TEMAT TYGODNIA : BAJKI I BAJECZKI

10.02.-15.02.2020

 

 • Dzień 1: Dobro zawsze zwycięża

  I.
  • Zabawy dowolne wybranymi zabawkami – wdrażanie do odkładania zabawek w wyznaczone miejsce
  • „Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa”- zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne
II.

 • Sroczka” – zabawa naśladowcza kształtująca rozpoznanie przez dotyk

 • O dobrym synku” – słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego , rozmowa na jego temat.”W drodze po żywą wodę” – opowieść ruchowa

 • Dobrze- źle” – zabawa dydaktyczna; rozróżnianie dobrych i złych zachowań, ćwiczenia w mowie”

 • Wysoka góra” – konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków;rozwijanie umiejętności manipulowania, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów

 • Bal Karnawałowy

 • Przygotowanie do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne
  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, układanie klocków

 • Zabawy dowolne z kącikach zainteresowań

Dzień 2: Prawda zawsze wyjdzie na jaw
I.

 • Zabawy dowolne dzieci

 • Kółko graniaste”,”Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Sroczka” – zabawa naśladowcza

 • Kozucha Kłamczucha” – słuchanie i rozmowa na temat opowiadania w oparciu o otwór J. Porazińskiej

 • Była babuleńka” – zabawy muzyczno – rytmiczne przy muzyce

 • Malowanie farbami

 • Gimnastyka buzi i języka

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, rysowanie, słuchanie bajek

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Dzień 3: Należy pomagać innym

I.

 • Zabawy swobodne dzieci

 • Kółko graniaste”, „Jeżyk”,”Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Język angielski

 • Sroczka” – zabawa naśladowcza.”Babuleńka i koziołek” – powtórzenie zabawy naśladowczej w kole przy piosence „Była babuleńka”.

 • Hałaśliwe pieski” – zabawa ruchowa

 • Co do czego” – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie wg jednej cechy

 • Pies z bajki” – wyklejanie konturów psa kawałkami kolorowego papieru

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowania do obiadu : zabiegi porządkowo – higieniczne

III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenie grafomotoryki

 • Swobodna zabawa dzieci wybranymi zabawkami

Dzień 4: Nie rozmawiaj z obcymi

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”, „Papuga kolorowa”

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania: zabiegi porządkowo – higieniczne

  II.

 • Sroczka” – zabawa naśladowcza

 • Obcy” – słuchanie opowiadania O. Masiuk i rozmowa dotycząca jego treści

 • Pilu, pilu gąski do domu” – zabawa z elementem biegu

 • Czerwony kapturek” – praca z obrazkiem, podkreślenie morału bajki: nie rozmawiaj z obcymi

 • Kolor do koloru” – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie wg koloru

 • Język angielski

 • Swobodna zabawa / Spacer

 • Przygotowanie do obiadu: zabiegi porządkowo – higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Ćwiczenia grafomotoryczne

 • Zabawy dowolne dzieci

 

Dzień 5: Słuchaj rodziców

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 • Kółko graniaste”, „Kamyk”, „Papuga kolorowa” – zabawy integracyjne

 • Poranne zabawy ruchowe

 • Przygotowanie do śniadania : zabiegi porządkowo- higieniczne

  II.

 • Sroczka” – zabawa naśladowcza;”Babuleńka i koziołek” – powtarzanie zabaw w kole

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

 • Trzy świnki” – słuchanie bajki o trzech świnkach; rozmowa na temat treści;podkreślenie morału bajki

 • Domki świnek” – praca plastyczna, składanie obrazka z czterech części wg wzoru

 • Gimnastyka buzi i języka

 • Swobodna zabawa/ Spacer

 • Język angielski

 • Przygotowania do obiadu :zabiegi porządkowo- higieniczne

  III.

 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (na leżakach, na dywanie)

 • Kolorowanie, swobodne rysowanie – ćwiczenia grafomotoryczne

 • Swobodna zabawa dzieci