19-23 listopada

 TYDZIEŃ XII. UBRANIA NA ZIMNE DNI

Dzień 1. Czapki i szaliki

1. Oj, jak zimno! – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej. Poznanie zabawy.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Czapka – rozmowa w oparciu o tekst A. Maćkowiaka. Wskazywanie rodzajów czapek i podawanie
ich przeznaczenia.
5. „Lato – zima” – zabawa dydaktyczna. Porządkowanie czapek wg pory roku, dla której są one charakterystyczne.
6. „Nakryj głowę” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
7. „Szalik” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości i słuchania poleceń N.
8. „Ciepło–zimno” – obserwacja warunków pogodowych.
9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 2. Kurtki i płaszczyk

1. Oj, jak zimno! – zabawa paluszkowa. Rozluźnianie napięcia mięśniowego.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Wiatr i chmurki – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence (sł. D. Gellner, muz. L. Osyczka).
Określanie nastroju melodii.
5. „Przyjęcie” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie nazywania i segregowania
ubrań.
6. „Co zakładasz?” – nazywanie części ubioru i wskazywanie kolejności zakładania poszczególnych
elementów ubioru w trakcie wychodzenia na spacer lub przedszkolny plac zabaw.
7. „Załóż kurtkę” – zabawa z elementem biegu.
8. „Kożuch” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie wskazywania odzieży
letniej, zimowej. Podawanie i wskazywanie sposobu na zimowe chłody – np. picie mleka z miodem.
9.  Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 3. Kozaki i trzewiki

1. Oj, jak zimno! – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej. Precyzowanie ruchów dłoni. Zabawa integracyjna
– do wyboru N.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Sznurówka” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności przeliczania liczebności zbiorów.
5. „Sznurowanie” – zabawa rozwijająca motorykę. Rozwijanie sprawności motorycznych w trakcie
przekładania sznurków.
6. „Sznuruj but” – zabawa z elementem skłonu.
7. Buty – zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst H. Niewiadomskiej. Nazywanie rodzajów obuwia.
8. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

Dzień 4. Bluzki i sweterki

1. Oj, jak zimno! – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej. Ćwiczenie płynności ruchów.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Bluzka Pani Jesieni” – ozdabianie sylwety bluzki wg pomysłu N. i dzieci. Rozwijanie sprawności
motorycznych w trakcie naklejania elementów.
5. „Swetry” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie spostrzegawczości w trakcie składania obrazka
z 2 elementów.
6. „Mam dziś…” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną.
7. Wykonanie zadania, wyklejanie swetra kolorową włóczką.
8. „Kolorowe bluzki” – zabawa słuchowo-ruchowa. Tworzenie radosnego nastroju podczas zabawy.
Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej.
9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią indywidualnej własności dziecka.

Dzień 5. Ubieram się sam

1. Oj, jak zimno! – zabawa paluszkowa. Dostosowanie ruchu do zmieniającego się tempa mowy N.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6.
5. Czysta odzież – zabawa badawcza w oparciu o tekst B. Piergi. Poznawanie właściwości soli kuchennej.
Zwrócenie uwagi na dbanie o czystość ubrań.
6. „Ubieram się sam” – kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się w trakcie wychodzenia
na spacer lub do ogrodu przedszkolnego.
7. Ćwiczenia oddechowe wg pomysłu N. i dzieci.
8. „Skarpeta dla misia” – zabawa rozwijająca motorykę małą i dużą.
9. „Ciepło czy zimno?” – obserwowanie pogody w trakcie pobytu na świeżym powietrzu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka.

13-16 listopada

TYDZIEŃ XI. JESIENNE MALOWANIE

Dzień 1. Kolorowe farby

1. Plastelina na niby – zabawa słuchowo-ruchowa wg M. Barańskiej. Rozwijanie motoryki małej
w trakcie naśladowania ruchów lepienia z plasteliny. Poznanie zabawy.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Kolory – rozmowa na podstawie wiersza A. Kamieńskiej. Wyrażanie własnych odczuć.
5. „Kolorowy ryż” – zabawa badawcza. Poznawanie kolorów i walorów smakowych wybranych przypraw
kuchennych. Dzielenie się spostrzeżeniami.
6. „Mój kolor…” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
7. „Jesienne kolory” – obserwowanie i podawanie cech jesiennego krajobrazu w trakcie spaceru.
8. „Łowickie pasiaki” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie
układania wg wzoru.
9. „Kolorowy świat” – zabawy z wykorzystaniem okularów w przedszkolnym ogrodzie. Rozwijanie
motoryki dużej.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka. Nawiązywanie serdecznych i przyjacielskich relacji, wyrażanie uprzejmości
i pomocy, pocieszanie kolegów.

Dzień 2. Pracowite rączki

1. Plastelina na niby – zabawa słuchowo-ruchowa. Rozluźnianie napięcia mięśni w trakcie naśladowania
wałkowania.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Jesienne granie” – zabawy muzyczno-ruchowe z gazetami wg pomysłów N. i dzieci. Kształtowanie
poczucia rytmu w trakcie naśladowania różnych efektów perkusyjnych.
5. „Dwie ręce” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie wskazywania
obrazków.
6. „Ręka do ręki” – zabawa z elementami biegu.
7. „Pracowite ręce” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie motoryki.
8. „Plastelinowe zabawy” – zabawa badawcza i słownikowa. Rozwijanie motoryki w trakcie łączenia
kawałków plasteliny o różnych kolorach. Nadawanie nazw powstałym kolorom.

9. „Podaj rękę” – spacer w pobliżu przedszkola. Kształtowanie umiejętności sprawnego dobierania
się w pary.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka. Nawiązywanie serdecznych i przyjacielskich relacji, wyrażanie uprzejmości
i pomocy, pocieszanie kolegów.

Dzień 3. Narzędzia malarskie

1. Plastelina na niby – zabawa słuchowo-ruchowa wg M. Barańskiej. Precyzowanie ruchów dłoni.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Narzędzia malarskie” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie segregowania
przedmiotów wg jednej cechy (wybranej przez N., np. przeznaczenia). Uczenie wyrażania
opinii i argumentowania.
5. Malarz… – zabawa słuchowo-ruchowa wg E. i W. Szwajkowskich. Kształtowanie spostrzegawczości
w trakcie rozpoznawania, nazywania i naśladowania dźwięków z otoczenia.
6. „Malowanie” – zabawa ruchowa z wymachem rąk.
7. „Malowane pogodą” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie zabaw w przedszkolnym
ogrodzie.
8. „Malujemy masażyk” – zabawa naśladowcza. Rozwijanie motoryki małej w trakcie wykonywania
masażu na plecach kolegi.
9. „Pędzel i cukierek” – zabawa sprawnościowa na placu zabaw. Rozwijanie sprawności motorycznych.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka. Nawiązywanie serdecznych i przyjacielskich relacji, wyrażanie uprzejmości
i pomocy, pocieszanie kolegów.

Dzień 5. Wesołe malowanie

1. Plastelina na niby – zabawa słuchowo-ruchowa. Płynność ruchów dłoni i palców.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 6 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6.
5. Malunki – zabawa dydaktyczna na podstawie tekstu A. Widzowskiej-Pasiak. Kształtowanie uwagi
dowolnej. Dzielenie się spostrzeżeniami w trakcie porównywania fikcji i rzeczywistości.
6. „Muzyczne obrazki” – słuchanie z zamkniętymi oczami muzyki dowolnie wybranej przez N.
Tworzenie atmosfery relaksu i odpoczynku.
7. „Ogrodowe malunki” – zabawy w przedszkolnym ogrodzie. Rozwijanie motoryki dużej.
8. „Rysujesz ty” – zabawa ruchowo-słuchowa i słownikowa. Kształtowanie pamięci poprzez powtarzanie
wyliczanki.
9. „Jesienne obrazy” – spacer z obserwacją jesiennej pogody. Dzielenie się spostrzeżeniami.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka. Nawiązywanie serdecznych i przyjacielskich relacji, wyrażanie uprzejmości
i pomocy, pocieszanie kolegów.

5-9 listopada

TYDZIEŃ X. PADA I PADA

Dzień 1. Deszcz

1. Krowa z parasolem – zabawa naśladowcza do tekstu M. Barańskiej. Poznanie zabawy.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 5 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Deszczowe podróże – omówienie ilustracji przedstawiającej deszczową pogodę w oparciu
o wiersz D. Gellner. Podawanie cech jesiennej pogody.
5. „Kalosze” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości poprzez odszukiwanie par
takich samych obrazków (kaloszy).
6. „Zakładam kalosze” – zabawa ruchowa z elementem skłonu.
7. „Kałuże” – chodzenie w wyznaczony przez N. sposób.
8. „Deszcz” – zabawa słuchowa. Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie odtwarzania
rytmu poprzez stukanie w gazetę i klaskanie.
9. „Jesienna pogoda” – prowadzenie obserwacji pogody w trakcie spaceru lub pobytu w ogrodzie
przedszkolnym.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka. Nawiązywanie serdecznych i przyjacielskich relacji, wyrażanie uprzejmości
i pomocy, pocieszanie kolegów.

Dzień 2. Zabawy z parasolem

Krowa z parasolem – zabawa naśladowcza. Składanie dłoni w pięść z wyprostowanym kciukiem.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 5 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Właśnie po to jest rodzina – zabawy muzyczno-ruchowe. Kształtowanie pojęć: cicho, głośno i ich
realizacja poprzez działanie.
5. „Pani z parasolem” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie logicznego myślenia i spostrzegawczości
wzrokowej w trakcie omawiania historyjki obrazkowej.
6. „Pod parasolem” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
7. „Deszczowe perełki” – zabawa słuchowa z wykorzystaniem kamieni na placu zabaw.
8. Parasol – zabawa naśladowcza z wykorzystaniem wiersza A. Maćkowiaka. Rozwijanie motoryki
w trakcie prób rysowania sylwety parasola.
9. „Duże i małe kałuże” – chodzenie z wysoko uniesionymi kolanami w trakcie zabaw w ogrodzie
przedszkolnym.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka. Nawiązywanie serdecznych i przyjacielskich relacji, wyrażanie uprzejmości
i pomocy, pocieszanie kolegów.\

Dzień 3. Wiatr

1. Krowa z parasolem – zabawa naśladowcza. Rozluźnianie napięcia mięśni w trakcie pokazywania
dłoni z rozłożonymi palcami.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 5 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „ Wiatr” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów zbiorów.
5. „Co lata?” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie wskazywania
przedmiotów, które latają.
6. „Drzewa na wietrze” – zabawa ruchowa z elementem skłonu.
7. „Czy to wiatr?” – prowadzenie obserwacji sposobu zachowania się płomienia świecy na powietrzu.
Rozwijanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi.
8. Latawiec – zabawa naśladowcza z tekstem A. Maćkowiaka. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej
w trakcie rysowania i kolorowania.
9. „Wysoko w chmurach” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie pobytu na powietrzu.
Podawanie cech pogody – zachmurzenia.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka. Nawiązywanie serdecznych i przyjacielskich relacji, wyrażanie uprzejmości
i pomocy, pocieszanie kolegów.

Dzień 4. Zabawy z latawcem

1. Krowa z parasolem – zabawa naśladowcza. Zwracanie uwagi na rytm i tempo w trakcie zabawy.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 5. – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Latawiec – ozdabianie latawca w oparciu o wiersz C. Janczarskiego. Rozwijanie sprawności manualnych
w trakcie doklejania kolorowych wstążek (pasków bibuły).
5. „Wysoko – nisko” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie
określania położenia przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, nad, pod.
6. „Wiatraki” – zabawa ruchowa z wymachem rąk w przód.
7.  „Ogon latawca” – zabawa na przedszkolnym placu zabaw. Kształtowanie sprawnego ustawiania się
w rzędzie.
8. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka. Nawiązywanie serdecznych i przyjacielskich relacji, wyrażanie uprzejmości
i pomocy, pocieszanie kolegów.

Dzień 5. Jesienne ubranie

1. Krowa z parasolem – zabawa naśladowcza. Płynne wykonywanie wszystkich ruchów.
2. Poranne zabawy ruchowe nr 5 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5.
5. „Kolorowy wietrzyk” – ćwiczenia oddechowe. Uprawnianie pracy narządów mowy poprzez dmuchanie.
6. „Kto szybciej?” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
7. „Ubieram się ciepło” – nazywanie części garderoby w trakcie ubierania się przed wyjściem
na spacer.
8. „Ręka – noga” – zabawa badawcza. Wyszukiwanie i nazywanie części garderoby.
9. „Jesienne ubranie” – tropienie i obserwowanie ludzi w trakcie pobytu na świeżym powietrzu.
Wyszukiwanie osób posiadających wskazaną przez N. część ubioru.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań – rozumienie, że przedszkolne zabawki nie
stanowią własności dziecka. Nawiązywanie serdecznych i przyjacielskich relacji, wyrażanie uprzejmości
i pomocy, pocieszanie kolegów.