24-28.06

Dzień 1. Odwiedzamy szkołę
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów
literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Tato, czy już lato? – słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej – rozmowa na temat cech charakterystycznych dla lata. Praca w Cz 80–81 – rozwiązywanie krzyżówek.
5. „Lato jest…” – zabawa słownikowa połączona z ćwiczeniem w czytaniu. „Letnia łąka” – zabawa
dydaktyczna – manipulowanie figurami geometrycznymi – ćwiczenia orientacji na kartce.
6. Praca w PiL 77 – odczytywanie zdań, przeliczanie figur – rozwijanie percepcji wzrokowej. „Czas
do szkoły” – zabawa słownikowa – poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Do ławek” – zabawa
ruchowa bieżna.
7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej. Zabawy dowolne dzieci na
świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Wycieczka do szkoły” – poznanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych; wspólne zabawy z uczniami klasy 1. „Co podobało się nam podczas wycieczki do szkoły?” – zabawa słownikowa
– poszerzenie słownika czynnego dzieci.
9. „W pierwszej klasie – wspomnienia z wycieczki” – malowanie farbami. „Goście w szkole” –
zabawa orientacyjno-porządkowa. „Sprawne ręce, sprawne nogi” – zabawa usprawniająca mięśnie
stóp.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 2. Co zabierzemy na wakacje
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego
dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Na wakacje ruszać czas – słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej – rozmowa na temat wakacyjnych planów dzieci.
5. „Co kojarzy się z wakacjami?” – rozwiązywanie zagadek. PiL 78 – „Co zabieramy na wakacje?” –
podpisywanie przedmiotów po śladzie.
6. „Co włożę do plecaka?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia logicznego oraz kształcenie
umiejętności odejmowania w pamięci.
7. „Kto więcej zbierze?” – zabawa ruchowa z piłkami. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu
z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Rzuć i złap” – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – rozwijanie umiejętności podrzucania i łapania oburącz. „Już czytam” – gra typu memory – rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci
na materiale literowym i wyrazowym.
9. „Pociągi” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca – doskonalenie reakcji na sygnał dźwiękowy.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 3. Bezpieczeństwo
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich
czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego dzieci.
„Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Praca z wierszami Bezpieczne opalanie Barbary Szelagowskiej i Wakacyjne rady Wiery Bodalskiej
– rozmowa dotycząca prawidłowego zachowania się podczas zabaw w trakcie wakacji.
5. „Bezpieczne wakacje” – burza mózgów; rozmowa z dziećmi; rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia oraz argumentowania. „Kodeks bezpiecznych wakacji” – zabawa plastyczna nawiązująca do wcześniejszej zabawy.
6. „Przez dziurę w płocie” – zabawa z elementem przekraczania. „Zapamiętaj ten wzór” – zabawa
dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej. „Szlaczek ze sznurka” – zabawa manipulacyjna.
7. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. Praca w PiL 79 – rozwiązywanie działań matematycznych; kolorowanie według kodu. „Pociągi”
– zabawa orientacyjno-porządkowa; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej dzieci. „Podróż” –
zabawa plastyczna – rozwijanie wyobraźni dzieci; doskonalenie sprawności manualnej.

Dzień 4. Do widzenia, przedszkole!

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego
dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Żegnaj przedszkole! Witaj szkoło! – słuchanie opowiadania Olgi Masiuk – rozmowa na temat
emocji, jakie mają dzieci w związku z przejściem do szkoły.
5. „Laurka na pożegnanie” – zbiorowa praca plastyczna – doskonalenie umiejętności współpracy
w małym zespole.
6. „Zgadnij kogo brakuje?” – zabawa orientacyjno-porządkowa; rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci.
„Życzenia” – zabawa językowa – doskonalenie umiejętności budowania zdań poprawnych pod
względem logicznym i gramatycznym.
7. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. Praca w Cz 82–83 – „Wszystko o Polsce – gdzie jedziemy na wakacje?”. „Jaka to melodia” – rozwijanie pamięci słuchowej i muzycznej dzieci.
9. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie percepcji wzrokowej na materiale literowym, ćwiczenia w czytaniu. „Przejście przez tunel” – zabawa ruchowa na czworakach – rozwijanie
sprawności fizycznej dzieci.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 5. Do widzenia, przedszkole!
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego
dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Praca w PiL 80 – kolorowanie obrazka – „Dokąd pójdzie Supełek po wakacjach?”.
5. „Najbardziej” – praca plastyczna – rozwijanie umiejętności wyrażania własnych odczuć i przeżyć
w pracy plastycznej. „Kalambury” – zabawa pantomimiczna – rozwijanie koordynacji ruchowej
i umiejętności kodowania informacji przez ruch.
6. „Nasze zabawy” – zabawy muzyczno-ruchowe – utrwalenie zabaw poznanych w ciągu całego
roku. Zabawy w kącikach tematycznych według wyboru dzieci; czas do dyspozycji N.
7. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Do widzenia, przedszkole!” – uroczyste zakończenie roku szkolnego – prezentacja piosenek,
wierszy i zabaw przed zgromadzonymi gośćmi; wręczenie pamiątkowej laurki

24-28.06 JUŻ WAKACJE

Dzień 1. Jedziemy na wakacje
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Do widzenia, przedszkole! – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania. „Samochody” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca.
5. „Czym jedziemy na wakacje?” – rozwiązywanie zagadek.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Co jeździ, lata, pływa?” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów wg przeznaczenia. „Rower” – zabawa ruchowa na plecach.
9. „Samochód” – sklejanie pojazdu z pudełek po zapałkach.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Nad morzem
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Wakacje Tupa” – zabawa słuchowa. Doskonalenie percepcji słuchowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Na morzu”. Rozmowa na podstawie obrazka z Księgi zawodów. „Wciąganie żagla” – zabawa ze skakanką.
5. „Zbieramy muszelki” – zabawa dydaktyczna z liczeniem – rozwijanie umiejętności przeliczania.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy. /
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Co tonie, co pływa” – zabawa badawcza. Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
9. „ Wieloryb i rybki” – zabawa ruchowa z dialogiem. Praca z K2., 30 – tworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. W górach
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Trojak” – zabawa taneczna do melodii. Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tup odwiedza góry” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji w albumach. „Skoki kozicy” – zabawa ruchowa z elementem przeskoku.
5. „Górskie kamyki” – zabawa matematyczna. Kontynuowanie rozpoczętych rytmów.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami –oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Góry” – zabawa plastyczna. Doskonalenie sprawności palców.
9. „ Z góry i pod górę” – zabawa ruchowa ilustracyjna. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. Nad jeziorem
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności palców.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tańczące fale” – zabawa muzyczno-plastyczna.
5. „Przejście przez mostek” – zabawa z elementem równowagi. „Tup nad jeziorem” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie percepcji wzrokowej.
9. „Wyścig łódek” – zabawa ruchowa. „Rybki i wieloryb” – zabawa ilustracyjna z chustą animacyjną.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Bezpieczne wakacje
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności palców.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – kształtowanie umiejętność podskoku, czworakowania oraz poprawnego wykonywania poleceń N.
5. „Bezpieczne wakacje” – rozmowa z dziećmi. Budowanie poprawnej wypowiedzi.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Dobre rady na bezpieczne wakacje” – rozmowa, ustalenie kodeksu bezpiecznego zachowania.
9. „Koło ratunkowe” – zabawa ruchowa z elementem celowania. „Moje miejsce na wakacje” – zabawa plastyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

17-21.06 KOLORY LATA

Dzień 1. Żółty
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie narządów mowy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. „Żółty” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
5. „ Zabawy z Tupem” – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie percepcji słuchowej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego. Szukanie w najbliższym otoczeniu różowego koloru.
8. „Kolory” – zabawa w kole.
9. „Kogel-mogel” – przygotowanie deseru.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Zielony
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kolory” – zabawa z piłką w kole. Rozwijanie szybkiej reakcji na hasło N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Kim zostanę?” – zabawa taneczna przy piosence. „Muzykalne kolory” – zabawy muzyczne.
5. „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. „Zielony” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego, szukanie w najbliższym otoczeniu zielonego koloru.
8. „Zielone zagadki” – rozwiązywanie zagadek. Kształtowanie umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie definicji.
9. „Raz, dwa, trzy, żaba patrzy…” – zabawa ruchowa. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Niebieski
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. „Niebieski” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
5. „ Rybki i wieloryb” – zabawa ilustracyjna z chustą animacyjną. „Niebieski świat” – lepienie z niebieskiej plasteliny.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości zgodnej zabawy – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego, szukanie w najbliższym otoczeniu niebieskiego koloru. /
8. „Kolorowa orkiestra” – gra na dzwonkach. Rozwijanie koncentracji uwagi.
9. „Kolory” – zabawa w kole. Rozwijanie szybkości reakcji na hasło N.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Tęczowy świat
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa. Kim zostanę? – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – kształtowanie umiejętności podskoku, czworakowania, poprawnego wykonywania polecenia N.
5. „Piekarz” – rozmowa na podstawie wiersza. „Piekarz” – zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Czapka cukiernika” – origami. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej.
9. „Tup – cukiernik” – pieczenie ciasta biszkoptowego.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

 

17-21.06

TYDZIEŃ 39. KOLORY LATA
Dzień 1. Żółty
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. O Białej Krainie i czarnoksiężniku Koloruchu – słuchanie bajki A. Czylok. „Podstawowe kolory
i ich pochodne” – zabawa dydaktyczna; rozmowa dotycząca kolorów podstawowych i możliwości tworzenia z nich nowych kolorów.
5. „O jakim kolorze będziemy dzisiaj mówić?” – rozwiązywanie zagadek wprowadzających w temat
dnia. „Co jeszcze kojarzy się wam z kolorem żółtym?” – zabawa słownikowa – poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Żółte jak słońce” – zabawa badawcza – rozwijanie myślenia logicznego
dzieci.
6. „Żółty parzy” – zabawa ruchowa z elementem rzutu. „Żółte stworki” – zabawa matematyczna
– doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10 oraz klasyfikacji według 3 cech. Praca
w KP4.29 – klasyfikacja według 3 cech; rozwijanie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej.
„Żółte kwiaty” – praca plastyczna – stemplowanie wacikami płatków kwiatów.
7. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu – zwrócenie uwagi na bezpieczną i spokojną zabawę.
Zabawy w kącikach tematycznych według wyboru dzieci; czas do dyspozycji N.
8. Praca w Cz 78 – „Na wakacje w góry” – ćwiczenia w czytaniu. „Mierzymy promienie słońca” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie umiejętności dokonywania pomiaru długości oraz określanie
tej długości. „Gra w żółte” – zabawa orientacyjno-porządkowa – rozwijanie szybkiej reakcji na
sygnał słowny N.
9. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – rozwijanie twórczego myślenia; wykonywanie zadań
ruchowych wyznaczonych przez N.; przestrzeganie zasad zabawy.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników; stosowanie zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 2. Zielony
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Jak powstaje zielony kolor?” – zabawa badawcza – samodzielne wykonanie barwy zielonej
w różnych odcieniach przez zmieszanie barw podstawowych: żółtego i niebieskiego.
5. Zielone – słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej. „Co jest zielone?” – zabawa słownikowa
– poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Jak pachnie kolor zielony?” – zabawa badawcza – wykorzystanie zmysłu węchu do określenia zapachu koloru zielonego.
6. „Na zielonej łące” – zabaw ruchowa. „Żaba” – praca plastyczna – płaskie origami.
7. „Wirujące listki” – zabawa ruchowa. Prace porządkowe w przedszkolnym ogródku – podlewanie
roślin, podwiązywanie roślin pnących na tyczkach.
8. Już dużo wiem – nauka słów pierwszej i 2. zwrotki piosenki. Praca w PiL 76 – rozwijanie sprawności
manualnej, ćwiczenia w pisaniu wyrazów po śladzie. „Ptaki i świerszcze” – zabawa ruchowa – naśladowanie ruchem i głosem mieszkańców łąki.
9. „Zrób tyle, ile pokażę” – zabawa ruchowa; utrwalanie umiejętności odczytywania symboli liczb;
doskonalenie umiejętności przeliczania. „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 3. Niebieski
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw;
zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Praca w Cz 79 – „Nad Bałtykiem”. „Jaki kolor ma morze?” i „Szukamy koloru niebieskiego” –
zabawy słownikowe – poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy odcieni koloru niebieskiego
– błękitny, granatowy.
5. „Deszczowa pogoda” – zabawa plastyczna – korelacja muzyki z plastyką. „Niebieski parzy” – zabawa ruchowa z elementem rzutu. „W porcie wodnym” – zabawa matematyczna – doskonalenie
umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 10.
6. „Łódka” – wykonanie pracy według wzoru i instrukcji. „Wyścigi łódek” – zabawa oddechowa.
„Co pływa, a co tonie?” – zabawa badawcza – rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci podczas zabaw
ruchowych.
8. Już dużo wiem – osłuchanie z piosenką; zabawy rytmiczno-muzyczne uwrażliwiające na zmiany
rytmu i tempa.
9. „Gra w niebieskie” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Jakie to kolory?” – zabawa słownikowa
oraz ćwiczenia w czytaniu.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 4. Różowy bądź czerwony
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Czereśnie i dzieci” – zabawa taneczna do piosenki. „Co jeszcze ma czerwony kolor?” – zabawa
słownikowa – poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Gra w czerwone” – zabawa orientacyjno-
-porządkowa.
5. „Ile czereśni mamy w koszyku?” – zabawa matematyczna – doskonalenie umiejętności dodawania
i odejmowania oraz posługiwanie się cyframi do podpisywania liczebności zbiorów.
6. „Biedronki na łące” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa – doskonalenie umiejętności
tworzenia zbiorów o wskazanej liczbie elementów. Praca w KP4.30 – ćwiczenia w czytaniu; dopasowywanie wyrazu do obrazka.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Prace porządkowe w przedszkolnym ogródku – pielenie chwastów, podlewanie roślin.
8. „Owocowo-warzywne zagadki” – rozwiązywanie zagadek. „Jaki to owoc?” – zabawa dydaktyczna
– puzzle do złożenia – rozwijanie percepcji wzrokowej.
9. „Gra w różowe” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Sałatka owocowa” – zajęcia kulinarne; doskonalenie umiejętności przewidywania i planowania; wdrażanie do przestrzegania zasad higieny
i bezpieczeństwa podczas pracy.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 5. Tęczowy świat
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Kraina tęczy – praca z wierszem Agnieszki Karcz; rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza; rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności komunikatywnego wyrażania swoich myśli. „Układanie
tęczy” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie pamięci wzrokowej.
5. Praca w KP4.31 – dopasowywanie obrazka do koloru tęczy; rozwijanie logicznego myślenia.
„Kolorowe miasto” – zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem pudełek, farb lub papierów kolorowych w siedmiu kolorach tęczy.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – rozwijanie twórczego myślenia; wykonywanie zadań ruchowych wyznaczonych przez N.; przestrzeganie zasad zabawy.
7. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
8. „Kolorowa łąka” – zabawa dydaktyczna – manipulowanie figurami geometrycznymi; rozwijanie
umiejętności wyznaczania kierunków na kartce; dobieranie figur zgodnie ze wskazaniami N.; klasyfikowanie według 3 cech.
9. „Gra w kolory” – zabawa orientacyjno-porządkowa – doskonalenie koncentracji uwagi i szybkiego
reagowania na sygnał.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

10-14.06 KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ

Dzień 1. W przedszkolu
. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności palców dłoni.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Kim zostanę w przyszłości?” – rozmowa na podstawie opowiadania Odlotowe zawody O. Masiuk. „Wielkie porządki” – zabawa ruchowa w kole.
5. „ Kto pracuje w przedszkolu?” – rysowanie kredkami.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy. Dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „ Kto pracuje w przedszkolu?” – zabawa słownikowa. Rozwijanie czynnego słownika dziecka o nazwy zawodów. „Nauczyciel i uczeń” – zabawa naśladowcza.
9. „Magiczne pudełko Tupa” – zabawa sensoryczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Na pomoc
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Wielkie porządki” – zabawa ruchowa w kole. Rozwijanie koncentracji uwagi i reakcji na sygnał słowny.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Kim zostanę – osłuchanie z piosenką. Zabawy rytmiczno-ruchowe.
5. P raca z K2., 27 – labirynt.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Na pomoc!” – zabawa tematyczna. Nauka numeru alarmowego 112.
9. „Strażak” – masażyk B. Gawrońskiej. Kim zostanę? – nauka słów piosenki.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. W sklepie
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa – rozwijanie sprawności palców dłoni.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Kto pracuje w sklepie?” – rozmowa na podstawie ilustracji. „Zabawki na półkach” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
5. „W sklepie” – zabawa tematyczna z elementem liczenia.
6. „ Tup w sklepie” – wycieczka do najbliższego sklepu.
7. S wobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
8. P raca z K2., 28 – wskazywanie różnic na obrazkach. „Wielkie porządki” – zabawa ruchowa w kole.
9. „W sklepie” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów; określanie kryteriów klasyfikacji.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. U lekarza
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Kim zostanę – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. „Gdy się źle czujemy…” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji. „Kulawy lisek” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
5. „Gipsowe wazoniki” – zabawa plastyczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Gipsowe wazoniki” – zabawa plastyczna. „Lisek” – zabawa w kole.
9. „ W gabinecie u pielęgniarki” – zabawa tematyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. W piekarni
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa. Kim będę? – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie głównych grup mięśniowych, rozwijanie własnej wyobraźni. Zabawy z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N., prawidłowe poruszanie się po sali.
5. Piekarz – rozmowa na podstawie wiersza. „Piekarz” – zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Czapka cukiernika” – origami. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej.
9. „Tup-cukiernik” – pieczenie ciasta biszkoptowego.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

10-14.06

TYDZIEŃ 38. WAKACJE TUŻ-TUŻ…
Dzień 1. W górach
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Kącik turysty” – działanie dzieci. „Wędrówka” – masażyk.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Górskie krajobrazy” – rozmowa z dziećmi na temat wiersza Co to jest krajobraz Bożeny Formy
– tworzenie pojęcia krajobraz; wyróżnianie elementów krajobrazu górskiego.
5. „Skoki kozicy” – zabawa z elementem skoku. „Sokole oko” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.24. „Przekładanie kamieni” – zabawa ruchowa z piłką. „Wszystko słyszę” – zabawa
dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 76 – ćwiczenia syntezy słuchowej.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „W górach” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 55. „Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa
ze śpiewem w kole. „Liczenie baranów” – zabawa dydaktyczna; kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. Nad jeziorem
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Mieszkańcy jezior” – oglądanie ilustracji w książkach i albumach, dotyczących jezior i zgromadzonych w Kąciku turysty. Nazywanie zwierząt, roślin, czytanie ciekawostek. „Wesołe raki” –
zabawa ruchowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Nad jeziorem” – rozmowa z dziećmi na temat ilustracji; wyróżnianie cech charakterystycznych
dla krajobrazu jezior.
5. „Żabki w jeziorze” – zabawa oddechowa. „Tropiciele nad jeziorem” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.25 – kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych.
6. „Przejście przez rzekę” – zabawa z elementem skoku. „Co robimy na wakacjach?” – zabawa
dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 77 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
8. „Na plaży” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 54. „Połów” – zabawa zręcznościowa.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Nad morzem
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Nad morzem” – oglądanie ilustracji dotyczących krajobrazu nadmorskiego w książkach i wydawnictwach albumowych, zgromadzonych w Kąciku turysty. Nazywanie zwierząt, roślin, czytanie
ciekawostek. „Taniec krabów” – zabawa ruchowa przy melodii piosenki Czereśnie i dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Nad morzem” – rozmowa z dziećmi – wyróżnianie charakterystycznych cech krajobrazu nadmorskiego.
5. „Ryby w morzu” – zabawa z chustą animacyjną. „Idzie rak-nieborak” – zabawa grafomotoryczna
z wykorzystaniem PiL 74 – ćwiczenia koordynacji ruchowo-słuchowej.
6. Czereśnie i dzieci – osłuchanie z piosenką – aktywne słuchanie piosenki; zabawa z rytmem; zabawa ruchowo-rytmiczna; nauka słów pierwszej i drugiej zwrotki piosenki.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu wg pomysłu N.
8. „Plażowe liczenie” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.26 – ćwiczenia w przeliczaniu.
„Taniec krabów” – zabawa ruchowa przy melodii piosenki Czereśnie i dzieci. „Słońce wschodzi
i zachodzi” – zabawa muzyczno-plastyczna.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.

Dzień 4. Nad rzeką
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Czereśnie i dzieci – nauka 3. i 4. zwrotki piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Rzeka – rozmowa z dziećmi na temat wiersza Krzysztofa Roguskiego – tworzenie pojęcia rzeka.
5. „Tama na rzece” – zabawa ruchowa. „Nad rzeką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.27
– ćwiczenia w liczeniu.
6. „Transporter” – zabawa z piłką z elementem rywalizacji. „Ryby w rzece” – zabawa plastyczna.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu wg pomysłu N.
8. „Po kamieniach” – zabawa ruchowa. „Supełek i ryby” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem
PiL 75 – kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych. „Raki” – zabawa na czworaka.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Przy ognisku
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Budowanie na biwaku” – zabawa dydaktyczna. „Wędrówka” – masażyk.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
5. „Przy ognisku” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.28 – ćwiczenia pamięci wzrokowej.
6. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: „Kolanko” – zabawa z elementem rzutu. „Przekładanie
kamieni” – zabawa ruchowa z piłką.
7. „Ryby w morzu” – zabawa z chustą animacyjną.
8. „W drodze na biwak” – rysowanie gry ścianki – rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.
„Na szlaku” – zabawa ruchowa.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

3-7.06 ŚWIĘTO DZIECI

Dzień 1. Mój ulubiony kolega / koleżanka
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Zawody języczków” – gimnastyka buzi i języka. Rozwijanie sprawności narządów mowy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „O kim mówię?” – zabawa słownikowa. Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami, poszerzanie czynnego słownika dziecka.
5. „Znajdź sobie parę” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Praca z K2., 25 – doskonalenie percepcji wzrokowej i określania kierunków w przestrzeni.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Wieloryb i rybki” – zabawa ruchowa z dialogiem. „Berek kucany” – zabawa bieżna.
8. „Mój kolega” – zabawa plastyczna – rozwijanie umiejętności rysowania szczegółów postaci.
9. „Do koła zapraszam…” – zabawa ruchowa w kole. „Kogo woła Tup?” – zabawa dydaktyczna słuchowa. Doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy słuchowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Prawa dziecka
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nie chcę cię” – zabawa taneczna.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. O prawach dziecka – rozmowa na podstawie wiersza M. Brykczyńskiego.
5. „Dziecięce radości” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci; „Muzyką malowane” – zabawa muzyczno-plastyczna. Rozwijanie umiejętności ilustrowania muzyki innymi środkami wyrazu.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Szukam przyjaciela” – zabawa naśladowcza.
8. „Po kamyczkach” – zabawa ruchowa. Ilustrowanie ruchem treści wiersza.
9. „Co się zmieniło?” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie pamięci wzrokowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Dzieci na świecie
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Do koła zapraszam…” – zabawa ruchowa w kole. Rozwijanie syntezy słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Najpierw – potem” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Uświadamianie zmian zachodzących w wyglądzie człowieka w miarę upływu czasu.
5. „Rób tak – nie rób tak” – zabawa ruchowa naśladowcza. „Zabawa przyjaciół” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem WP 51. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Tup mi powiedział…” – zabawa w kole. Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym. „Stoi Różyczka” – zabawa ruchowa w kole.
9. Jestem duży! – nauka wiersza na pamięć. Rozwijanie pamięci słuchowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 4. Zabawy z różnych stron świata
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Jestem duży! – utrwalenie wiersza. „Nie chcę cię” – zabawa taneczna.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Mój kolega na innym kontynencie” – zabawa plastyczna. Rozwijanie umiejętności rysowania wg wzoru. „Kolory, łączcie się!” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
5. „W co lubimy się bawić?” – rozmowa z dziećmi. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem logicznym i gramatycznym. 6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Klasy” – zabawa z elementem skoku; „Koszykówka” – zabawa z elementem rzutu; „Przeciąganie liny” – zabawa słowa.
8. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz umiejętności cięcia po linii.
9. „Do koła zapraszam…” – zabawa ruchowa w kole. Doskonalenie syntezy słuchowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Dzień radości
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Mam chusteczkę haftowaną” – tradycyjna zabawa w kole ze śpiewem.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie głównych grup mięśniowych, rozwijanie własnej wyobraźni. Zabawy z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N., prawidłowe poruszanie po sali.
5. P raca z K2., 26 – porządkowanie zdarzeń w historyjce obrazkowej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Coś dla ducha” – teatrzyk dla dzieci w wykonaniu rodziców i pracowników przedszkola.
9. „Festyn radości” – zabawy zespołowe dla dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym. Wytwarzanie atmosfery współpracy i współdziałania; zacieśnianie więzi pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności przedszkolnej.
10. „Coś dla ciała” – poczęstunek, pieczenie kiełbasek.

3-7.06

TYDZIEŃ 37. DZIEŃ DZIECKA
Dzień 1. Święto dzieci
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań; doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Zabawa na z” – działanie dzieci – utrwalenie litery. „W hamaku” – zabawa z chustą animacyjną;
kształcenie umiejętności współpracy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Na hamaku” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie koordynacji ruchowej.
5. „H jak hamak” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie litery h, H z wykorzystaniem KP4.19 – rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej.
6. „Huśtanie na hamaku” – zabawa ruchowa. „Ręce na huśtawce” – zabawa ruchowa rozwijająca dużą
motorykę.
7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
8. „Dzień Dziecka” – festyn z okazji święta dzieci. Zawody i zabawy w przedszkolnym ogrodzie –
integracja rodziców i całej społeczności przedszkolnej; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. Prawa dzieci
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Domino sylabowe” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w czytaniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Mam prawo do…” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza Jarosława Poloczka z wykorzystaniem KP4.20 – rozwijanie świadomości społecznej dzieci.
5. „Paluszkowe zabawy” – zabawy grafomotoryczne z wykorzystaniem PiL 72 – ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
6. „Karuzela” – zabawa ruchowa w kole ze śpiewem.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Szczęśliwy świat dzieci” – zabawa plastyczna; malowanie farbami; rozwijanie wyobraźni twórczej
dzieci. „Piłki Supełka” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. „Ile widzisz
dzieci?” – gimnastyka oka – poszerzanie pola widzenia.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Dzieci na świecie
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Wizytówki” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia percepcji wzrokowej. „Karuzela” – zabawa ruchowa w kole ze śpiewem.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Nowa dziewczynka – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania; wykonanie ćwiczeń w KP4.21 –
ćwiczenia w czytaniu.
5. Dobrze z tatą iść – osłuchanie z piosenką – aktywne słuchanie piosenki; rozmowa na temat jej
treści; zabawy ruchowo-rytmiczne; śpiewanie piosenki z gestodźwiękami.
6. „Koledzy z dalekich krajów” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 74 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Mój kolega z innego kraju…” – zabawa plastyczna. Zabawa taneczna w kole –„Karuzela”. Mam
prawo do… – nauka wiersza na pamięć.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. Gdy jest nam nudno
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Mam prawo do… – utrwalenie wiersza; recytacja w małych zespołach lub indywidualnie. „Micziganka” – zabawa ze śpiewem.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci; Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Mój sposób na nudę” – rozmowa z dziećmi, dywanik pomysłów.
5. „Zabawy z Supełkiem” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.22 – wprowadzenie znaku
minus.
6. „Kucany berek” – zabawa bieżna. „Kręgle – słupki” – zabawa z celowaniem. „Dobrze z tatą iść” –
zabawa taneczna przy piosence.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Co kto lubi” – zabawa w kole. „Czytam i liczę” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 73
– ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. „Lubię” – zabawa plastyczna. Mam prawo do… – utrwalenie wiersza.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Mój przyjaciel
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Dobrze z tatą iść – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci; Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
5. Zostań moim przyjacielem – rozmowa z dziećmi na temat wiersza Elizy Rozdoby – rozwijanie
myślenia dzieci.
6. „Szukam przyjaciela” – zabawa w kole – rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej. „Supełek
na Hawajach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 75 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Przyjaciele Pak i Supełek” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.23 – rozwijanie myślenia
logicznego i sprawności grafomotorycznej. „Taniec Hula” – zabawa ruchowa – ćwiczenia sprawności ruchowej. „Podróż dookoła świata” – gra ściganka – rozwijanie umiejętności współpracy
w zespole.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

27-31.05 ZWIERZĘTA DOMOWE

Dzień 1. Pies – przyjaciel człowieka
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Szczeniaki” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. „Przyjaciele Tupa” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji – rozwijanie wiedzy na temat roli psa w życiu człowieka.
5. „Pies goni kota” – zabawa ruchowa bieżna. Praca z K2., 23 – rozwijanie percepcji wzrokowej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Kto odwiedził Tupa?” – zagadki słuchowe. Rozpoznawanie głosów zwierząt.
9. „Piesek niesie kość” – zabawa ruchowa na czworakach. „Geometryczne układanki” – zabawa dydaktyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Rybki
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Moje rybki – zabawa taneczna przy piosence.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Rybki w akwarium” – zabawy muzyczno-ruchowe.
5. „Rybki pod kamieniami” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Co rośnie w akwarium” – zabawa sensoryczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Nasze akwarium” – zabawa plastyczna.
9. „ Wieloryb i rybki” – zabawa ruchowa z dialogiem.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Zwierzęta u lekarza
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Moje rybki – nauka pierwszej zwrotki piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Lekkie – ciężkie” – zabawa dydaktyczna.
5. „U weterynarza” – wycieczka do przychodni weterynaryjnej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Kształtowanie postawy dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy w ogrodzie przedszkolnym: „Na huśtawce” – zabawa badawcza. „Ciężki – lekki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
8. „Na obrazku” – zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć wzrokową z wykorzystaniem K2., 24.
9. „Kulawa papuga” – zabawa ruchowa z elementem skoku. „Weterynarz” – rozmowa na podstawie historyjki w Księdze zawodów.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 4. Opiekujemy się zwierzętami
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Rozmowa zwierząt” – zabawa rytmiczna.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Zwierzę – istota czująca – rozmowa na podstawie treści wiersza. „Moje ulubione zwierzątko domowe” – malowanie farbami plakatowymi.
5. „Zabawa zwierząt” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Zagadki Tupa” – zabawa słuchowa. Próby wyróżniania spółgłoski na początku grup spółgłoskowych.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. Moje rybki – nauka słów II zwrotki piosenki.
9. „Kulawa papuga” – zabawa ruchowa z elementem skoku. „Szczeniaki” – zabawa paluszkowa.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Uwaga, nieznajome zwierzę!
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Szczeniaki” – zabawa paluszkowa. „Moje rybki” – zabawa taneczna przy piosence.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18 – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie głównych grup mięśniowych, rozwijanie wyobraźni, zabawy z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N., prawidłowe poruszanie po sali.
5. „Zwierzątka domowe” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem WP 50.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. Zły pies – słuchanie opowiadania. Rozmowa na podstawie jego treści.
9. Moje rybki – nauka słów 3 zwrotki piosenki. Zabawa taneczna przy piosence.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

27-31.05

TYDZIEŃ 36. MOJE ZWIERZĄTKO
Dzień 1. Mój przyjaciel – pies i kot
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Nasi ulubieńcy” – działanie dzieci. „Pięć kociątek” – zabawa paluszkowa – rozwijanie sprawności
manualnej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi.
4. Pół marzenia – rozmowa na temat treści opowiadania Joanny Raweckiej – rozwijanie koncentracji
uwagi.
5. „Wszedł kot na płot” – zabawa ruchowa na czworakach. „Zabawy z moim ulubieńcem” – zabawa
dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.14 – ćwiczenia analizy wyrazowej zdania i percepcji wzrokowej.
6. „Kotki piją mleczko” – zabawa na czworakach. „Pies” – praca plastyczna z wykorzystaniem materiałów odpadowych – rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. „Podaj dalej” – zabawa słuchowa
– rozwijanie percepcji słuchowej. „Kulawy piesek” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. To, co pływa, gryzie, piszczy
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Ile łap w koszyku” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w liczeniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi.
4. W sklepie zoologicznym – rozmowa na temat wiersza Bożeny Formy. Zabawa dydaktyczna
z wykorzystaniem KP4.15 – wprowadzenie liczby 10; rozwijanie myślenia logicznego.
5. „Węże” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji – rozwijanie szybkości i koordynacji ruchowej.
6. „Akwarium” – zabawa muzyczno-plastyczna – rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Wędrówka węża” – zabawa ruchowa. „W sklepie zoologicznym” – wycieczka – poznanie najbliższego środowiska społecznego. „Dywanik dla kotka” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie pojęcia
liczby 10 w aspekcie miarowym.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. U weterynarza
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Papugi” – zabawa naśladowcza – ćwiczenia pamięci wzrokowej. „Głuchy telefon” – zabawa słuchowa – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi.
4. „U weterynarza” – wycieczka do lecznicy zwierząt – poznanie najbliższego środowiska społecznego.
5. „Przygoda Reksa” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.16 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
6. „Wąż idzie do lekarza” – zabawa ruchowa.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: „Pies goni kota” – zabawa bieżna; „Kangury” – zabawa
z elementem siłowym.
8. „W lecznicy” – praca plastyczna. „U weterynarza” – zabawa tematyczna – rozwijanie umiejętności
współpracy w grupie. „Walczyk dla mamy” – zabawy muzyczne przy piosence – rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. W zoo
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Zwierzęta z dalekich krajów” – działanie dzieci. „W zoo” – zabawa słuchowa – rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci. „Jestem rak – czytam wspak” – zabawa wzrokowa; ćwiczenia w czytaniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi.
4. Wycieczka do zoo – rozmowa na temat wiersza Bożeny Formy.
5. „Z jak zebra” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie litery z, Z z wykorzystaniem KP4.17; przygotowanie do czytania.
6. „Słoń toczy kłodę” – zabawa ruchowa. „Paski zebry” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 70 – ćwiczenia koordynacji ruchowo-słuchowej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Spacer po zoo” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 72–73 – ćwiczenia w czytaniu.
„Złap tygrysa” – zabawa bieżna. „Zwierzęta w zoo” – malowanie farbami; rozwijanie aktywności
twórczej dzieci.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Uwaga! Nieznajome zwierzę
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Kto więcej” – zabawa dydaktyczna; ćwiczenia analizy słuchowo-wzrokowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
5. „Uwaga! Nieznajome zwierzę” – rozmowa z dziećmi na temat ilustracji w KP4.18 – rozwijanie
umiejętności dokonywania oceny zachowania i unikania niebezpieczeństw.
6. „Polowanie lwa” – zabawa bieżna. „Żółwie w terrarium” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem
PiL 71; ćwiczenia w dodawaniu.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – „Pies goni kota” – zabawa bieżna; „Kangury” – zabawa
z elementem siłowym.
8. „Kodeks” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie umiejętności budowania zdań. „Mama da mi bułkę”
– zabawa relaksacyjna; ćwiczenia rozluźniające.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.