Temat tygodnia: „KARNAWAŁ”

PONIEDZIAŁEK 3.02.2020

TEMAT DNIA: Bal u lalek.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-używa zwrotów grzecznościowych

-rysuje określone wzory

-zna znak graficzny litery u,U

-dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów

-wie, że głoska U jest samogłoską

-wycina i przykleja elementy do ozdobienia balona

-dba o estetykę prac

-rysuje na określony temat

-odnajduje w tekście litery u,U

WTOREK 4.02.2020 

TEMAT DNIA: Wirujące serpentyny.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-koloruje określone obrazki

-potrafi budować dłuższe wypowiedzi

– aktywnie uczestniczy w zajęciu

-gra rytmicznie na instrumentach

-samodzielnie przebiera się w strój wyjściowy

-odgaduje odczucia innych

-rysuje wg polecenia

ŚRODA 5.02.2020

TEMAT DNIA: Długie i krótkie.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się w sposób nie wywołujący hałasu

-odgaduje, którego balona brakuje

– posługuje się pojęciami  dłuższy, krótszy, tej samej długości

-jest sprawne ruchowo

-poprawnie wykonuje zadania ruchowe

-tworzy samodzielnie pracę plastyczną

– określa głoskę na końcu wyrazu

CZWARTEK 6.02.2020

TEMAT DNIA: Karnawałowe tańce.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-samodzielnie organizuje sobie miejsce zabawy

-liczy w zakresie do 20

-rozwiązuje krzyżówkę i odczytuje hasło

-odgaduje dźwięki

-lokalizuje dźwięk

-samodzielnie projektuje maskę karnawałową

-określa czy wieje wiatr

-lepi poznane litery z plasteliny

-czyta proste teksty

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

PIĄTEK 7.02.2020

TEMAT DNIA: Bal u misiów.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się zgodnie z innymi

-poprawnie wypowiada dźwięki

-poprawnie łączy obrazek z cyfrą

-uważnie słucha opowiadani

-śmiało wypowiada się na forum grupy

-jest sprawne ruchowo

-zna pozycje do ćwiczeń i wykonuje zadania ruchowe

-tańczy do muzyki

-składa obrazek z części

-pomaga kolegom w pracach porządkowych