8. „Lepimy pierogi” – zabawa naśladowcza. Kształtowanie i rozwijanie motoryki w trakcie naśladowania
lepienia pierogów – manipulowanie fasolą i plasteliną.
9.  Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 2. Stół wigilijny

Propozycja zapisu w dzienniku:
1. Adam siedmiu synów miał – tradycyjna zabawa integracyjna.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Kolęda” – słuchanie i śpiewanie kolędy (wybór N.). Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie
zabaw. Wprowadzenie kroku dosuwanego do przodu.
5. Piękne kartki, ciepłe słówka – zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst B. Piergi. Kształtowanie
spostrzegawczości w trakcie szukania 2. części kartki świątecznej. Poznawanie i podawanie zwyczajów
świątecznych – składanie życzeń.
6. „Zanieś na stół” – zabawa z elementem przysiadu. Wykonanie wianka świątecznego-praca plastyczna.
Wyszukiwanie 3 brakujących elementów na obrazku w czerwonej ramce.
7. „W karmniku” – uzupełnianie pokarmu dla ptaków w trakcie pobytu na świeżym powietrzu.
8. „Stół wigilijny” – zabawa tematyczna. Rozwijanie motoryki w trakcie przeciągania materiału
(apaszki, szarfy itp.) przez wybrany przedmiot – dzielenie się spostrzeżeniami.

9. „Świąteczna pogoda” – prowadzenie obserwacji w trakcie spaceru. Dzielenie się spostrzeżeniami
poprzez określanie cech pogody dotyczących nasłonecznienia, temperatury, wiatru itp.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 3. Pierwsza gwiazdka

1. Adam siedmiu synów miał – tradycyjna zabawa integracyjna.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Wigilijny wieczór – słuchanie opowiadania O. Masiuk. Zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie
wg jednej cechy (wybranej przez N.).
5. „Pierwsza gwiazdka” – zabawy badawcze z lunetą. Prowadzenie obserwacji nieba przez lunetę.
Dzielenie się spostrzeżeniami na temat dostrzeżonych elementów.
6. „Sięgnij po gwiazdkę” – zabawa ruchowa z elementem wspięcia na palce.
7. „Śniegowe gwiazdki” – prowadzenie obserwacji w trakcie pobytu na świeżym powietrzu. Zabawy
wg pomysłów dzieci.
8. „Świąteczna gwiazdka” – zabawa naśladowcza i integracyjna. Rozwijanie motoryki małej w trakcie
odciskania foremki w masie solnej. Tworzenie radosnej i przyjaznej atmosfery.
9. „Zima” – prowadzenie obserwacji wyglądu drzew zimą.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 4. Mikołajowe prezenty

1. Adam siedmiu synów miał – tradycyjna zabawa integracyjna.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Prezent – rysowanie i kolorowanie w oparciu o tekst A. Maćkowiaka. Rozwijanie motoryki w trakcie
kreślenia linii pionowych i poziomych. Kształtowanie spostrzegawczości podczas kolorowania
w określonej przestrzeni.
5. „Dla kogo prezent?” – zabawa spostrzegawcza. Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie rozpoznawania
przedmiotów dotykiem.
6. „Sanie Mikołaja” – zabawa z elementem biegu.
7. „Na sankach” – zabawy z wykorzystaniem sanek w przedszkolnym ogrodzie.
8. „Prezenty” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania wg wybranej, jednej
cechy (kolor, kształt itp.). Rozpoznawanie kolorów i kształtów figur geometrycznych bez nazywania
ich.
9. „Zimowe echo” – zabawa słuchowa i naśladowcza w ogrodzie przedszkolnym.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią własności dziecka.

Dzień 5. Przedszkolne kolędowanie

Propozycja zapisu w dzienniku:
1. Adam siedmiu synów miał – tradycyjna zabawa integracyjna.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 8 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8.
5. „Przy choince” – słuchanie i śpiewanie popularnych kolęd. Kształtowanie uwagi dowolnej. Tworzenie
świątecznej atmosfery.
6. „Gimnastyka buzi i języka” – zabawy wg pomysłów N. i dzieci.
7. „Mikołaj!” – zabawa z elementem skłonu.
8. „Kolędnicy” – zabawa spostrzegawcza. Kształtowanie spostrzegawczości podczas nazywania
zwierząt (charakterystycznych postaci kolędników). Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał
wzrokowy.
9. „Kolędujemy” – przekazywanie świątecznych życzeń.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.