24-28.06 JUŻ WAKACJE

Dzień 1. Jedziemy na wakacje
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Do widzenia, przedszkole! – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania. „Samochody” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca.
5. „Czym jedziemy na wakacje?” – rozwiązywanie zagadek.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Co jeździ, lata, pływa?” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów wg przeznaczenia. „Rower” – zabawa ruchowa na plecach.
9. „Samochód” – sklejanie pojazdu z pudełek po zapałkach.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Nad morzem
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Wakacje Tupa” – zabawa słuchowa. Doskonalenie percepcji słuchowej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Na morzu”. Rozmowa na podstawie obrazka z Księgi zawodów. „Wciąganie żagla” – zabawa ze skakanką.
5. „Zbieramy muszelki” – zabawa dydaktyczna z liczeniem – rozwijanie umiejętności przeliczania.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy. /
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Co tonie, co pływa” – zabawa badawcza. Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
9. „ Wieloryb i rybki” – zabawa ruchowa z dialogiem. Praca z K2., 30 – tworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. W górach
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Trojak” – zabawa taneczna do melodii. Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tup odwiedza góry” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji w albumach. „Skoki kozicy” – zabawa ruchowa z elementem przeskoku.
5. „Górskie kamyki” – zabawa matematyczna. Kontynuowanie rozpoczętych rytmów.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami –oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Góry” – zabawa plastyczna. Doskonalenie sprawności palców.
9. „ Z góry i pod górę” – zabawa ruchowa ilustracyjna. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. Nad jeziorem
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności palców.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tańczące fale” – zabawa muzyczno-plastyczna.
5. „Przejście przez mostek” – zabawa z elementem równowagi. „Tup nad jeziorem” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie percepcji wzrokowej.
9. „Wyścig łódek” – zabawa ruchowa. „Rybki i wieloryb” – zabawa ilustracyjna z chustą animacyjną.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Bezpieczne wakacje
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności palców.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – kształtowanie umiejętność podskoku, czworakowania oraz poprawnego wykonywania poleceń N.
5. „Bezpieczne wakacje” – rozmowa z dziećmi. Budowanie poprawnej wypowiedzi.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. „Piaskowe budowle” – zabawy w piaskownicy.
8. „Dobre rady na bezpieczne wakacje” – rozmowa, ustalenie kodeksu bezpiecznego zachowania.
9. „Koło ratunkowe” – zabawa ruchowa z elementem celowania. „Moje miejsce na wakacje” – zabawa plastyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

17-21.06 KOLORY LATA

Dzień 1. Żółty
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie narządów mowy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. „Żółty” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
5. „ Zabawy z Tupem” – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie percepcji słuchowej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego. Szukanie w najbliższym otoczeniu różowego koloru.
8. „Kolory” – zabawa w kole.
9. „Kogel-mogel” – przygotowanie deseru.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Zielony
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kolory” – zabawa z piłką w kole. Rozwijanie szybkiej reakcji na hasło N.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Kim zostanę?” – zabawa taneczna przy piosence. „Muzykalne kolory” – zabawy muzyczne.
5. „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. „Zielony” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego, szukanie w najbliższym otoczeniu zielonego koloru.
8. „Zielone zagadki” – rozwiązywanie zagadek. Kształtowanie umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie definicji.
9. „Raz, dwa, trzy, żaba patrzy…” – zabawa ruchowa. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Niebieski
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. „Niebieski” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
5. „ Rybki i wieloryb” – zabawa ilustracyjna z chustą animacyjną. „Niebieski świat” – lepienie z niebieskiej plasteliny.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości zgodnej zabawy – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego, szukanie w najbliższym otoczeniu niebieskiego koloru. /
8. „Kolorowa orkiestra” – gra na dzwonkach. Rozwijanie koncentracji uwagi.
9. „Kolory” – zabawa w kole. Rozwijanie szybkości reakcji na hasło N.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Tęczowy świat
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa. Kim zostanę? – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – kształtowanie umiejętności podskoku, czworakowania, poprawnego wykonywania polecenia N.
5. „Piekarz” – rozmowa na podstawie wiersza. „Piekarz” – zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Czapka cukiernika” – origami. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej.
9. „Tup – cukiernik” – pieczenie ciasta biszkoptowego.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

 

10-14.06 KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ

Dzień 1. W przedszkolu
. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności palców dłoni.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Kim zostanę w przyszłości?” – rozmowa na podstawie opowiadania Odlotowe zawody O. Masiuk. „Wielkie porządki” – zabawa ruchowa w kole.
5. „ Kto pracuje w przedszkolu?” – rysowanie kredkami.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy. Dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „ Kto pracuje w przedszkolu?” – zabawa słownikowa. Rozwijanie czynnego słownika dziecka o nazwy zawodów. „Nauczyciel i uczeń” – zabawa naśladowcza.
9. „Magiczne pudełko Tupa” – zabawa sensoryczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Na pomoc
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Wielkie porządki” – zabawa ruchowa w kole. Rozwijanie koncentracji uwagi i reakcji na sygnał słowny.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Kim zostanę – osłuchanie z piosenką. Zabawy rytmiczno-ruchowe.
5. P raca z K2., 27 – labirynt.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Na pomoc!” – zabawa tematyczna. Nauka numeru alarmowego 112.
9. „Strażak” – masażyk B. Gawrońskiej. Kim zostanę? – nauka słów piosenki.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. W sklepie
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa – rozwijanie sprawności palców dłoni.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Kto pracuje w sklepie?” – rozmowa na podstawie ilustracji. „Zabawki na półkach” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
5. „W sklepie” – zabawa tematyczna z elementem liczenia.
6. „ Tup w sklepie” – wycieczka do najbliższego sklepu.
7. S wobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
8. P raca z K2., 28 – wskazywanie różnic na obrazkach. „Wielkie porządki” – zabawa ruchowa w kole.
9. „W sklepie” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów; określanie kryteriów klasyfikacji.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. U lekarza
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Kim zostanę – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. „Gdy się źle czujemy…” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji. „Kulawy lisek” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
5. „Gipsowe wazoniki” – zabawa plastyczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Gipsowe wazoniki” – zabawa plastyczna. „Lisek” – zabawa w kole.
9. „ W gabinecie u pielęgniarki” – zabawa tematyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. W piekarni
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kucharka” – zabawa paluszkowa. Kim będę? – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie głównych grup mięśniowych, rozwijanie własnej wyobraźni. Zabawy z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N., prawidłowe poruszanie się po sali.
5. Piekarz – rozmowa na podstawie wiersza. „Piekarz” – zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Czapka cukiernika” – origami. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej.
9. „Tup-cukiernik” – pieczenie ciasta biszkoptowego.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

3-7.06 ŚWIĘTO DZIECI

Dzień 1. Mój ulubiony kolega / koleżanka
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Zawody języczków” – gimnastyka buzi i języka. Rozwijanie sprawności narządów mowy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „O kim mówię?” – zabawa słownikowa. Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami, poszerzanie czynnego słownika dziecka.
5. „Znajdź sobie parę” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Praca z K2., 25 – doskonalenie percepcji wzrokowej i określania kierunków w przestrzeni.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Wieloryb i rybki” – zabawa ruchowa z dialogiem. „Berek kucany” – zabawa bieżna.
8. „Mój kolega” – zabawa plastyczna – rozwijanie umiejętności rysowania szczegółów postaci.
9. „Do koła zapraszam…” – zabawa ruchowa w kole. „Kogo woła Tup?” – zabawa dydaktyczna słuchowa. Doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy słuchowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Prawa dziecka
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nie chcę cię” – zabawa taneczna.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. O prawach dziecka – rozmowa na podstawie wiersza M. Brykczyńskiego.
5. „Dziecięce radości” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci; „Muzyką malowane” – zabawa muzyczno-plastyczna. Rozwijanie umiejętności ilustrowania muzyki innymi środkami wyrazu.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Szukam przyjaciela” – zabawa naśladowcza.
8. „Po kamyczkach” – zabawa ruchowa. Ilustrowanie ruchem treści wiersza.
9. „Co się zmieniło?” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie pamięci wzrokowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Dzieci na świecie
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Do koła zapraszam…” – zabawa ruchowa w kole. Rozwijanie syntezy słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Najpierw – potem” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Uświadamianie zmian zachodzących w wyglądzie człowieka w miarę upływu czasu.
5. „Rób tak – nie rób tak” – zabawa ruchowa naśladowcza. „Zabawa przyjaciół” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem WP 51. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Tup mi powiedział…” – zabawa w kole. Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym. „Stoi Różyczka” – zabawa ruchowa w kole.
9. Jestem duży! – nauka wiersza na pamięć. Rozwijanie pamięci słuchowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 4. Zabawy z różnych stron świata
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Jestem duży! – utrwalenie wiersza. „Nie chcę cię” – zabawa taneczna.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Mój kolega na innym kontynencie” – zabawa plastyczna. Rozwijanie umiejętności rysowania wg wzoru. „Kolory, łączcie się!” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
5. „W co lubimy się bawić?” – rozmowa z dziećmi. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem logicznym i gramatycznym. 6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Klasy” – zabawa z elementem skoku; „Koszykówka” – zabawa z elementem rzutu; „Przeciąganie liny” – zabawa słowa.
8. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz umiejętności cięcia po linii.
9. „Do koła zapraszam…” – zabawa ruchowa w kole. Doskonalenie syntezy słuchowej.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Dzień radości
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Mam chusteczkę haftowaną” – tradycyjna zabawa w kole ze śpiewem.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie głównych grup mięśniowych, rozwijanie własnej wyobraźni. Zabawy z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N., prawidłowe poruszanie po sali.
5. P raca z K2., 26 – porządkowanie zdarzeń w historyjce obrazkowej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Coś dla ducha” – teatrzyk dla dzieci w wykonaniu rodziców i pracowników przedszkola.
9. „Festyn radości” – zabawy zespołowe dla dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym. Wytwarzanie atmosfery współpracy i współdziałania; zacieśnianie więzi pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności przedszkolnej.
10. „Coś dla ciała” – poczęstunek, pieczenie kiełbasek.

27-31.05 ZWIERZĘTA DOMOWE

Dzień 1. Pies – przyjaciel człowieka
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Szczeniaki” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. „Przyjaciele Tupa” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji – rozwijanie wiedzy na temat roli psa w życiu człowieka.
5. „Pies goni kota” – zabawa ruchowa bieżna. Praca z K2., 23 – rozwijanie percepcji wzrokowej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Kto odwiedził Tupa?” – zagadki słuchowe. Rozpoznawanie głosów zwierząt.
9. „Piesek niesie kość” – zabawa ruchowa na czworakach. „Geometryczne układanki” – zabawa dydaktyczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Rybki
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Moje rybki – zabawa taneczna przy piosence.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Rybki w akwarium” – zabawy muzyczno-ruchowe.
5. „Rybki pod kamieniami” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Co rośnie w akwarium” – zabawa sensoryczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Nasze akwarium” – zabawa plastyczna.
9. „ Wieloryb i rybki” – zabawa ruchowa z dialogiem.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Zwierzęta u lekarza
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Moje rybki – nauka pierwszej zwrotki piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Lekkie – ciężkie” – zabawa dydaktyczna.
5. „U weterynarza” – wycieczka do przychodni weterynaryjnej.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Kształtowanie postawy dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy w ogrodzie przedszkolnym: „Na huśtawce” – zabawa badawcza. „Ciężki – lekki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
8. „Na obrazku” – zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć wzrokową z wykorzystaniem K2., 24.
9. „Kulawa papuga” – zabawa ruchowa z elementem skoku. „Weterynarz” – rozmowa na podstawie historyjki w Księdze zawodów.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 4. Opiekujemy się zwierzętami
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Rozmowa zwierząt” – zabawa rytmiczna.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Zwierzę – istota czująca – rozmowa na podstawie treści wiersza. „Moje ulubione zwierzątko domowe” – malowanie farbami plakatowymi.
5. „Zabawa zwierząt” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Zagadki Tupa” – zabawa słuchowa. Próby wyróżniania spółgłoski na początku grup spółgłoskowych.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. Moje rybki – nauka słów II zwrotki piosenki.
9. „Kulawa papuga” – zabawa ruchowa z elementem skoku. „Szczeniaki” – zabawa paluszkowa.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Uwaga, nieznajome zwierzę!
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Szczeniaki” – zabawa paluszkowa. „Moje rybki” – zabawa taneczna przy piosence.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18 – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie głównych grup mięśniowych, rozwijanie wyobraźni, zabawy z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N., prawidłowe poruszanie po sali.
5. „Zwierzątka domowe” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem WP 50.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. Zły pies – słuchanie opowiadania. Rozmowa na podstawie jego treści.
9. Moje rybki – nauka słów 3 zwrotki piosenki. Zabawa taneczna przy piosence.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

20-24.05 MAMA I TATA

Dzień 1. Portret rodzinny
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kim są moi rodzice?” – swobodne wypowiedzi dzieci. Łąka – zabawa taneczna przy piosence.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Ogródek mamy – rozmowa na podstawie treści wiersza E. Skarżyńskiej.
5. „Rodzinny portret” – zabawa pobudzająco-hamująca. „Moja rodzina” – zabawa plastyczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Rodzice i dzieci” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
8. „Zaproszenia” – zabawa plastyczna.
9. „Droga do domu” – zabawa ruchowa z elementem przeskoku. „Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. Rodzinne gotowanie
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Co lubimy?” – zabawa słuchowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Kuchenna muzyka” – zabawy muzyczno-ruchowe.
5. „ Z tatą i mamą w kuchni” – wykonanie ciasta (napoleonki).
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Magiczne pudełko Tupa” – zabawa sensoryczna.
9. „Napoleonkowa uczta” – degustacja przygotowanego ciasta.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Razem jest wesoło
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kogo wołam?” – zabawa w kole.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tup, lalki i misie” – zabawa dydaktyczna.
5. „Wyższy – niższy” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. K2., 22 – naklejanie elementów na czarno-białym śladzie.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Wyścig w workach” – zabawa z elementem skoku. „Pilu, pilu gąski do domu” – zabawa z dialogiem.
8. „ Z mamą i tatą” – swobodne wypowiedzi dzieci. „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa naśladowcza ze śpiewem.
9. „Zaproszenia dla mamy i taty” – zabawa słownikowa.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. Upominki dla rodziców
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Gimnastyka buzi i języka”. „Kogo wołam?” – zabawa w kole.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznych w grupie. „Moja Mama, mój Tata” – zabawa plastyczna.
5. „Łąka” – zabawa taneczna przy piosence. „Kwiatki dla mamy i taty” – zabawa ruchowo-słuchowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Korale dla mamy, pasek dla taty” – zabawa dydaktyczna.
9. „Dróżka do domu” – zabawa ruchowa z elementem skoku. „Tup robi prezenty” – zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Święto Mamy i Taty
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kogo wołam?” – zabawa w kole.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18 – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie głównych grup mięśniowych, rozwijanie własnej wyobraźni, zabawy z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N., prawidłowe poruszanie po sali.
5. „Nasze rymowanki” – zabawa słuchowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
8. „ Święto Mamy i Taty” – zaprezentowanie programu artystycznego przygotowanego przez dzieci.
9. Wręczenie rodzicom prezentów z okazji ich święta. Wspólna zabawa dzieci i rodziców.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

13-17.05 WIOSENNA ŁĄKA

Dzień 1. Rośliny na łące
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Wędrujące palce – zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Tup odwiedza łąkę” – wycieczka na łąkę lub rozmowa na podstawie ilustracji.
5. „ Bocian i żaby” – zabawa ruchowa bieżna.
6. „Wyścig świerszczy” – zabawa ruchowa na czworakach.
7. S wobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
8. „ Idą mrówki” – zabawa paluszkowa.
9. P raca z K2., 20 – różnicowanie kierunków w przestrzeni i pojęć dotyczących wielkości.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. To, co lata nad łąką
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Idą mrówki” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności rąk i palców oraz świadomości ruchów.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Łąka – osłuchanie z piosenką.
5. „Co lata nad łąką?” – rozwiązywanie zagadek.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Motyle nad łąką” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem elementów z WP 48.
9. „Ile kropek ma biedronka?” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. „Boćki i żaby” – zabawa ortofoniczna.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. To, co pełza po łące
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Żuki, mrówki i dżdżownice” – rozmowa na podstawie ilustracji – swobodne wypowiedzi dzieci. „Idą mrówki” – zabawa paluszkowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Nogi stonogi” – matematyczna zabawa dydaktyczna.
5. „Wyścig żuków z kulkami” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania. Praca z K2., 21 – dorysowywanie kropek biedronkom. Dopełnianie do wskazanej liczby elementów, porównywanie liczebności.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Biedronka” – zabawa rysunkowa. Rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
9. Łąka – zabawa taneczna przy piosence.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. To, co hasa po łące
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Kto za kim?” – zabawa ruchowa. Doskonalenie umiejętności sprawnego ustawiania się w szeregu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Bocian i żaba – rozmowa na podstawie tekstu.
5. „ Bocian i żabki” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Na łące” – zabawa plastyczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. Łąka – zabawa taneczna przy piosence.
9. „Zwierzęta na łące” – zabawa dydaktyczna. „Biedronka” – masażyk.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 5. Wiosenny koncert
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Co Tup usłyszał na łące?” – zabawa słuchowa. Różnicowanie dźwięków; wyróżnianie znanych dźwięków z szeregu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 – kształtowanie umiejętności podskoku, czworakowania, rozwijanie umiejętności poruszania się po sali bez potrącania innych dzieci oraz poprawnego wykonywania poleceń N.
5. „Wiosenny koncert” – zabawa twórcza. Improwizacja dźwiękowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. S pacer w okolicy przedszkola.
8. „Idą mrówki” – zabawa paluszkowa. Rozwijanie sprawności dłoni i palców.
9. „Na łące” – wykonanie albumu, praca w zespołach.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

6-10.05 LUBIMY KSIĄŻKI

Dzień 1. Moja ulubiona książka
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integracja grupy. „Moja ulubiona książka” – rozmowa z dziećmi.
5. „Liczymy książki” – zabawa muzyczno-ruchowa. „Ulubiona książka Tupa” – praca z K2., 19. Kolorowanie wg kodu.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy oraz zgodną zabawę – dzielenie się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Twarde-miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
8. „ Tajemnica Magicznego pudełka” – zabawa sensoryczna. Różnicowanie kształtów prostokąta i kwadratu. „Książki na półce” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa z elementem liczenia.
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 2. W książce znajdziesz wszystko
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka. „Książki i książeczki” – zabawa dydaktyczna. Klasyfikowanie przedmiotów.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. „Bajki i bajeczki” – zabawy muzyczno-ruchowe.
5. „ Książka i książka” – rozmowa z dziećmi. Poznanie różnorodnych rodzajów książek.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Zabawy ruchowe na boisku przedszkolnym: „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „ Co będzie dalej?”– zabawa dydaktyczna. „Z książki do książki” – zabawa ruchowa z elementem skoku.
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 3. Bajkopisarz
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka. „Zakładka do książki” – wykonanie zadania z WP 47.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznych w grupie. Bajkopisarz – rozmowa z dziećmi na podstawie rymowanki i ilustracji w Księdze zawodów.
5. „Z książki do książki” – zabawa ruchowa z elementem skoku. „Układamy książki na półkach” – zabawa dydaktyczna.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe na boisku przedszkolnym: „Twarde – miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „Bajkopisarz” – zabawa paluszkowa. Trojak – zabawa taneczna przy melodii ludowej – utrwalenie. /
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Dzień 4. Robimy książkę
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Jak wygląda książka?” – rozmowa z dziećmi. „Nikt się nie spodziewa” – gimnastyka buzi i języka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznych w grupie. „Moja książka” – praca plastyczna z wykorzystaniem.
5. „Książki na półce” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa z elementem liczenia. „Kto pierwszy do mety” – gra-ściganka.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami – oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy. /
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Twarde – miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „W bibliotece” – wycieczka do pobliskiej biblioteki.
9. Poczytam wam bajkę – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 5. Kącik książki
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „ Zmartwienie Tupa” – rozmowa z dziećmi na temat szanowania książek. Nikt się nie spodziewa – gimnastyka buzi i języka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 – kształtowanie umiejętność podskoku, czworakowania, rozwijanie swoich umiejętności.
5. Wycieczka do biblioteki – słuchanie opowiadania O. Masiuk czytanego przez N. Rozmowa na podstawie jego treści.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali. Wdrażanie do zgodnej zabawy – dzielenia się z innymi najbardziej atrakcyjnymi zabawkami oraz do dbałości o porządek po zakończeniu zabawy.
7. Z abawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. „Twarde – miękkie” – zabawa orientacyjno-porządkowa; „Złap smoka za ogon” – zabawa bieżna.
8. „ Kto pracuje w bibliotece?” – rozmowa na podstawie ilustracji w Księdze zawodów. „Biblioteka u Tropicieli” – zabawa tematyczna w kąciku książki.
9. „Poczytam wam bajkę” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone do grupy osoby, np. rodziców, dziadków dzieci.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

6-10.05

Dzień 1. Moje książki
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Kącik książki – aranżowanie kącika czytelniczego.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowanie do posiłku – działanie dzieci.
4. Strażnik książek – rozmowa na temat treści opowiadania Magdaleny Zawadzkiej. „Książki, książeczki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.1 – klasyfikowanie wg wskazanych cech.
5. „Książki na półkę” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Bohaterowie naszych książek” –
zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 64 – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
dzieci.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – doskonalenie motoryki i sprawności; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
7. Zabawy na świeżym powietrzu zwykorzystaniem sprzętu jordanowskiego – huśtawki, piaskownica.
8. Księgarnia/Biblioteka – wycieczka – poznawanie instytucji społecznych w najbliższym środowisku dziecka.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. rodzica, rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich  potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. W bibliotece
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Supełkowa biblioteka” – działanie dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami
porządkowymi. Przygotowanie do posiłku – działanie dzieci.
4. Kłótnia książek – rozmowa na temat treści opowiadania Łukasza Bernady i ilustracji w Cz 64–65
– tworzenie logicznych wypowiedzi.
5. „Noc w bibliotece” – zabawa ruchowa przy muzyce, rozwijanie wrażliwości muzyczno-ruchowej
dzieci.
6. „Książki na półkach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.2. Wprowadzenie liczby 9
w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
7. „Nasza warszawska syrenka” – zabawy muzyczne przy piosence – rozwijanie wrażliwości muzyczno-ruchowej. Zabawy ruchowe na placu zabaw z elementem rywalizacji.
III 8. „W bibliotece” – zabawa plastyczna, malowanie wrażeń z wycieczki. „Plastelinowe czytanki” –
zabawa manualna, rozwijanie sprawności manualnej. „Dywaniki” – zabawa dydaktyczna, odczytywanie składników liczby 9.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Jak powstaje książka
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Kto to jest?” – działanie dzieci, rozwijanie umiejętności zdobywania informacji.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Skąd się biorą książki?” – rozmowa z dziećmi na temat historyjki obrazkowej z wykorzystaniem
KP4.3 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; ćwiczenia w czytaniu.
5. „Litery” – zabawa ruchowa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
6. „Supełek w księgarni” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami.
7. „Mali graficy” – zabawa grafomotoryczna, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zabawy
ruchowe na placu zabaw.
8. „Księgarnia” – zabawa tematyczna – rozwijanie umiejętności współpracy. „Nasza Nasza warszawska syrenka” – zabawa taneczna przy piosence – rozwijanie umiejętności planowego poruszania
się w przestrzeni.
9. „Jestem ilustratorem” – zabawa plastyczna. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone osoby.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. Szanujmy książki
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Prawda czy fałsz” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia logicznego. „Dbamy o książki” –
działanie dzieci, rozwijanie sprawności manualnej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Książka czeka – rozmowa na temat treści wiersza Hanny Łochockiej i Cz 66–67 – rozumienie
potrzeby dbania o książki i ustalenie zasad korzystania z książek. „Jesteśmy bohaterami z bajek” –
zabawa ruchowa, rozwijanie wyobraźni przestrzennej dzieci.
5. „Zakładka do książki” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna – rozwijanie sprawności manualnej.
6. „Maszyna drukarska” – zabawa ruchowa – rozwijanie koncentracji uwagi. „Nasza warszawska syrenka” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence – rozwijanie wrażliwości rytmicznej i improwizacyjnej.
7. Zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego – huśtawki, piaskownica.
8. Książka czeka – nauka wiersza na pamięć – rozwijanie pamięci krótkotrwałej. „Nasza warszawska
syrenka” – zabawa taneczna przy piosence. „Domino” – zabawa dydaktyczna – poznawanie składników liczby 9.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszoną osobę lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych

Dzień 5. Przygody Supełka
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Książki w pudełku” – zabawa dydaktyczna; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania
do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – doskonalenie motoryki i sprawności; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
5. „Nieuważny ilustrator” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.4 – rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
6. „Przygoda przecinka” – zabawa twórcza – rozwijanie myślenia twórczego dzieci. „Ilustratorzy” –
zabawa plastyczna, rozwijanie wrażliwości plastycznej.
7. Zabawy ruchowe na boisku przedszkolnym. „Przejście pod zwalonym pniem” – zabawa ruchowa
z elementami skłonu.
8. „Robimy książkę” – działanie dzieci, rozwijanie umiejętności planowania i myślenia przyczynowo-
-skutkowego. „Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonych gości lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.
apaszka dla
każdego dziecka,
CD
Cz 66
CD
kostki domina
z W 31
książki lub
audiobooki
Tydzień 33. JAK POWSTAJE KSIĄ

29.04-03.05 POLSKA

Dzień 1. Na mojej ulicy
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych oraz do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję wzrokową.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. „Na mojej ulicy” – wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń.
5. „Dzieci do domów, dzieci na spacer” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. S pacer po ulicach znajdujących się najbliżej przedszkola – oglądanie stojących tam budynków; dzieci wskazują swoje domy.
8. „Mój dom” – zabawa plastyczna. „Raz, dwa, trzy, tyle zrobisz ty!” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
9. „ Zabawy z Tupem” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję słuchową.
10. „Zabawa dowolna dzieci w kącikach” – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 2. Mieszkam w…
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję wzrokową.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „Powitanka-rymowanka” – integrowanie grupy.
5. Polska, biało-czerwoni – zabawy ruchowo-słuchowo-wzrokowe przy piosence.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. „Moja miejscowość” – wycieczka po miejscowości. Zaobserwowanie najbardziej charakterystycznych miejsc i obiektów. Omówienie ich nazwy i przeznaczenia.
8. „Mieszkam w…” – nauka nazwy miejscowości i adresu.
9. „Ludzie do ludzi” – zabawa ruchowa. „Co to za miejsce?” – zagadki wzrokowe.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

Dzień 4. Polska – moja ojczyzna
1. Z abawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zabaw tematycznych, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
2. Mazurek Dąbrowskiego – nauka pierwszej zwrotki hymnu państwowego.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
4. „ Powitanka-rymowanka” – rozwijanie więzi społecznej w grupie. Co to jest Polska? – rozmowa na podstawie treści wiersza C. Janczarskiego. „Raz, dwa, trzy, tyle zrobisz ty!” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
5. „Moja ojczyzna” – zabawa plastyczna. Malowanie pastelami.
6. Swobodne zabawy dzieci w sali.
7. Spacer po ulicach znajdujących się najbliżej przedszkola – oglądanie budynków; dzieci wskazują swoje domy.
8. Mazurek Dąbrowskiego – śpiewanie pierwszej zwrotki i słuchanie hymnu w postawie zasadniczej.
9. „Co się zmieniło?” – zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć wzrokową. „Z miasta do miasta” – zabawa ruchowa z elementem skoku i przeskoku.
10. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.