Nauczanie zdalne potrwa do 26.04.2020

Drodzy rodzice, informujemy, iż dnia 9 kwietnia 2020 r. zostało wydane Rozporządzenie MEN
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na jego podstawie zawieszenie funkcjonowania naszego przedszkola zostało przedłużone
do dnia 26-go kwietnia 2020 roku.