TEMAT TYGODNIA: ZABAWY W KARNAWALE

17.02.- 21.02

 

 • Dzień 1: Karnawałowe przebieranki

  I.
  • Zabawy dowolne wybranymi zabawkami – wdrażanie do odkładania zabawek w wyznaczone miejsce
  • „Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa”- zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne
II.

 • Lwy” – zabawa naśladowcza kształtująca wyczucie palców u ręki; „Babuleńka i koziołek” – zabawa naśladowcza przy piosence w kole

 • Karnawał” – słuchanie i rozmowa na temat wiersza Z. Dmitrocy ; „Taniec śnieżynek” – zabawa z elementem przysiadu

 • Malowanie farbami

 • Przygotowanie do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne
  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, układanie klocków

 • Zabawy dowolne z kącikach zainteresowań

Dzień 2: Karnawałowe szaleństwo
I.

 • Zabawy dowolne dzieci

 • Kółko graniaste”,”Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Lwy” – zabawa naśladowcza

 • Karnawałowe granie” – zabawy z użyciem instrumentów perkusyjnych

 • Pałac królowej śniegu „ – konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków

 • Gdzie jesteś bałwanku? „ – zabawa ruchowa

 • Była babuleńka” – zabawy muzyczno – rytmiczne przy muzyce

 • Gimnastyka buzi i języka

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Dzień Babci i Dziadka

Dzień 3: Zabawy z balonami

I.

 • Zabawy swobodne dzieci

 • Kółko graniaste”, „Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Język angielski

 • Lwy” – zabawa naśladowcza

 • Wariacje z balonami” – zabawy oddechowe

 • Poleczka z balonikiem” – spontaniczna zabawa z balonami przy muzyce

 • Balonikowe buźki” – malowanie mazakami na balonach oczu, ust, nosa

 • Ile wytrzyma?” – eksperymenty z balonami

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenie grafomotoryki

 • Swobodna zabawa dzieci wybranymi zabawkami

Dzień 4: Karnawałowe przysmaki

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”, „Papuga kolorowa”

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Lwy” – zabawa naśladowcza

 • Tańczące baloniki” – zabawa ruchowa

 • Kto nie ma pary?” – zabawa dydaktyczna

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowanie do obiadu: zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Ćwiczenia grafomotoryczne

 • Zabawy dowolne dzieci

 

Dzień 5: Bal karnawałowy

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo- higieniczne

  II.

 • Lwy” – zabawa naśladowcza;”Babuleńka i koziołek” – powtarzanie zabaw w kole

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

 • Karnawałowe szaleństwo” – rozwiązywanie zagadek dotyczących postaci z balu przebierańców

 • Dzień Kota

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu :zabiegi porządkowo- higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenia grafomotoryczne

 • Swobodna zabawa dzieci

TEMAT TYGODNIA : BAJKI I BAJECZKI

10.02.-15.02.2020

 

 • Dzień 1: Dobro zawsze zwycięża

  I.
  • Zabawy dowolne wybranymi zabawkami – wdrażanie do odkładania zabawek w wyznaczone miejsce
  • „Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa”- zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne
II.

 • Sroczka” – zabawa naśladowcza kształtująca rozpoznanie przez dotyk

 • O dobrym synku” – słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego , rozmowa na jego temat.”W drodze po żywą wodę” – opowieść ruchowa

 • Dobrze- źle” – zabawa dydaktyczna; rozróżnianie dobrych i złych zachowań, ćwiczenia w mowie”

 • Wysoka góra” – konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków;rozwijanie umiejętności manipulowania, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów

 • Bal Karnawałowy

 • Przygotowanie do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne
  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, układanie klocków

 • Zabawy dowolne z kącikach zainteresowań

Dzień 2: Prawda zawsze wyjdzie na jaw
I.

 • Zabawy dowolne dzieci

 • Kółko graniaste”,”Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Sroczka” – zabawa naśladowcza

 • Kozucha Kłamczucha” – słuchanie i rozmowa na temat opowiadania w oparciu o otwór J. Porazińskiej

 • Była babuleńka” – zabawy muzyczno – rytmiczne przy muzyce

 • Malowanie farbami

 • Gimnastyka buzi i języka

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, słuchanie bajek

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Dzień 3: Należy pomagać innym

I.

 • Zabawy swobodne dzieci

 • Kółko graniaste”, „Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Język angielski

 • Sroczka” – zabawa naśladowcza.”Babuleńka i koziołek” – powtórzenie zabawy naśladowczej w kole przy piosence „Była babuleńka”.

 • Hałaśliwe pieski” – zabawa ruchowa

 • Co do czego” – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie wg jednej cechy

 • Pies z bajki” – wyklejanie konturów psa kawałkami kolorowego papieru

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenie grafomotoryki

 • Swobodna zabawa dzieci wybranymi zabawkami

Dzień 4: Nie rozmawiaj z obcymi

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”, „Papuga kolorowa”

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Sroczka” – zabawa naśladowcza

 • Obcy” – słuchanie opowiadania O. Masiuk i rozmowa dotycząca jego treści

 • Pilu, pilu gąski do domu” – zabawa z elementem biegu

 • Czerwony kapturek” – praca z obrazkiem, podkreślenie morału bajki: nie rozmawiaj z obcymi

 • Kolor do koloru” – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie wg koloru

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowanie do obiadu: zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Ćwiczenia grafomotoryczne

 • Zabawy dowolne dzieci

 

Dzień 5: Słuchaj rodziców

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo- higieniczne

  II.

 • Sroczka” – zabawa naśladowcza;”Babuleńka i koziołek” – powtarzanie zabaw w kole

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

 • Trzy świnki” – słuchanie bajki o trzech świnkach; rozmowa na temat treści;podkreślenie morału bajki

 • Domki świnek” – praca plastyczna, składanie obrazka z czterech części wg wzoru

 • Gimnastyka buzi i języka

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu :zabiegi porządkowo- higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenia grafomotoryczne

 • Swobodna zabawa dzieci

TEMAT TYGODNIA: LUBIMY ZIMĘ

02.02.- 07.02.2020

 

 • Dzień 1: Spotkanie z bałwankiem

  I.
  • Zabawy dowolne wybranymi zabawkami – wdrażanie do odkładania zabawek w wyznaczone miejsce
  • „Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa”- zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe- „Jeże na spacerze”, „Zaczarowany obrazek”, „Sygnalizator”

Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne
II.

 • Humor Hanki” – zabawa słuchowo – motoryczna I. Jabłoskiej – Gabrysiak. Poznanie zabawy.

 • Śnieg” – rozmowa na podstawie tekstu I. Salach. Podawanie informacji o najbliższym otoczeniu.

 • Kule” – zabawa badawcza. Poznawanie właściwości papieru – gazet. Rozwijanie sprawności motorycznych w trakcie zgniatania i formowania kuli.

 • Bałwanek” – zabawa z elementem toczenia

 • Mój bałwanek” – składanie obrazka z elementów

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Przygotowanie do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne
  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, układanie klocków

 • Zabawy dowolne z kącikach zainteresowań

Dzień 2: Na saneczkach
I.

 • Zabawy dowolne dzieci

 • Kółko graniaste”,”Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Język angielski

 • Humor Hanki”- zabawa słuchowo- motoryczna

 • Zimowe zabawy” – zabawy muzyczno – ruchowe przy muzyce. Kształtowanie reakcji na sygnał.

 • Nieprzemakalne” – zabawa badawcza. Poznanie właściwości wchłaniania wody przez różne przedmioty.

 • Na saneczkach” – zabawa z elementem biegu

 • Sanki „ – zabawa naśladowcza na podstawie tekstu A. Maćkowiaka. Rozwijanie motoryki podczas rysowania palcem.

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, słuchanie bajek

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Dzień 3: Jeżdzimy na nartach

I.

 • Zabawy swobodne dzieci

 • Kółko graniaste”, „Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Humor Hanki” – zabawa słuchowo – motoryczna

 • Zimowe wyścigi” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie percepcji wzrokowej w trakcie kontynuowania rytmów.

 • Z górki na pazurki” – zabawa słuchowo- motoryczna. Rozwijanie sprawności motorycznej w trakcie zwijania szarfy palcami jednej dłoni.

 • Na nartach” – zabawa z elementem przysiadu

 • Zimowe obrazki” – zabawa dydaktyczna, dopasowywanie kształtów do obrazka

 • Język na nartach” – zabawa logopedyczna. Usprawnianianie narządów mowy (ćwiczenie języka).

 • Bałwanek” – praca plastyczna

 • Język angielski

 • Swobodna zabwa / Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenie grafomotoryki

 • Swobodna zabawa dzieci wybranymi zabawkami

Dzień 4: Na ślizgawce

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”, „Papuga kolorowa”

 • Zabawy ruchowe: „Listki na wietrze”, „Duży, mały”,”Jeże na spacerze”

 • Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Humor Hanki” – zabawa słuchowo- motoryczna

 • Dla Hani i Zdzisia” – zabawa dydaktyczna

 • Taniec połamaniec” – zabawa ruchowa przy dowolnej muzyce

 • Pasuje, nie pasuje” – zabawa dydaktyczna. Nazywanie przedmiotów. Kształtowanie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy o zimie i własnych doświadczeń.

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowanie do obiadu: zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Ćwiczenia grafomotoryczne

 • Zabawy dowolne dzieci

 

Dzień 5: Bezpieczne zabawy

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo- higieniczne

  II.

 • Humor Hanki”- zabawa słuchowo – motoryczna

 • Zimowe zagadki” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie percepcji słuchowej w trakcie analizy dźwiękowej wyrazów – podział na sylaby.

 • Zima, zima” – ćwiczenia oddechowe. Kształtowanie umiejętności wypuszczania powietrza przez usta.

 • Bezpieczne zabawy „ – praca z obrazkiem

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu :zabiegi porządkowo- higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenia grafomotoryczne

 • Swobodna zabawa dzieci

TEMAT TYGODNIA: BABCIA I DZIADEK

27.01.-31.01.2020

 

 • Dzień 1: Moja babcia

  I.
  • Zabawy dowolne wybranymi zabawkami – wdrażanie do odkładania zabawek w wyznaczone miejsce
  • „Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa”- zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe- „Jeże na spacerze”, „Zaczarowany obrazek”, „Sygnalizator”

Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne
II.

 • Warzywa babci” – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej. Zapoznanie z zabawą

 • Kiedy babcia była mała” – rozmowa w oparciu o tekst I. Suchorzewskiej. Poznawanie osób z najbliższego otoczenia.

 • Skakanka” – zabawa z elementem podskoku

 • Cukierek dla babci” – zabawa dydaktyczna

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Przygotowanie do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne
  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, układanie klocków

 • Zabawy dowolne z kącikach zainteresowań

Dzień 2: Upominek dla babci
I.

 • Zabawy dowolne dzieci

 • Kółko graniaste”,”Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Warzywa babci” – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej

 • Fajni dziadkowie” – rozmowa na temat tekstu E. Stadmuller

 • Aerobik babci” – zabawy ruchowe wg pomysłów dzieci i nauczyciela przy piosence

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, słuchanie bajek

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Dzień 3: Mój dziadek

I.

 • Zabawy swobodne dzieci

 • Kółko graniaste”, „Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Warzywa babci” – zabawa paluszkowa

 • Koszyk dziadka” – zabawa dydaktyczna

 • Praca plastyczna – zimowe rękawiczki

 • Język angielski

 • Swobodna zabwa / Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenie grafomotoryki

 • Swobodna zabawa dzieci wybranymi zabawkami

Dzień 4: Upominek dla dziadka

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”, „papuga kolorowa”

 • Zabawy ruchowe: „Listki na wietrze”, „Duży, mały”,”Jeże na spacerze”

 • Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Warzywa babci” – zabawa paluszkowa

 • Herbatka dla babci i dziadka” – wyklejanie sylwety kwiatu z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

 • Imiona dziadków” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie odtwarzania imion w różnym tempie i rytmie.

 • Dziadek strażak” – zabawa z elementem skrętoskłonu

 • Celuj do…” – zabawy z celowaniem wg pomysłów dzieci

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowanie do obiadu: zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Zabawy dowolne dzieci

 

Dzień 5: Dzień babci i dziadka

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo- higieniczne

  II.

 • Warzywa babci „ – zabawa paluszkowa

 • Buziaki dla babci i dziadka” – zabawy z cmokaniem. Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu :zabiegi porządkowo- higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenia grafomotoryczne

 • Swobodna zabawa dzieci

TEMAT TYGODNIA : BIAŁO DOOKOŁA

06.01.-10.01.2020

 

 • Dzień 1: Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 • Dzień 2: Śnieg

  I.
  • Zabawy dowolne wybranymi zabawkami – wdrażanie do odkładania zabawek w wyznaczone miejsce
  • „Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa”- zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe- „Jeże na spacerze”, „Zaczarowany obrazek”, „Sygnalizator”

 • Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne
  II.

 • Trzy guziczki” – zabawa naśladowcza wg M. Barańskiej

 • Gwiazdki” – słuchanie opowiadania O. Masiuk – kształtowanie uważnego słuchania tekstu. Rozwijanie wypowiedzi poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania nauczyciela.

 • Czerwone – niebieskie” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie znajomoś ci kolorów

 • Taniec śnieżynek” – zabawa z elementem przysiadu

 • Śnieg” – ćwiczenie oddechowe i motoryczne

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Przygotowanie do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne
  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, układanie klocków

 • Zabawy dowolne z kącikach zainteresowań

 • Dzień 3: Mrozem malowane
  I.

 • Zabawy dowolne dzieci

 • Kółko graniaste”,”Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Trzy guziczki” – zabawa naśladowcza wg M. Barańskiej

 • „”Zabawa śnieżynek” – zabawa orientacyjno – porządkowa

 • Praca plastyczna

 • Ścieżka sensoryczna

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, słuchanie bajek

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

  Dzień 4: Kraina Królowej Śniegu

  I.

 • Zabawy swobodne dzieci

 • Kółko graniaste”, „Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Trzy guziczki” – zabawa naśladowcza wg M. Barańskiej

 • Biały obrazek” – malowanie białą farbą

 • Mrozek mrozi, śnieżek prószy” – zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst M. Strzałkowskiej, wdrażanie do uważnego słuchania

 • Berło królowej „ – zabawa z elementem skłonu w przód

 • Język angielski

 • Swobodna zabwa / Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

 • III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenie grafomotoryki

 • Swobodna zabawa dzieci wybranymi zabawkami

 • Dzień 5: Kraina królowej Śniegu

 • I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”, „papuga kolorowa”

 • Zabawy ruchowe: „Listki na wietrze”, „Duży, mały”,”Jeże na spacerze”

 • Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Trzy guziczki” – zabawa naśladowcza wg M. Barańskiej

 • Królewski bal” – zabawy ruchowe przy muzyce

 • Zamek Królowej Śniegu” – układanie budowli / zamku z klocków Jolly

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowanie do obiadu: zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Zabawy dowolne dzieci

TYDZIEŃ ŚWIĄTECZNY

23.12.-27.12.2019

 

 • Dzień 1: Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

  I.
  • Zabawy dowolne wybranymi zabawkami – wdrażanie do odkładania zabawek w wyznaczone miejsce
  • „Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa”- zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe- „Jeże na spacerze”, „Zaczarowany obrazek”, „Sygnalizator”

Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne
II.

 • Zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Przygotowanie do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne
  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, układanie klocków

 • Zabawy dowolne z kącikach zainteresowań

Dzień 2: Dzień wolny od zajęć
Dzień 3: Dzień wolny od zajęć

Dzień 4: Dzień wolny od zajęć

Dzień 5: Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo- higieniczne

  II

 • Zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Przygotowania do obiadu :zabiegi porządkowo- higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenia grafomotoryczne

 • Swobodna zabawa dzieci

TEMAT TYGODNIA : SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

16.12.- 20.12.2019

 

 • Dzień 1: Pomagamy mamie

  I.
  • Zabawy dowolne wybranymi zabawkami – wdrażanie do odkładania zabawek w wyznaczone miejsce
  • „Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa”- zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe- „Jeże na spacerze”, „Zaczarowany obrazek”, „Sygnalizator”

Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne
II.

 • Adam siedmiu synów miał”- tradycyjna zabawa integracyjna

 • Pewien pieróg” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza A. Frączek

 • Pomagamy mamie” – zabawa tematyczna, kształtowanie spostrzegawczości

 • Z mamą” – zabawa orientacyjno- porządkowa

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Kolorowe słomki” – ćwiczenia oddechowe

 • Przygotowanie do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne
  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, układanie klocków

 • Zabawy dowolne z kącikach zainteresowań

Dzień 2: Stół wigilijny
I.

 • Zabawy dowolne dzieci

 • Kółko graniaste”,”Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Adam siedmiu synów miał” – zabawa integracyjna

 • Kolęda” – słuchanie i śpiewanie kolędy. Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie zabaw. Wprowadzenie kroku dosuwanego do przodu.

 • Piękne kartki, ciepłe słówka” – zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst B. Piergi. Poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń

 • Zanieś na stół” – zabawa z elementem przysiadu

 • Stół wigilijny” – zabawa tematyczna, rozwijanie motoryki

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, słuchanie bajek

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Dzień 3: Pierwsza gwiazdka

I.

 • Zabawy swobodne dzieci

 • Kółko graniaste”, „Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Adam siedmiu synów miał” – zabawa integracyjna

 • Wigilijny wieczór” – słuchanie opowiadania O. Masiuk. Zabawa dydaktyczna.

 • Sięgnij po gwiazdkę” – zabawa ruchowa z elementem wspięcia na palce

 • Język angielski

 • Swobodna zabwa / Spacer

 • Malowanie farbami

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenie grafomotoryki

 • Swobodna zabawa dzieci wybranymi zabawkami

Dzień 4: Mikołajowe prezenty

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”, „papuga kolorowa”

 • Zabawy ruchowe: „Listki na wietrze”, „Duży, mały”,”Jeże na spacerze”

 • Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Adam siedmiu synów miał” – zabawa integracyjna

 • Prezent” – rysowanie i kolorowanie w oparciu o tekst A. Maćkowiaka

 • Do kogo prezent?” – zabawa spostrzegawcza

 • Sanie Mikołaja” – zabawa z elementem biegu

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Zabawa ze stempelkami

 • Przygotowanie do obiadu: zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Zabawy dowolne dzieci

 

Dzień 5: Przedszkolne kolędowanie

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo- higieniczne

  II.

 • Adam siedmiu synów miał” – zabawa integracyjna

 • Gimnastyka buzi i języka”

 • Kolorowe słomki” – ćwiczenia oddechowe

 • Mikołaj!” – zabawa z elementem skłonu

 • Przy choince” – słuchanie i śpiewanie popularnych kolęd

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu :zabiegi porządkowo- higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenia grafomotoryczne

 • Swobodna zabawa dzieci

TEMAT TYGODNIA : CHOINKOWE OZDOBY

08.12.- 13.12.2019

 

 • Dzień 1: Pawie oczko

  I.
  • Zabawy dowolne wybranymi zabawkami – wdrażanie do odkładania zabawek w wyznaczone miejsce
  • „Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa”- zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe- „Jeże na spacerze”, „Zaczarowany obrazek”, „Sygnalizator”

Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne
II.

 • Pawie oczka” – zabawa dydaktyczna

 • Puśc oko” – zabawa orientacyjno – porządkowa

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Przygotowanie do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne
  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, układanie klocków

 • Zabawy dowolne z kącikach zainteresowań

Dzień 2: Łańcuchy
I.

 • Zabawy dowolne dzieci

 • Kółko graniaste”,”Jeżyk”,”Kamyk” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Kolorowe łańcuchy” – zabawa dydaktyczna

 • Łańcuch z chustek” – zabawa orientacyjno- porządkowa

 • Łańcuch z rąk” – zabawa spostrzegawcza

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, słuchanie bajek

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Dzień 3: Aniołki

I.

 • Zabawy swobodne dzieci

 • Kółko graniaste”, „Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Rób to co aniołek” – zabawa naśladowcza

 • Zabawa aniołków” – zabawa ruchowa z wymachem rąk

 • Aniołki” – zabawa dydaktyczna

 • Język angielski

 • Swobodna zabwa / Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenie grafomotoryki

 • Swobodna zabawa dzieci wybranymi zabawkami

Dzień 4: Gwiazdki

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”, „Papuga kolorowa”

 • Zabawy ruchowe: „Listki na wietrze”, „Duży, mały”,”Jeże na spacerze”

 • Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Chodzi sobie paw” – zabawa integracyjna

 • Gwiazda” – zabawa ruchowa z leżeniem na plecach

 • Obłoczki” – ćwiczenia oddechowe

 • Język angielski

 • Łowicka gwiazda” – odciskanie dłoni umoczonych w farbie

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowanie do obiadu: zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Zabawy dowolne dzieci

 

Dzień 5: Ubieramy choinkę

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Kółko graniaste”, „Kamyk” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo- higieniczne

  II.

 • Chodzi sobie paw” – zabawa integracyjna

 • Choinka” – zabawa naśladowcza w oparciu o tekst A. Maćkowiaka

 • Kolorowe słomki” – ćwiczenia oddechowe

 • Ubieramy choinkę” – zabawa orientacyjno – porządkowa ze wspięciem na palce

 • Praca plastyczna – choinka

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu :zabiegi porządkowo- higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenia grafomotoryczne

 • Swobodna zabawa dzieci

TEMAT TYGODNIA : GOŚCIE ZA OKNEM

02.12 – 06.12.

 

 • Dzień 1: Wróbel

  I.
  • Zabawy dowolne wybranymi zabawkami
  • „Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa”- zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe- „Jeże na spacerze”, „Zaczarowany obrazek”, „Sygnalizator”

Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne
II.

 • Strach na wróble” – zabawa ruchowo- słuchowa wg M. Barańskiej. Kształtowanie reakcji na sygnał.

 • Ptaki” – słuchanie opowiadania O. Masiuk. Poznawanie wybranych gatunków ptaków, rozpoznawanie, nazywanie ich cech charakterystycznych oraz warunków życia wróbla.

 • Ptaki” – zabawa naśladowcza. Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie dokonywania syntezy sylab.

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Kolorowe ptaki” – ćwiczenia oddechowe

 • Przygotowanie do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne
  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, układanie klocków

 • Zabawy dowolne z kącikach zainteresowań

Dzień 2: Gil
I.

 • Zabawy dowolne dzieci

 • Kółko graniaste”,”Jeżyk”,”Kamyk” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Strach na wróble” – zabawa ruchowo- słuchowa

 • Grudzień „ – osłuchanie z piosenką

 • Gniazdo” – zabawa sensoryczna. Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie dotyku

 • Gile do gniazd” – zabawa orientacyjno – porządkowa

 • Ptaki” – zabawa ruhowa z elementem skoku

 • Kolorowanie ptaków

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, słuchanie bajek

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Dzień 3: Sikorka

I.

 • Zabawy swobodne dzieci

 • Kółko graniaste”, „Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Strach na wróble” – zabawa ruchowo- słuchowa

 • Smakołyki nie tylko dla sikorki” – zabawa polisensoryczna. Poznawanie różnych ziaren i przedmiotów.

 • Brzuszek do brzuszka” – zabawa orientacyjno – porządkowa

 • Język angielski

 • Swobodna zabwa / Spacer

 • Malowanie farbami

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenie grafomotoryki

 • Swobodna zabawa dzieci wybranymi zabawkami

Dzień 4: Ptasie smakołyki

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”, „papuga kolorowa”

 • Zabawy ruchowe: „Listki na wietrze”, „Duży, mały”,”Jeże na spacerze”

 • Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Strach na wróble” – zabawa słuchowo- ruchowa

 • Sowa” – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej

 • Ptaszek w gościnie” – zabawa słuchowa w oparciu o tekst S. Jachowicza

 • Do karmnika” – zabawa orientacyjno – porządkowa z chustą animacyjną

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Zabawa ze stempelkami

 • Przygotowanie do obiadu: zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Zabawy dowolne dzieci

 

Dzień 5: Dokarmiamy ptaki

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Kółko graniaste”, „Kamyk” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo- higieniczne

  II.

 • Strach na wróble” – zabawa ruchowo- słuchowa

 • Sowa” – zabawa paluszkowa

 • Duże i małe ptaki” – zabawa orientacyjno – porządkowa

 • Wizyta Mikołaja

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu :zabiegi porządkowo- higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenia grafomotoryczne

 • Słuchanie wybranych wierszy J. Tuwima

 • Swobodna zabawa dzieci

TEMAT TYGODNIA : SPOTKANIE Z LISTONOSZEM

25.11.-29.11.2019

 

 • Dzień 1: List

  I.
  • Zabawy dowolne wybranymi zabawkami – wdrażanie do odkładania zabawek w wyznaczone miejsce
  • „Kółko graniaste”, „Kamyk”- zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe- „Jeże na spacerze”, „Zaczarowany obrazek”, „Sygnalizator”

Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne
II.

 • Dzień Pluszowego Misia

 • Jak się masz?” – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej

 • List” – rozmowa w oparciu o historyjkę obrazkową i tekst I. Salach. Poznawanie pracy listonosza oraz etapów wędrówki listów.

 • Język angielski

 • Pociągi z listami” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie pojęć „mały, duży”.

 • Listonosze” – zabawa orientacyjno – porządkowa

 • Dla kogo list?” – zabawa słuchowa. Kszałtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie dzielenia wyrazów na sylaby i klaskania.

 • Przygotowanie do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne
  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, układanie klocków

 • Zabawy dowolne z kącikach zainteresowań

Dzień 2: Listonosz
I.

 • Zabawy dowolne dzieci

 • Kółko graniaste”,”Jeżyk”,”Kamyk” – zabawy integracyjne

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Poranne zabawy ruchowe – „Listonosz”,”Liski”, „Ptaszki”

 • Jak się masz?” -zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej. Rozluźnianie napięcia mięśniowego

 • Chodzi listonosz” – zabawy muzyczno – ruchowe przy muzyce. Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie słuchania muzyki.

 • Paczka” – zabawa sensoryczna. Poznawanie znanych przedmiotów przez dotyk.

 • Jedzie listonosz” – zabawa orientacyjno – porządkowa z wymachem rąk

 • Dzień Buraka

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, słuchanie bajek

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Dzień 3: Piszemy listy

I.

 • Zabawy swobodne dzieci – wdrażanie do rozumienia, że przedszkolne zabawki nie stanowią własności dziecka, oraz do tego by odkładać je w wyznaczone miejsce

 • Kółko graniaste”, „Jeżyk”,”Kamyk” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Jak się masz?” – zabawa paluszkowa

 • Wrzuć do skrzynki” – zabawa orientacyjno – porządkowa

 • Nie pasuje” – zabawa dydaktyczna .Kształtowanie umiejętności wskazywania przedmiotu, który nie pasuje do pozostałych

 • Język angielski

 • Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenie grafomotoryki

 • Swobodna zabawa dzieci wybranymi zabawkami

Dzień 4: Skrzynka pocztowa

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”

 • Zabawy ruchowe: „Listki na wietrze”, „Duży, mały”,”Jeże na spacerze”

 • Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Jak się masz?” – zabawa paluszkowa

 • Trąbi trębacz” – zabawa językowa i ćwiczenia odechowe wg E. I W. Szwajkowski. Rozwijanie sprawności językowych.

 • Do skrzynki” – zabawa orientacyjno – porządkowa ze wspięciem na palce

 • Przesyłka” – odciskanie foremek w masie solnej i malowanie palcami. Rozwijanie sprawności motorycznych

 • Język angielski

 • Spacer

 • Przygotowanie do obiadu: zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Zabawy dowolne dzieci

 

Dzień 5: List do Mikołaja

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Kółko graniaste”, „Kamyk” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo- higieniczne

  II.

 • Jak się masz ?” – zabawa paluszkowa

 • Zestaw ćwiczeń gimnastyczych, ścieżka sensoryczna

 • Jestem Mikołajem” – zabawa słuchowa

 • Listy do Mikołaja’ – zabawa orientacyjno – porządkowa ze skłonem w przód

 • Zabawa plastyczna – stempelki

 • Marzenia” – słuchanie tekstu H. Niewiadomskiej. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień

 • Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu :zabiegi porządkowo- higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenia grafomotoryczne

 • Słuchanie wybranych wierszy J. Tuwima

 • Swobodna zabawa dzieci