Biała zima

Zima, zima biała,

Śnieżne gwiazdki rozsypała.

Zimno, biało i puszyście,

Białe domy, Białe liście.

Zima, zima jest wesoła

i na śnieżki dzieci woła.

Ubielone w parku drzewa,

Biała drogą biegnie Ewa.

 

 

27-31.01

TEMAT KOMPLEKSOWY: BEZPIECZNE ZABAWY na ŚNIEGU
Dzień 1
Temat dnia: BEZPIECZNE ZABAWY na ŚNIEGU

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
My się zimy nie boimy – słuchanie wiersza, wypowiedzi, ilustrowanie wiersza ruchem – zachęcanie do aktywności oraz kształtowanie wyczucia własnego ciała i przestrzeni.
Mam parę – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Zabawy na śniegu – układanie opowiadania w oparciu o obrazki
Bezpiecznie czy niebezpiecznie – żywa gra rozwijanie mowy wiązanej;
zapoznanie z miejscami bezpiecznymi do zabaw; wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
Spacer w pobliżu przedszkola i obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
III Skacze kostka, skaczę ja – zabawa ruchowa z kostką
Zimowe zabawy – kolorowanie obrazka – rozwijanie sprawności manualnych
Zabawy dowolne według zainteresowań dziecka

 

Dzień 2
Temat dnia: CO NAM DAJE ZIMA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Ułóż obrazek – układanie obrazka z kilku części – ćwiczenie uwagi, spostrzegawczości i cierpliwości
Narysuj po śladzie – rysowanie flamastrem po śladzie – usprawnianie motoryki małej i koordynacji wzrokowo – ruchowej
Mam parę – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Co nam daje zima? – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w oparciu
o obserwacje i własne doświadczenia dzieci
Zimowe odgłosy – zabawa logorytmiczna
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie umiejętności współpracy
w parach i w grupie
Zabawy na placu przedszkolnym: Rysowanie patykiem na śniegu oraz zabawy swobodne.
III Skacze kostka, skaczę ja – zabawa ruchowa z kostką
Co się zmieniło? – zabawa ćwicząca spostrzegawczość i pamięć
Moje zimowe zabawy – swobodne wypowiedzi dzieci w inspiracji wierszem
i własnymi doświadczeniami
Umiem grać, układać – zabawy przy stolikach wdrażające do poznawania
i przestrzegania reguł oraz kształtujące odporność emocjonalną (gry, układanki, puzzle)
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

 

Dzień 3
Temat dnia: SPRZĘT SPORTOWY

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Wesołe i znudzone – zabawa z elementem śmiechoterapii – wzmacnianie
mięśni biorących udział w oddychaniu
Kiedy jestem wesoły, to …- kończenie zdania – rozwijanie myślenia, wyobraźni oraz zachęcanie do poprawnego, pojedynczego wypowiadania się
i słuchania innych.
Mam parę – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Płatek – zabawa logorytmiczna
Zima jest super – zapoznanie z piosenką do nauki – kształcenie pamięci,
słuchu, poczucia rytmu; rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce
Sprzęt sportowy – ćwiczenia słownikowe i grafomotoryczne
Zabawy na placu przedszkolnym: Berek kucany oraz zabawy swobodne.
III Skacze kostka, skaczę ja – zabawa ruchowa z kostką
My się zimy nie boimy – zabawa słowna z wierszem
Posłuchamy bajeczki – słuchanie wybranej przez dzieci bajki
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 4
Temat dnia: LEPIMY BAŁWANA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Śnieżne kule – zabawa z elementem dramy kształcąca wyobraźnię
Toczymy śnieżną kulę – gimnastyka buzi i języka
Zima jest super – utrwalanie piosenki
Mam parę – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Gdzie jest piłka? – zabawa z elementem rywalizacji – zapoznanie
z pojęciem „kula”
Jaki kształt ma piłka? – rozmowa ze wskazywaniem innych przedmiotów
o takim samym kształcie – kuli.
Jak powstał bałwanek? – opowiadanie historyjki obrazkowej – rozwijanie
spostrzegawczości i myślenia przyczynowo – skutkowego
Zabawy na placu przedszkolnym: Lepienie bałwana oraz zabawy swobodne.
III Skacze kostka, skaczę ja – zabawa ruchowa z kostką
My się zimy nie boimy – utrwalanie wiersza
Na stoku – doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania ilości elementów
Chcę porysować – swobodna ekspresja plastyczna
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 5
Temat dnia: LUBIMY SANKI, ŁYŻWY
i BAŁWANKI

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Języczek i łyżwy – gimnastyka buzi i języka – usprawnianie narządów mowy
My się zimy nie boimy- zabawy z wierszem – rozwijanie słuchu fonematycznego.
Mam parę – zabawa orientacyjno – porządkowa
II Lubimy sanki, łyżwy i bałwanki – odgadywanie zagadek słownych,
obrazkowych i ruchowych – rozwijanie myślenia
Tańczący śnieg – swobodna ekspresja ruchowa
Kiedy pada śnieg, sanki niosą mnie – wykonanie pracy plastycznej – kształcenie umiejętności starannego wykonania pracy według wzoru; rozwijanie
sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej
Zima jest super – utrwalanie piosenki
Zabawy na placu przedszkolnym: Berek kucany oraz zabawy swobodne.
III Skacze kostka, skaczę ja – zabawa ruchowa z kostką
Do pary – dobieranie obrazków do pary
My się zimy nie boimy- utrwalanie wiersza
Lubię – nie lubię – rozmowa o odczuciach dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

16-20.12

TEMAT KOMPLEKSOWY: CZEKAMY na ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
RANEK

Dzień 1
Temat dnia: PRZYGOTOWANIA do ŚWIĄT

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Jak pachną święta –ćwiczenie aparatu oddechowego
II Świąteczne przygotowania – opowieść ruchowa
Jak pomagamy rodzicom – swobodne wypowiedzi
Przygotowania do świąt – opowiadanie historyjki obrazkowej – rozwijanie
myślenia przyczynowo – skutkowego; rozumienie potrzeby sprzątania po
sobie, podziału obowiązków domowych i pomagania rodzicom
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym.
III Szybki Mikołaj – zabawa z elementem rywalizacji
Choinka –wykonanie pracy plastycznej techniką origami z kółek
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 2
Temat dnia: ŚWIĄTECZNE CIASTECZKA

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Pachnąca gwiazdka – praca plastyczna doskonaląca zmysł dotyku i sprawność drobnych ruchów rąk
Świąteczne przygotowania – opowieść ruchowa
II Świąteczne ciasteczka – utrwalanie pojęcia „para”
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie prawidłowej postawy
ciała
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacją cech zimy w przyrodzie i świątecznych dekoracji.
III Szybki Mikołaj – zabawa z elementem rywalizacji.
Pieczemy ciasteczka – pobudzanie zmysłów: dotyku i węchu podczas lepienia z masy solnej
Umiem grać, układać – zabawy przy stolikach
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 3
Temat dnia: ŚWIĄTECZNY STROIK

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Świąteczny dzwonek – ćwiczenia grafomotoryczne Karta pracy ,,Razem się
bawimy” str. 18 cz.2
Świąteczne przygotowania – opowieść ruchowa
II Ozdoby choinkowe – swobodne wypowiedzi na temat wysłuchanej
Ozdoby choinkowe – zabawa przy piosence – kształcenie umiejętności ruchowego reagowania na słowa piosenki i dźwięki muzyczne; zachęcanie
do aktywnego udziału w zabawie
Zabawy na placu przedszkolnym: zabawa z elementem rywalizacji: kto
szybciej udepcze ścieżkę, oraz zabawy swobodne.
III Szybki Mikołaj – zabawa z elementem rywalizacji.
Pachnący stroik – stymulowanie zmysłu węchu i dotyku poprzez wykonanie
ozdoby z mandarynki
Posłuchamy bajeczki – słuchanie bajki
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 4
Temat dnia: ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
Tradycje świąteczne – swobodne wypowiedzi w oparciu o własne doświadczenia dzieci
Ozdoby choinkowe – zabawa przy piosence
Świąteczne przygotowania – opowieść ruchowa .
II Potrawy wigilijne – rozmowa kierowana o rodzajach, nazwach potraw
znanych dzieciom, potraw tradycyjnych, regionalnych
Wigilia dla lal – zabawa tematyczna – kształtowanie orientacji w otoczeniu
z uwzględnieniem różnych przedmiotów i wdrażanie do posługiwania się
określeniami: z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy; poznanie wybranych potraw świątecznych
Zabawy na placu przedszkolnym: zabawa z elementem rywalizacji: kto ulepi większą kulę ze śniegu oraz zabawy swobodne.
III Szybki Mikołaj – zabawa z elementem rywalizacji.
Aniołki – ćwiczenie spostrzegawczości
Ozdoby choinkowe – zabawa przy piosence
Chcę porysować – swobodna ekspresja plastyczna
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Dzień 5
Temat dnia: KOLĘDY i PASTORAŁKI

I Lubię się bawić – zabawa wybranymi przez dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym
W stajence – układanie obrazka z części
Świąteczne przygotowania – opowieść ruchowa
II Świąteczne zagadki – odgadywanie zagadek słownych, obrazkowych,
muzycznych
Gwiazda – wycinanie po oznaczonej linii – rozwijanie umiejętności sprawnego, starannego wycinania po linii prostej i łamanej; wdrażanie do przestrzegania zasady bezpiecznego posługiwania się nożyczkami; rozwijanie
wrażliwości estetycznej, dekoracyjnej
Kolędy i pastorałki wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek
Zabawy swobodne na placu przedszkolnym.
III Szybki Mikołaj – zabawa z elementem rywalizacji.
Bombki i choinki – rysowanie w powietrzu oraz układanie na dywanie ze
sznurka – doskonalenie sprawności palców i nadgarstków
Lubię – nie lubię – rozmowa o odczuciach, emocjach dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Krasnale

W środę 18 grudnia wychodzimy do Domu Seniora Arka w Koszęcinie. Proszę o odpowiedni ubiór dla dziecka odpowiadający pogodzie w tym dniu. Dziękuję

Krasnale

W poniedziałek 16 grudnia wychodzimy do księgarni w Koszęcinie z okazji Dnia Księgarza. Proszę o odpowiedni ubiór dla dziecka, odpowiadajacy pogodzie.

Ubieramy choinkę

Już choinkę ubieramy, jedną gwiazdkę przyczepiamy, kilka bombek zawieszamy i łańcuchem opłatami. Garść cukierków powiesimy, ciasteczkami ozdobiony, pięknie błyszczy się i pachnie, bo to nasze drzewko na wystawę.

Ozdoby choinkowe

Choinka wesoła już do nas woła. Trzy bombki poproszę i cztery orzeszki. Niech dołączą do mnie cztery cukiereczki. Pięć gwiazdek się przyda, a ona koniec sześć lampeczek i jeden dzwoneczek.

Choinka

Już w pokoju choinka zielona, wielka, pachnąca pięknie ustrojona. Bombki się błyszczą, lampki migotają, świąteczny nastrój wkoło wprowadzają. Obok wigilia czeka na wszystkich, tych z daleka i tych bliskich. Gdy gwiazdka zaświeci  będzie radość dorosłych i dzieci.