TEMAT DNIA: GIMNASTYKA

TEMAT KOMPLEKSOWY

DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU

Temat dnia: Gimnastyka

 1. Będę sportowcem”– zabawy ruchowe , kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, wdrażanie do uprawiania sportów:

 • Marsz wielkoludów – ćwiczenie wyprostne. Dziecko chodzi na palcach, jednocześnie wyciągając ręce do góry i naśladując wielkoluda

 • Skoki zająca – ćwiczenia z elementem skoku. Dziecko nasladuje ruchy zająca, przenosząc ręce do przodu z jednoczesnym prostowaniem nóg

 • Jazda na rowerze – ćwiczenia mięśni brzucha. Dziecko leży na plecach z nogami ugiętymi i niesionymi nad podłogę. Naśladuje jazdę na rowerze, zataczając jednocześnie stopami obszerne koła. Jadą w normalnym tempie, potem powoli (pod górkę) i szybko ( z górki).

 • Stopa za stopą – ćwiczenie stóp. Dziecko chodzi po pokoju stopa za stopą, odliczając po trzy stopy, a następnie odwraca się i znów odlicza do trzech idąć w drugim kierunku.

 • Posłuchaj swojego brzucha- ćwiczenia wyciszające. Dziecko leży na plecach, kładąc ręce na brzuchu, słuchają jak brzuch się wznosi i opada podczas oddychania.

 • Rysujemy koła małe i duże – dziecko na sygnał:małe kółka, duże koła porusza dłońmi robiąc małe kółka, a następnie porusza ramionami robiąc duże koła

 1. W jaki sposób dbamy o zdrowie” – Karta Pracy do wydruku

Dzieciaki ćwiczą

  1. Zabawki – zabawa orientacyjno – porządkowa – rodzic odtwarza perkusyjny rytm do podskoków (np. uderzając łyżką w miskę) , dziecko podskakuje swobodnie. Kiedy rytm milknie, dziecko postępuje zgodnie z poleceniami: chodzi ciężko jak miś, tańczy lekko jak lalki, turla się jak piłka, podskakuje jak pajacyk

  2. Powtórzenie poznanych w tym tygodniu wierszyków i piosenki