10-14 czerwca

KOLORY LATA

Dzień 1. Wycieczka przedszkolna do Sali Zabaw

Dzień 2. Żółty

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Każdy przedszkolak wie – osłuchanie z piosenką; „Zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence
„ O różnych kolorach…” – „Taniec kolorów” – improwizacja ruchowa przy piosence; „Rytmiczne
echo” – akcentowanie metrum.
5. „Co jest żółte?” – zabawa słownikowa; „Duże – małe” – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie
wg dwóch cech – kolor i wielkość.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Żółty obrazek” – malowanie żółtą farbą plakatową wg pomysłu dzieci.
9. „Kolory” – zabawa zręcznościowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Zielony

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Letnia piosenka – praca z wierszem Z. Beszczyńskiej; „Co jest zielone?” – zabawa słownikowa.
5. „Raz, dwa, trzy, smok patrzy!” – zabawa ruchowa; „Zielone smoki” – zabawy plastyczne.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
9. „Kolory” – zabawa zręcznościowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Niebieski

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Co jest niebieskie?” – zabawa słownikowa; „Dzień i noc” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną.
5. „Taniec z chustą do muzyki” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną; „Niebieskie niebo” – obserwacja
nieba ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne odcienie koloru niebieskiego i kształty
chmur.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Niebieskie wariacje” – rysowanie niebieskimi kredami po płytkach chodnikowych na terenie
boiska przedszkolnego.
9. „Kolory” – zabawa zręcznościowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Tęczowy świat

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – kształtowanie umiejętność podskoku, czworakowania,
rozwijanie swoich umiejętności, poprawne wykonywanie poleceń N.
5. „Tęczowe bączki” – zabawa badawcza;
6. Tęczowe eksperymenty.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. Kolorowe klocki – praca z wierszem W. Scisłowskiego.
9. „Kolorowy dom” – konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków; rozwijanie
umiejętności manipulowania, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów, zachowanie
równowagi w trakcie wznoszenia budowli.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

3-7 czerwca

PRZYJACIELE Z RÓŻNYCH STRON

Dzień 1. Dzień Dziecka w Przedszkolu

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Rozpoczęcie zabawy z okazji Dnia Dziecka.
5. „Lusterka” – zabawa naśladowcza w parach; „Kółko graniaste” – zabawa integracyjna.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności do grupy
przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
9. „Karuzela” – zabawa ruchowa ze śpiewem.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Mój ulubiony kolega – koleżanka

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Zwierzęta z zoo” – rozwiazywanie zagadek; Stary niedźwiedź – tradycyjna zabawa ruchowa.
5. „Duże – małe” – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie, przeliczanie, dokonywanie analizy sylabowej
wyrazów.
6. „Chcę mieć przyjaciela – słuchanie opowiadania D. Niewoli; „Mój przyjaciel” – zabawa słownikowa.
7. „Zabawy w ogrodzie przedszkolnym” z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. ,,Lew” – wykonanie zadania w WP2, 28 – kolorowanie lwa wg wzoru.
9. Ulijanka – tradycyjna zabawa ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Wędrówki z Tupem

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Jedzie pociąg” – zabawa ruchowa; „Różne strony świata” – praca z obrazkami – poznanie wyglądu,
zwyczajów i tradycji wybranych dzieci z różnych stron świata.
5. „Wyprawa Tupa” – praca z KP 33 – rozwijanie spostrzegawczości, uzupełnianie zbiorów tak, by
były w nich takie same elementy i było ich tyle samo, operowanie pojęciem – tyle samo.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. Kółko graniaste – tradycyjna zabawa muzyczno-ruchowa.
9. Ona i ja – słuchanie wiersza H. Ochockiej – rysowanie postaci z jednoczesną recytacją wiersza.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Zabawy z różnych stron świata

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zając Tup – osłuchanie z piosenką; zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
5. „Najmniejsza – największa” – zabawa dydaktyczna.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Balonik” – popularna i tradycyjna zabawa integracyjna; wytwarzanie miłej i radosnej atmosfery;
budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
9. „Bańki mydlane” – gimnastyka buzi i języka.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Dzień radości

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 – kształtowanie głównych grup mięśniowych, zabawa
z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N.
5. „Ile zwierzaków…?” – zabawa dydaktyczna; „Bańki mydlane” – zabawy rozwijające ekspresję.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Wesoły świat dzieci” – praca plastyczna – malowanie kredkami pastelowymi.
9. „Zając Tup” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

 

27-31 maja

WIOSENNA ŁĄKA

Dzień 1. Kolorowa łąka

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Motyl – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej; „Wiosenne kwiaty – bez” – zabawa plastyczna
– kolorowanie wg wzoru.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Przygoda na łące – słuchanie opowiadania O. Masiuk; „Co to za odgłosy?” – ćwiczenia słuchowe.
5. „Kwiaty i słonko” – muzyka od dolnych do górnych rejestrów.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Wycieczka na pobliską łąkę, w celu obserwacji życia owadów, małych zwierząt, roślin.
8,,Wiosenna łąka” – kolorowanie kwiatów. Dolepianie elenemtów wg instrukcji,
przeliczanie w zakresie 3.
9. Na wiosennej łące – opowieść ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Motyle

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Motyl – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej; „Wiosenne kwiaty – bez” – zabawa plastyczna
– kolorowanie wg wzoru.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Pierwszy motylek – praca z wierszem W. Broniewskiego; „Motyle” – zabawa muzyczno-ruchowa
5. „Wysoko – nisko” – zabawa dydaktyczna.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Tropimy owady” – zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lup; opowiadanie
o zaobserwowanych owadach, ich wyglądzie, zwyczajach.
9. „Na wiosennej łące” – opowieść ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Biedronki

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Motyl – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej; „Wiosenne kwiaty – bez” – zabawa plastyczna
– kolorowanie wg wzoru.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Łąka – osłuchanie z piosenką.
5. Zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence. Łąka – zabawy ruchowe do melodii piosenki.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Tropimy owady” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lup. Po powrocie dzieci
opowiadają o zaobserwowanych owadach, ich wyglądzie, zwyczajach.
8. „Lot biedronki” – zabawa ruchowa naśladowcza.
9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Bocian

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Motyl – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej; „Wiosenne kwiaty – jaskry” – zabawa plastyczna
– kolorowanie wg wzoru.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Żaby i bociany – praca z wierszem Z. Dmitrocy; „Wiosenne rytmy – ile jest…?” – zabawa dydaktyczna.
5. „Bocian patrzy” – zabawa pobudzająco-hamująca.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Tropimy owady” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lup; opowiadanie o zaobserwowanych
owadach, ich wyglądzie, zwyczajach.
8. Praca plastyczna „Wiosenna łąka”.
9. Łąka – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Żabki

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Motyl – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej; „Wiosenne kwiaty – bez” – zabawa plastyczna
– kolorowanie wg wzoru.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 – kształtowanie umiejętności podskoku, czworakowania,
poprawne wykonywanie poleceń N.
5. Kolorowa łąka” – zabawa dydaktyczna, „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Tropimy owady” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lup. Po powrocie dzieci
opowiadają o zaobserwowanych owadach, ich wyglądzie, zwyczajach.
8. „Była sobie żabka” – recytacja tekstu w różnym tempie podanym przez N. – wolno, szybko.
9. „Zielone żaby” – malowanie farbami plakatowymi.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

20-24 maja

MAMA I TATA

Dzień 1. Moja mama

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Płynie rzeczka – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe – wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Serduszko – słuchanie wiersza B. Formy; „Kim jest moja mama?” – zabawa słownikowa.
5. Magiczne pudełko – zabawa sensoryczna – kojarzenie przedmiotu z zawodem wykonywanym
przez mamy.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Praczki” – zabawa muzyczno-ruchowa.
9. „Moja mama” – praca plastyczna – dorysowywanie szczegółów do sylwetki kobiecej.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Mój tata

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Płynie rzeczka – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe – wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Mój tato – praca z wierszem B. Formy; „Kim jest mój tata?” – zabawa słownikowa.
5. „Magiczne pudełko” – zabawa sensoryczna – kojarzenie przedmiotu z zawodem wykonywanym
przez tatusiów.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Mój tata” – praca plastyczna – dorysowywanie szczegółów do sylwetki męskiej.
9. „Wiosenne porządki z tata” – zabawa ruchowo-naśladowcza.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Upominek dla mamy

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Płynie rzeczka – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe – wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Pomogę mamusi – osłuchanie z piosenką; Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence: „Pomocne
przedszkolaki” – realizacja treść piosenki ruchem; „Rytmiczne echo” – akcentowanie metrum;
Rytmizowanie teksu piosenki”; „Cicho – głośno”.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. Serduszko – nauka na pamięć wiersza B. Formy.
9. Praczki – zabawa muzyczno-ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Upominek dla taty

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Płynie rzeczka – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe – wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Gry i zabawy z tatą” – zabawa dydaktyczna – rysowanie prostej gry-ściganki – przeliczanie w zakresie
4; „Tata-czarodziej” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. Mój tato – nauka na pamięć wiersza B. Formy.
9. „Pomocne przedszkolaki” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence Pomogę mamusi.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Święto mamy i taty

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Płynie rzeczka – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe – wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18 – kształtowanie głównych grup mięśniowych, ćwiczenie
umiejętności współpracy w grupie, zabawa z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie
poleceń N.
5. „Mama i tata”  – rozwijanie percepcji wzrokowej, odnajdywanie na wieszaku takich
samych elementów jak wzór. Kolorowanie wg wzoru.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
9. „Pomocne przedszkolaki” – zabawy muzyczno-ruchowe; Serduszko i Mój tato – recytacja wierszy
B. Formy; śpiewanie piosenek znanych dzieciom.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.