18-22.02 —– W LODOWEJ KRAINIE

Dzień 1
Temat dnia: W LODOWEJ KRAINIE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
W krainie śniegu i lodu – oglądanie książek i wyszukiwanie obrazków
związanych z tematem – rozbudzanie ciekawości poznawczej i wzbogacanie wiedzy o świecie.
W krainie lodu – opowieść ruchowa
II W lodowej krainie – opowiadanie nauczycielki – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania; poszerzanie wiedzy o świecie;
rozwijanie spostrzegawczości i poprawnej mowy
Wesołe i smutne pingwiny – zabawa orientacyjno – porządkowa
Wskaż różnice – praca z obrazkiem – rozwijanie spostrzegawczości i poprawnej mowy.
Spacer w pobliżu przedszkola i obserwacja zmian w przyrodzie zimą.
III Ślady pingwina – zabawa z elementem równowagi
Dokąd płyną ryby? – rysowanie flamastrem na przeźroczystej folii – kształcenie umiejętności właściwej siły nacisku jako przygotowanie do nauki pisania.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Dzień 2
Temat dnia: ZWIERZĘTA w LODOWEJ KRAINIE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Zwierzęta w lodowej krainie – rozmowa w oparciu o obrazek – rozbudzanie
ciekawości poznawczej i wzbogacanie wiedzy o świecie.
Foki i pingwiny – kolorowanie obrazków – doskonalenie sprawności motoryki małej i zachęcanie do starannego kolorowania
W krainie lodu – opowieść ruchowa
II O jakim zwierzęciu mówię? – rozwijanie słuchu fonematycznego
Zwierzęta w lodowej krainie – utrwalanie nazw zwierząt
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie prawidłowej postawy
ciała
Zabawy na placu przedszkolnym.
III Ślady pingwina – zabawa z elementem równowagi
Foka goni rybę – zabawa badawcza
Umiem grać, układać – zabawy przy stolikach wdrażające do poznawania
i przestrzegania reguł oraz kształtujące odporność emocjonalną
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

Dzień 3
Temat dnia: PINGWIN

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Pingwiny – układanie sylwety z kilku – rozwijanie uwagi, cierpliwości, spostrzegawczości oraz utrwalanie pojęć: mały/mniejszy, duży/większy
W krainie lodu – opowieść ruchowa
II Jak żyją pingwiny? – oglądanie filmu – rozbudzanie zainteresowań
poznawczych.
Co słychać w krainie lodu? – usprawnianie narządów mowy na wyrazach
dźwiękonaśladowczych
Zabawa z pingwinem – zapoznanie z zabawą tradycyjną – rozwijanie wrażliwości na wartości muzyczne i kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej; doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
Koncert w krainie lodu – improwizacje melodyczne z wykorzystaniem nietypowych instrumentów
Zabawy na placu przedszkolnym.
III Ślady pingwina – zabawa z elementem równowagi
Posłuchamy bajeczki – słuchanie wybranej przez dzieci bajki
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 4
Temat dnia: PINGWIN

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Pingwin i igloo – kolorowanie według wzoru
W krainie lodu – opowieść ruchowa
II Na krze – słuchanie ciszy – rozwijanie cierpliwości, koncentracji uwagi
Pięciu przyjaciół – zabawa logorytmiczna
Pingwinów 6 – policz i wskaż takie same – doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-6; rozwijanie uwagi i spostrzegawczości
Zabawa z pingwinem – utrwalanie zabawy ze śpiewem
Zabawy na placu przedszkolnym: Malujemy na śniegu oraz zabawy swobodne.
III Ślady pingwina – zabawa z elementem równowagi
Chcę porysować – swobodna ekspresja plastyczna
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

Dzień 5
Temat dnia: KOLOROWA KRA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Igloo – konstruowanie z klocków – poszerzanie doświadczeń technicznych;
szanowanie prac rówieśników
W krainie lodu – opowieść ruchowa
II Co robi biały? – eksperymentowanie z białą farbą
Zabawy z białym – zabawa ruchowa
Zwierzęta na kolorowej krze – wycinanka – wzbogacanie doświadczeń plastycznych; rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa
Zabawy na placu przedszkolnym.
III Ślady pingwina – zabawa z elementem równowagi
Lubię – nie lubię – rozmowa o odczuciach dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Krasnoludki

W środę 19 lutego – Dzień Pizzy i z tej okazji będziemy piec pizzę. Ciasto zapewnia przedszkole, trzeba przynieść ulubione produkty na pizzę.

10-15.02 – Bal karnawałowy

Dzień 1
Temat dnia: KARNAWAŁ

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Pajacyk – kolorowanie według podanego kodu
Kim będę na balu – swobodne wypowiedzi na temat przebrań, strojów
II Jestem smokiem – zabawa naśladowcza
Karnawał – słuchanie opowiadania nauczyciela – wdrażanie do skupiania
uwagi podczas słuchania opowiadania; wzbogacanie słownictwa
Fajerwerki – rysowanie przy muzyce
Balonik – popularna zabawa ze śpiewem
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacją cech zimy w przyrodzie.
III Smok i królewna – zabawa ze śpiewem
Bajka o Kopciuszku – oglądanie bajki
Szukamy Kopciuszka – zabawa kształcąca uwagę i poczucie humoru
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

Dzień 2
Temat dnia: ZABAWA KARNAWAŁOWA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Zegar i czas –oglądanie różnych czasomierzy i rozmowa kierowana Nakręcamy zegarek – gimnastyka języka
Jestem smokiem – zabawa naśladowcza
II Czy można zobaczyć powietrze? – burza mózgów
Gdzie jest powietrze? – zabawa badawcza
Wachlarze i samoloty – wykonanie papierowych wachlarzy, samolotów.
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – doskonalenie ćwiczeń z użyciem dwóch
przyborów naraz (dwa woreczki gimnastyczne)
Zabawy na placu przedszkolnym.
III Smok i królewna – zabawa ze śpiewem
Kolorowe serpentyny – wspólne dekorowanie Sali
Umiem grać, układać – zabawy przy stolikach wdrażające do poznawania
i przestrzegania reguł oraz kształtujące odporność emocjonalną
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

Dzień 3
Temat dnia: ZABAWA KARNAWAŁOWA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Serpentyny – malowanie nitką
Jestem smokiem – zabawa naśladowcza
II Zabawa karnawałowa – rozmowa kierowana w oparciu o ilustrację
– przezwyciężanie nieśmiałości i nabywanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na forum.
Dwóm tańczyć się zachciało – tradycyjna zabawa taneczna w parach
– kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na muzykę; nabywanie
umiejętności tańczenia w parze
Zabawy na placu przedszkolnym: Wykonujemy rozkazy – chodzenie pod
dyktando
III Smok i królewna – zabawa ze śpiewem
Jestem rybką – zabawa z wizualizacją
Komu pomożemy na balu? – kolorowanie według kodu
Posłuchamy bajeczki –oglądanie wybranej przez dzieci bajki
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

Dzień 4
Temat dnia: MASKI KARNAWAŁOWE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Sprawne paluszki – naśladowanie dwoma palcami ruchu cięcia nożyczek
Małe i duże balony – wycinanie po linii owalnej
Dwóm tańczyć się zachciało – tradycyjna zabawa taneczna w parachutrwalanie
Jestem smokiem – zabawa naśladowcza
II Małe i duże – zabawa dydaktyczna – kształtowanie pojęć: mały, mało,
duży, dużo, większy, więcej, mniejszy, mniej i wdrażanie do posługiwania się nimi; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie
1-6; nabywanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
Balonik – popularna zabawa ze śpiewem
Ile masek? – doskonalenie umiejętności przeliczania
Zabawy na placu przedszkolnym
III Smok i królewna – zabawa ze śpiewem
Dwóm tańczyć się zachciało – tradycyjna zabawa taneczna w parach
Wesoły balon – rysowanie części twarzy na nadmuchanych balonach
Podróż balonika –układanie opowiadania
Chcę porysować – swobodna ekspresja plastyczna
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 5
Temat dnia: MASKI KARNAWAŁOWE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Dwóm tańczyć się zachciało – tradycyjna zabawa taneczna w parach
– utrwalanie
Bal – zabawa słowna rozwijająca słuch fonematyczny
Jestem smokiem – zabawa naśladowcza
II Maska karnawałowa – oglądanie prezentacji
Moja maska – wykonanie pracy plastycznej
Zorganizowanie wystawki masek i swobodne wypowiedzi – zwrócenie
uwagi na docenienie i szanowanie prac kolegów i koleżanek
Zabawy na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego.
III Smok i królewna – zabawa ze śpiewem
Zegar wybija północ – zabawa ruchowa w pozycji niskiej i wysokiej
Lubię – nie lubię – rozmowa o odczuciach dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Ala i ptaki

Zima biała ptaki zawołała.

Przyleciały do karmnika:

Wróbel, gil, Sikorka.

Ala mała je karmiła,

Ziarnem z niebieskiego worka.

3-9.02 —–zwierzęta zimą

 

Temat dnia: POMAGAMY PTAKOM

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Kot i ptaki – zabawa integracyjna kształcąca uwagę i słuch
Do karmnika – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Ptaki w karmniku – słuchanie wiersza
Jak dokarmiamy ptaki? – rozmowa kierowana w oparciu o wiersz, ilustrację i ekspozycję karmy – poznanie nazw i wyglądu wybranych ptaków,
które nie odlatują na zimę; uwrażliwienie na trudne warunki ptaków zimą
i rozumienie konieczności systematycznego ich dokarmiania
Pokarm dla ptaków – przygotowanie pokarmu dla ptaków
Zmarznięte wróble – zabawa ruchowa z elementem podskoku
O czym rozmawiają wróble? – ćwiczenia grafomotoryczne
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacją cech zimy w przyrodzie. Dokarmiamy ptaki – uzupełnianie pokarmu w karmniku i obserwacja ptasich
gości
III Ptasi bal – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce Dokończ
zdanie – zabawa dydaktyczna kształcąca umiejętność poprawnego
budowania zdań
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 2
Temat dnia: ZWIERZĘTA LEŚNE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Zwierzęta przy paśniku – kolorowanie i dzielenie wyrazów na sylaby
– kształcenie słuchu fonematycznego
Do karmnika – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Małgosia chce pomagać – słuchanie opowiadania
Karmnik i paśnik – dokończenie opowiadania nauczyciela w oparciu
o obrazek
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie szybkości i zwinności
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu
ogrodowego.
Dokarmiamy ptaki – uzupełnianie pokarmu w karmniku i obserwacja ptaków
III Ptasi bal – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce Umiem
grać, układać – zabawy przy stolikach wdrażające do poznawania
i przestrzegania reguł oraz kształtujące odporność emocjonalną
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 3
Temat dnia: KARMNIK

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Karmnik – konstruowanie z klocków – rozwijanie umiejętności technicznych
i szanowanie prac rówieśników
Do karmnika – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Pięć dzwoneczków – instrumentacja piosenki z wykorzystaniem
dzwonków
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu
ogrodowego.
Dokarmiamy ptaki – uzupełnianie pokarmu w karmniku i obserwacja ptaków
III Ptasi bal – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce
Jaki ptak leci do karmnika? – układanie obrazka z części
Posłuchamy bajeczki – słuchanie (oglądanie) wybranej przez dzieci bajki
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 4
Temat dnia: PTAKI

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Gdzie ptaszki biegały? – ścieżka sensoryczna
Do karmnika – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Ala i ptaki – słuchanie wiersza
Głodne ptaki – określanie stosunków przestrzennych i prawidłowe stosowanie pojęć: w, na, obok
Zmarznięte wróble – zabawa ruchowa z elementem podskoku
Spacer w pobliżu przedszkola i obserwacja drzew, nazywanie drzew liściastych i iglastych.
Dokarmiamy ptaki – uzupełnianie pokarmu w karmniku i obserwacja ptasich gości
III Ptasi bal – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce Który ptak
odleciał? – zabawa ćwicząca uwagę i spostrzegawczość
Chcę porysować – swobodna ekspresja plastyczna
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 5
Temat dnia: SIKORKA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Ślady ptaków – zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo – ruchową
i sprawność manualną
Do karmnika – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Jaki to ptak? – odgadywanie zagadek słownych i obrazkowych
– utrwalanie znajomości nazw ptaków zimujących w Polsce
Zmarznięte wróble – zabawa ruchowa z elementem podskoku
Sikorka – wykonanie pracy plastycznej według wzoru – wdrażanie do samodzielnego, starannego wykonania pracy
Zabawy tropiące na placu przedszkolnym
Dokarmiamy ptaki – uzupełnianie pokarmu w karmniku i obserwacja ptasich gości
III Ptasi bal – improwizacje ruchowo – taneczne przy muzyce
Lubię – nie lubię – rozmowa o odczuciach dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci