Poniedziałek 09.11 – piątek 13.11.2015r.

Temat tygodnia: MALI ARTYŚCI
PONIEDZIAŁEK 09.11.2015R.
W MUZEUM
Wizyta w muzeum Olgi Masiak –rozmowa na podstawie treści opowiadania; zadania muzeum; różne rodzaje muzeów.
„W muzeum” – materiał dodatkowy; praca z Wielką księgą tropicieli; rozmowa na podstawie ilustracji.
Oglądanie albumów ze zdjęciami przedstawiającymi dzieła sztuki z malarstwa, rzeźby, architektury, itp.; wypowiedzi na temat ilustracji.
„Czy muzyka jest sztuką?”– burza mózgów.
„Kolory” – zabawa rytmiczno-słuchowa; dzielenie nazw kolorów na sylaby.
Praca z K2., 7 – uzupełnianie reprodukcji; kolorowanie ramy według wzoru; kontynuowanie rytmów; logiczne myślenie; zadanie dodatkowe – wyróżnianie i kolorowanie właściwych elementów; porównywanie.
Praca z ZG 19 – malowanie według kodu.
„Zabawa z chustami” – improwizacja ruchowa do muzyki.
Zajęcia logopedyczne : ćwiczenia z głoską sz.

WTOREK 10.11.2015R.
W PRACOWNI MALARSKIEJ
Niby obłoki Tadeusza Kubiaka – słuchanie wiersza; rozmowa na podstawie treści wiersza.
Zabawa słuchowa – dzielenie wyrazów na sylaby.
„Wyszukiwanie głoski f” – ćwiczenia słuchowe; wskazywanie przedmiotów z głoską f.
„Czy jest tu głoska f?” – zabawa słuchowa; wskazywanie słów zawierających głoskę f.
Zabawy przy stolikach z wykorzystaniem gier planszowych – zwrócenie uwagi na sprawne przeliczanie oczek na kostce i przestrzeganie reguł gry.
Praca z K2., 8 – wyróżnianie głoski f w nagłosie; czytanie globalne.
„Zwierzęta za drzewem” – gimnastyka oka; przeliczanie elementów; utrwalenie pojęć prawe, lewe.
„Co to może być?” – ćwiczenie rozwijające wyobraźnię; zapoznanie z obrazem graficznym głoski f kreślenie wzoru w powietrzu, po śladzie; malowanie wzoru na kartce.
Praca z K2., 8 – rysowanie szlaczka po śladzie; zadanie dodatkowe – rysowanie po śladzie, pisanie w tunelu.
Śmieszny portret – osłuchanie z piosenką; rozmowa na temat treści piosenki.
„Kolory” – zabawa dydaktyczno- ruchowa.

ŚRODA 11.11.2015R.
ŚWIĘTO NIEPODLEDŁOŚCI 11 LISTOPADA

CZWARTEK 12.11.2015R.
W PRACOWNI RZEŹBIARZA
Z wizytą u rzeźbiarza Haliny Okońskiej i Magdaleny Pawińskiej – wysłuchanie opowiadania; rozmowa dotycząca treści opowiadania.
Zabawa rytmiczna – dzielenie nazw kolorów na sylaby.
Zabawa dydaktyczna- „Rozwijanie zdań i przeliczanie wyrazów”.
Zabawy przy stolikach z wykorzystaniem gier planszowych- zwrócenie uwagi na sprawne przeliczanie oczek na kostce i przestrzeganie reguł gry.
„Zabawa z chustami” – improwizacja ruchowa do muzyki.
“Rzeźbiarz” – zabawa rytmiczno-ruchowa.
PIĄTEK 13.11.2015R.
JAK POWSTAJA FILMY ANIMOWANE?
Oglądanie bajki animowanej wybranej prze N. – rozmowa dotycząca treści bajki; nazywanie wrażeń estetycznych; wprowadzenie nazw zawodów związanych z animacją.
Praca z K2., 9 – układanie klatek filmowych według sekwencji czasowych.
„Robimy film” – ustalanie kolejności wykonywanych czynności.
„Pak liczy zwierzęta” – zabawa dydaktyczna; klasyfikacja; ustawianie po kolei; przeliczanie z zapamiętaniem ilości.
Śmieszny portret – zabawy przy piosence.
„Stop-klatka!” – zabawa ruchowa.
Zajęcia logopedyczne: głoska sz – utrwalenie.

Środa 04.11 – Piątek 06.11.2015r

Środa 04.11.2015r
Mój nastrój, moja muzyka
Lubię wiatr jesienny Walentego Jareckiego – rozmowa na podstawie treści wiersza; tworzenie listy wyrazów.
„Jesienny wiatr” – zabawa z elementami dramy; ilustrowanie ruchem czynności i pokazywanie emocji.
„Tropiciel”– zabawa ruchowa; odszukiwanie figur o wskazanych cechach.
“To, co lubi jesienna pogoda” – praca plastyczna inspirowana muzyką.
„Instrumenty” – materiał dodatkowy – praca z Wielką księgą tropicieli.
„Zawody wiatrów” – zabawa ruchowa.

Czwartek 05.11.2015r.
Muzykujemy
„Muzyka” – burza mózgów; tworzenie pojęcia.
„Nuty” – rozmowa na temat sposobu zapisywania muzyki.
Rozmowa na temat dźwięków, możliwości ich wydobywania, instrumentów.
Zabawa słuchowa – dzielenie wyrazów na sylaby.
„Wyszukiwanie głoski n”–zabawa dydaktyczna; wskazywanie przedmiotów zaczynających się daną głoską.
„Czy jest tu głoska n?” – zabawa dydaktyczna; analiza słuchowa; wskazywanie słów zawierających głoskę n.
Praca z K2., 6 – wprowadzenie głoski n; czytanie globalne; wyróżnianie głoski n w nagłosie.
„Zabawy z tekstem” –wyszukiwanie liter n, N.
„Zabawa z gazetami” – realizowanie rytmu podanego przez N.
Praca z ZG 18 – kontynuowanie rytmu.
„Policz i sprawdź” – zabawa dydaktyczna; przeliczanie materiału przyrodniczego.
Praca z ZG 18 – rysowanie nutki w tunelu; kontynuowanie rytmu.
Praca z K2., 6 – rysowanie szlaczka po śladzie; zadanie dodatkowe – pisanie w tunelu i po śladzie.

Piątek 06.11.2015r.
Jesienny koncert
„Mali badacze” – zabawy badawcze w kąciku przyrodniczym z wykorzystaniem przyrządów badawczych.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
„Porządki” – zabawa dydaktyczna; klasyfikowanie figur geometrycznych na podstawie dwóch cech; praca z WM.
Jesienny wiatr – kolorowa partytura – instrumentacja wiersza Jesienny wiatr Walentego Jareckiego.
Jesienny deszcz – zabawy przy piosence.

Poniedziałek 02.11.2015- wtorek 03.11.2015

Poniedziałek 02.11.2015 r.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Zagadki słuchowe” – rozpoznawanie odgłosów z otoczenia.

Ile jest…?” – zabawa dydaktyczna.

Odgłosy” – zabawa rytmiczna; dopasowywanie rytmu do wzoru graficznego.

Naśladowanie odgłosów z otoczenia” – zabawa ruchowa.

Skok przez kałużę” – zabawa ruchowa.

Wtorek 03.11.2015r.

Bal Dyniowy w Boogie – Woogie.

Poniedziałek 26.10.2015r. – Piątek 30.10.2015r.

Na starej fotografii

Poniedziałek 26.10.2015r.

Na starej fotografii

Wielopokoleniowa rodzina” – praca z obrazkiem / zdjęciem przedstawiającym wielopokoleniową rodzinę; rozmowa dotycząca treści zdjęcia ukierunkowana pytaniami.

Sekwencje czasowe – porządkowanie fotografii.

Kolorowe zdjęcia” – zabawa dydaktyczna; nazywanie i klasyfikowanie figur geometrycznych; praca z materiałami z Wyprawki Matematycznej.

Praca z Kartami Pracy 2 – 1, zadanie dodatkowe – łączenie osoby z cieniem; kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

Kolorowe rzędy” – zabawa orientacyjno- porządkowa.

Fotograf”– zabawa ruchowa.

Praca z Kartami Pracy 2 -1, dorysowywanie brakujących części fotografii; obrysowywanie po śladzie.

Zajęcia plastyczne: wykonanie Pani Jesień.

Zajęcia logopedyczne: ćwiczenia w utrwalaniu głoski cz.

Wtorek 27.10.2015r.

Kiedy babcia była mała

Kiedy babcia była mała Olgi Masiuk – słuchanie opowiadania; rozmowa dotycząca treści opowiadania ukierunkowana pytaniami nauczycielki.

Przedszkole mojej babci”, “Przedszkole mojego dziadka” – zabawy dydaktyczne; budowanie wypowiedzi wielozdaniowej na temat dawnych zabawek.

Mali badacze” – zabawy badawcze w kąciku przyrodniczym z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych oraz pomocy do obserwacji.

Przedszkole mojej babci”, “Przedszkole mojego dziadka” – zabawy dydaktyczne; kształtowanie świadomości rodzinnej i historycznej.

Zabawy z figurami; praca z materiałami z Wyprawki Matematycznej.

Praczki – zabawa ilustracyjna do piosenki.

Zabawy sprzed lat” – zabawy do utworów Moja Ulijanko, Ojciec Wirgiliusz, Stoi Różyczka.

Ćwiczenia rytmiczne – powtarzanie podanego rytmu.

Środa 28.10.2015r.

Do czego to służyło?

Do czego to służyło?”– zabawa dydaktyczna; poznawanie sprzętów z dawnych czasów; rozwijanie słownika dzieci.

Co słychać?” – zabawa słuchowa; dzielenie wyrazów na sylaby.

Gdzie jest głoska a”– wskazywanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się głoską a.

Czy słyszysz głoskę a?” – zabawa słuchowa.

Praca z Kartami Pracy 2 – 2, czytanie globalne; wyróżnianie głoski a w nagłosie.

Mali detektywi” – zabawa z gazetami i książkami; wyszukiwanie liter a, A w tekście.

W starej chacie”, „W domu dziś” – praca z Wielką księgą tropicieli; oglądanie ilustracji przedstawiających domy i ich wyposażenie w różnych epokach; wypowiedzi na temat obrazka.

Do czego to służyło?”– zabawa dydaktyczna; poznawanie sprzętów z dawnych czasów.

Pieczemy ciasto owocowe razem z babcią” – zabawa muzyczno- ruchowa.

Praca z zeszytem grafomotorycznym 16,kreślenie po linii po śladzie.

Dom z przeszłości” – rysowanie pastelami domu z przeszłości.

Praca z Kartami Pracy 2 – 2 zadanie dodatkowe – pisanie po śladzie i w tunelu.

Zajęcia logopedyczne: ćwiczenia z głoską cz.

Czwartek 29.10.2015r.

Mały fotograf

Żyrafa u fotografa Ludwika Jerzego Kerna –Przeczytanie wiersza,rozmowa na podstawie treści wiersza.

Robimy zdjęcia” – zabawa badawcza.

Przejdę – nie przejdę” – zabawa dydaktyczna; kodowanie i odkodowywanie cech figur geometrycznych; praca z materiałami z Wyprawki Matematycznej.

Praca z Kartami Pracy 2- 3 wyróżnianie przedmiotów nie pasujących do zdjęcia; zadanie dodatkowe – kolorowanie właściwych elementów; analiza wzrokowa, porównywanie, logiczne myślenie.

Fotograf” – zabawa pobudzająco- hamująca.

Piątek 30.10.2015r.

Drzewo genealogiczne – Moja Rodzina

Zabawy słuchowe – wyróżnianie samogłosek w słowach; utrwalenie głosek a, o, u oraz ich obrazu graficznego.

Mali badacze” – zabawy badawcze w kąciku przyrodniczym.

Drzewo genealogiczne” – wykonanie prac z Wyprawki Matematycznej.

Zabawy sprzed lat” – zabawy do utworów Moja Ulijanko, Ojciec Wirgiliusz, Stoi Różyczka, Praczki.

Kolorowe rzędy” – zabawa orientacyjno- porządkowa.

Tydzień 19-23.11.2015

Poniedziałek 19.10.2015r.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Odżywiam się zdrowo – witaminy

Witaminowe abecadło Stanisława Kraszewskiego – słuchanie wiersza; rozmowa na podstawie jego treści.

 „Odkrywamy witaminy”– zabawa dydaktyczna; ćwiczenie sylabowej syntezy słuchowej.

„Kto powie więcej?” – zabawa dydaktyczna.

Praca z Kartami Pracy – 18 – odszukiwanie takich samych sekwencji.Witaminowy taniec” – zabawa ruchowa.

Praca z Kartami pracy – 18 – zadanie dodatkowe – rysowanie po śladzie; ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Praca plastyczna: wykonanie pracy związanej z witaminami.

Zajęcia logopedyczne: ćwiczenia z głoską cz.

Wtorek 20.10.2015r.

Ubieram się odpowiednio do pogody

 Buty chcą iść na przechadzkę Doroty Gellner – rozmowa na podstawie treści wiersza; odpowiedzi dzieci na pytania N. dotyczące treści wiersza.

Zabawa słuchowa- analiza i synteza sylabowa wyrazów; liczenie sylab w wyrazie, kolorowanie właściwej ilości sylab.

„Ubrania na każdą pogodę” – praca z Wyprawką Plastyczna; dobieranie stroju właściwego dla chłopca/dziewczynki na różne warunki pogodowe.

Praca z Kartami pracy – 19 – dzielenie wyrazów na sylaby; przeliczanie sylab.

Praca z Kartami Pracy – 19 – zadanie dodatkowe – rysowanie po śladzie

Jesienny szalik”– zabawa dydaktyczna; tworzenie rytmów.

Środa 21.10.2015r.

Ruch to zdrowie – sporty

Rozwiązywanie zagadek o dyscyplinach sportowych.

Rozmowa na temat dyscyplin sportowych- udzielanie odpowiedzi na podstawie doświadczeń dzieci związanych z właściwym ubieraniem się, ruchem, odpoczynkiem, dbaniem o higienę; zdrowe / niezdrowe produkty

W zdrowym ciele zdrowy duch” – praca z Wielką księgą tropicieli – str.16 -17, dokonywanie oceny zachowań.

Praca z Zeszytem Grafomotorycznym – 7 – odcinki z włóczki; układanie i porównanie długości tras.

Praca z Zeszytem Grafomotorycznym – 7 – rysowanie w tunelu; rysowanie po śladzie.

Fikający zuch – zabawa taneczna do piosenki.

Zabawy plastyczne – lepienie na dowolny temat z plasteliny.

Zajęcia logopedyczne – ćwiczenia opozycji c:cz.

Czwartek 22.10.2015 r.

U lekarza

Chory Pak – słuchanie opowiadania; rozmowa o pracy lekarza na podstawie opowiadania i ilustracji przedstawiających gabinety różnych lekarzy.

„Fikający zuch” – zabawy ruchowo- słuchowo-wzrokowe przy piosence; kreślenie wzoru.

 Zabawa dydaktyczna- klasyfikowanie przedmiotów.

Praca z Kartami Pracy – 20 – rozwój logicznego myślenia; łączenie ilustracji w pary; klasyfikowanie i wnioskowanie; zadanie dodatkowe – skreślanie przedmiotów nie pasujących do pozostałych.

Piątek 23.10.2015r.

Olimpiada sportowa w przedszkolu

Zdrowa rywalizacja Olgi Masiuk – słuchanie opowiadania wychowawczego; rozmowa na podstawie opowiadania.

Mistrz matematyki” –zabawa z elementem liczenia; przeliczanie dzieci w sali.Wyścig figur” – praca z Wyprawką Matematyczną; zabawa dydaktyczna klasyfikacyjna.

Raki do mety” – zabawa ruchowa na czworakach.

Praca plastyczna: wykonanie pracy plastycznej związanych z dyscyplinami sportowymi.

Zajęcia logopedyczne: ćwiczenia z głoską cz w zdaniach.

Poniedziałek 12.10.2015r.

Poniedziałek 12.10.2015r.

Dary Jesieni na talerzu

Warzywa

Na straganie Jana Brzechwy – osłuchanie z wierszem; omówienie treści wiersza.

Warzywa” – rozwiązywanie zagadek; rozmowa na temat jedzenia warzyw, na podstawie doświadczeń dzieci.

Zaczarowany woreczek” – zabawa dydaktyczna; odgadywanie nazw warzyw na podstawie dotyku.

Praca z Kartami Pracy-14 – uzupełnianie brakujących części w obrazku; zadanie dodatkowe – odwzorowywanie.

Zabawa przy stolikach- klasyfikowanie i przeliczanie warzyw.

Sałatka warzywna” – zabawa ruchowa według pedagogiki zabawy.

Wtorek 13.10.2015r.

Warzywa

Stragan pani jesieni, Barbary Lewandowskiej – słuchanie wiersza; rozmowa na podstawie treści

Warzywne zdania” – zabawa dydaktyczna; dzielenie zdań na wyrazy i przeliczanie wyrazów
w zdaniu.

Praca z Kartami Pracy- 15 – łączenie w pary warzyw; dorysowywanie brakujących warzyw.

Wzór owalny” – kreślenie wzoru do piosenki „Ogórek wąsaty.”

Praca z Kartami Pracy- 15 – zadanie dodatkowe – określanie wielkości warzyw w parach; kolorowanie większego warzywa.

Ogórek wąsaty – osłuchanie z piosenką; zabawy ruchowo-słuchowe i rytmiczne.

Środa 14.10.2015r.

Owoce

Prezentacja ilustracji związanych z sadem – zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią; prezentacja zasad funkcjonowania sadu i używanych tam maszyn.

„Zaczarowany woreczek” – zabawa dydaktyczna; rozpoznawanie owoców na podstawie dotyku.

Wyszukiwanie głoski o” – zabawa dydaktyczna.

Praca z Kartami Pracy- 16 – ćwiczenia słuchowe; wyróżnianie głoski w nagłosie.

Sałatka owocowa” – zabawa ruchowa.

Praca z Kartami Pracy – 16 – pisanie po śladzie; zadanie dodatkowe – pisanie liter w tunelu i po śladzie.

Praca plastyczna : wykonywanie kosza z warzywami i owocami.

Ćwiczenia logopedyczne: głoska cz w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

Czwartek 15.10.2015r.

Owoce

Owocowa wyliczanka”- analiza i synteza sylabowa nazw owoców.

Zaczarowane pudełko” – zabawa sensoryczna; poszerzanie słownika dzieci o pojęcie owoce egzotyczne.

Stragan owocowo-warzywny” – materiał dodatkowy; praca z Wielką księgą tropicieli.

Owocowe ślady”– kontynuowanie rozpoczętych rytmów; przekładanie układu graficznego na ruchowy.

Praca z Kartami Pracy – 17 – dostrzeganie regularności; uzupełnianie owocowych rytmów; zadanie dodatkowe – kolorowanie jabłek na drzewach; ćwiczenie orientacji na kartce.

Praca z Zeszytem grafomotorycznym – 6 – odnalezienie i obrysowanie pomidora po śladzie.

Piątek 16.10.2015r.

Teatrzyk owocowo – warzywny

Teatrzyk Marii Kownackiej – słuchanie wiersza; nauka wiersza na pamięć.

Zabawa z gazetami” – wyszukiwanie liter o, O.

Teatr warzywny” – zabawa w teatr z wykorzystaniem wykonanych kukiełek; odgrywanie warzyw według własnego pomysłu.

Warzywne kukiełki” – praca z wyprawką plastyczną, wykonanie kukiełek do teatrzyku

Praca plastyczna: kolorowanie owoców i warzyw.

Zajęcia logopedyczne : ćwiczenia związane z głoską cz.

Wtorek 06.10.2015

Wtorek 06.10.2015r.

Oto ja – człowiek, zmysły

 1. Rozwiązywanie zagadek związanych z człowiekiem.
 2. Rozmowa nawiązująca do zagadek i wprowadzająca do wyjaśnienia pojęcia zmysł. Rozmowa na temat zmysłów człowieka.
 3. Praca z kartami pracy – 11 – przypisywanie obrazka do zmysłu.
 4. Zadanie dodatkowe: orientacja na kartce papieru oraz rozwój koordynacji wzrokowo- ruchowej. Rysowanie linii zgodnie z instrukcją, najpierw po śladzie, potem samodzielnie.
 5. ,, Zmysły” – praca z Wielką Księgą Tropicieli – 10 – 11. Postrzeganie rzeczy różnymi zmysłami.
 6. Ćwiczenia grafomotoryczne – zeszyt grafomotoryczny – 4.

Środa 07.10.2015r.

Higiena

 1. Słuchanie wiersza ,, Na zdrowie” Barbary Lewandowskiej. Rozmowa na temat wiersza.
 2. Zabawa naśladowcza – ,,Codzienna toaleta”.
 3. Praca z kartami pracy – 12 – ćwiczenia na spostrzegawczość. Wyszukiwanie różnic na obrazkach. Opowiadanie na temat sytuacji przedstawionych na obrazkach.
 4. Zajęcia logopedyczne – głoska cz w izolacji i nagłosie.
 5. Zadanie dodatkowe: rysowanie kubeczka po śladzie; kolorowanie obrazka według własnego pomysłu.
 6. Praca plastyczna – związana z higieną – z dobrymi nawykami.

Czwartek 08.10.2015r.

Na pomoc!

 1. ,,Ważne numery” – zaznajomienie z numerem alarmowym – 112 oraz nr alarmowymi policji -997, straży pożarnej – 998, pogotowia ratunkowego – 999.
 2. Praca z kartami pracy – 13 – ćwiczenia małej motoryki oraz rozwój mowy.
 3. Praca z Wielką Księgą Tropicieli – 8-9 – naklejanie numerów alarmowych.
 4. Praca z zeszytem grafomotorycznym – 5 – rysowanie karetki po śladzie; kolorowanie obrazka; rysowanie linii ukośnych po śladzie.
 5. Naklejanie na kartkę kartoników z numerami alarmowymi – praca indywidualna.

Piątek 09.10.2015r.

Środowisko – akcja Sprzątania Świata

 1. Osłuchanie z wierszem ,, Szalona wyliczanka” T. Fiutowskiej. Rozmowa na temat wiersza.
 2. ,, Pociągi na Łysą Górę” – zabawa dydaktyczna.
 3. Zajęcia logopedyczne – głoska cz w izolacji, nagłosie i śródgłosie.
 4. Rozmowa na temat ekologii, sprzątania świata. Oglądanie ilustracji na ten temat.
 5. Wykonanie prac związanych ze sprzątaniem świata i ekologią.

UWAGA !!! Materiały, które nie będą zrealizowane w danym dniu, na pewno będą zrealizowane w dniu następnym, sytuacja ta może być związana z brakiem czasu.