Władysław Bełza

Katechizm polskiego dziecka

 

Polak, Ojczyzna— Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

 

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?

 

— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?

— Krwią i blizną.

Polska, Wiara— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.

Patriota, Poświęcenie— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

Obowiązek— Coś jej winien?

— Oddać życie.