Temat tygodnia: „ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA”

PONIEDZIAŁEK 16.12.2019 

TEMAT DNIA: Świąteczne tradycje.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-stara się dobrze wykorzystać czas do zabawy

-buduje długie zdania

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia graficzne

-zna tradycje świąt Bożego Narodzenia

-śpiewa kolędy , ubiera choinkę

-w wypowiedziach odwołuje się do własnych przeżyć

-łączy paski papieru tworząc łańcuch

-posługuje się określeniami długości

-bierze aktywny udział w zabawie

-klasyfikuje przedmioty

-precyzyjnie rysuje po śladzie

WTOREK 17.12.2019 

TEMAT DNIA: Bóg się rodzi.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się we właściwy sposób nie wywołujący hałasu

-przelicza głoski w słowach

-zna tradycje świat Bożego Narodzenia

-wypowiada się nt tradycji kultywowanych w domu

-określa swoją role w inscenizacji

-śpiewa kolędy

-rozróżnia dźwięki wysokie i niskie

-rysuje bałwanka

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-przestrzega ustalonego kodeksu przedszkolaka

ŚRODA 18.12.2019 

TEMAT DNIA: Ozdoby choinkowe.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

–dba o porządek wokół siebie w czasie zabawy

-układa rytmy literowe

-słucha i śpiewa kolędy

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne płaskie

-wymieni cechy poszczególnych figur

-jest sprawne ruchowo

-zachowuje prawidłową postawę

-dobiera właściwy strój

-potrafi sprawiać niespodzianki

-rysuje po śladzie

CZWARTEK 19.12.2019 

TEMAT DNIA: Rozśpiewane święta.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-bawi się w zespołach przestrzegając zasad

-rozpoznaje przedmioty po dotyku

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-wycina poszczególne elementy swojej pracy

-bezpiecznie bawi się na śniegu

-jest spostrzegawcze

-powtarza z pamięci rymowankę

PIĄTEK 20.12.2019 

TEMAT DNIA: Świąteczne życzenia.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-szanuje wytwory prac innych

-powtarza rytmicznie wierszyk

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-układa i wypowiada życzenia dla najbliższych

-jest twórcze w tworzeniu tekstu

-jest sprawne ruchowo

-potrafi zachować równowagę

-zauważa zmiany w zimowym krajobrazie

-układa zdania z nazwą jednego lub kilku przedmiotów

-zna literę m, M