20-24.05 MAMA I TATA

Dzień 1. Portret rodzinny
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kim są moi rodzice?” – swobodne wypowiedzi dzieci. Łąka – zabawa taneczna przy piosence.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Ogródek mamy – rozmowa na podstawie treści wiersza E. Skarżyńskiej.
5. „Rodzinny portret” – zabawa pobudzająco-hamująca. „Moja rodzina” – zabawa plastyczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Rodzice i dzieci” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
8. „Zaproszenia” – zabawa plastyczna.
9. „Droga do domu” – zabawa ruchowa z elementem przeskoku. „Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Rodzinne gotowanie
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Co lubimy?” – zabawa słuchowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Kuchenna muzyka” – zabawy muzyczno-ruchowe.
5. „ Z tatą i mamą w kuchni” – wykonanie ciasta (napoleonki).
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Magiczne pudełko Tupa” – zabawa sensoryczna.
9. „Napoleonkowa uczta” – degustacja przygotowanego ciasta.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Razem jest wesoło
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kogo wołam?” – zabawa w kole.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tup, lalki i misie” – zabawa dydaktyczna.
5. „Wyższy – niższy” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. K2., 22 – naklejanie elementów na czarno-białym śladzie.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Wyścig w workach” – zabawa z elementem skoku. „Pilu, pilu gąski do domu” – zabawa z dialogiem.
8. „ Z mamą i tatą” – swobodne wypowiedzi dzieci. „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa naśladowcza ze śpiewem.
9. „Zaproszenia dla mamy i taty” – zabawa słownikowa.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. Upominki dla rodziców
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Gimnastyka buzi i języka”. „Kogo wołam?” – zabawa w kole.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznych w grupie. „Moja Mama, mój Tata” – zabawa plastyczna.
5. „Łąka” – zabawa taneczna przy piosence. „Kwiatki dla mamy i taty” – zabawa ruchowo-słuchowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Korale dla mamy, pasek dla taty” – zabawa dydaktyczna.
9. „Dróżka do domu” – zabawa ruchowa z elementem skoku. „Tup robi prezenty” – zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Święto Mamy i Taty
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kogo wołam?” – zabawa w kole.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18 – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie głównych grup mięśniowych, rozwijanie własnej wyobraźni, zabawy z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N., prawidłowe poruszanie po sali.
5. „Nasze rymowanki” – zabawa słuchowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „ Święto Mamy i Taty” – zaprezentowanie programu artystycznego przygotowanego przez dzieci.
9. Wręczenie rodzicom prezentów z okazji ich święta. Wspólna zabawa dzieci i rodziców.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

20-24.05

TYDZIEŃ 35. MAMA I TATA
Dzień 1. Moja rodzina
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Etykietki” – zabawa dydaktyczna; przygotowanie do czytania. „Idzie rak” – zabawa ruchowa;
ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Rodzina” – rozmowa z dziećmi na temat ich obserwacji i ilustracji w KP4.10 – swobodne wypowiedzi dzieci.
5. „Odbicie w lustrze” – zabawa ruchowo-naśladowcza; ćwiczenia koncentracji uwagi. „Moja wesoła
rodzina” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 68; przygotowanie do pisania.
6. „Kto prędzej wróci?” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Moi rodzice” – zabawa dydaktyczna;
ćwiczenia myślenia.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach, zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. „Geometryczne obrazki” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej. „Zagadkowa osoba” – zabawa słownikowa
– poszerzanie słownika czynnego dzieci.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. Moja mama umie wszystko
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Piegowate liczby” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w szybkim liczeniu. „Kominiarz” – zabawa
paluszkowa – rozwijanie sprawności dłoni i palców.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Walczyk dla mamy – osłuchanie z piosenką – aktywne słuchanie piosenki, zabawa rytmiczna,
zabawa taneczna. „Tajemnicza mama, tajemniczy tata” – rozmowa z dziećmi na temat zawodów
wykonywanych przez rodziców.
5. „Zwijanie dywanu” – zabawa ruchowa.
6. „Korale dla mamy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.11 – rozwijanie myślenia matematycznego.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach, zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. „Rodzice przy pracy” – zabawa plastyczna – przekazywanie wiedzy o świecie za pomocą plastycznych środków wyrazu. „Zgaduj – zgadula” – zabawa dydaktyczna: kodowanie czynności matematycznych za pomocą znaków i liczb. Walczyk dla mamy – utrwalenie pierwszej zwrotki
i refrenu oraz nauka drugiej zwrotki i refrenu; zabawa taneczna przy piosence.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Pomagam w domu
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Idzie rak” – zabawa ruchowa – rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Kosmici z odkurzacza – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania Liliany Fabisińskiej – uważne
słuchanie czytanego tekstu.
5. „Domowi pomocnicy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.12 – tworzenie pojęcia
na podstawie definicji; czytanie globalne wyrazów; rozumienie konieczności zakazu korzystania
przez dzieci z urządzeń elektrycznych.
6. „Praca mrówek” – zabawa na czworakach. „Domowe porządki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 69 – ćwiczenia w dodawaniu. Zabawa dydaktyczna z Cz 70–71; ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach, zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. „Kruche ciastka” – działanie dzieci – wdrażanie do planowania działań i realizacji planu oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. „Figurki zmieniajcie się” – zabawa ruchowa pobudzająco-
-hamująca.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie
audiobooków; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. Przygotowujemy upominki dla mamy i taty
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. Walczyk dla mamy – nauka trzeciej zwrotki i refrenu; ćwiczenie pamięci. Zabawa „Układanka” –
rozwijanie intuicji geometrycznych.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Walczyk dla mamy – zabawy rytmiczne podczas piosenki – rozwijanie wrażliwości rytmicznej
i improwizacyjnej.
5. „Laurka dla rodziców” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.13 – ćwiczenia w czytaniu.
„Jagody do kosza” – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania.
6. „Kwiatki dla mamy i taty” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 40–41 – działanie wg instrukcji słowo-obrazkowej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach,
zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. Przygotowanie ciasteczek – działanie dzieci – wdrażanie do planowania działań i realizacji planu
oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Dzień rodziny
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Idzie rak” – zabawa ruchowa; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Święto Rodziny – uroczystość z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka; działanie dzieci – przygotowanie
sali na przyjęcie gości, zaprezentowanie przygotowanego programu artystycznego, rodzinne zawody i konkursy.
5. Degustacja ciastek przygotowanych przez dzieci – rozwijanie potrzeby dzielenia wolnego czasu
z bliskimi; integrowanie rodziców.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
7. „Skrzynia domowych skarbów” – zabawa sensoryczna.
8. „Zwijanie dywanu” – zabawa ruchowa.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

13-17.05 WIOSENNA ŁĄKA

Dzień 1. Rośliny na łące
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Wędrujące palce – zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tup odwiedza łąkę” – wycieczka na łąkę lub rozmowa na podstawie ilustracji.
5. „ Bocian i żaby” – zabawa ruchowa bieżna.
6. „Wyścig świerszczy” – zabawa ruchowa na czworakach.
7. S wobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
8. „ Idą mrówki” – zabawa paluszkowa.
9. P raca z K2., 20 – różnicowanie kierunków w przestrzeni i pojęć dotyczących wielkości.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. To, co lata nad łąką
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Idą mrówki” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności rąk i palców oraz świadomości ruchów.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Łąka – osłuchanie z piosenką.
5. „Co lata nad łąką?” – rozwiązywanie zagadek.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Motyle nad łąką” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem elementów z WP 48.
9. „Ile kropek ma biedronka?” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. „Boćki i żaby” – zabawa ortofoniczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. To, co pełza po łące
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Żuki, mrówki i dżdżownice” – rozmowa na podstawie ilustracji – swobodne wypowiedzi dzieci. „Idą mrówki” – zabawa paluszkowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Nogi stonogi” – matematyczna zabawa dydaktyczna.
5. „Wyścig żuków z kulkami” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania. Praca z K2., 21 – dorysowywanie kropek biedronkom. Dopełnianie do wskazanej liczby elementów, porównywanie liczebności.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Biedronka” – zabawa rysunkowa. Rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
9. Łąka – zabawa taneczna przy piosence.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. To, co hasa po łące
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kto za kim?” – zabawa ruchowa. Doskonalenie umiejętności sprawnego ustawiania się w szeregu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Bocian i żaba – rozmowa na podstawie tekstu.
5. „ Bocian i żabki” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Na łące” – zabawa plastyczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. Łąka – zabawa taneczna przy piosence.
9. „Zwierzęta na łące” – zabawa dydaktyczna. „Biedronka” – masażyk.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Wiosenny koncert
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Co Tup usłyszał na łące?” – zabawa słuchowa. Różnicowanie dźwięków; wyróżnianie znanych dźwięków z szeregu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 – kształtowanie umiejętności podskoku, czworakowania, rozwijanie umiejętności poruszania się po sali bez potrącania innych dzieci oraz poprawnego wykonywania poleceń N.
5. „Wiosenny koncert” – zabawa twórcza. Improwizacja dźwiękowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Idą mrówki” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności dłoni i palców.
9. „Na łące” – wykonanie albumu, praca w zespołach.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

13-17.05

TYDZIEŃ 34. NA ŁĄCE
Dzień 1. Rośliny na łące
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Łąkowe tajemnice” – działanie dzieci; rozwijanie umiejętności planowania działań i współpracy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowanie do posiłku – działanie dzieci.
4. Łąka – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania Olgi Masiuk i ilustracji w KP4.5 – rozwijanie
koncentracji uwagi i umiejętności udzielania logicznej odpowiedzi; poznawanie ekosystemu łąkowego.
5. „Na łące” – wycieczka na łąkę – kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji i jej dokumentowania; rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci.
6. „Kolorowa łąka” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 38–39 – rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
7. „Taniec motyli” – zabawa muzyczna improwizacyjna.
8. „Co rośnie na łące?” – działanie dzieci; rozwijanie ciekawości poznawczej.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych

Dzień 2. Zwierzęta na łące
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Kosi, kosi łapki” – zabawa paluszkowa – rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Kto po łące chodzi na łapach?” – działanie dzieci; wdrażanie do samodzielnego zdobywania
informacji; współdziałanie w zespole. Praca z wierszem Krecik Bożeny Formy.
5. „Ł jak łapa” – wprowadzenie litery ł, Ł z wykorzystaniem KP4.6; ćwiczenia percepcji słuchowej
i wzrokowej; przygotowanie do czytania.
6. „Łasica goni kreta” – zabawa ruchowa na czworakach; rozwijanie zręczności dzieci. „Taniec kreta
z łasiczką” – zabawa taneczna do piosenki Nie chcę Cię znać; rozwijanie umiejętności świadomego poruszania się w przestrzeni.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – obserwacja owadów z wykorzystaniem lup – rozwijanie
ciekawości poznawczej i wiedzy o środowisku przyrodniczym.
8. „Dama z łasiczką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 68; utrwalenie poznanej litery.
„Ile kroków do domu?” – zabawa ruchowa z elementem mierzenia. „Zwierzęta na łące” – zabawa
plastyczna; posługiwanie się kreską i barwną plamą.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Owady
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Rozśpiewana łąka” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie wrażliwości i pamięci słuchowej.
„Wiosenne kwiaty” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Gdzie się podziały nasze kropeczki? – zabawa matematyczna na podstawie opowiadania Joanny
Modelskiej i KP4.7; wprowadzenie liczby 0.
5. „Łąka” – zabawy muzyczno-ruchowe i grafomotoryczne przy piosence z wykorzystaniem PiL 66
– kształtowanie wrażliwości rytmicznej.
6. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej w zabawach: „Kto mieszka na łące?”,
„Owady”, „Taniec łapek”.
7. Zabawy na boisku przedszkolnym. „Tropimy owady” – rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci
i wiedzy o najbliższym środowisku przyrodniczym.
8. „Kolorowe owady” – praca konstrukcyjna z wykorzystaniem materiałów recyclingowych – rozwijanie sprawności manualnej. Łąka – nauka słów 2. i 3. zwrotki piosenki; ćwiczenia pamięci.
„Zwierzęta do domu” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych

Dzień 4. Na łące – rozwój motyla
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Łąka – nauka 4. zwrotki piosenki; ćwiczenia pamięci. „Zielone” – zabawa ruchowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Zielona gąsienica” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 67 – ćwiczenia w liczeniu; rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
5. „Berek muszek” – zabawa ruchowa przy muzyce. „Żaby” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem
KP4.8; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
6. „Bocian i żaby” – zabawa ruchowa. „Na zielonej łące” – zabawa plastyczna przy piosence Śpiewam
na łące.
7. Zabawy dowolne dzieci w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Na wiosennej łące” – zabawa ortofoniczno-ruchowa – ćwiczenie sprawności narządów mowy.
„Która z kolei…” – zabawa dydaktyczna – posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Zabawa
relaksacyjna – masażyk.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Plener malarski
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Taniec motyli” – zabawa muzyczna improwizacyjna – rozwijanie kreatywności.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – doskonalenie motoryki i sprawności; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
5. „Kolorowy motyl” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem KP4.9. „Plener malarski” – zabawa plastyczna na świeżym powietrzu – rozbudzanie aktywności twórczej.
6. „Malujemy wiosnę” – zabawa dydaktyczna z Cz 69 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. „Tropimy owady” – obserwacja owadów za pomocą lup.
8. „Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
9. „Czytanki Supełka” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie umiejętności czytania. „Czytankowo” –
słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

6-10.05 LUBIMY KSIĄŻKI

Dzień 1. Moja ulubiona książka
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Moja ulubiona książka” – rozmowa z dziećmi.
5. „Liczymy książki” – zabawa muzyczno-ruchowa. „Ulubiona książka Tupa” – praca z K2., 19. Kolorowanie wg kodu.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy oraz zgodną zabawę – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Twarde-miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
8. „ Tajemnica Magicznego pudełka” – zabawa sensoryczna. Różnicowanie kształtów prostokąta i kwadratu. „Książki na półce” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa z elementem liczenia.
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. W książce znajdziesz wszystko
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka. „Książki i książeczki” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Bajki i bajeczki” – zabawy muzyczno-ruchowe.
5. „ Książka i książka” – rozmowa z dziećmi. Poznanie różnorodnych rodzajów książek.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Zabawy ruchowe na boisku przedszkolnym: „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „ Co będzie dalej?”– zabawa dydaktyczna. „Z książki do książki” – zabawa ruchowa z elementem skoku.
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Bajkopisarz
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka. „Zakładka do książki” – wykonanie zadania z WP 47.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznych w grupie. Bajkopisarz – rozmowa z dziećmi na podstawie rymowanki i ilustracji w Księdze zawodów.
5. „Z książki do książki” – zabawa ruchowa z elementem skoku. „Układamy książki na półkach” – zabawa dydaktyczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe na boisku przedszkolnym: „Twarde – miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „Bajkopisarz” – zabawa paluszkowa. Trojak – zabawa taneczna przy melodii ludowej – utrwalenie. /
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. Robimy książkę
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Jak wygląda książka?” – rozmowa z dziećmi. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznych w grupie. „Moja książka” – praca plastyczna z wykorzystaniem.
5. „Książki na półce” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa z elementem liczenia. „Kto pierwszy do mety” – gra-ściganka.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy. /
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Twarde – miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „W bibliotece” – wycieczka do pobliskiej biblioteki.
9. Poczytam wam bajkę – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 5. Kącik książki
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Zmartwienie Tupa” – rozmowa z dziećmi na temat szanowania książek. Nikt się nie spodziewa – gimnastyka buzi i języka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 – kształtowanie umiejętność podskoku, czworakowania, rozwijanie swoich umiejętności.
5. Wycieczka do biblioteki – słuchanie opowiadania O. Masiuk czytanego przez N. Rozmowa na podstawie jego treści.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. „Twarde – miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa; „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „ Kto pracuje w bibliotece?” – rozmowa na podstawie ilustracji w Księdze zawodów. „Biblioteka u Tropicieli” – zabawa tematyczna w kąciku książki.
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

6-10.05

Dzień 1. Moje książki
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Kącik książki – aranżowanie kącika czytelniczego.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowanie do posiłku – działanie dzieci.
4. Strażnik książek – rozmowa na temat treści opowiadania Magdaleny Zawadzkiej. „Książki, książeczki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.1 – klasyfikowanie wg wskazanych cech.
5. „Książki na półkę” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Bohaterowie naszych książek” –
zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 64 – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
dzieci.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – doskonalenie motoryki i sprawności; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
7. Zabawy na świeżym powietrzu zwykorzystaniem sprzętu jordanowskiego – huśtawki, piaskownica.
8. Księgarnia/Biblioteka – wycieczka – poznawanie instytucji społecznych w najbliższym środowisku dziecka.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. rodzica, rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich  potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. W bibliotece
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Supełkowa biblioteka” – działanie dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami
porządkowymi. Przygotowanie do posiłku – działanie dzieci.
4. Kłótnia książek – rozmowa na temat treści opowiadania Łukasza Bernady i ilustracji w Cz 64–65
– tworzenie logicznych wypowiedzi.
5. „Noc w bibliotece” – zabawa ruchowa przy muzyce, rozwijanie wrażliwości muzyczno-ruchowej
dzieci.
6. „Książki na półkach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.2. Wprowadzenie liczby 9
w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
7. „Nasza warszawska syrenka” – zabawy muzyczne przy piosence – rozwijanie wrażliwości muzyczno-ruchowej. Zabawy ruchowe na placu zabaw z elementem rywalizacji.
III 8. „W bibliotece” – zabawa plastyczna, malowanie wrażeń z wycieczki. „Plastelinowe czytanki” –
zabawa manualna, rozwijanie sprawności manualnej. „Dywaniki” – zabawa dydaktyczna, odczytywanie składników liczby 9.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Jak powstaje książka
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Kto to jest?” – działanie dzieci, rozwijanie umiejętności zdobywania informacji.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Skąd się biorą książki?” – rozmowa z dziećmi na temat historyjki obrazkowej z wykorzystaniem
KP4.3 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; ćwiczenia w czytaniu.
5. „Litery” – zabawa ruchowa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
6. „Supełek w księgarni” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami.
7. „Mali graficy” – zabawa grafomotoryczna, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zabawy
ruchowe na placu zabaw.
8. „Księgarnia” – zabawa tematyczna – rozwijanie umiejętności współpracy. „Nasza Nasza warszawska syrenka” – zabawa taneczna przy piosence – rozwijanie umiejętności planowego poruszania
się w przestrzeni.
9. „Jestem ilustratorem” – zabawa plastyczna. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone osoby.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. Szanujmy książki
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Prawda czy fałsz” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia logicznego. „Dbamy o książki” –
działanie dzieci, rozwijanie sprawności manualnej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Książka czeka – rozmowa na temat treści wiersza Hanny Łochockiej i Cz 66–67 – rozumienie
potrzeby dbania o książki i ustalenie zasad korzystania z książek. „Jesteśmy bohaterami z bajek” –
zabawa ruchowa, rozwijanie wyobraźni przestrzennej dzieci.
5. „Zakładka do książki” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna – rozwijanie sprawności manualnej.
6. „Maszyna drukarska” – zabawa ruchowa – rozwijanie koncentracji uwagi. „Nasza warszawska syrenka” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence – rozwijanie wrażliwości rytmicznej i improwizacyjnej.
7. Zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego – huśtawki, piaskownica.
8. Książka czeka – nauka wiersza na pamięć – rozwijanie pamięci krótkotrwałej. „Nasza warszawska
syrenka” – zabawa taneczna przy piosence. „Domino” – zabawa dydaktyczna – poznawanie składników liczby 9.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszoną osobę lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych

Dzień 5. Przygody Supełka
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Książki w pudełku” – zabawa dydaktyczna; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania
do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – doskonalenie motoryki i sprawności; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
5. „Nieuważny ilustrator” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.4 – rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
6. „Przygoda przecinka” – zabawa twórcza – rozwijanie myślenia twórczego dzieci. „Ilustratorzy” –
zabawa plastyczna, rozwijanie wrażliwości plastycznej.
7. Zabawy ruchowe na boisku przedszkolnym. „Przejście pod zwalonym pniem” – zabawa ruchowa
z elementami skłonu.
8. „Robimy książkę” – działanie dzieci, rozwijanie umiejętności planowania i myślenia przyczynowo-
-skutkowego. „Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonych gości lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.
apaszka dla
każdego dziecka,
CD
Cz 66
CD
kostki domina
z W 31
książki lub
audiobooki
Tydzień 33. JAK POWSTAJE KSIĄ

29.04-03.05 POLSKA

Dzień 1. Na mojej ulicy
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję wzrokową.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. „Na mojej ulicy” – wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń.
5. „Dzieci do domów, dzieci na spacer” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. S pacer po ulicach znajdujących się najbliżej przedszkola – oglądanie stojących tam budynków; dzieci wskazują swoje domy.
8. „Mój dom” – zabawa plastyczna. „Raz, dwa, trzy, tyle zrobisz ty!” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
9. „ Zabawy z Tupem” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję słuchową.
10. „Zabawa dowolna dzieci w kącikach” – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 2. Mieszkam w…
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję wzrokową.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy.
5. Polska, biało-czerwoni – zabawy ruchowo-słuchowo-wzrokowe przy piosence.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. „Moja miejscowość” – wycieczka po miejscowości. Zaobserwowanie najbardziej charakterystycznych miejsc i obiektów. Omówienie ich nazwy i przeznaczenia.
8. „Mieszkam w…” – nauka nazwy miejscowości i adresu.
9. „Ludzie do ludzi” – zabawa ruchowa. „Co to za miejsce?” – zagadki wzrokowe.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 4. Polska – moja ojczyzna
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Mazurek Dąbrowskiego – nauka pierwszej zwrotki hymnu państwowego.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Co to jest Polska? – rozmowa na podstawie treści wiersza C. Janczarskiego. „Raz, dwa, trzy, tyle zrobisz ty!” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
5. „Moja ojczyzna” – zabawa plastyczna. Malowanie pastelami.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Spacer po ulicach znajdujących się najbliżej przedszkola – oglądanie budynków; dzieci wskazują swoje domy.
8. Mazurek Dąbrowskiego – śpiewanie pierwszej zwrotki i słuchanie hymnu w postawie zasadniczej.
9. „Co się zmieniło?” – zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć wzrokową. „Z miasta do miasta” – zabawa ruchowa z elementem skoku i przeskoku.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

23-26.04 DBAMY O ŚRODOWISKO

Dzień 1. Czy powietrze jest czyste?
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Zabawy z Tupem” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję słuchową. Wyróżnianie samogłosek na początku wyrazów.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. „Tup szuka dymów i dymków” – wycieczka. Obserwacja różnych źródeł zanieczyszczenia powietrza.
5. „Czy powietrze jest czyste i zdrowe?”– rozmowa z dziećmi – „burza mózgów”. „Wąchamy powietrze” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Z abawy w ogrodzie przedszkolnym. „Czujemy wiatr” – zabawa sensoryczna. „Wiatr” – zabawa ruchowa bieżna.
8. „Maszyna” – zabawa paluszkowa. „Nie chcemy dymu!” – zabawa plastyczna. Wykonanie plakatu.
9. „Wiatraczki” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Wiatrak” – zabawa dydaktyczna. Składanie obrazka wg wzoru.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Lubimy czystą wodę
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Wieloryb i rybki” – zabawa w kole.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Polska, biało-czerwoni – osłuchanie z piosenką. Zabawy rytmiczne i ruchowe przy piosence.
5. „ Płynie woda” – zabawa w kole. „Na dnie czystego jeziora” – praca plastyczna z wykorzystaniem WP 45.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. /
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. „Powódź” – zabawa z elementem wspinania.
8. Czy woda jest czysta? – zabawa badawcza. Prowadzenie obserwacji, próby wnioskowania.
9. Polska, biało-czerwoni – zabawa ilustracyjna do piosenki. Mniej, więcej, tyle samo – zabawa dydaktyczna. Przelewanie płynów, obserwowanie zmian i wnioskowanie na ich podstawie.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. W lesie powinno być zielono
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Tup w lesie” – gimnastyka buzi i języka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznych w grupie. „Odgłosy lasu” – zabawa słuchowa. „Kupujemy drzewa” – zabawa dydaktyczna. Wymiana 1 do 1 i 1 do 2.
5. „Sadzimy las” – zabawa plastyczna w zespołach.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
8. Polska, biało-czerwoni – zabawa ilustracyjna do piosenki.
9. „Tup – przyjaciel lasu” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 4. Na śmieciarce
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Polska biało-czerwoni – utrwalenie piosenki. Śpiewanie zespołowo lub indywidualnie.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Śmieciarz – słuchanie opowiadania O. Masiuk czytanego przez N. Rozmowa na podstawie jego treści.
5. „Śmieciarki przy pracy” – zabawa ruchowa bieżna. „Śmieciarka” – zabawa plastyczna. Kolorowanie i uzupełnianie konturu plastikowymi korkami.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym:
8. „Na śmieciarce” – opowiadanie historyjki obrazkowej w Księdze zawodów.
9. „Butelki na taśmie” – zabawa ruchowa. „Tup w lesie” – gimnastyka buzi i języka.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

23-26.04

TYDZIEŃ 32. KTO TY JESTEŚ?
Dzień 1. Polska – legendy
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Moje ręce” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Ojczyzna” – słuchanie wiersza Włodzimierza Domeradzkiego; tworzenie słownika pojęć związanych ze słowem Polska. Wyjaśnienie pojęcia ojczyzna. Poznanie znaczenia postawy patriotycznej.
Nauka na pamięć wiersza.
5. „Co to jest Polska?” – praca z mapą konturową Polski; ćwiczenia w czytaniu, szukanie i zaznaczanie
na mapie miejscowości lub miasta położonego najbliżej miejsca zamieszkania dzieci. „Zwiedzamy
Polskę” – udział w zabawie ruchowej.
6. Praca w KP 3.29 – dopasowywanie zdań do obrazka, ćwiczenia w czytaniu. „Polskie stroje ludowe”
– zabawa dydaktyczna; poznanie różnych strojów ludowych. „Strój z mojego regionu” – rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie
odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5 – rozwijanie koordynacji ruchowej, doskonalenie motoryki,
umiejętności współpracy w parach lub grupie, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw.
9. „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” – wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego, omówienie treści legendy przez uporządkowanie obrazków wykonanych przez N. Zwrócenie uwagi
na pierwszą stolicę Polski – Gniezno. Prezentacja godła państwowego, zwrócenie uwagi na kolorystykę. Czytanie globalne wyrazu godło. „Godło Polski” – składanie obrazka z części.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 2. Godło, flaga, hymn
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Moje godło” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Mazurek Dąbrowskiego – zapoznanie ze słowami i melodią hymnu narodowego. „Jak należy
się zachowywać podczas słuchania lub śpiewania hymnu narodowego?” – zabawa dydaktyczna;
zwrócenie uwagi na postawę zasadniczą podczas słuchania i śpiewania hymnu. Nauka pierwszej
zwrotki.
5. Barwy ojczyste – zapoznanie dzieci z wierszem Czesława Janczarskiego. Prezentacja flagi Polski.
Omówienie znaczenia flagi, miejsc i okoliczności jej prezentacji. Wyszukiwanie flagi Polski wśród
innych flag – analiza i synteza wzrokowa, wyszukiwanie takiego samego obrazka.
6. „Wyszukiwanie głoski f” oraz „Czy jest tu głoska f?” – analiza i synteza słuchowa wyrazów;
Monografia litery f na podstawie wyrazów: flaga, Franek. Praca z KP 3.30 – prezentacja litery f, F
na podstawie wyrazów: flaga, Franek. Wyszukiwanie litery f w tekście, analiza i synteza słuchowa
wyrazów; próby odczytywania sylab z poznanych liter i całych prostych wyrazów; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. „Prawda czy fałsz?” – zabawa słownikowa; rozwijanie logicznego myślenia, usystematyzowanie
wiedzy na temat Polski. „Jedzie pociąg z daleka” – zabawa ruchowa przy piosence tradycyjnej;
nazywanie miejsc w Polsce;
9. „Nasza Polska” – praca plastyczna; rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. „Wyścig
rycerzy” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 3. Kraków
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Moja flaga” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Zabawy z mapą Polski” – prezentacja mapy konturowej Polski, przedstawienie regionów Polski
z uwzględnieniem gór, morza, Śląska, nizin i ich umiejscowienia na mapie. Omówienie symboliki mapy: sposoby zaznaczania wód, dróg, miast itp. Próby wyszukiwania wskazanych miejsc.
Wyszukanie dwóch głównych rzek Polski – Wisły i Odry. Pomiar długości wskazanych rzek za
pomocą sznurka. Porównanie wyniku pomiaru.
5. Płynie Wisła, płynie – osłuchanie z fragmentem piosenki w wykonaniu N. „Kraków na obrazkach”
– zabawa dydaktyczna; prezentacja najbardziej charakterystycznych dla Krakowa miejsc i symboli.
Wawel – recytacja wiersza Czesława Janczarskiego.
6. „Raz dwa, trzy smok patrzy” – zabawa ruchowa; kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał. „Smok
wawelski” – praca plastyczno-techniczna.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie
odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. „Krakowiaczek jeden…” – zabawa taneczna; powtórzenie kroku podstawowego krakowiaka (kroku
dostawnego). Taniec przy muzyce krakowiaka po kole.
9. „Litera f” – zabawy usprawniające koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową; kreślenie wzoru
litery w pisanej przy piosence Płynie Wisła, płynie. Praca z PiL 62 – ćwiczenia w pisaniu litery f po
śladzie.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 4. Warszawa
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do
korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych
przez N.
2. „Moje legendy” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Zabawy z mapą Polski” – zabawa dydaktyczna; prezentacja mapy konturowej Polski, odszukanie
na mapie Krakowa i Warszawy. Wyjaśnienie pojęcia stolica. Wszyscy kochamy naszą stolicę –
słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego.
5. „Warszawa” – prezentacja najbardziej charakterystycznych miejsc i symboli tego miasta. Praca
z KP 3.31 – łączenie w pary zdjęć i cieni obiektów związanych z Warszawą, odczytywanie zdań
o Warszawie. „Warszawskie symbole” – zabawa dydaktyczna kształtująca orientację na kartce.
6. Praca z PiL 63 – ćwiczenia orientacji na kartce. „Warszawskie tramwaje” – zabawa ruchowa naśladowcza.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie
odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. Warszawska Syrenka – osłuchanie z piosenką; zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
„Warszawski walczyk” – zabawa ruchowa przy piosence. „Zabawy z mapą Polski” – prezentacja
mapy Polski – próby czytania globalnego nazw miast położonych wzdłuż Wisły. Szczególne zwrócenie uwagi na Toruń i Gdańsk.
9. „Na plaży” – zabawa ruchowa. „Kto pierwszy przypłynie Wisłą do morza?” – gra-ściganka; przestrzeganie reguł gry, sprawne przeliczanie w zakresie dwunastu.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

15-18.04 CZEKAMY NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Dzień 1. Wielkanocne zwyczaje
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Pasterz szuka baranka” – zabawa integracyjna.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 14 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Wielkanocne zwyczaje” – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza. „Ozdabiamy pisankę” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
5. „Pisanka” – praca z K2., 12. Zamiana kolorów wg kodu.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. S pacer w okolicy przedszkola – rozwijanie samodzielności w nakładaniu wierzchnich ubrań; zwrócenie uwagi na kolejność nakładania poszczególnych części garderoby.
8. „Już niedługo święta” – rozmowa z dziećmi na podstawie doświadczeń dzieci oraz ilustracji przygotowanych przez N.
9. „Zajączki do domu” – zabawa ruchowa na czworakach. „Drzewo” – masażyk.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

 

Dzień 2. Pisanki‑kraszanki
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Moja druga połowa” – zabawa integracyjna.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 14 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.
4. „Kolorowe kurczątka” – zabawa muzyczno-ruchowa.
5. „Pisanka” – praca plastyczna z wykorzystaniem elementów z WP 38 i 39. Wykonanie witrażu.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. S pacer w okolicy przedszkola – rozwijanie samodzielności w nakładaniu wierzchnich ubrań; zwrócenie uwagi na kolejność nakładania poszczególnych części garderoby. ?
8. „Pisanki Tupa” – porządkowanie zdarzeń w historyjce obrazkowej. „Wędrująca pisanka” – zabawa zręcznościowa.
9. „Malowanki – pisanki” – zabawa plastyczna. 10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

 

Dzień 3. Wielkanocne zwierzątka
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Zajączki” – zabawa paluszkowa.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 14 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Wielkanocne zwierzątka” – zabawa dydaktyczna.
5. „Wyścig zajączków” – zabawa ruchowa z elementem skoku. „Kura znosi jajka” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. S pacer w okolicy przedszkola – rozwijanie samodzielności w nakładaniu wierzchnich ubrań; zwrócenie uwagi na kolejność nakładania poszczególnych części garderoby.
8. „ Kurczątka” – zabawa plastyczna.
9. „Zajączek szuka norki” – zabawa ruchowa na czworakach. „Drzewo” – masażyk.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.

KOSZYCZEK WIELKANOCNY
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Spacer kurcząt” – zabawa rytmiczna.
3. Zestaw porannych zabaw ruchowych nr 14 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Co Tup włożył do koszyczka?” – zabawa dydaktyczna. „Jajko do koszyka” – zabawa ruchowa zręcznościowa.
5. „Koszyk wielkanocny” – praca plastyczna z wykorzystaniem elementów z WP 40.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. S pacer w okolicy przedszkola – rozwijanie samodzielności w nakładaniu wierzchnich ubrań; zwrócenie uwagi na kolejność nakładania poszczególnych części garderoby.
8. „Malowanki-pisanki” – zabawa plastyczna.
9. „Wędrująca pisanka” – zabawa zręcznościowa. „Pasterz szuka baranka” – zabawa integracyjna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.