24-28.06

Dzień 1. Odwiedzamy szkołę
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów
literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Tato, czy już lato? – słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej – rozmowa na temat cech charakterystycznych dla lata. Praca w Cz 80–81 – rozwiązywanie krzyżówek.
5. „Lato jest…” – zabawa słownikowa połączona z ćwiczeniem w czytaniu. „Letnia łąka” – zabawa
dydaktyczna – manipulowanie figurami geometrycznymi – ćwiczenia orientacji na kartce.
6. Praca w PiL 77 – odczytywanie zdań, przeliczanie figur – rozwijanie percepcji wzrokowej. „Czas
do szkoły” – zabawa słownikowa – poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Do ławek” – zabawa
ruchowa bieżna.
7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – rozwijanie sprawności fizycznej. Zabawy dowolne dzieci na
świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Wycieczka do szkoły” – poznanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych; wspólne zabawy z uczniami klasy 1. „Co podobało się nam podczas wycieczki do szkoły?” – zabawa słownikowa
– poszerzenie słownika czynnego dzieci.
9. „W pierwszej klasie – wspomnienia z wycieczki” – malowanie farbami. „Goście w szkole” –
zabawa orientacyjno-porządkowa. „Sprawne ręce, sprawne nogi” – zabawa usprawniająca mięśnie
stóp.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 2. Co zabierzemy na wakacje
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego
dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Na wakacje ruszać czas – słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej – rozmowa na temat wakacyjnych planów dzieci.
5. „Co kojarzy się z wakacjami?” – rozwiązywanie zagadek. PiL 78 – „Co zabieramy na wakacje?” –
podpisywanie przedmiotów po śladzie.
6. „Co włożę do plecaka?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia logicznego oraz kształcenie
umiejętności odejmowania w pamięci.
7. „Kto więcej zbierze?” – zabawa ruchowa z piłkami. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu
z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Rzuć i złap” – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – rozwijanie umiejętności podrzucania i łapania oburącz. „Już czytam” – gra typu memory – rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci
na materiale literowym i wyrazowym.
9. „Pociągi” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca – doskonalenie reakcji na sygnał dźwiękowy.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 3. Bezpieczeństwo
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich
czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego dzieci.
„Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Praca z wierszami Bezpieczne opalanie Barbary Szelagowskiej i Wakacyjne rady Wiery Bodalskiej
– rozmowa dotycząca prawidłowego zachowania się podczas zabaw w trakcie wakacji.
5. „Bezpieczne wakacje” – burza mózgów; rozmowa z dziećmi; rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia oraz argumentowania. „Kodeks bezpiecznych wakacji” – zabawa plastyczna nawiązująca do wcześniejszej zabawy.
6. „Przez dziurę w płocie” – zabawa z elementem przekraczania. „Zapamiętaj ten wzór” – zabawa
dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej. „Szlaczek ze sznurka” – zabawa manipulacyjna.
7. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. Praca w PiL 79 – rozwiązywanie działań matematycznych; kolorowanie według kodu. „Pociągi”
– zabawa orientacyjno-porządkowa; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej dzieci. „Podróż” –
zabawa plastyczna – rozwijanie wyobraźni dzieci; doskonalenie sprawności manualnej.

Dzień 4. Do widzenia, przedszkole!

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego
dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Żegnaj przedszkole! Witaj szkoło! – słuchanie opowiadania Olgi Masiuk – rozmowa na temat
emocji, jakie mają dzieci w związku z przejściem do szkoły.
5. „Laurka na pożegnanie” – zbiorowa praca plastyczna – doskonalenie umiejętności współpracy
w małym zespole.
6. „Zgadnij kogo brakuje?” – zabawa orientacyjno-porządkowa; rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci.
„Życzenia” – zabawa językowa – doskonalenie umiejętności budowania zdań poprawnych pod
względem logicznym i gramatycznym.
7. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. Praca w Cz 82–83 – „Wszystko o Polsce – gdzie jedziemy na wakacje?”. „Jaka to melodia” – rozwijanie pamięci słuchowej i muzycznej dzieci.
9. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie percepcji wzrokowej na materiale literowym, ćwiczenia w czytaniu. „Przejście przez tunel” – zabawa ruchowa na czworakach – rozwijanie
sprawności fizycznej dzieci.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 5. Do widzenia, przedszkole!
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu. Powitanka.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Wspominamy” – zabawa słownikowa, poszerzenie słownika czynnego
dzieci. „Przenieś piłkę na krążku” – zabawa ruchowa z elementem równowagi.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Praca w PiL 80 – kolorowanie obrazka – „Dokąd pójdzie Supełek po wakacjach?”.
5. „Najbardziej” – praca plastyczna – rozwijanie umiejętności wyrażania własnych odczuć i przeżyć
w pracy plastycznej. „Kalambury” – zabawa pantomimiczna – rozwijanie koordynacji ruchowej
i umiejętności kodowania informacji przez ruch.
6. „Nasze zabawy” – zabawy muzyczno-ruchowe – utrwalenie zabaw poznanych w ciągu całego
roku. Zabawy w kącikach tematycznych według wyboru dzieci; czas do dyspozycji N.
7. Zabawy dowolne dzieci na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Do widzenia, przedszkole!” – uroczyste zakończenie roku szkolnego – prezentacja piosenek,
wierszy i zabaw przed zgromadzonymi gośćmi; wręczenie pamiątkowej laurki

17-21.06

TYDZIEŃ 39. KOLORY LATA
Dzień 1. Żółty
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. O Białej Krainie i czarnoksiężniku Koloruchu – słuchanie bajki A. Czylok. „Podstawowe kolory
i ich pochodne” – zabawa dydaktyczna; rozmowa dotycząca kolorów podstawowych i możliwości tworzenia z nich nowych kolorów.
5. „O jakim kolorze będziemy dzisiaj mówić?” – rozwiązywanie zagadek wprowadzających w temat
dnia. „Co jeszcze kojarzy się wam z kolorem żółtym?” – zabawa słownikowa – poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Żółte jak słońce” – zabawa badawcza – rozwijanie myślenia logicznego
dzieci.
6. „Żółty parzy” – zabawa ruchowa z elementem rzutu. „Żółte stworki” – zabawa matematyczna
– doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10 oraz klasyfikacji według 3 cech. Praca
w KP4.29 – klasyfikacja według 3 cech; rozwijanie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej.
„Żółte kwiaty” – praca plastyczna – stemplowanie wacikami płatków kwiatów.
7. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu – zwrócenie uwagi na bezpieczną i spokojną zabawę.
Zabawy w kącikach tematycznych według wyboru dzieci; czas do dyspozycji N.
8. Praca w Cz 78 – „Na wakacje w góry” – ćwiczenia w czytaniu. „Mierzymy promienie słońca” – zabawa dydaktyczna – doskonalenie umiejętności dokonywania pomiaru długości oraz określanie
tej długości. „Gra w żółte” – zabawa orientacyjno-porządkowa – rozwijanie szybkiej reakcji na
sygnał słowny N.
9. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 – rozwijanie twórczego myślenia; wykonywanie zadań
ruchowych wyznaczonych przez N.; przestrzeganie zasad zabawy.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników; stosowanie zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 2. Zielony
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
4. „Jak powstaje zielony kolor?” – zabawa badawcza – samodzielne wykonanie barwy zielonej
w różnych odcieniach przez zmieszanie barw podstawowych: żółtego i niebieskiego.
5. Zielone – słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej. „Co jest zielone?” – zabawa słownikowa
– poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Jak pachnie kolor zielony?” – zabawa badawcza – wykorzystanie zmysłu węchu do określenia zapachu koloru zielonego.
6. „Na zielonej łące” – zabaw ruchowa. „Żaba” – praca plastyczna – płaskie origami.
7. „Wirujące listki” – zabawa ruchowa. Prace porządkowe w przedszkolnym ogródku – podlewanie
roślin, podwiązywanie roślin pnących na tyczkach.
8. Już dużo wiem – nauka słów pierwszej i 2. zwrotki piosenki. Praca w PiL 76 – rozwijanie sprawności
manualnej, ćwiczenia w pisaniu wyrazów po śladzie. „Ptaki i świerszcze” – zabawa ruchowa – naśladowanie ruchem i głosem mieszkańców łąki.
9. „Zrób tyle, ile pokażę” – zabawa ruchowa; utrwalanie umiejętności odczytywania symboli liczb;
doskonalenie umiejętności przeliczania. „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 3. Niebieski
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw;
zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Praca w Cz 79 – „Nad Bałtykiem”. „Jaki kolor ma morze?” i „Szukamy koloru niebieskiego” –
zabawy słownikowe – poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy odcieni koloru niebieskiego
– błękitny, granatowy.
5. „Deszczowa pogoda” – zabawa plastyczna – korelacja muzyki z plastyką. „Niebieski parzy” – zabawa ruchowa z elementem rzutu. „W porcie wodnym” – zabawa matematyczna – doskonalenie
umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 10.
6. „Łódka” – wykonanie pracy według wzoru i instrukcji. „Wyścigi łódek” – zabawa oddechowa.
„Co pływa, a co tonie?” – zabawa badawcza – rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci podczas zabaw
ruchowych.
8. Już dużo wiem – osłuchanie z piosenką; zabawy rytmiczno-muzyczne uwrażliwiające na zmiany
rytmu i tempa.
9. „Gra w niebieskie” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Jakie to kolory?” – zabawa słownikowa
oraz ćwiczenia w czytaniu.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 4. Różowy bądź czerwony
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. Powitanka.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Czereśnie i dzieci” – zabawa taneczna do piosenki. „Co jeszcze ma czerwony kolor?” – zabawa
słownikowa – poszerzenie słownika czynnego dzieci. „Gra w czerwone” – zabawa orientacyjno-
-porządkowa.
5. „Ile czereśni mamy w koszyku?” – zabawa matematyczna – doskonalenie umiejętności dodawania
i odejmowania oraz posługiwanie się cyframi do podpisywania liczebności zbiorów.
6. „Biedronki na łące” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa – doskonalenie umiejętności
tworzenia zbiorów o wskazanej liczbie elementów. Praca w KP4.30 – ćwiczenia w czytaniu; dopasowywanie wyrazu do obrazka.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Prace porządkowe w przedszkolnym ogródku – pielenie chwastów, podlewanie roślin.
8. „Owocowo-warzywne zagadki” – rozwiązywanie zagadek. „Jaki to owoc?” – zabawa dydaktyczna
– puzzle do złożenia – rozwijanie percepcji wzrokowej.
9. „Gra w różowe” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Sałatka owocowa” – zajęcia kulinarne; doskonalenie umiejętności przewidywania i planowania; wdrażanie do przestrzegania zasad higieny
i bezpieczeństwa podczas pracy.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 5. Tęczowy świat
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw; zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej
zakończeniu.
2. „Czytankowo” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. „Co zmieniło swoje miejsce?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Kraina tęczy – praca z wierszem Agnieszki Karcz; rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza; rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności komunikatywnego wyrażania swoich myśli. „Układanie
tęczy” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie pamięci wzrokowej.
5. Praca w KP4.31 – dopasowywanie obrazka do koloru tęczy; rozwijanie logicznego myślenia.
„Kolorowe miasto” – zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem pudełek, farb lub papierów kolorowych w siedmiu kolorach tęczy.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9 – rozwijanie twórczego myślenia; wykonywanie zadań ruchowych wyznaczonych przez N.; przestrzeganie zasad zabawy.
7. Zabawy dowolne na świeżym powietrzu – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
8. „Kolorowa łąka” – zabawa dydaktyczna – manipulowanie figurami geometrycznymi; rozwijanie
umiejętności wyznaczania kierunków na kartce; dobieranie figur zgodnie ze wskazaniami N.; klasyfikowanie według 3 cech.
9. „Gra w kolory” – zabawa orientacyjno-porządkowa – doskonalenie koncentracji uwagi i szybkiego
reagowania na sygnał.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

10-14.06

TYDZIEŃ 38. WAKACJE TUŻ-TUŻ…
Dzień 1. W górach
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Kącik turysty” – działanie dzieci. „Wędrówka” – masażyk.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Górskie krajobrazy” – rozmowa z dziećmi na temat wiersza Co to jest krajobraz Bożeny Formy
– tworzenie pojęcia krajobraz; wyróżnianie elementów krajobrazu górskiego.
5. „Skoki kozicy” – zabawa z elementem skoku. „Sokole oko” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.24. „Przekładanie kamieni” – zabawa ruchowa z piłką. „Wszystko słyszę” – zabawa
dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 76 – ćwiczenia syntezy słuchowej.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „W górach” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 55. „Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa
ze śpiewem w kole. „Liczenie baranów” – zabawa dydaktyczna; kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. Nad jeziorem
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Mieszkańcy jezior” – oglądanie ilustracji w książkach i albumach, dotyczących jezior i zgromadzonych w Kąciku turysty. Nazywanie zwierząt, roślin, czytanie ciekawostek. „Wesołe raki” –
zabawa ruchowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Nad jeziorem” – rozmowa z dziećmi na temat ilustracji; wyróżnianie cech charakterystycznych
dla krajobrazu jezior.
5. „Żabki w jeziorze” – zabawa oddechowa. „Tropiciele nad jeziorem” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.25 – kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych.
6. „Przejście przez rzekę” – zabawa z elementem skoku. „Co robimy na wakacjach?” – zabawa
dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 77 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
8. „Na plaży” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 54. „Połów” – zabawa zręcznościowa.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Nad morzem
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Nad morzem” – oglądanie ilustracji dotyczących krajobrazu nadmorskiego w książkach i wydawnictwach albumowych, zgromadzonych w Kąciku turysty. Nazywanie zwierząt, roślin, czytanie
ciekawostek. „Taniec krabów” – zabawa ruchowa przy melodii piosenki Czereśnie i dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Nad morzem” – rozmowa z dziećmi – wyróżnianie charakterystycznych cech krajobrazu nadmorskiego.
5. „Ryby w morzu” – zabawa z chustą animacyjną. „Idzie rak-nieborak” – zabawa grafomotoryczna
z wykorzystaniem PiL 74 – ćwiczenia koordynacji ruchowo-słuchowej.
6. Czereśnie i dzieci – osłuchanie z piosenką – aktywne słuchanie piosenki; zabawa z rytmem; zabawa ruchowo-rytmiczna; nauka słów pierwszej i drugiej zwrotki piosenki.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu wg pomysłu N.
8. „Plażowe liczenie” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.26 – ćwiczenia w przeliczaniu.
„Taniec krabów” – zabawa ruchowa przy melodii piosenki Czereśnie i dzieci. „Słońce wschodzi
i zachodzi” – zabawa muzyczno-plastyczna.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.

Dzień 4. Nad rzeką
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Czereśnie i dzieci – nauka 3. i 4. zwrotki piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Rzeka – rozmowa z dziećmi na temat wiersza Krzysztofa Roguskiego – tworzenie pojęcia rzeka.
5. „Tama na rzece” – zabawa ruchowa. „Nad rzeką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.27
– ćwiczenia w liczeniu.
6. „Transporter” – zabawa z piłką z elementem rywalizacji. „Ryby w rzece” – zabawa plastyczna.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu wg pomysłu N.
8. „Po kamieniach” – zabawa ruchowa. „Supełek i ryby” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem
PiL 75 – kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych. „Raki” – zabawa na czworaka.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Przy ognisku
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Budowanie na biwaku” – zabawa dydaktyczna. „Wędrówka” – masażyk.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
5. „Przy ognisku” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.28 – ćwiczenia pamięci wzrokowej.
6. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: „Kolanko” – zabawa z elementem rzutu. „Przekładanie
kamieni” – zabawa ruchowa z piłką.
7. „Ryby w morzu” – zabawa z chustą animacyjną.
8. „W drodze na biwak” – rysowanie gry ścianki – rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.
„Na szlaku” – zabawa ruchowa.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

3-7.06

TYDZIEŃ 37. DZIEŃ DZIECKA
Dzień 1. Święto dzieci
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań; doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Zabawa na z” – działanie dzieci – utrwalenie litery. „W hamaku” – zabawa z chustą animacyjną;
kształcenie umiejętności współpracy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Na hamaku” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie koordynacji ruchowej.
5. „H jak hamak” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie litery h, H z wykorzystaniem KP4.19 – rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej.
6. „Huśtanie na hamaku” – zabawa ruchowa. „Ręce na huśtawce” – zabawa ruchowa rozwijająca dużą
motorykę.
7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
8. „Dzień Dziecka” – festyn z okazji święta dzieci. Zawody i zabawy w przedszkolnym ogrodzie –
integracja rodziców i całej społeczności przedszkolnej; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. Prawa dzieci
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Domino sylabowe” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w czytaniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Mam prawo do…” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza Jarosława Poloczka z wykorzystaniem KP4.20 – rozwijanie świadomości społecznej dzieci.
5. „Paluszkowe zabawy” – zabawy grafomotoryczne z wykorzystaniem PiL 72 – ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
6. „Karuzela” – zabawa ruchowa w kole ze śpiewem.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Szczęśliwy świat dzieci” – zabawa plastyczna; malowanie farbami; rozwijanie wyobraźni twórczej
dzieci. „Piłki Supełka” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. „Ile widzisz
dzieci?” – gimnastyka oka – poszerzanie pola widzenia.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Dzieci na świecie
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Wizytówki” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia percepcji wzrokowej. „Karuzela” – zabawa ruchowa w kole ze śpiewem.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Nowa dziewczynka – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania; wykonanie ćwiczeń w KP4.21 –
ćwiczenia w czytaniu.
5. Dobrze z tatą iść – osłuchanie z piosenką – aktywne słuchanie piosenki; rozmowa na temat jej
treści; zabawy ruchowo-rytmiczne; śpiewanie piosenki z gestodźwiękami.
6. „Koledzy z dalekich krajów” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 74 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Mój kolega z innego kraju…” – zabawa plastyczna. Zabawa taneczna w kole –„Karuzela”. Mam
prawo do… – nauka wiersza na pamięć.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. Gdy jest nam nudno
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Mam prawo do… – utrwalenie wiersza; recytacja w małych zespołach lub indywidualnie. „Micziganka” – zabawa ze śpiewem.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci; Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Mój sposób na nudę” – rozmowa z dziećmi, dywanik pomysłów.
5. „Zabawy z Supełkiem” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.22 – wprowadzenie znaku
minus.
6. „Kucany berek” – zabawa bieżna. „Kręgle – słupki” – zabawa z celowaniem. „Dobrze z tatą iść” –
zabawa taneczna przy piosence.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Co kto lubi” – zabawa w kole. „Czytam i liczę” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 73
– ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. „Lubię” – zabawa plastyczna. Mam prawo do… – utrwalenie wiersza.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Mój przyjaciel
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Dobrze z tatą iść – utrwalenie piosenki.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci; Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 – wdrażanie dzieci do wykonywania poleceń N., zachęcanie dzieci do pokonywania własnych słabości; utrwalanie umiejętności przyjmowania podstawowych pozycji wyjściowych.
5. Zostań moim przyjacielem – rozmowa z dziećmi na temat wiersza Elizy Rozdoby – rozwijanie
myślenia dzieci.
6. „Szukam przyjaciela” – zabawa w kole – rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej. „Supełek
na Hawajach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 75 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw – zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń; zabawy
z piłką – minikoszykówka i minipiłka nożna; rozgrywanie meczy w kilkuosobowych zespołach;
ćwiczenia celności w kopaniu piłki do bramki i rzucaniu do kosza.
8. „Przyjaciele Pak i Supełek” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.23 – rozwijanie myślenia
logicznego i sprawności grafomotorycznej. „Taniec Hula” – zabawa ruchowa – ćwiczenia sprawności ruchowej. „Podróż dookoła świata” – gra ściganka – rozwijanie umiejętności współpracy
w zespole.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

27-31.05

TYDZIEŃ 36. MOJE ZWIERZĄTKO
Dzień 1. Mój przyjaciel – pies i kot
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Nasi ulubieńcy” – działanie dzieci. „Pięć kociątek” – zabawa paluszkowa – rozwijanie sprawności
manualnej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi.
4. Pół marzenia – rozmowa na temat treści opowiadania Joanny Raweckiej – rozwijanie koncentracji
uwagi.
5. „Wszedł kot na płot” – zabawa ruchowa na czworakach. „Zabawy z moim ulubieńcem” – zabawa
dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.14 – ćwiczenia analizy wyrazowej zdania i percepcji wzrokowej.
6. „Kotki piją mleczko” – zabawa na czworakach. „Pies” – praca plastyczna z wykorzystaniem materiałów odpadowych – rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. „Podaj dalej” – zabawa słuchowa
– rozwijanie percepcji słuchowej. „Kulawy piesek” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. To, co pływa, gryzie, piszczy
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Ile łap w koszyku” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w liczeniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi.
4. W sklepie zoologicznym – rozmowa na temat wiersza Bożeny Formy. Zabawa dydaktyczna
z wykorzystaniem KP4.15 – wprowadzenie liczby 10; rozwijanie myślenia logicznego.
5. „Węże” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji – rozwijanie szybkości i koordynacji ruchowej.
6. „Akwarium” – zabawa muzyczno-plastyczna – rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Wędrówka węża” – zabawa ruchowa. „W sklepie zoologicznym” – wycieczka – poznanie najbliższego środowiska społecznego. „Dywanik dla kotka” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie pojęcia
liczby 10 w aspekcie miarowym.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. U weterynarza
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Papugi” – zabawa naśladowcza – ćwiczenia pamięci wzrokowej. „Głuchy telefon” – zabawa słuchowa – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi.
4. „U weterynarza” – wycieczka do lecznicy zwierząt – poznanie najbliższego środowiska społecznego.
5. „Przygoda Reksa” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.16 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
6. „Wąż idzie do lekarza” – zabawa ruchowa.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: „Pies goni kota” – zabawa bieżna; „Kangury” – zabawa
z elementem siłowym.
8. „W lecznicy” – praca plastyczna. „U weterynarza” – zabawa tematyczna – rozwijanie umiejętności
współpracy w grupie. „Walczyk dla mamy” – zabawy muzyczne przy piosence – rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. W zoo
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Zwierzęta z dalekich krajów” – działanie dzieci. „W zoo” – zabawa słuchowa – rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci. „Jestem rak – czytam wspak” – zabawa wzrokowa; ćwiczenia w czytaniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi.
4. Wycieczka do zoo – rozmowa na temat wiersza Bożeny Formy.
5. „Z jak zebra” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie litery z, Z z wykorzystaniem KP4.17; przygotowanie do czytania.
6. „Słoń toczy kłodę” – zabawa ruchowa. „Paski zebry” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 70 – ćwiczenia koordynacji ruchowo-słuchowej dzieci.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Spacer po zoo” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 72–73 – ćwiczenia w czytaniu.
„Złap tygrysa” – zabawa bieżna. „Zwierzęta w zoo” – malowanie farbami; rozwijanie aktywności
twórczej dzieci.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Uwaga! Nieznajome zwierzę
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Kto więcej” – zabawa dydaktyczna; ćwiczenia analizy słuchowo-wzrokowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
5. „Uwaga! Nieznajome zwierzę” – rozmowa z dziećmi na temat ilustracji w KP4.18 – rozwijanie
umiejętności dokonywania oceny zachowania i unikania niebezpieczeństw.
6. „Polowanie lwa” – zabawa bieżna. „Żółwie w terrarium” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem
PiL 71; ćwiczenia w dodawaniu.
7. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – „Pies goni kota” – zabawa bieżna; „Kangury” – zabawa
z elementem siłowym.
8. „Kodeks” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie umiejętności budowania zdań. „Mama da mi bułkę”
– zabawa relaksacyjna; ćwiczenia rozluźniające.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

20-24.05

TYDZIEŃ 35. MAMA I TATA
Dzień 1. Moja rodzina
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Etykietki” – zabawa dydaktyczna; przygotowanie do czytania. „Idzie rak” – zabawa ruchowa;
ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą
i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Rodzina” – rozmowa z dziećmi na temat ich obserwacji i ilustracji w KP4.10 – swobodne wypowiedzi dzieci.
5. „Odbicie w lustrze” – zabawa ruchowo-naśladowcza; ćwiczenia koncentracji uwagi. „Moja wesoła
rodzina” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 68; przygotowanie do pisania.
6. „Kto prędzej wróci?” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Moi rodzice” – zabawa dydaktyczna;
ćwiczenia myślenia.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach, zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. „Geometryczne obrazki” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej. „Zagadkowa osoba” – zabawa słownikowa
– poszerzanie słownika czynnego dzieci.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. Moja mama umie wszystko
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Piegowate liczby” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia w szybkim liczeniu. „Kominiarz” – zabawa
paluszkowa – rozwijanie sprawności dłoni i palców.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Walczyk dla mamy – osłuchanie z piosenką – aktywne słuchanie piosenki, zabawa rytmiczna,
zabawa taneczna. „Tajemnicza mama, tajemniczy tata” – rozmowa z dziećmi na temat zawodów
wykonywanych przez rodziców.
5. „Zwijanie dywanu” – zabawa ruchowa.
6. „Korale dla mamy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.11 – rozwijanie myślenia matematycznego.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach, zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. „Rodzice przy pracy” – zabawa plastyczna – przekazywanie wiedzy o świecie za pomocą plastycznych środków wyrazu. „Zgaduj – zgadula” – zabawa dydaktyczna: kodowanie czynności matematycznych za pomocą znaków i liczb. Walczyk dla mamy – utrwalenie pierwszej zwrotki
i refrenu oraz nauka drugiej zwrotki i refrenu; zabawa taneczna przy piosence.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Pomagam w domu
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Idzie rak” – zabawa ruchowa – rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Kosmici z odkurzacza – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania Liliany Fabisińskiej – uważne
słuchanie czytanego tekstu.
5. „Domowi pomocnicy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.12 – tworzenie pojęcia
na podstawie definicji; czytanie globalne wyrazów; rozumienie konieczności zakazu korzystania
przez dzieci z urządzeń elektrycznych.
6. „Praca mrówek” – zabawa na czworakach. „Domowe porządki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 69 – ćwiczenia w dodawaniu. Zabawa dydaktyczna z Cz 70–71; ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach, zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. „Kruche ciastka” – działanie dzieci – wdrażanie do planowania działań i realizacji planu oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. „Figurki zmieniajcie się” – zabawa ruchowa pobudzająco-
-hamująca.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie
audiobooków; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. Przygotowujemy upominki dla mamy i taty
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. Walczyk dla mamy – nauka trzeciej zwrotki i refrenu; ćwiczenie pamięci. Zabawa „Układanka” –
rozwijanie intuicji geometrycznych.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Walczyk dla mamy – zabawy rytmiczne podczas piosenki – rozwijanie wrażliwości rytmicznej
i improwizacyjnej.
5. „Laurka dla rodziców” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.13 – ćwiczenia w czytaniu.
„Jagody do kosza” – zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania.
6. „Kwiatki dla mamy i taty” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 40–41 – działanie wg instrukcji słowo-obrazkowej.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego; sprawne przygotowywanie się do wyjścia; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na przeplotniach,
zjeżdżalniach itp.; zabawy ruchowe wg pomysłu N.
8. Przygotowanie ciasteczek – działanie dzieci – wdrażanie do planowania działań i realizacji planu
oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Dzień rodziny
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych. Powitanka.
2. „Idzie rak” – zabawa ruchowa; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Święto Rodziny – uroczystość z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka; działanie dzieci – przygotowanie
sali na przyjęcie gości, zaprezentowanie przygotowanego programu artystycznego, rodzinne zawody i konkursy.
5. Degustacja ciastek przygotowanych przez dzieci – rozwijanie potrzeby dzielenia wolnego czasu
z bliskimi; integrowanie rodziców.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej; przestrzeganie zasad
obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
7. „Skrzynia domowych skarbów” – zabawa sensoryczna.
8. „Zwijanie dywanu” – zabawa ruchowa.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonego rodzica lub słuchanie audiobooków; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

13-17.05

TYDZIEŃ 34. NA ŁĄCE
Dzień 1. Rośliny na łące
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Łąkowe tajemnice” – działanie dzieci; rozwijanie umiejętności planowania działań i współpracy.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowanie do posiłku – działanie dzieci.
4. Łąka – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania Olgi Masiuk i ilustracji w KP4.5 – rozwijanie
koncentracji uwagi i umiejętności udzielania logicznej odpowiedzi; poznawanie ekosystemu łąkowego.
5. „Na łące” – wycieczka na łąkę – kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji i jej dokumentowania; rozwijanie wrażliwości plastycznej dzieci.
6. „Kolorowa łąka” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem W 38–39 – rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
7. „Taniec motyli” – zabawa muzyczna improwizacyjna.
8. „Co rośnie na łące?” – działanie dzieci; rozwijanie ciekawości poznawczej.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych

Dzień 2. Zwierzęta na łące
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Kosi, kosi łapki” – zabawa paluszkowa – rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Kto po łące chodzi na łapach?” – działanie dzieci; wdrażanie do samodzielnego zdobywania
informacji; współdziałanie w zespole. Praca z wierszem Krecik Bożeny Formy.
5. „Ł jak łapa” – wprowadzenie litery ł, Ł z wykorzystaniem KP4.6; ćwiczenia percepcji słuchowej
i wzrokowej; przygotowanie do czytania.
6. „Łasica goni kreta” – zabawa ruchowa na czworakach; rozwijanie zręczności dzieci. „Taniec kreta
z łasiczką” – zabawa taneczna do piosenki Nie chcę Cię znać; rozwijanie umiejętności świadomego poruszania się w przestrzeni.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – obserwacja owadów z wykorzystaniem lup – rozwijanie
ciekawości poznawczej i wiedzy o środowisku przyrodniczym.
8. „Dama z łasiczką” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 68; utrwalenie poznanej litery.
„Ile kroków do domu?” – zabawa ruchowa z elementem mierzenia. „Zwierzęta na łące” – zabawa
plastyczna; posługiwanie się kreską i barwną plamą.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Owady
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Rozśpiewana łąka” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie wrażliwości i pamięci słuchowej.
„Wiosenne kwiaty” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Gdzie się podziały nasze kropeczki? – zabawa matematyczna na podstawie opowiadania Joanny
Modelskiej i KP4.7; wprowadzenie liczby 0.
5. „Łąka” – zabawy muzyczno-ruchowe i grafomotoryczne przy piosence z wykorzystaniem PiL 66
– kształtowanie wrażliwości rytmicznej.
6. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej w zabawach: „Kto mieszka na łące?”,
„Owady”, „Taniec łapek”.
7. Zabawy na boisku przedszkolnym. „Tropimy owady” – rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci
i wiedzy o najbliższym środowisku przyrodniczym.
8. „Kolorowe owady” – praca konstrukcyjna z wykorzystaniem materiałów recyclingowych – rozwijanie sprawności manualnej. Łąka – nauka słów 2. i 3. zwrotki piosenki; ćwiczenia pamięci.
„Zwierzęta do domu” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych

Dzień 4. Na łące – rozwój motyla
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Łąka – nauka 4. zwrotki piosenki; ćwiczenia pamięci. „Zielone” – zabawa ruchowa.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Zielona gąsienica” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 67 – ćwiczenia w liczeniu; rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
5. „Berek muszek” – zabawa ruchowa przy muzyce. „Żaby” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem
KP4.8; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
6. „Bocian i żaby” – zabawa ruchowa. „Na zielonej łące” – zabawa plastyczna przy piosence Śpiewam
na łące.
7. Zabawy dowolne dzieci w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
8. „Na wiosennej łące” – zabawa ortofoniczno-ruchowa – ćwiczenie sprawności narządów mowy.
„Która z kolei…” – zabawa dydaktyczna – posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Zabawa
relaksacyjna – masażyk.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 5. Plener malarski
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych; zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi; rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Taniec motyli” – zabawa muzyczna improwizacyjna – rozwijanie kreatywności.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – doskonalenie motoryki i sprawności; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
5. „Kolorowy motyl” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem KP4.9. „Plener malarski” – zabawa plastyczna na świeżym powietrzu – rozbudzanie aktywności twórczej.
6. „Malujemy wiosnę” – zabawa dydaktyczna z Cz 69 – ćwiczenia w czytaniu.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. „Tropimy owady” – obserwacja owadów za pomocą lup.
8. „Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
9. „Czytanki Supełka” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie umiejętności czytania. „Czytankowo” –
słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. przez rodzica; rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

6-10.05

Dzień 1. Moje książki
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. Kącik książki – aranżowanie kącika czytelniczego.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowanie do posiłku – działanie dzieci.
4. Strażnik książek – rozmowa na temat treści opowiadania Magdaleny Zawadzkiej. „Książki, książeczki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.1 – klasyfikowanie wg wskazanych cech.
5. „Książki na półkę” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Bohaterowie naszych książek” –
zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 64 – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
dzieci.
6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – doskonalenie motoryki i sprawności; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
7. Zabawy na świeżym powietrzu zwykorzystaniem sprzętu jordanowskiego – huśtawki, piaskownica.
8. Księgarnia/Biblioteka – wycieczka – poznawanie instytucji społecznych w najbliższym środowisku dziecka.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez osobę zaproszoną do przedszkola, np. rodzica, rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich  potrzeb rozwojowych.

Dzień 2. W bibliotece
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Supełkowa biblioteka” – działanie dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami
porządkowymi. Przygotowanie do posiłku – działanie dzieci.
4. Kłótnia książek – rozmowa na temat treści opowiadania Łukasza Bernady i ilustracji w Cz 64–65
– tworzenie logicznych wypowiedzi.
5. „Noc w bibliotece” – zabawa ruchowa przy muzyce, rozwijanie wrażliwości muzyczno-ruchowej
dzieci.
6. „Książki na półkach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.2. Wprowadzenie liczby 9
w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
7. „Nasza warszawska syrenka” – zabawy muzyczne przy piosence – rozwijanie wrażliwości muzyczno-ruchowej. Zabawy ruchowe na placu zabaw z elementem rywalizacji.
III 8. „W bibliotece” – zabawa plastyczna, malowanie wrażeń z wycieczki. „Plastelinowe czytanki” –
zabawa manualna, rozwijanie sprawności manualnej. „Dywaniki” – zabawa dydaktyczna, odczytywanie składników liczby 9.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków –
rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 3. Jak powstaje książka
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Kto to jest?” – działanie dzieci, rozwijanie umiejętności zdobywania informacji.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. „Skąd się biorą książki?” – rozmowa z dziećmi na temat historyjki obrazkowej z wykorzystaniem
KP4.3 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; ćwiczenia w czytaniu.
5. „Litery” – zabawa ruchowa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
6. „Supełek w księgarni” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami.
7. „Mali graficy” – zabawa grafomotoryczna, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zabawy
ruchowe na placu zabaw.
8. „Księgarnia” – zabawa tematyczna – rozwijanie umiejętności współpracy. „Nasza Nasza warszawska syrenka” – zabawa taneczna przy piosence – rozwijanie umiejętności planowego poruszania
się w przestrzeni.
9. „Jestem ilustratorem” – zabawa plastyczna. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszone osoby.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.

Dzień 4. Szanujmy książki
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Prawda czy fałsz” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia logicznego. „Dbamy o książki” –
działanie dzieci, rozwijanie sprawności manualnej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania do posiłku – działanie dzieci.
4. Książka czeka – rozmowa na temat treści wiersza Hanny Łochockiej i Cz 66–67 – rozumienie
potrzeby dbania o książki i ustalenie zasad korzystania z książek. „Jesteśmy bohaterami z bajek” –
zabawa ruchowa, rozwijanie wyobraźni przestrzennej dzieci.
5. „Zakładka do książki” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna – rozwijanie sprawności manualnej.
6. „Maszyna drukarska” – zabawa ruchowa – rozwijanie koncentracji uwagi. „Nasza warszawska syrenka” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence – rozwijanie wrażliwości rytmicznej i improwizacyjnej.
7. Zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego – huśtawki, piaskownica.
8. Książka czeka – nauka wiersza na pamięć – rozwijanie pamięci krótkotrwałej. „Nasza warszawska
syrenka” – zabawa taneczna przy piosence. „Domino” – zabawa dydaktyczna – poznawanie składników liczby 9.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszoną osobę lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych

Dzień 5. Przygody Supełka
1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich
potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności.
Powitanka.
2. „Książki w pudełku” – zabawa dydaktyczna; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowania
do posiłku – działanie dzieci.
4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 – doskonalenie motoryki i sprawności; wyrażanie radości
ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.
5. „Nieuważny ilustrator” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.4 – rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
6. „Przygoda przecinka” – zabawa twórcza – rozwijanie myślenia twórczego dzieci. „Ilustratorzy” –
zabawa plastyczna, rozwijanie wrażliwości plastycznej.
7. Zabawy ruchowe na boisku przedszkolnym. „Przejście pod zwalonym pniem” – zabawa ruchowa
z elementami skłonu.
8. „Robimy książkę” – działanie dzieci, rozwijanie umiejętności planowania i myślenia przyczynowo-
-skutkowego. „Gimnastyka buzi i języka” – rozwijanie sprawności narządów mowy.
9. „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez zaproszonych gości lub słuchanie
audiobooków – rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
10. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich
potrzeb rozwojowych.
apaszka dla
każdego dziecka,
CD
Cz 66
CD
kostki domina
z W 31
książki lub
audiobooki
Tydzień 33. JAK POWSTAJE KSIĄ

23-26.04

TYDZIEŃ 32. KTO TY JESTEŚ?
Dzień 1. Polska – legendy
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Moje ręce” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Ojczyzna” – słuchanie wiersza Włodzimierza Domeradzkiego; tworzenie słownika pojęć związanych ze słowem Polska. Wyjaśnienie pojęcia ojczyzna. Poznanie znaczenia postawy patriotycznej.
Nauka na pamięć wiersza.
5. „Co to jest Polska?” – praca z mapą konturową Polski; ćwiczenia w czytaniu, szukanie i zaznaczanie
na mapie miejscowości lub miasta położonego najbliżej miejsca zamieszkania dzieci. „Zwiedzamy
Polskę” – udział w zabawie ruchowej.
6. Praca w KP 3.29 – dopasowywanie zdań do obrazka, ćwiczenia w czytaniu. „Polskie stroje ludowe”
– zabawa dydaktyczna; poznanie różnych strojów ludowych. „Strój z mojego regionu” – rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie
odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5 – rozwijanie koordynacji ruchowej, doskonalenie motoryki,
umiejętności współpracy w parach lub grupie, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw.
9. „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” – wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego, omówienie treści legendy przez uporządkowanie obrazków wykonanych przez N. Zwrócenie uwagi
na pierwszą stolicę Polski – Gniezno. Prezentacja godła państwowego, zwrócenie uwagi na kolorystykę. Czytanie globalne wyrazu godło. „Godło Polski” – składanie obrazka z części.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 2. Godło, flaga, hymn
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Moje godło” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Mazurek Dąbrowskiego – zapoznanie ze słowami i melodią hymnu narodowego. „Jak należy
się zachowywać podczas słuchania lub śpiewania hymnu narodowego?” – zabawa dydaktyczna;
zwrócenie uwagi na postawę zasadniczą podczas słuchania i śpiewania hymnu. Nauka pierwszej
zwrotki.
5. Barwy ojczyste – zapoznanie dzieci z wierszem Czesława Janczarskiego. Prezentacja flagi Polski.
Omówienie znaczenia flagi, miejsc i okoliczności jej prezentacji. Wyszukiwanie flagi Polski wśród
innych flag – analiza i synteza wzrokowa, wyszukiwanie takiego samego obrazka.
6. „Wyszukiwanie głoski f” oraz „Czy jest tu głoska f?” – analiza i synteza słuchowa wyrazów;
Monografia litery f na podstawie wyrazów: flaga, Franek. Praca z KP 3.30 – prezentacja litery f, F
na podstawie wyrazów: flaga, Franek. Wyszukiwanie litery f w tekście, analiza i synteza słuchowa
wyrazów; próby odczytywania sylab z poznanych liter i całych prostych wyrazów; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. „Prawda czy fałsz?” – zabawa słownikowa; rozwijanie logicznego myślenia, usystematyzowanie
wiedzy na temat Polski. „Jedzie pociąg z daleka” – zabawa ruchowa przy piosence tradycyjnej;
nazywanie miejsc w Polsce;
9. „Nasza Polska” – praca plastyczna; rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej. „Wyścig
rycerzy” – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 3. Kraków
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Moja flaga” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Zabawy z mapą Polski” – prezentacja mapy konturowej Polski, przedstawienie regionów Polski
z uwzględnieniem gór, morza, Śląska, nizin i ich umiejscowienia na mapie. Omówienie symboliki mapy: sposoby zaznaczania wód, dróg, miast itp. Próby wyszukiwania wskazanych miejsc.
Wyszukanie dwóch głównych rzek Polski – Wisły i Odry. Pomiar długości wskazanych rzek za
pomocą sznurka. Porównanie wyniku pomiaru.
5. Płynie Wisła, płynie – osłuchanie z fragmentem piosenki w wykonaniu N. „Kraków na obrazkach”
– zabawa dydaktyczna; prezentacja najbardziej charakterystycznych dla Krakowa miejsc i symboli.
Wawel – recytacja wiersza Czesława Janczarskiego.
6. „Raz dwa, trzy smok patrzy” – zabawa ruchowa; kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał. „Smok
wawelski” – praca plastyczno-techniczna.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie
odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. „Krakowiaczek jeden…” – zabawa taneczna; powtórzenie kroku podstawowego krakowiaka (kroku
dostawnego). Taniec przy muzyce krakowiaka po kole.
9. „Litera f” – zabawy usprawniające koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową; kreślenie wzoru
litery w pisanej przy piosence Płynie Wisła, płynie. Praca z PiL 62 – ćwiczenia w pisaniu litery f po
śladzie.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 4. Warszawa
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do
korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych
przez N.
2. „Moje legendy” – zabawa twórcza, rozwijanie kreatywności dzieci.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Zabawy z mapą Polski” – zabawa dydaktyczna; prezentacja mapy konturowej Polski, odszukanie
na mapie Krakowa i Warszawy. Wyjaśnienie pojęcia stolica. Wszyscy kochamy naszą stolicę –
słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego.
5. „Warszawa” – prezentacja najbardziej charakterystycznych miejsc i symboli tego miasta. Praca
z KP 3.31 – łączenie w pary zdjęć i cieni obiektów związanych z Warszawą, odczytywanie zdań
o Warszawie. „Warszawskie symbole” – zabawa dydaktyczna kształtująca orientację na kartce.
6. Praca z PiL 63 – ćwiczenia orientacji na kartce. „Warszawskie tramwaje” – zabawa ruchowa naśladowcza.
7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie
odporności dzieci przez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
8. Warszawska Syrenka – osłuchanie z piosenką; zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
„Warszawski walczyk” – zabawa ruchowa przy piosence. „Zabawy z mapą Polski” – prezentacja
mapy Polski – próby czytania globalnego nazw miast położonych wzdłuż Wisły. Szczególne zwrócenie uwagi na Toruń i Gdańsk.
9. „Na plaży” – zabawa ruchowa. „Kto pierwszy przypłynie Wisłą do morza?” – gra-ściganka; przestrzeganie reguł gry, sprawne przeliczanie w zakresie dwunastu.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

15-18.04

TYDZIEŃ 28. ŚWIĘTA WIELKANOCNE
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw oraz
do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych
przez N.
2. „Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa, rozwijanie percepcji słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Szukanie zająca – słuchanie opowiadania Olgi Masiuk, rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów i doświadczeń dzieci na podstawie tekstu opowiadania i obrazka, wyjaśnienie pojęcia
tradycja.
5. „Szukamy pisanek” – zabawa słuchowo-ruchowa; rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-
-ruchowej. „Lubię święta, bo…” – zabawa słownikowa; poszerzenie słownika czynnego dzieci.
„Kwoka i kurczątka” – zabawa ruchowa przy muzyce.
6. Praca z KP 3.21 – wyszukiwanie na obrazku ukrytych elementów o tematyce wielkanocnej. „Jajko
na łyżce” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. „Świąteczne kartki” – praca plastyczno-
-techniczna, właściwe zagospodarowanie kartki papieru.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3 – rozwijanie sprawności ruchowej.
9. Praca z W 32–33 – praca techniczna według instrukcji. „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-
-porządkowa; doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów podstawowych.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Dzień 2. Pisanki, kraszanki…
1.. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa; rozwijanie percepcji słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Bajkowe pisanki – osłuchanie z piosenką Urszuli Piotrowskiej; rozwijanie koordynacji wzrokowo-
-słuchowo-ruchowej.„
5. „Wyścig z pisankami” – zabawa ruchowa rozwijająca zręczność i równowagę. Prezentacja różnych
pisanek i kraszanek.
6. Praca z Cz 54–55 – historyjka obrazkowa. „Pisanki” – praca plastyczna; malowanie, wyklejanie,
ozdabianie jajek.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. „Liczymy pisanki” i „Tyle – ile?” – zabawy dydaktyczne; rozwiazywanie zadań z tekstem, sprawne
przeliczanie w zakresie 7, próby układania zadań do prezentowanych działań.
9. Praca z PiL 53 – dorysowywanie odpowiedniej liczby jajek, pisanie cyfr po śladzie.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 3. Wielkanocne baby
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa; rozwijanie percepcji słuchowej.
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. „Ze świętami kojarzy mi się…” – zabawa słownikowa; poszerzenie słownika czynnego dzieci.
„Wielkanocne smakołyki” – zabawa dydaktyczna, nawiązanie do tradycji wielkanocnych.
5. „Czytamy zdania” – ćwiczenia w czytaniu. „Taniec kurcząt w skorupkach”– zabawa ruchowa.
Praca z KP 3.22 – ćwiczenia w czytaniu, rozwijanie percepcji wzrokowej.
6. „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa naśladowcza; sprawne pokazywanie wymienianych
w piosence czynności. „Szukamy pisanek” – ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach pi, pi; przestrzeganie reguł gry.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. „ Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa; doskonalenie umiejętności rozpoznawania
kolorów podstawowych. „Wielkanocna baba” – zajęcia kulinarne; wykonywanie czynności według instrukcji, zachowanie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków, wspólna degustacja wielkanocnych przysmaków
9. „Bajkowe pisanki” – nauka słów pierwszej i 2. zwrotki piosenki.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego
odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie

Dzień 4. Wielkanocny koszyczek
1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnych zabaw oraz do korzystania z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu; rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
2. „Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa, rozwijanie percepcji słuchowej
3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych.
4. Bajeczka wielkanocna – słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy, poszerzenie słownika czynnego
dzieci. „Wielkanocny Koszyk” – zabawa dydaktyczna, poznawanie znaczenia symboli związanych
ze świętami wielkanocnymi.
5. „Układanie zdań z wyrazem…” – zabawa dydaktyczna, przeliczanie wyrazów w zdaniu, budowanie
zdań złożonych, odzwierciedlanie liczby wyrazów w zdaniu za pomocą zbiorów zastępczych.
6. „Kwoka i kurczątka” – zabawa ruchowa przy muzyce, doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał.
„Koszyk wielkanocny z masy solnej” – zabawa plastyczna.
7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci przez codzienne zabawy
na świeżym powietrzu. Praca w ogródku przedszkolnym.
8. Praca z PiL 54 – ćwiczenia grafomotoryczne. „Jajko na łyżce” – zabawa ruchowa z elementem
równowagi. „Szukamy pisanek” – zabawa słuchowo-ruchowa.
9. „Wielki gwar w kurniku” – zabawa dydaktyczna, przeliczanie w zakresie 7. „Bajkowe pisanki” – nauka słów 3. zwrotki piosenki.
10. Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.