Temat tygodnia: „BABCIA I DZIADEK”

PONIEDZIAŁEK 27.01.2020

TEMAT DNIA: Rodzice moich rodziców.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

– układa historyjkę obrazkowa i opowiada jej treść

-wypowiada się nt swoich dziadków

-szanuje starszych

-rysuje pastelami na określony temat

-wie jak narysować portret

-bawi się bezpiecznie na palcu zabaw

-kreśli leniwe ósemki

-zapamiętuje miejsce przedmioty

WTOREK 28.01.2020 

TEMAT DNIA: Z babcią szybko mija czas.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-przestrzega ustalonego kodeksu zasad

-podaje nowe słowa na dana sylabę

-jest twórcze i pomysłowe

-słucha ze zrozumieniem opowiadania

-buduje dłuższe zdania tworząc wypowiedź

-śpiewa poznaną piosenkę indywidulanie i zespołowo

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie

-wykonuje ruchy taneczne zgodnie z pokazem

ŚRODA 29.01.2020

TEMAT DNIA: Kwiaty dla babci.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-pomaga innym w sprzątaniu zabawek

-odgaduje zapachy

-rozpoznaje litery i je nazywa

-zna znak graficzny cyfry 8

-przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie 8

-poprawnie wykonuje zadania

-jest sprawne ruchowo

-wykonuje wszystkie zadania ruchowe i  ćwiczenia dokładnie

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa

– wyróżnia głoski w wygłosie

-liczy kwiatki i wpisuje odpowiednia cyfrę

CZWARTEK 30.01.2020

TEMAT DNIA: Śpiewamy dla babci i dziadka.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-wybiera grę, układankę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-śpiewa poznana piosenkę

-powtarza wygrany rytm

-śpiewa melodię piosenki na sylabach

-samodzielnie wykonuje laurkę

-dba o estetykę swojej pracy

-dba o czystość swojego obuwia przed wejściem do przedszkola

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-układa rytmy wg wzoru

-dzieli się zabawkami z innymi

PIĄTEK 31.01.2020

TEMAT DNIA: Spotkanie z dziadkiem.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się zgodnie w małych zespołach

-czyta wyrazy i proste teksty

-jest sprawne ruchowo

-zna reguły zabawy w „Berka”

-poprawnie wykonuje ćwiczenie w karcie pracy

– projektuje swój kubek