Temat tygodnia: „WITAMY NOWY ROK”

WTOREK 7.01.2020 

TEMAT DNIA: Rok ma dwanaście miesięcy.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-sprząta po skończonej zabawie

-liczy sylaby w wyrazach

-dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów

-zna nazwy wszystkich miesięcy

-wymieni ich nazwy po kolei ze zrozumieniem

-prawidłowo posługuje się przyborami  do pisania

-wie, że należy często przebywać na świeżym powietrzu

-przelicza liczebnikami

-wczuwa się w emocje innych

-wypowiada się nt zwyczajów powitania Nowego Roku

ŚRODA 8.01.2020 

TEMAT DNIA: Cztery pory roku.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się godnie z zainteresowaniami

-potrafi rymować

-zna pory roku

-wymieni je i poda ich cechy charakterystyczne

-odtwarza różne rytmy

-szybko reaguje na zmianę sygnału

– chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych

-jest odważne w prezentacji przed innymi

-precyzyjnie rysuje po śladzie

CZWARTEK 9.01.2020

TEMAT DNIA: Czy pory roku powtarzają się?

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-odgaduje nazwy figur po kształcie

-rozwiązuje zagadki

-zna pory roku i je wymieni wg kolejności

-wie co to jest kalendarz

-jest zwinne, szybkie i sprawne ruchowo

-wie, ze należy dostosować strój do pogody

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-kończy wyrazy po jednej sylabie

PIĄTEK 10.01.2020 

TEMAT DNIA: Nasze urodziny.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

–używa zwrotów grzecznościowych

-jest pomysłowe w wykonaniu pracy

-gra na instrumentach zgodnie z opowieścią słowną

-odczuwa przyjemne emocje

-wymieni pory roku

-interesuje się pogodą

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-zna kolory