10-14 czerwca

KOLORY LATA

Dzień 1. Wycieczka przedszkolna do Sali Zabaw

Dzień 2. Żółty

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Każdy przedszkolak wie – osłuchanie z piosenką; „Zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence
„ O różnych kolorach…” – „Taniec kolorów” – improwizacja ruchowa przy piosence; „Rytmiczne
echo” – akcentowanie metrum.
5. „Co jest żółte?” – zabawa słownikowa; „Duże – małe” – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie
wg dwóch cech – kolor i wielkość.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Żółty obrazek” – malowanie żółtą farbą plakatową wg pomysłu dzieci.
9. „Kolory” – zabawa zręcznościowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Zielony

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Letnia piosenka – praca z wierszem Z. Beszczyńskiej; „Co jest zielone?” – zabawa słownikowa.
5. „Raz, dwa, trzy, smok patrzy!” – zabawa ruchowa; „Zielone smoki” – zabawy plastyczne.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
9. „Kolory” – zabawa zręcznościowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Niebieski

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Co jest niebieskie?” – zabawa słownikowa; „Dzień i noc” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną.
5. „Taniec z chustą do muzyki” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną; „Niebieskie niebo” – obserwacja
nieba ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne odcienie koloru niebieskiego i kształty
chmur.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Niebieskie wariacje” – rysowanie niebieskimi kredami po płytkach chodnikowych na terenie
boiska przedszkolnego.
9. „Kolory” – zabawa zręcznościowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Tęczowy świat

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Idą krasnoludki – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 20. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – kształtowanie umiejętność podskoku, czworakowania,
rozwijanie swoich umiejętności, poprawne wykonywanie poleceń N.
5. „Tęczowe bączki” – zabawa badawcza;
6. Tęczowe eksperymenty.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. Kolorowe klocki – praca z wierszem W. Scisłowskiego.
9. „Kolorowy dom” – konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków; rozwijanie
umiejętności manipulowania, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów, zachowanie
równowagi w trakcie wznoszenia budowli.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

3-7 czerwca

PRZYJACIELE Z RÓŻNYCH STRON

Dzień 1. Dzień Dziecka w Przedszkolu

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Rozpoczęcie zabawy z okazji Dnia Dziecka.
5. „Lusterka” – zabawa naśladowcza w parach; „Kółko graniaste” – zabawa integracyjna.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności do grupy
przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
9. „Karuzela” – zabawa ruchowa ze śpiewem.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Mój ulubiony kolega – koleżanka

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Zwierzęta z zoo” – rozwiazywanie zagadek; Stary niedźwiedź – tradycyjna zabawa ruchowa.
5. „Duże – małe” – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie, przeliczanie, dokonywanie analizy sylabowej
wyrazów.
6. „Chcę mieć przyjaciela – słuchanie opowiadania D. Niewoli; „Mój przyjaciel” – zabawa słownikowa.
7. „Zabawy w ogrodzie przedszkolnym” z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. ,,Lew” – wykonanie zadania w WP2, 28 – kolorowanie lwa wg wzoru.
9. Ulijanka – tradycyjna zabawa ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Wędrówki z Tupem

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Jedzie pociąg” – zabawa ruchowa; „Różne strony świata” – praca z obrazkami – poznanie wyglądu,
zwyczajów i tradycji wybranych dzieci z różnych stron świata.
5. „Wyprawa Tupa” – praca z KP 33 – rozwijanie spostrzegawczości, uzupełnianie zbiorów tak, by
były w nich takie same elementy i było ich tyle samo, operowanie pojęciem – tyle samo.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. Kółko graniaste – tradycyjna zabawa muzyczno-ruchowa.
9. Ona i ja – słuchanie wiersza H. Ochockiej – rysowanie postaci z jednoczesną recytacją wiersza.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Zabawy z różnych stron świata

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zając Tup – osłuchanie z piosenką; zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
5. „Najmniejsza – największa” – zabawa dydaktyczna.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Balonik” – popularna i tradycyjna zabawa integracyjna; wytwarzanie miłej i radosnej atmosfery;
budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
9. „Bańki mydlane” – gimnastyka buzi i języka.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Dzień radości

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Lwy – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Bawimy się w teatr” – zabawy parateatralne.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 – kształtowanie głównych grup mięśniowych, zabawa
z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie poleceń N.
5. „Ile zwierzaków…?” – zabawa dydaktyczna; „Bańki mydlane” – zabawy rozwijające ekspresję.
6. „Jestem prawie czterolatkiem” – kształtowanie samodzielności, zaradności, przynależności
do grupy przedszkolnej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Wesoły świat dzieci” – praca plastyczna – malowanie kredkami pastelowymi.
9. „Zając Tup” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

 

27-31 maja

WIOSENNA ŁĄKA

Dzień 1. Kolorowa łąka

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Motyl – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej; „Wiosenne kwiaty – bez” – zabawa plastyczna
– kolorowanie wg wzoru.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Przygoda na łące – słuchanie opowiadania O. Masiuk; „Co to za odgłosy?” – ćwiczenia słuchowe.
5. „Kwiaty i słonko” – muzyka od dolnych do górnych rejestrów.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Wycieczka na pobliską łąkę, w celu obserwacji życia owadów, małych zwierząt, roślin.
8,,Wiosenna łąka” – kolorowanie kwiatów. Dolepianie elenemtów wg instrukcji,
przeliczanie w zakresie 3.
9. Na wiosennej łące – opowieść ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Motyle

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Motyl – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej; „Wiosenne kwiaty – bez” – zabawa plastyczna
– kolorowanie wg wzoru.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Pierwszy motylek – praca z wierszem W. Broniewskiego; „Motyle” – zabawa muzyczno-ruchowa
5. „Wysoko – nisko” – zabawa dydaktyczna.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Tropimy owady” – zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lup; opowiadanie
o zaobserwowanych owadach, ich wyglądzie, zwyczajach.
9. „Na wiosennej łące” – opowieść ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Biedronki

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Motyl – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej; „Wiosenne kwiaty – bez” – zabawa plastyczna
– kolorowanie wg wzoru.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Łąka – osłuchanie z piosenką.
5. Zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence. Łąka – zabawy ruchowe do melodii piosenki.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Tropimy owady” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lup. Po powrocie dzieci
opowiadają o zaobserwowanych owadach, ich wyglądzie, zwyczajach.
8. „Lot biedronki” – zabawa ruchowa naśladowcza.
9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Bocian

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Motyl – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej; „Wiosenne kwiaty – jaskry” – zabawa plastyczna
– kolorowanie wg wzoru.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Żaby i bociany – praca z wierszem Z. Dmitrocy; „Wiosenne rytmy – ile jest…?” – zabawa dydaktyczna.
5. „Bocian patrzy” – zabawa pobudzająco-hamująca.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Tropimy owady” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lup; opowiadanie o zaobserwowanych
owadach, ich wyglądzie, zwyczajach.
8. Praca plastyczna „Wiosenna łąka”.
9. Łąka – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Żabki

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Motyl – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej; „Wiosenne kwiaty – bez” – zabawa plastyczna
– kolorowanie wg wzoru.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 – kształtowanie umiejętności podskoku, czworakowania,
poprawne wykonywanie poleceń N.
5. Kolorowa łąka” – zabawa dydaktyczna, „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Tropimy owady” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lup. Po powrocie dzieci
opowiadają o zaobserwowanych owadach, ich wyglądzie, zwyczajach.
8. „Była sobie żabka” – recytacja tekstu w różnym tempie podanym przez N. – wolno, szybko.
9. „Zielone żaby” – malowanie farbami plakatowymi.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

20-24 maja

MAMA I TATA

Dzień 1. Moja mama

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Płynie rzeczka – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe – wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Serduszko – słuchanie wiersza B. Formy; „Kim jest moja mama?” – zabawa słownikowa.
5. Magiczne pudełko – zabawa sensoryczna – kojarzenie przedmiotu z zawodem wykonywanym
przez mamy.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Praczki” – zabawa muzyczno-ruchowa.
9. „Moja mama” – praca plastyczna – dorysowywanie szczegółów do sylwetki kobiecej.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Mój tata

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Płynie rzeczka – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe – wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Mój tato – praca z wierszem B. Formy; „Kim jest mój tata?” – zabawa słownikowa.
5. „Magiczne pudełko” – zabawa sensoryczna – kojarzenie przedmiotu z zawodem wykonywanym
przez tatusiów.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. „Mój tata” – praca plastyczna – dorysowywanie szczegółów do sylwetki męskiej.
9. „Wiosenne porządki z tata” – zabawa ruchowo-naśladowcza.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Upominek dla mamy

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Płynie rzeczka – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe – wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Pomogę mamusi – osłuchanie z piosenką; Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence: „Pomocne
przedszkolaki” – realizacja treść piosenki ruchem; „Rytmiczne echo” – akcentowanie metrum;
Rytmizowanie teksu piosenki”; „Cicho – głośno”.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. Serduszko – nauka na pamięć wiersza B. Formy.
9. Praczki – zabawa muzyczno-ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Upominek dla taty

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Płynie rzeczka – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe – wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Gry i zabawy z tatą” – zabawa dydaktyczna – rysowanie prostej gry-ściganki – przeliczanie w zakresie
4; „Tata-czarodziej” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
8. Mój tato – nauka na pamięć wiersza B. Formy.
9. „Pomocne przedszkolaki” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence Pomogę mamusi.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Święto mamy i taty

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Płynie rzeczka – zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe – wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18 – kształtowanie głównych grup mięśniowych, ćwiczenie
umiejętności współpracy w grupie, zabawa z przedmiotami nietypowymi, prawidłowe wykonywanie
poleceń N.
5. „Mama i tata”  – rozwijanie percepcji wzrokowej, odnajdywanie na wieszaku takich
samych elementów jak wzór. Kolorowanie wg wzoru.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
9. „Pomocne przedszkolaki” – zabawy muzyczno-ruchowe; Serduszko i Mój tato – recytacja wierszy
B. Formy; śpiewanie piosenek znanych dzieciom.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

13-17 maja

LEGENDY POLSKIE

Dzień 1. O smoku wawelskim

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Janek wspina się po linie – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Moje ręce” – zabawa
plastyczna.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 16. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Smok wawelski praca z wierszem Z. Dmitrocy; „Smok i owieczki” – zabawa ruchowa.
5. ,,Smok wawelski” Kolorowanie obrazka wg kodu.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
8. Smok wawelski – osłuchanie z piosenką.
9. „Smok wawelski”; „Rytmiczne echo”; „Rytmizowanie teksu piosenki”; „Cicho – głośno” – zabawy
muzyczno-rytmiczne przy piosence.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. O złotej kaczce

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Janek wspina się po linie – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Moje ręce” – zabawa
plastyczna.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 16. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Legenda o złotej kaczce – słuchanie opowiadania w wykonaniu N.; „Kaczki w stawie” – zabawa
ruchowa.
5. „Wielkie skarby” – zabawa badawcza – operowanie pojęciami: krótki, długi.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.” z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
9. Smok wawelski – zabawy przy piosence.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. O królu Popielu

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Janek wspina się po linie – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Moje ręce” – zabawa
plastyczna.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 16. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Legenda o Popielu – słuchanie legendy opowiadanej przez N.; „Myszy do wieży” – zabawa ruchowa.
5. „Układamy wieżę” – zabawa dydaktyczna – wskazywanie i nazywanie kolorów klocków, określenie
ich kształtu i liczby.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
8. „Wysoka wieża króla Popiela” – konstruowanie budowli z wykorzystaniem klocków; rozwijanie
umiejętności manipulowania palcami, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów, zachowanie
równowagi w trakcie wznoszenia budowli.
9. „Gdzie co jest?” – zabawa dydaktyczna – orientacja w przestrzeni.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. W Pacanowie kozy kują

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Janek wspina się po linie – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Moje ręce” – zabawa
plastyczna.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 16. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Koziołek Matołek – praca z wierszem Z. Dmitrocy; „Bajka o Koziołku Matołku” – oglądanie filmu
lub książki z ilustracjami przedstawiającymi Koziołka Matołka.
5. „Szorty koziołka” – praca plastyczna; Smok wawelski – zabawy przy piosence.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
8. „Była babuleńka” – zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
9. „Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia oddechowe, języka
i warg.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. O toruńskich piernikach

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Janek wspina się po linie – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Moje ręce” – zabawa
plastyczna.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 16. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16 – kształtowanie umiejętności podskoku i chodzenia na
czworakach, poprawne wykonywanie poleceń N.
5. Legendy – słuchanie fragmentów wiersza I.R. Salach; „Z jakiej to legendy?” – zabawa dydaktyczna.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
9. Smok wawelski – zabawy przy piosence.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

6-10 maj

NASZE KSIĄŻKI

Dzień 1. Księgi, książki, książeczki

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Niejadek – zabawy usprawniające narządy mowy dziecka wg G. Wasilewicz; „Ulubione wiersze”
– ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów z literatury dziecięcej, np. J. Tuwim, J. Brzechwa i inni
autorzy.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Różne książki” – prezentacja różnego rodzaju książek; „Książki na półkę!” – zabawa ruchowa.
5. „Duże – małe” – zabawa dydaktyczna – kształtowanie świadomości znaczenia pojęć: mały, duży.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
8. „Poczytaj mi proszę…” – spotkania z ciekawymi ludźmi.
9. „Z jakiej bajki?” – zabawa dydaktyczna.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Moja książeczka

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Niejadek – zabawy usprawniające narządy mowy dziecka wg G. Wasilewicz; „Ulubione wiersze”
– ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów z literatury dziecięcej, np. J. Tuwim, J. Brzechwa i inni
autorzy.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Moja książeczka” – opowiadanie N. jej dotyczące ulubionej postaci z bajki w nawiązaniu do opowiadań
Tupa znanych już dzieciom; „Moja ulubiona bajka” – zabawa słownikowa.
5. „Szybko – wolno” – zabawy muzyczno-rytmiczne.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
9. „Poczytaj mi proszę…” – spotkanie z uczniami ze szkoły.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Poczytaj mi mamo

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Niejadek – zabawy usprawniające narządy mowy dziecka wg G. Wasilewicz; „Ulubione wiersze”
– ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów z literatury dziecięcej, np. J. Tuwim, J. Brzechwa i inni
autorzy.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Księgarnia – praca z wierszem B. Formy; „Książki na półkę!” – zabawa ruchowa.
5. „Tańczący woreczek” – ćwiczenie rytmiczno-zręcznościowe; „Grube – cienkie” – zabawa dydaktyczna.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
8. „Książki w naszym przedszkolu” – wycieczka do przedszkolnej biblioteki.
9. „Poczytaj mi proszę…” – spotkania z ciekawymi ludźmi.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Szanujemy książki

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Niejadek – zabawy usprawniające narządy mowy dziecka wg G. Wasilewicz; „Ulubione wiersze”
– ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów z literatury dziecięcej, np. J. Tuwim, J. Brzechwa i inni
autorzy.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Układamy książki na półkach” – zabawa dydaktyczna – rozumienie pojęć: wysoko, nisko; „Jaki ma
kształt moja książka?” – zabawa badawcza – badanie kształtu prostokąta; „Szanujemy książki” –
zabawa poprzez działanie.
5. „Rymowanki” – recytacja w tempie podanym przez N.; „Tańczący woreczek” – ćwiczenie rytmiczno-
zręcznościowe.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
8. „Moja ulubiona książka” – praca plastyczna – rysowanie okładki do swojej ulubionej książki.
9. „Poczytaj mi, proszę…” – spotkania z ciekawymi ludźmi; „Książki na półkę!” – zabawa ruchowa
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Kącik książki

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Niejadek – zabawy usprawniające narządy mowy dziecka wg G. Wasilewicz; „Ulubione wiersze”
– ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów z literatury dziecięcej, np. J. Tuwim, J. Brzechwa i inni
autorzy.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 – kształtowanie umiejętności podskoku, chodzenie
na czworakach, poprawne wykonywanie poleceń N.
5. „Wysoko – nisko” – zabawa dydaktyczna.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
8. Praca z KP 29 – obrysowywanie regału, nalepianie książek na właściwych półkach; „Książki na półkę!”
– zabawa ruchowa.
9. „Poczytaj mi, proszę…” – spotkania z ciekawymi ludźmi.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

23-26kwietnia

W ZGODZIE Z NATURĄ

Dzień 1. Czysto wokół nas

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Gimnastyka – zabawy usprawniające narządy mowy w oparciu o wiersz G. Wasilewicz; „Przez
szybkę” – ćwiczenia słownikowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 16. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Bałagan – praca z wierszem I.R. Salach; „Jak czystość naszego otoczenia wpływa na nasze zdrowie?”
– rozmowa kierowana pytaniami N.
5. „Sprzątamy zabawki” – zabawa dydaktyczna – klasyfikacja zabawek wg dwóch cech; „Rób to,
co ja!” – zabawa naśladowcza.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętów terenowych. Zwrócenie uwagi
na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
8. „Do czego to służy?” – zabawa dydaktyczna.
9. „Odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka” – rozwiązywanie zagadek słuchowych: kura, koń,
krowa, baran, indyk, kaczka.; „Liski i kurki” – zabawa z elementem biegu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Zakręcamy krany

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Gimnastyka – zabawy usprawniające narządy mowy w oparciu o wiersz G. Wasilewicz; „Przez
szybkę” – ćwiczenia słownikowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 16. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Rzeka – słuchanie wiersza J. Wanatowicz; „Jak czystość rzek wpływa na nasze zdrowie?” – rozmowa
kierowana pytaniami N.
5. Zakręcamy krany – zabawa naśladowcza; „W łazience” – wykorzystanie wiadomości w praktyce.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
8. „Życie w wodzie” – praca plastyczno-techniczna.
9. „Zakręcamy krany” – zabawa naśladowcza.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Czyste powietrze

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Gimnastyka – zabawy usprawniające narządy mowy w oparciu o wiersz G. Wasilewicz; „Przez
szybkę” – ćwiczenia słownikowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 16. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Wszędzie czysto – słuchanie wiersza I.R. Salach; „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
5. „Na ulicy” – praca z obrazkiem; „Różne odgłosy” – zagadki słuchowe.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.
8. „Wszędzie zielono” – praca plastyczna – malowanie zielonymi farbami plakatowymi.
9. „Echo rytmiczne” – ćwiczenia słuchowe – wypowiadanie zrytmizowanego tekstu w połączeniu
z ruchem.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Segregujemy śmieci

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Gimnastyka – zabawy usprawniające narządy mowy w oparciu o wiersz G. Wasilewicz; „Przez
szybkę” – ćwiczenia słownikowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 16. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16 – kształtowanie umiejętności podskoku i chodzenie
na czworakach, poprawne wykonywanie poleceń N.
5. „Segregujemy śmieci” – praca z obrazkiem; „My też próbujemy segregować śmieci” – zabawa
poprzez działanie.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów terenowych.
Zwrócenie uwagi na wycieranie butów po powrocie z podwórka.

15-18 kwietnia

ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ

Dzień 1. Palemka

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Domowe porządki – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słownikowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 14. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Palmy i palemki” – praca z obrazkiem; „Palmowa wróżka” – zabawa ruchowa.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Praca w ogródku przedszkolnym” – wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych
w ogródku przedszkolnym – grabienie, przekopywanie grządek, sianie, sadzenie. Zwrócenie uwagi
na mycie rąk po przyjściu do przedszkola.
8. „Przedszkolne zawody sportowe” – historyjka obrazkowa.
9. „Wyścigi zajączków” – zabawa ruchowa z elementem skoku.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Pisanka

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Domowe porządki – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słownikowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 14. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Pisanki – słuchanie wiersza D. Gellner;
5. „Szukamy pisanek” – zabawa słuchowo-ruchowa;
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Praca w ogródku przedszkolnym” – wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych
w ogródku przedszkolnym – grabienie, przekopywanie grządek, sianie, sadzenie. Zwrócenie uwagi
na mycie rąk po przyjściu do przedszkola.
8. ,,Ozdoby wielkanocne” – wykonanie zadania.
9. „Wyścig z pisankami” – zabawa ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Baba wielkanocna

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Domowe porządki – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słownikowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 14. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Wielkanoc – słuchanie wiersza B. Formy; „Wielkanocna baba” – zabawa badawcza.
5. „Przyjęcie dla Tupa” – zabawa dydaktyczna; „Wyścig z pisankami” – zabawa ruchowa.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Praca w ogródku przedszkolnym” – wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych
w ogródku przedszkolnym – grabienie, przekopywanie grządek, sianie, sadzenie. Po przyjściu
do przedszkola dzieci zawsze pamiętają o myciu rąk.
8. ,,Koszyki wielkanocne” – przeliczanie w zakresie dwóch,
porównywanie liczebności zbiorów.
9. „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa, naśladowcza.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Śmigus-dyngus

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Domowe porządki – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słownikowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 14. Kształtowanie i wspieranie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14 – rozwijanie głównych grup mięśniowych, kształtowanie
prawidłowej postawy ciała, poprawnie wykonywane ćwiczeń.
5. Bajeczka wielkanocna – słuchanie utworu A. Galicy, rozmowa dotycząca treści utworu opowiadania.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Praca w ogródku przedszkolnym” – wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych
w ogródku przedszkolnym – grabienie, przekopywanie grządek, sianie, sadzenie. Zwrócenie uwagi
na mycie rąk po przyjściu do przedszkola.
8. Lany poniedziałek – słuchanie wiersza H. Łochockiej
9. „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa, naśladowcza; „Kurczątka do stodoły” – zabawa muzyczno-
ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

8-13 kwietnia

W WIEJSKIM GOSPODARSTWIE

Dzień 1. W gospodarstwie

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Kaczka i kaczęta – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 15. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Wiejskie gospodarstwo – słuchanie opowiadania O. Masiuk, rozmowa dotyczaca jego treści;
„Na wiejskim podwórku” – omówienie obrazka.
5. „Jakie to zwierzę?” – zabawa ruchowa.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
8. ,,Na wiejskim podwórku” – praca z Księgą zwierząt. Nalepianie dorosłych zwierząt obok młodych.
9. „Odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka” – rozwiązywanie zagadek słuchowych: kura, koń, krowa,
baran, indyk, kaczka; „Liski i kurki” – zabawa z elementem biegu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Traktor

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Kaczka i kaczęta – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 15. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Traktor” – rozwiązywanie zagadki; „Inne pojazdy rolnicze” – praca z obrazkiem.
5. „Orzemy pole” – zabawa ruchowa.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. Spacer.
8. „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia narządów mowy.
9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. W kurniku

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Kaczka i kaczęta – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 15. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Kaczuszka Heli – słuchanie opowiadania M. Kownackiej; rozmowa dotycząca treści utworu.
5. „Mieszkańcy kurnika” – praca z obrazkiem; „Idziemy gęsiego” – zabawa ruchowa.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. ,,Wiejskie podwórko” – spacer w poszukiwaniu wiejskiego podwórka.
8. ,,Kura i kurczęta” – wykonanie zadania z WP2, 17. Wypchnięcie elementów, ułożenie ich we właściwy
sposób i przyklejenia wg wzoru.
9. „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia narządów mowy.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. W chlewiku

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Kaczka i kaczęta – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 15. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Modna świnka – słuchanie wiersza E. Rozdoby, rozmowa dotycząca treści utworu.
5. „Świnki do chlewika” – zabawa muzyczno-ruchowa; „Rymowane wierszyki” – ćwiczenia słuchowe
– wypowiadanie zrytmizowanego tekstu w połączeniu z ruchem – sylaba rytmiczna ta i ti.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. ,,Wiejskie podwórko” – wycieczka do miejsca, gdzie różne zwierzęta z gospodarstwa.
8. „Zwariowana świnka” – zabawa dydaktyczna – stosowanie pojęć: krótki, długi.
9. Dziwne rozmowy – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Na polu

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. Kaczka i kaczęta – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej; „Zabawy z Tupem” – ćwiczenia
słuchowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 15. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15 – kształtowanie mięśni grzbietu i nóg, ćwiczenia równowagi.
5. „Co nam daje ziemia?” – historyjka obrazkowa.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Wycieczka na pole” – obserwowanie prac w polu, sprzętów wykorzystywanym przez rolników.
8. Praca rolnika – zabawa naśladowcza – opowieść ruchowa.
9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

1-5 kwietnia

ZWIERZĘTA W GOSPODARSTWIE

Dzień 1. Krowa

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa naśladowcza; „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia
warg i języka, rozluźniające; ćwiczenia oddechowe,.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 15. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Krowa – słuchanie wiersza Z. Dmirtocy, rozmowa na temat jego treści; „Krowy i motyle” – zabawa
ruchowa z elementem chodzenia na czworakach.
5. „Spróbuj i rozpoznaj, co jesz!” – zabawa badawcza. Wykonanie zadania z WP2, 15 – krowa.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Wiosenny berek” – zabawa ruchowa w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Zwierzęta na wsi – memory” . Dobieranie par takich samych obrazków
przedstawiających zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego.
9. „Dzień i noc” – zabawa ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 2. Świnka

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa, naśladowcza; „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia
warg i języka, rozluźniające; ćwiczenia oddechowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 15. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Dziwne rozmowy – osłuchanie z piosenką, rozmowa dotycząca treści utworu.
5. „Zwierzęta do domu”; „Rytmiczne echo”; „Rytmizowanie teksu piosenki”; „Naśladowanie głosów
zwierząt” – zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Wiosenny berek” – zabawa ruchowa w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Przedszkolne zawody sportowe” – historyjka obrazkowa.
9. „Wyścigi zajączków” – zabawa ruchowa z elementem skoków.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 3. Kura

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa, naśladowcza; „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia
warg i języka, rozluźniające; ćwiczenia oddechowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 15. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Od jajka do kury” – historyjka obrazkowa; „Kurczątka do stodoły” – zabawa muzyczno-ruchowa.
5. „Wyścig z jajkami” – zabawa ruchowa; „Tyle, ile…” – zabawa dydaktyczna.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Wiosenny berek” – zabawa ruchowa w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Kura” – praca plastyczna, lepienie z masy solnej.
9. „Kura i pisklęta” – zabawa słuchowo-ruchowa.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 4. Kaczka

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa, naśladowcza; „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia
warg i języka, rozluźniające; ćwiczenia oddechowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 15. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Kaczka Dziwaczka – praca z wierszem J. Brzechwy; ,,Kaczki w stawie” – zabawa ruchowa.
5. „Kaczka pstra” – zabawa dydaktyczna – porównywanie liczebności zbiorów – odwzorowywanie
ich liczby za pomocą zbiorów zastępczych.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Wiosenny berek” – zabawa ruchowa w ogrodzie przedszkolnym.
8. „Co lata, a co biega” – zabawa dydaktyczna.
9. „Dziwne rozmowy” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.

Dzień 5. Owca

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przestrzeganie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
2. „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa, naśladowcza; „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia
warg i języka, rozluźniające; ćwiczenia oddechowe.
3. Poranne zabawy ruchowe nr 15. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15 – kształtowanie mięśni grzbietu i nóg, ćwiczenie, równowagi
oraz wyczucia własnego ciała.
5. „Owce i owieczki” – zabawa badawcza z wykorzystaniem Magicznego pudełka; „Owieczka”.
6. „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania w pary przed wyjściem na spacer.
7. „Wiosenny berek” – zabawa ruchowa w ogrodzie przedszkolnym.
8. ,,Wiejskie podwórko” – łączenie w pary, przeliczanie.
9. „Kaczka dziwaczka” – recytowanie wiersza przez N., dopowiadanie przez dzieci rymów.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; rozumienie, że przedszkolne zabawki nie stanowią
własności dziecka.